Jump to content
Arkivverket

Ane Erichsdtr og Thomas Olsen fra Beitstad, Nord-Trøndelag


Wenche Flatvoll Lømo

Recommended Posts

Wenche Flatvoll Lømo

Er det noen som her kjennskap til gårder og slekter i Beitstad?
Jeg leter etter foreldrene til Ane Erichsdatter (ca.1721 - d. 1804 i Skjervøy, Troms) og Thomas Olsen (ca.1722 - 1764 i Skjervøy, Troms)
Ane er konfirmert i 1737, bosted Souestad (Saugestad?) og Thomas antagelig 1738 bosted Sitter? Det er også en Thomas Olsen konfirmert 1740, bosted Kelsæt, som kan være en kandidat, han ville vært 18 år i -40.
Konfirmasjon Ane og Thomas:
https://www.digitalarkivet.no/kb20070927660155

De blir gift 1.okt 1752, da bor de på Kolstad.
Vielse:
https://www.digitalarkivet.no/kb20070927650614

Kirkebøkene for fødsel begynner ikke før 1722, dessverre. Og da hennes barn blir døpt i 1752, 1755 og 1757 ble ikke fadderne skrevet inn i kirkeboka.
Dåp Ane Thomasdtr: 17.des 1752
https://www.digitalarkivet.no/kb20070927650614
Dåp Marith Thomasdtr: 26.jan 1755 https://www.digitalarkivet.no/kb20070927660003
Dåp Ole Thomassen: 13.mars 1757 https://www.digitalarkivet.no/kb20070927660013


Familien flytter seg nordover, og fikk sønnen Erich i Mo i Rana 1759.

Da de gifter seg bruker både Marith og Erich etternavnet Darre, som jeg heller ikke finner ut hvor kommer fra. (Jeg har notert et sted at Ane og Thomas ble viet av sogneprest Jørgen Darre, men siden jeg ikke har notert hvor jeg fant dette skal jeg ikke påstå at det stemmer.)
Vielse Marith og Erich 5.nov 1787 
https://www.digitalarkivet.no/kb20070607650407

Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Hei Wenche, spennende med disse konfirmantene du har funnet.  Jeg leser også Souestad som må være gården Saugestad. Skrevet Saagaastad av O. Rygh i "Norske Gaardsnavne". Gården oppført under Malm sogn, Beitstaden herred.  Rygh har også en gård "Sildren" i samme område. Tror dette er gården som er oppgitt for Thomas Olsen. En fjellgård?   Ser at de var konfirmert i forskjellige kirker. Thomas i Elden kirke og Ane i Solberg kirke. 

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Ja, med gårdsnavnene fikk jeg blod på tann! Det er jo ingen garanti for at det er dem, men alderen stemmer. Det er en Thomas Olsen til, i 1740, boende på gården Kelsæt, (Kjeldset) Hvis han var 42 i 1764, ville han ha vært 18 i 1740, så det er også innenfor. Dessverre har jeg ikke klart å finne noe mer...

 

Link to post
Share on other sites
Gunnar Øra

Hei Wenche

Det var ikke uvanlig at unge folk var i tjeneste på andre gårder når de ble konfirmert, og ble navngitt med den gården de var i tjeneste på. Skal sjekke med Malm-boka når jeg er ferdig på jobb. Silderen lå utilgjengelig til i Almenningen mellom Malm og Verran, høyt til fjells, og det er mindre skriftlige kilder om gårdene i dette området fra denne tiden. Mange av disse gårdene falt utenfor når den første matrikkel ble forsøkt utarbeidet i 1723.

Mvh Gunnar

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Tusen takk, jeg er takknemlig for all hjelp. Har slitt med denne familien i mange år nå! 
 

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Er veldig nysgjerrig på hvorfor Marith og Erich tok Darre-navnet. Redigerer innlegget litt, for jeg fant nå at Jørgen Andersen Darre, født 1711 i Stod, sønn av Anders Steensen Darre, ble gift i Beitstad 17 april 1747, med Ane Eliasdatter Heltberg. det er vel ikke så rart om jeg er inne på tanken om at han kunne være onkel til Ane (eller Thomas, for den saks skyld), men jeg finner ingen opplysninger som bekrefter at han hadde noen søsken.

spacer.png

Edited by Wenche Flatvoll Lømo
Nye opplysninger
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Takk! 
Ja, i konfirmasjonen var det jo også to, en i 1739 på Sildren eller Sitter/Setter og den neste i 1740 på Kelsæt, så det er vel sannsynlig at det er disse to? Har du kjennskap til gården Kjelset?
En av disse to skulle det kanskje være lettere å finne, hvis han var bondesønn?

 

Edited by Wenche Flatvoll Lømo
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Det blir gift en Thomas Olsen Dragun 28.okt 1755 med Ane Persdtr. Det er kanskje den andre, men hvem av de to? https://www.digitalarkivet.no/kb20070927660006
Jeg finner forresten bare en Thomas Olsen i militærrullene fra Beitstad 1746, det er han på Gulling, som da har vært der i ett år.

Edited by Wenche Flatvoll Lømo
Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Hvis Ane Eriksdatter er datter av Erik Steensen Darre, vil hun og Jørgen Andersen Darre være søskenbarn. Det er synd at presten i Stod, nabosognet til Beitstad, ikke noterte navnene på konfirmantene der! bare førte opp antallet som var konfirmert pr. år.  Der mistet vi et sammenligningsgrunnlag. Både Ane og Thomas kan jo også være fra dette sognet. Saugestad gård er behandlet i Malmboka. Ane Eriksdatter der er dessverre ukjent. Hun har nok vært tjener på gården som tidligere nevnt her i tråden.  Også Thomas Olsen er ukjent på gården Sildren utifra Malmboka. 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

ja, dette er fortsatt en gåte... En av de Thomasene som er nevnt i militærrullene er bondesønn, men vi vet jo heller ikke om det er den rette. Masse skudd i blinde her, men jeg håper allikevel å treffe blinken engang! 
Vi vet jo heller ikke om det er Ane eller Thomas som er av Darre-slekt... 
Det er så fryktelig irriterende at ikke kirkebøkene begynner bare et par år tidligere!
Det hadde vært interessant å finne ut hvor Erik Steensen Darre var før han ble ansatt i Alta i 1729, me n det er vel svært tvilsomt at han ville dratt fra kone og små barn.

Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Jeg har funnet Erik Steensen Darre i kirkeboka for Alta i perioden 1724 til 1733. Da forsvinner han, men han er ikke notert død i Alta. Hvor han dro til er ukjent. Om han var enslig, gift eller enkemann mens han var i Alta, er også ukjent. I Altas historie står det at det var en tarvelig lønn han fikk som normannslærer: 12 rdl årlig, omtrent like mye som en voksen tjenestedreng hadde i årslønn. En enslig kar kunne klare seg, står det, men ikke om man hadde familie. "Erik Darre måtte sikkert drive fiske ved siden av for å få endene til å møtes".  Om han hadde familie vites altså ikke, men med en så usikkert inntekt kan det være at han dro nordover alene??

Har sett på militærlistene nevnt ovenfor. Legdsmannen i Gulling der Tommas Olsen Gulling er oppført, heter Peder Gulling. Gårdshistorien viser at han het Peder Olsen Gulling. Fikk bygselsseddel på Gulling i 1746.  En sannsynlig bror av Peder er nevnt: Paul Olsen Sotberg. Under Sotberg er Paul oppført med sannsynlig far Ole Andersen, Sotberg.  Kanskje var denne Tommas Olsen i slekt og selv fra Sotberg?  Han er jo oppført å være i fremmed legd i Gulling.

Den andre Thomas Olsen Haanvig (Honvig) er faktisk oppført at han er i egen legd (ikke fremmed legd). Dessverre finner jeg ikke ut av hvilken gård dette er. Kan det være nåværende Holmvik i Malm ??

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Det blir opplyst i en tråd i dette forum at Honvig er et gammelt navn på Holmvik, så jeg regner med at det er riktig.

Link to post
Share on other sites
Anne Hildrum

I en av bøkene om Darre slekta, står det at Erik Stensen Darre flyttet sønnafjelds. Han må da ha vært ganske gammel da han var i Alta, Foreldrene hadde barn fra 1646 til 1669.

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Ja, jeg har mine tvil om han kan ha vært faren til Ane. Jeg finner det kanskje mer sannsynlig at far (eller mor) i tilfelle tilhører neste generasjon. Det kan jo også være at det er mannen Thomas som har tilknytning til slekten.
Har du noen tips til bøker eller annen god informasjon om Darre-slekta? Jeg har bare funne den om Den Yngre Darre-slekten, men der står det nesten ingen ting om de som interesserer i dette tilfellet.

 

Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Angående Eriks alder som mulig far.  Vi vet at Erik Steensen Darre hadde to søstre gift i Alta, Sara gift i 1713 med Peder And og Marte gift to ganger i Alta, siste gang i 1720 med Jacob Olsen. Marte er oppgitt å være 75 år da hun døde i 1738. Hun var da 57-58 år da hun giftet seg 2. gang. Hvis Erik var blant de yngste søskene, og kanskje yngst, kan vi ikke utelate han som far på grunn av hans alder. Uten at dette beviser at han var hennes far.
 

Ser nå at Erik Steensen også er oppført som fadder i Alta i 1736.  Da blir det for knapp tid? til å ha en datter konfirmert i Trøndelag i 1737. 

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Vi har jo også en Erich Olufsen Darre f. ca. 1671 i Melhus, sønn av Oluf Mentzsøn Darre. Er det noen som vet hvor det ble av ham?

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Erich ser ut til å ha dødd som barn, ifølge "Biografier om Geistligheten i Trondheims stift", Andreas Erlandsen

Darre Falch Melhus prest (3a).jpg

Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Men man kan jo spekulere litt, det KAN jo være at han ikke studerte og senere giftet seg "under sin stand", og derfor ikke er nevnt i senere dokumenter. Man føler seg så hjelpesløs når det ikke finnes kirkebøker fra den tiden.

Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

Dette er kanskje et skudd i blinde, men er det vurdert at det kan være en skrivefeil i kirkeboken?

 

At det ikke skal være Darre, men Berre?

 

Da det er et gård ikke langt fra Kolstad på Namdalseidet, som er Berre.

 

image.png.917c878019d2c3436340cd0077767a00.png

 

 

Klippet ovenfor er sakset fra bygdeboken fra Namdalseidet under gården Berre side 266.

 

Også et skudd fra hoften, kan det være en forbindelse at Erik Jonsen kan være far til Ane Eriksdtr?

Ole nevnt ovenfor kan ikke være er så ulik alderen på Ane som giftet seg i 1752, 13 år tidligere.

 

Men her må det en god del søk og leting for å finne en bekreftelse på forslagene ovenfor.

 

Edited by Oddgeir Fossli
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Det står veldig tydelig Darre i kirkeboken, både ved trolovelse og vielsen. Men det er også første gang jeg ser dette slektsnavnet brukt i familien.
(Vel, ved vielsen ser det ut til at det står Dårre, faktisk... Men ved trolovelsen står det Darre!)
https://www.digitalarkivet.no/kb20070607650368
https://www.digitalarkivet.no/kb20070607650407
 

Marith Thomasdtr vielse 1787.jpg

Edited by Wenche Flatvoll Lømo
Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Ja, jeg har sett på dem, men jeg har intrykk av at hvis Ane eller Thomas virkelig er av Darre-slekt, er de blant de ukjente. Det står f.eks i "Den Yngre Darre-slekt" at 

"Steen Christophersen hadde mange barn, fire døtre og seks sønner kjennes navnet på. Barnas videre sjebne er ikke kjent lenger uten for en sønns vedkommende (Anders Steensen). Et par av sønnene ble bønder og etterkommere i mannslinjen etter dem lever visstnok ennå."
Om Anders Steensens barn er det bare Jørgen som er nevnt, men jeg regner med at han hadde flere. Jørgen var født i 1711, da faren må ha vært rundt 60 år, så om han hadde eldre søsken kunne disse etter alderen godt være Anne eller Thomas sin far eller mor. Det blir jo bare spekulasjoner, men tilslutt kan det jo dukke opp noe.

At Darre skulle være en forvrengning av et gårdsnavn passer ikke, siden Marith og Eric var født på helt forskjellige steder, og i Skjervøy bodde de i Oksfjord, og der er det ingen gårdsnavn som ligner.

Deres bror Ole vet jeg heller ikke hvor ble av, jeg finner ingen spor etter konfirmasjonen. Jeg har begynt å transkribere kirkebøkene over døde og begravede i Skjervøy fra 1748 og oppover, siden de ikke er søkbare før 1781. Det tar tid, men slik er jeg sikker på å få med meg alle...

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.