Jump to content
Arkivverket

Trolldomssak fra Drangedal 1623- Rasmus Nes


Anne Kjendsheim

Recommended Posts

Anne Kjendsheim

Hei, jeg prøver å finne ut mest mulig om en trolldomssak mot Rasmus Nås/Nes, Drangedal, det vil si Rasmus Nes som vi finner i trolldomsarkivet 1623. 

 

https://www.trolldomsarkivet.uio.no/cgi-bin/ikos/heksepdf.pdf?fysDokId=2413&regId=861

 

https://www.trolldomsarkivet.uio.no/perl/search/display.cgi?schema=usd_ikos_heksep.usd_objectpresentation&exec=event_as_html(%27861%27)

 

Det står at det ikke finnes noen faksimiler på denne saken? Betyr det at det ikke finnes noen dokumenter tilgjengelig på denne saken, eller evt, hvordan kan jeg få lest disse dokumentene, hvis det finnes noen? 

 

Mvh

Anne Kjendsheim
anne_kjendsheim@hotmail.com

 

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
4 minutter siden, Anne Kjendsheim skrev:

 

https://www.trolldomsarkivet.uio.no/perl/search/display.cgi?schema=usd_ikos_heksep.usd_objectpresentation&exec=event_as_html('861')

 

Det står at det ikke finnes noen faksimiler på denne saken? Betyr det at det ikke finnes noen dokumenter tilgjengelig på denne saken, eller evt, hvordan kan jeg få lest disse dokumentene, hvis det finnes noen?

 

Følgende er oppgitt som kildebelegg: Bratsberg len, Lr. 1623/1624, Bamle fogderi pk 8/4, RA.

 

Lr. må være lensregnskap, så du skal altså til lensregnskapene for Bratsberg len: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives[]=no-a1450-01000001308741&start_year=&end_year=&text=bratsberg+len

 

Pakke (pk) 8/4, fogderegnskap for Bamble 1623/1624: https://www.digitalarkivet.no/rk20080805690948

Link to post
Share on other sites
Anne Kjendsheim

Ja, dette var for fogderegnskap for Bamble? Skal prøve å tyde alt, og ser at dere ikke kan hjelpe til med det, men dette er kanskje et forum der flere ser? 
Lurer på siste setning som vel starter med: Efter medfølgende ...

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
2 timer siden, Anne Kjendsheim skrev:

Ja, dette var for fogderegnskap for Bamble? Skal prøve å tyde alt, og ser at dere ikke kan hjelpe til med det, men dette er kanskje et forum der flere ser? 
Lurer på siste setning som vel starter med: Efter medfølgende ...

 

Jeg leser med forbehold: Annammet halffparttenn huis der fanndtes effter Rasmus Nos som for sinne Misgierninger bleff hennrettet. Effter medfølgennde Wordieringsbreff formellding --- Pennger --- xxj dlr ij [mark]

 

Med andre ord: Fogden har som bøter innkassert halvparten av boet etter Rasmus Nås, som ble henrettet for sine misgjerninger. I henhold til et medfølgende vurderingsbrev skulle dette være 21 riksdaler 1 1/2 mark.

 

Margkommentaren - 24 her paa wurderings winnde offuergiffuen - kan tyde på at vurderingsbrevet har vært vedlegg nr. 24 til regnskapet, men jeg kan i farta ikke se at det ligger ved noe sted. Vedleggene kan være gått tapt.

 

Spørsmålet er så om dette er den eneste dokumentasjonen på saken mot Rasmus Nås. En kan ikke utelukke at det finnes ytterligere dokumentasjon andre steder, men sida du viste til, hadde ikke ytterligere kildehenvisninger.

Link to post
Share on other sites
Anne Kjendsheim

Mange takk for hjelp. Jeg ser at flere tidligere ( i lokalhistoriske artikler) har kommentert at de ikke har funnet dokumentasjon fra selve dommen eller rettsreferat, så det er vel mulig at dette har gått tapt. 

Mvh

Anne

 

 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Dersom det ikkje er nokon annan dokumentasjon enn dette, kan ein vel ikkje seie at dette er ei trolldomssak?

Det var fleire andre misgjeringar som kunne føre til dødsstraff og inndraging av buet.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nei, vet bare at nevnte person er registrert i trolldomsarkivet på år 1623, men siden kildene der er kun fogderegnskap og lensregnskap, er det vel ikke bevist med 100% sikkerhet at han er dømt for trolldom. 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
52 minutter siden, Anne Kjendsheim skrev:

 er det vel ikke bevist med 100% sikkerhet at han er dømt for trolldom. 

Det er ei formulering som vanlegvis vert oppfatta sånn at det er mest truleg dette det gjeld likevel.

Då vert det sterkt misvisande

Dersom det ikkje er meir i kjeldene, er det faktisk ikkje noko som helst som tyder på at det var for trolldom.

 

Det tyder vel mest på at nokon har vore overivrig etter å finne "trollsaker".

Det er fleire som ikkje skulle stå i denne lista, t.d. nr. 494 Jens Hansen Sahl (prest i Herøy, Sunnmøre, avsett 1650/51 - klaga

for mange ting, men ikkje trolldom); rettsaka står i protokollen for Bergen domkapitel.

Link to post
Share on other sites
Anne Kjendsheim

Takk for oppklaring. Vil bare poengtere at eventuell dokumentasjon ang. Rasmus Nes som er nevnt i trolldomsarkivet i 1623 ikke skal brukes i noen vitenskapelig artikkel, men svarene dere kommer med her har lokalhistorisk interesse. En av artiklene som omhandler Rasmus Nes er denne:  https://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/2007/Moseng-04.html 

 

Artikkelforfatter:  Ole Georg Moseng, professor i historie. 

 


 

Link to post
Share on other sites
Anne Kjendsheim
På 14.1.2021 den 15.30, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Spørsmålet er så om dette er den eneste dokumentasjonen på saken mot Rasmus Nås. En kan ikke utelukke at det finnes ytterligere dokumentasjon andre steder, men sida du viste til, hadde ikke ytterligere kildehenvisninger.

Jeg har et spørsmål til: 

Er det mulig å finne lenke til saken mot Elin Klokkers på lagtinget i Skien 21. mars 1623?  Denne saken er nevnt i flere artikler, bl.a. 
1) Ole Georg Moseng: To kvinneskjebner - en fjern fortid https://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/2007/Moseng-04.html

2) Nils Johan Stoa,  Telemark Historie nr.1 1980: "Prosessen mot Elline Klokkers - rettergangen i en trolldomssak på 1620-tallet."

Denne saken står ikke nevnt som kilde (såvidt jeg kan se) i trolldomsarkivet på saken mot Elline klokkers: 

https://www.trolldomsarkivet.uio.no/perl/search/display.cgi?schema=usd_ikos_heksep.usd_objectpresentation&exec=event_as_html('75')
 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

For ordens skuld: eg representerer ikkje Arkivverket, og svarar berre for meg sjølv.

 

Det ser ut til at hovudkjelda for prosessen mot "Ellinne klokkers" er eit dokument i Riksarkivet si diplomsamling:

RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0131: Dokumenter, 1623, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sa10081403105020

 

Her er Rasmus Nos og to andre nemnde  (s. 1 litt under midten og nede s. 4) "som er Reffsett for theris Misgierning" og oppgjeve

at Elline og Merritte Langøen hadde vore med på trolldom.

 

Altså finst det litt meir om Rasmus Nos (det står "Nos" både i diplomet og futerekneskapen; ikkje "Nes" som trolldomsarkivet og Moseng skriv).

 

Det er ein del som framleis er uklart. Det ser ikkje ut til at det finst tingbøker som er gamle nok (digitalarkivet: telemark + rettsprotokollar m.m.)

Hans Grytestøypar og dødsfallet hans er ikkje nemnt i diplomet, så kvar kom han inn?

(Ein "Hans grydestøber" finn eg derimot i eit kongebrev frå 1700 frå det same området. Anten var det to av dei, eller så har nokon blanda saman ulike saker.) Diplomet nemner berre tre andre (Helge, Rasmus og Mette), medan Moseng nemner desse og to til.

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to post
Share on other sites
Anne Kjendsheim
2 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

For ordens skuld: eg representerer ikkje Arkivverket, og svarar berre for meg sjølv.

 

Det ser ut til at hovudkjelda for prosessen mot "Ellinne klokkers" er eit dokument i Riksarkivet si diplomsamling:

RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0131: Dokumenter, 1623, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sa10081403105020

 

Her er Rasmus Nos og to andre nemnde  (s. 1 litt under midten og nede s. 4) "som er Reffsett for theris Misgierning" og oppgjeve

at Elline og Merritte Langøen hadde vore med på trolldom.

 

Altså finst det litt meir om Rasmus Nos (det står "Nos" både i diplomet og futerekneskapen; ikkje "Nes" som trolldomsarkivet og Moseng skriv).

 

Det er ein del som framleis er uklart. Det ser ikkje ut til at det finst tingbøker som er gamle nok (digitalarkivet: telemark + rettsprotokollar m.m.)

Hans Grytestøypar og dødsfallet hans er ikkje nemnt i diplomet, så kvar kom han inn?

(Ein "Hans grydestøber" finn eg derimot i eit kongebrev frå 1700 frå det same området. Anten var det to av dei, eller så har nokon blanda saman ulike saker.) Diplomet nemner berre tre andre (Helge, Rasmus og Mette), medan Moseng nemner desse og to til.

 

Mange takk for god hjelp!  Er fersk i debattforumet, så du får ha meg unnskyldt hvis jeg bruker sitering feil her. 

Saken angående Hans Grytestøper  (Elline Klokkers ble anklaga av Hans Grytestøpers enke)var avslutta før saken som var oppe 21.mars 1623. Den tidligere saken finner en dokumenter for i trolldomsarkivet, i tillegg er saken omtalt i førnevnte artikkel av Nils Johan Stoa i Telemark Historie nr. 1, 1980.
https://www.trolldomsarkivet.uio.no/perl/search/display.cgi?schema=usd_ikos_heksep.usd_objectpresentation&exec=event_as_html('75')

 

 

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
3 timer siden, Anne Kjendsheim skrev:

Saken angående Hans Grytestøper  (Elline Klokkers ble anklaga av Hans Grytestøpers enke)var avslutta før saken som var oppe 21.mars 1623. Den tidligere saken finner en dokumenter for i trolldomsarkivet, i tillegg er saken omtalt i førnevnte artikkel av Nils Johan Stoa i Telemark Historie nr. 1, 1980.
https://www.trolldomsarkivet.uio.no/perl/search/display.cgi?schema=usd_ikos_heksep.usd_objectpresentation&exec=event_as_html('75')

 

Det henvises til arkivet Bratsberg (len og) amt:. Dette arkivet er ikke digitalisert, men arkivkatalogen finner du her: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-04000000000551

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.