Jump to content
Arkivverket

Skøyte 1830, to ord


Recommended Posts

Knut Skorpen

Eg slit med to ord i dette skøytet på Dolstad kyrkje i Vefsn: https://www.digitalarkivet.no/tl20080129640429

Alle står på sida til høgre, på s. 426

 

linje 14: ved naadigste Skjøde paa ??? Vefsens

6. linje nedenifra: en ??? Panteobligasjon fremkommer


Den heile teksten blir då (for dei som måtte vere interessert) slik:

No. 111 [Div arkivnummer m.v.]

Skjøde af 17de September 1830 til Vefsens Almue paa Vefsens Kirke for købesum 2500 Spd. siger to tusinde fem Hundrede Specidaler

Helgelands Sorenskr. den 14.de [?] Juni 1830

[stempelavgift?]

[signaturer]

 

Vi Carl Johan af Guds Naade til Sverrige og Norge de Gothers og Wenders, gjør vitterligt, at vi i medhold af dend under 1ste Augusti 1821 udferdigede Lov angaaende de i Nordlandenes og Findmarkens Amters beliggende det nordlandske Kirke og Skolefond tilhørende Kirker, selv paa bemeldte fonds Vegne have givet vort naadigste Samtykke til at Vefsens Kirke i Helgeland Provstie under Nordlands Amt med samme tilliggende Eiende og andre Indtægter allene med Undtagelse af det Kirken tilhørende Jordegods, hvilchet ifølge foran citerede Lov ei udi Salget er indbefattet, vorder overdraget til Vefsens Almue for en Kjøbesum af 2500 Spd skriver To Tusinde og Fem Hundrede Speciedaler, og da Rede og Rigtighed for disse 2500 Sp.daler af bemeldte Almue til det nordlandske Kirke og Skolefond behørigen er aflagt, saa vorder Vefsens Almue herved meddelt dette vort naadigste Skjøde paa [….] Vefsens Kirke, samt at Kirken med Tilliggelser, Jordegods allene undtagne, ugjendkalleligen ophører at være det nordlandske Kirke og Skolefonds Eiendom, og dermed for fremtiden er Vefsens Almue tilhørende.

 Dette Skjøde, der formedlest Omstendighederne er i overensstemmelse med naadigste Resolution af 22. Juni 1824, som dispenserer i dette Tilfælde fra Bestemmelsen i […] af 25te Mai 1824 § 18 udstedt paa stemplet papir, maa ikke antages til Thinglesning forinden det er bleven forsynet med under vedkommende Retterbetjents Segl vedheftet og af denne med Paategning under hans Haand, angaaende til hvilchet Skjøte Papiret er forbrugt forsynet …. stemplet Papiir efter Kjøbesummens Størrelse, heller ikke maa det Thingleses førend den Retedag, paa hvilchen den af Kjøberen efter Auctions Conditionerne [....] Panteobligation fremkommer til Thinglesning,

 Givet i Christiania den 17de Sept. 1830.

 Under Rigets Segl

 

L.S.

Efter hans Majestet Kongens naadigste Befaling [6 signaturer].

 

Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
34 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

efter Auctions Conditionerne [....] Panteobligation fremkommer til Thinglesning

?"udstedende Panteobligation"

 

  

34 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

paa [….] Vefsens Kirke

?"paa fornævnte"

Edited by Richard Johan Natvig
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.