Jump to content
Arkivverket

Recommended Posts

Even Stormoen

Et forsøk:

 

01 Omtaxt hos Løberg paa Grønnestølen

02 Aar 1867 den 19de Marts blev Brandtaxationsret sat paa

03 Grønnestølen Matr Nr 18 LN 46 i Fana Thinglag og be-

04 styret af Lensmand N. Moe, for efter Forlangende

05 fra Departementet for det Indre af 17 Januar d. A.

06 at afholde Omtaxation over de Lyder Smiths før, men nu

07 Hjalmar Løberg tilhørende og ved Omtaxt af 18 Mart.

08 1854 til Brandforsikkring for 1460 Sp taxerede Bygninger

09 hersteds. Som Taxationsmænd var tilstede Knud(?) O.

10 Hernæs, Ole S Fanahammeren, CT. I. Nesdaas(?) og Niels Nødtvedt

 

[ny side]

 

01 for hvilke den ældr. Forretning opplæstes.

02 Eieren var ikke tilstede, men derimod hans Forpag

03 terkone Søgni Olsdatter, der gjorde den fornødne Paavis-

04 ning, idet hun bemærkede at Husene ere uforandrede,

05 naar undtages, at Forpagterstuen nu har Kakkelovn istedet for Kogeovn.

06 (??) [tilføyelse mellom linjene]

07 No 1. Et eenetages Vaaningshuus 22 1/2 Al langt 7 Al dybt og

08 3 1/2 Al høit, beklædt oljemalet og tækket med Sutag

09 og Teglsteen. Det har paa vestre Langside en tømret

10 Sval 13 Al lang, 4 Al dyb og 4 Al høi beklædt og malet

11 og tækket med Sutag og Teglsten, men den er fundet

12 saa nøie at være foreenet med Vaaningshuset,

13 at det maa ansees som en Deel af samme,

14 med hvilken den ogsaa har fortløbende og sammen-

16 hængende Tag. Den hele Bygning har: 2 Stuer med

17 Malmkakkelovne, og 2 Kammers – alt tapetseret,

18 Kjøkken med Ildstæd og Skorsteen, samt Spiskam-

19 mer, og en Gang med Trappe til Loftet, hvor

20 der i begge Ender er afpanelede Arkværelser, det

21 ene har(?) en liden eenetages Malmkakkelovn

22 og desuden et andet lille Kammers. Huset hviler paa

23 Grundmur af indtil 1 Al Tykkelse og 2 1/2 Al høide,

24 og 8 Fag Vinduer, og taxeredes (før 550 Spd) nu 500 Spd

25 hvoraf Murværket 60 Spd og Ovnerne 20 Spd.

26 N 2. En Forpagterbygning og Vognremisse med

27 Hæstestald, alt udgjørende en samlet Bygning,

28 22 1/2 Al lang, 4 Al dyb og 4 1/2 Al høi, bord-

29 klædt, malet og tækket med Sutag og Teglsten.

30 Den indeholder Gang, Stue med Malmkak-

31 kelovn, Spisekammers og Kjøkken med

32 Ildsted og Skorsten, hvilke (??) alle ere

33 af Tømmer; Vognremisse og Hæstestald

 

Og her ‹mister› jeg det. Plutselig er jeg ikke i stand til å lese ett ord. Må ta pause og håpe på senere ‹klarsyn›. Eller at andre tar opp ‹stafettpinnen› 😉

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Bente Borgen

Fantastisk, Even! Tusen, tusen takk! Jeg skjønte kun enkeltord og fikk ikke sammenheng i noe.

Jeg er dypt takknemlig!

Kanskje du få overskudd igjen til å se på det øvrige, eller kanskje noen andre kan hjelpe ?

 

mvh Bente Borgen

Edited by Bente Borgen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Eit pittelite stykke til:

 

 

34 der danner et Rum sammen, og er af 

35 Stenderværk , medens der over den hele

36 Bygning er et Sammenhengende Lofts-

37 rum, fortil Trapp , fra Stenderværke …

38 … Huset har 5 Døre og 4 Fag Vinduer og 

39 taxeredes (før 300 Spd) nu - - - - - - - - - 280— “

40 hvoraf Ovnen for 8 Spd og  Murværk  mod ..., Stalden for 30 [el. står det 50?]

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

– og enda litt:

 

 

37 . . . hvortil Trapp fra Stenderværksafdelin-

38 gen . . .

 

41 N 3 En Stenderværks Ladebygning 21 Al lang, 12 Al

42 dyb og 5 Al høi med underværende muret

43 Flor(?) af nævnte Længde og Dybde, men 4 Al høi,

44 og af 1 1/3 Al tyk kalkslaaet Graasteensmur, ind-

45 redet med fornødne Baase. Laden er bordklædt

46 og malet, ligesom Huset er tækket med

47 Sutag og Teglsteen; det har 2 Døre, hvoraf

48 en dobbelt, 3 enkelte Vinduer og tax. (før 450 Spd) nu 450

49 hvoraf Murværket for 120 Spd.

50 N 4 Et Faarehuus af (??) Graasteensmur 10 Al langt,

51 8 Al. dybt og 3 Al. høit, bordklædt i Gavlerne

52 og tækket med Sutag og Teglsteen. Det har

53 2 Døre og taxeredes (før 60 Spd) nu 40

54 hvoraf Murværket for 10 Spd.

55 N 5 Et tømret Stabur, 8 1/4 Al langt, 7 1/2 Al dybt og

56 4 Al høit, hviler paa Staaestolper(?), er bord-

57 klædt, malet og tækket med Sutag og Tegl

58 steen; Det har 2 Døre, et fag Vinduer og

59 taxeredes (før 100 Spd) nu 100

60 Tilsammen 1370 Spd

61 skriver tretten hundrede og sytti Speciedaler.

62 Afstanden fra N 1 til nærmeste Bygning N 3 i Nord 3 [5](?) Al. og

63 fra N 3 til 2 i samme Retning 6 Al: Fremdeles fra N 1

64 til 5 i Syd (??) 46 Al og til N 4 i Vest 48 Al. forøvrigt

65 over 75 Alen fra andre Huse. Mellem N 3 og 2 staar et

66 uforsikkret L?? umiddelbar(?) ved det Første og 2 Al fra det Sidste

 

Mvh

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
6 minutter siden, Even Stormoen skrev:

43 Flor(?)

Ja!

 

7 minutter siden, Even Stormoen skrev:

50 N 4 Et Faarehuus af (??) Graasteensmur 10 Al langt

...af 1 Al tyk Graasteensmur ....

 

9 minutter siden, Even Stormoen skrev:

56 4 Al høit, hviler paa Staaestolper(?), er bord-

Steenstolper, trur eg.

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Siste innspurt:

 

[ny side]

 

01 Forretningen tilligemed § 21 i Reglerne af 21 Juni 1866

02 oplæstes for Forpagterkonen, der var til stede for Eieren,

03 men hun fant Intet at berigtige eller bemærke.

04 Taxtmændene skjønned Ildsteder og Piber at

05 være i en til Forebyggelse af Ildsvaade forsvarlig

06 Stand, og erklærede i Kraft af før aflagt Eed, at

07 Taxterne ei er satte høiere end den virkelige

08 Verdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller

09 Tomternes Beskaffenhed og Bestyreren fandt dem rime-

10 lige(?) og billige, og fandt Intet at bemærke.. Herved sluttet.

11 [underskrifter. Ser nå at det er Hornæs, Fanehammeren, Nordaas og Nødtvedt som var etternavnene. Rimer jo godt med ‹nabolaget› ;-) ]

 

 

Mvh

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Oioioi, på’an igjen 🙂 Jeg har ledd godt av både «Staaestolper» (Steenstolper) og ikke minst av det som fullstendig ‹blindet› meg i går. «Rum» – ganske enkelt! Jeg grublet på Buer og Buser, Ruer og Ruser og var aldeles ‹stuck›. At det går an.

 

Takk, Richard Johan , for nok en gang å providére et par skikkelige ‹øyeåpnere›!

 

Mvh

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Bente Borgen
10 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

Eit pittelite stykke til:

 

 

34 der danner et Rum sammen, og er af 

35 Stenderværk , medens der over den hele

36 Bygning er et Sammenhengende Lofts-

37 rum, fortil Trapp , fra Stenderværke …

38 … Huset har 5 Døre og 4 Fag Vinduer og 

39 taxeredes (før 300 Spd) nu - - - - - - - - - 280— “

40 hvoraf Ovnen for 8 Spd og  Murværk  mod ..., Stalden for 30 [el. står det 50?]

 

 

Utrolig at du har orket å gjøre så mye for meg. Tusen, Tusen takk igjen 🙂

mvh Bente Borgen

Link to post
Share on other sites
Bente Borgen
2 minutter siden, Bente Borgen skrev:

Tusen, tusen takk til dere begge. Jeg er utrolig takknemlig for hjelpen med dette som var så vanskelig for meg å forstå 🙂

mvh Bente Borgen

Edited by Bente Borgen
Link to post
Share on other sites
Bente Borgen
8 timer siden, Even Stormoen skrev:

Siste innspurt:

 

[ny side]

 

01 Forretningen tilligemed § 21 i Reglerne af 21 Juni 1866

02 oplæstes for Forpagterkonen, der var til stede for Eieren,

03 men hun fant Intet at berigtige eller bemærke.

04 Taxtmændene skjønned Ildsteder og Piber at

05 være i en til Forebyggelse af Ildsvaade forsvarlig

06 Stand, og erklærede i Kraft af før aflagt Eed, at

07 Taxterne ei er satte høiere end den virkelige

08 Verdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller

09 Tomternes Beskaffenhed og Bestyreren fandt dem rime-

10 lige(?) og billige, og fandt Intet at bemærke.. Herved sluttet.

11 [underskrifter. Ser nå at det er Hornæs, Fanehammeren, Nordaas og Nødtvedt som var etternavnene. Rimer jo godt med ‹nabolaget› ;-) ]

 

 

Mvh

 

8 timer siden, Even Stormoen skrev:

Siste innspurt:

 

[ny side]

 

01 Forretningen tilligemed § 21 i Reglerne af 21 Juni 1866

02 oplæstes for Forpagterkonen, der var til stede for Eieren,

03 men hun fant Intet at berigtige eller bemærke.

04 Taxtmændene skjønned Ildsteder og Piber at

05 være i en til Forebyggelse af Ildsvaade forsvarlig

06 Stand, og erklærede i Kraft af før aflagt Eed, at

07 Taxterne ei er satte høiere end den virkelige

08 Verdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller

09 Tomternes Beskaffenhed og Bestyreren fandt dem rime-

10 lige(?) og billige, og fandt Intet at bemærke.. Herved sluttet.

11 [underskrifter. Ser nå at det er Hornæs, Fanehammeren, Nordaas og Nødtvedt som var etternavnene. Rimer jo godt med ‹nabolaget› ;-) ]

 

 

Mvh

Jeg bøyer meg i støvet for din kunnskap og ork til å hjelpe meg.

Tusen takk igjen 

mvh Bente Borgen

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.