Jump to content
Arkivverket

Dille Røros 1810


Recommended Posts

Even Stormoen

Og nok en ‹nakkeknekker›. 😉 

 

Skulle gjerne hjulpet, men har ikke kapasitet til det nå.

 

Beklager.

 

Håper virkelig at de ‹virkelig kunnige› kan komme på banen og hjelpe deg.

 

 

Mvh

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Åduverden. Selv om natten senker seg mer enn Sort, så blir jeg jo så opptatt av denne mannen som satt på Røros, og hadde det alt annet enn bra.

 

Det kan se ut som om han fikk tiden til å gå ved bl.a. å bedrive litt poesi og lage/samle ordspråk?

I hvert fall er det klart at han skrev ned endel tanker han gjorde seg om ‹posten› sin som han muligens ikke var spesiellt henrykt over å inneha . . .

 

Så forhåpentligvis uten å knekke nakken gjør jeg som Gunnar – leser margen:

 

Der jeg tror det står følgende:

 

Den Forviisede(?) Mand finder skjælden Venner!

Hvilken Sandhed er dog ikke dette. Som den daglige erfaring bekræfte.

 

Jemeni! Hvis jeg har tydet dette noenlunde rett – stakkars mann!  Nok en gang.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
50 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Åduverden. Selv om natten senker seg mer enn Sort, så blir jeg jo så opptatt av denne mannen som satt på Røros, og hadde det alt annet enn bra.

 

Det kan se ut som om han fikk tiden til å gå ved bl.a. å bedrive litt poesi og lage/samle ordspråk?

I hvert fall er det klart at han skrev ned endel tanker han gjorde seg om ‹posten› sin som han muligens ikke var spesiellt henrykt over å inneha . . .

 

Så forhåpentligvis uten å knekke nakken gjør jeg som Gunnar – leser margen:

 

Der jeg tror det står følgende:

 

Den Forviisede(?) Mand finder skjælden Venner!

Hvilken Sandhed er dog ikke dette. Som den daglige erfaring bekræfte.

 

Jemeni! Hvis jeg har tydet dette noenlunde rett – stakkars mann!  Nok en gang.

 

Mvh


Den forarmede Mand...?

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
6 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:


Den forarmede Mand...?

 

Det tror jeg nok du har aldeles rett i – nok en gang. Derfor – nok en gang – en stor Takk!

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
7 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Rette vegen.

 

7034AED7-7C5F-431D-BC05-8A464BEE42AE.jpeg

 

01 Indtægt: Transport                                                                           42

02 For 5 Ugers Skole og(?) Skriverhold for J: Schanke(?)               5

03 For 1pr Skoe                                                                                          1

04 For Saler(?) til 1 pr Do                                                                        " – 2

05 Af Gruben 6te Maaned 1 Uge(?)                                                       " – 3

06 (??) i 3(?) Uger 7 er 1Rd 2ort                                                            2 – 1

07 Do i 2de                   8      1                                                                    2 – 3

08                                   9                                                                            3 – 3

09                                   10                                                                          2 –

10 Den 5te Octbr sidste Termin af min Skoleløn                                10

11                                    11

12                                   12

13                                   13

14                                                                                                                   70 – 2

 

 

[Ad linjene 03 og 04 – drev han som skomaker ‹på si’›?]  

 

 

Mvh    

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy

Det er spennende å lete seg frem i gamle liv, det bringer en bedre forståelse for tiden og de utfordringene mennesker hadde den gangen. Her kommer litt bakgrunnsstoff:

Lars Olsen Dilles livsløp

1786-07-16 Lars Dille født på Røros.
Foreldre var: Ole Pedersen Dille (1743-1815) og Karen Abrahamsdatter (1745-1832).
Ole Pedersen Dille er tredje generasjon Dille på Røros og Karen er datter aav en svensk smed. De er begge av gruvesslekt.

1801 FT lister opp Lars som deres børn 15 år. Familien er bosatt i Hyttegaden.

1818 Far til Maren Kristina. Lars er da omgangs skoleholder Røros Bergstaad. Mor Lisbeth Larsdatter Aalen. De er muligens ikke gift, jeg har ikke sjekket dette enda. Maren Kristina Larsdatter dør, iht Hoff, 13. februar 1889.

1836-07-25 Gift med Anne Andersdatter.

1845-04-20 Død og gravlagt på Røros.

 

Ut fra hva jeg har funnet i gruveselskapets regnskapsbøker og i Lars’ private regnskap, som dere har fått innblikk i, ser det ut til at han har inntekter både som lærer og gruvearbeider. De årene som er nevnt i skriveboken hans, var vanskelige år både på Røros og i Norge. Norge var på den tapende siden i den pågående «Napoleonskrigen» og engelske skip blokkerte – ganske effektivt –

den vanlige transporten av varer langs norskekysten. 

På Røros sank levestandarden dramatisk i begynnelsen av 1800-tallet, lønningen hadde lenge vært uendret og verden rundt var blitt dyrere. Samtidig nedbemannet verket og trengte ikke like mye arbeidskraft som tidligere. To av Lars eldre brødre forlot Røros på denne tiden. Christen Dille, som er min forfar, dro ut til Ørlandet. Den andre broren, Ole, dro til Ringeriket og endte etterhvert opp som en sagnomsust klokker i Vågå. 

 

Dette er et avsnitt i boka:

«Døbt i Røraas kjerke  \Lars Dille/ Aaar 1786 af L. Finkelhagen – 1802. Confirmeret af Pastor Krag. 1805 Skoleholder i Fem. Skoledistrikt. 1806 i Hitterdahls Skole Distrikt. – 1808 til Nordland i Condition \eller Contorist/ hos S.P. hr. Sorenskriver Aas. Maaske jeg  Overiler mig med dette sidste Skridt som jeg gjør, maaske jeg er for gammel at begynde med at Arbejde mig frem i den Tour. Om jeg blev duelig, saa maaske jeg blev staaende ved mangel af Penge, som der maatte være \mange/ af at hjelpe sig f.m. Den kunne da gives de, der ansaae min smpløy som et glimt af Storagtighed, at jeg vilde ringe agte og Foragte min Bondestand i hvilken jeg føddes og Opdrages; da det just var Haab om en bedre Lykke, og Velynderes forsikkringer om ønskeligeligen [!] Udsikter der \i fremtiden/ der bidrog til dette Forandrings-Skridt.

 

Hvo ved ikke at Penge Regjerer Verden, og at ikke, som oftest er umueligt for den største Viisdom og den Fuldkomneste Dyd, ikke sielden lader sig udrette ved denne kostbare Metal. Penge er i Almindelighed en Hoved-drivefjær til de vigtigste Handlinger, og setter tusinde andre Kræfter i Bevægelse.

 

min Broder Ole paa Ringeriget besøgte sine Forældre og Sødskende paa Røraas d. 21 Febr 1805 og Reiste igien den 2den Martii altsaa skjænkede han os sin Omgang i hele 9 Dage. – O Ja! det var bra».

 

Lars Dilles skrive-/regnskapsbok går fra 1807-1812, da var han 21-26 år.

 

Er det mulig å få hjelp til denne regnskapssiden også. Det som står i margen er allerede tydet.

Liten_side 5.jpg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
52 minutter siden, Even Stormoen skrev:

 

 

 

[Ad linjene 03 og 04 – drev han som skomaker ‹på si’›?]  

 

 

 

 

Hei, det vet jeg ikke, men finner det ikke sannsynlig. En tanke: Det var vel ikke uvanlig at folk reparerte sine egne sko på denne tiden. Lars virker å være en mann som likte å ha orden i sakene sine og var i ferd med å legge seg opp litt penger. Han låner jo også ut litt til andre. Kanskje han var litt forsiktig med pengene sine? Se min siste innlegg, der får du livsløpet hans slik jeg foreløpig kjenner det. Og tusen takk for all den gode hjelpen.

Edited by Roger Hardy
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
2 timer siden, Roger Hardy skrev:

 

 

Er det mulig å få hjelp til denne regnskapssiden også. Det som står i margen er allerede tydet.

Liten_side 5.jpg

 

1808 Udgift                                                                            Rd   o   s

 

1 Silkes Buxe                                                                             4

1 Sort Buxe                                            Salh(?) igjen(?)         1  3

1 Vest Sortrandet af Silkes Tøy                                                   2   12

1 Evang: Christ Sl: Bog                                                                 2  12

Hamp                                                                                                    18

1 Tysker Barber-Kniv                                                                         16

Bart(?) (??)                                                                                      1   8

1 pennekniv                                                                                     2   8

4 Voger Hedemarkens B: Meel a 7ort Solt                           5

Solt Meel for 7ort (??)                                                               

1 par garvaskind                                                                         1.  2.  8

1 Coffert med Laas – gammel                                                  3

Den samme at Reparere                                                                 1. 12

3 pr Støvlers Gjernings Løn a 2ort                                          1.  2

6 par skoe 6pr Skoe      Gjernings Løn for                                    2. 6

2 par Buxers gjernings Løn med Knapper                                   2. 13

at rette paa en Vest og Knapper                                                          18

10 Al blaat Tøy a 3ort 6s Alen for Dicke(?)                           8          12

1 Blaae Buxes Gjernings Løn med Knapp                                      1

1/2 Vog siktet Rugmeel                                                              1.     1.  12

1 Vest med Knapper og Gjernings Løn                                            1   4

2 Al: Strie a 20s: og 3qv Lærret a 8s qv til Foer                            2  16

1 pr S??                                                                                                   2  22

3 Stomper                                  a 16s                                                   2

1 Hvidt Halstørklæde                                                                          3  12

1 (??) Sigted Rugmeel                                                                          3  16

For Smyr og Meelk                                                                       1

1 qvarter Korn for                                                                          7           17

Lateris                                                                                             36.   2.   6

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
3 timer siden, Even Stormoen skrev:

 

                                                              

3 pr Støvlers Gjernings Løn a 2ort                                          1.  2

 

Gjernings Løn, går igjen i fm med flere av hans kjøp. Henspiller det på 2 Krønikebok 15:7 i norsk oversettelse fra 1930:
«Men vær I frimodige og la ikke eders hender synke! I skal få lønn for eders gjerning».

Litt merkelig måte å ytre seg på, men det er nå et stort sprang i tid fra 1808 og frem til i dag.

 

 

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
På 23.1.2021 den 15.49, Roger Hardy skrev:

Det er et avsnitt til i en håndskreven bok med regnskap og refleksjoner, jeg gjerne skulle hatt litt hjelp til å tyde.

21_utsnitt.jpg


Eg lurer litt på om det manglar litt av øverste delen av fyrste lina her, slik at det skal vere "Vilgjæs og Tjour", altså, villgjess og tiur?

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Jeg vet ikke men tror at det kanskje er lønn til den som laget de forskjellige sko, støvler, etc. Altså lønn for gjerningen/tilvirkingen.

 

Mvh

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
37 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Jeg vet ikke men tror at det kanskje er lønn til den som laget de forskjellige sko, støvler, etc. Altså lønn for gjerningen/tilvirkingen.

 

Mvh

Det kan du ha rett i Even. Det kan være så enkelt at det var ting han fikk laget og ikke noe han kjøpte på datidens kjøpesenter.

 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
1 time siden, Gunnar Sigdestad skrev:


Eg lurer litt på om det manglar litt av øverste delen av fyrste lina her, slik at det skal vere "Vilgjæs og Tjour", altså, villgjess og tiur?

Hei,

her kommer en litt utvidet utgave.

s21 ny utgave kopi.jpg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Tar ikke med beløpene

 

1809 Udgift

 

1 (??) og 6[marktegn] Liin a 10 ort

1 par Finn-Skoe

1 Tønde Korn

15 1/2 Alen Vadmeel a 2ort 10s

1 Dusing store Knapper

5 1/2 Dusing smaae Knapper a 12(??)

Giernings Løn for 1 Trøie, (??) 1 Vest

1 under-Trøie

1/2 Dusing store Knapper

nok en Dusing smaae Knapper og Hægter

1 par Hansker

Meelk og andre smaae Udgifter

4 Karskind(?)

2de Fællers Giernings Løn

bortgivet

(??) løn

Et Damaskes Tørklede

1/2 qvarter Torsk

For Mineering

For Stukken(?)

1 Buk Skind

1pr Garverskind

1 qvarter Potetes

1/2 pd Ruugmeel

for at Barke en Kohuud

for Meelk og Smyr    er 2rd

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
45 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Tar ikke med beløpene

 

1809 Udgift

 

Tusen takk Even, det går veldig bra uten beløpene. Brukte noen timer i dag på å lete meg gjennom regnskapsbøkene til Gruveselskapet. Lars begynte tidlig å jobbe for kobberverket. 1798: Han begynner 1 mnd. (gruveselskapet delte jo året inn i 13 bergverksmåneder) i 1798 i Dragaas hytta, 11,5 år gammel. Dessverre er regnskapet etter 1801, kun å finne i arkivet i Trondheim. Det får bli en tur dit, når verden en gang er tilbake til normalen igjen. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Even Stormoen

Uten beløp:

 

1808 Indtægt

tilgode fra 1807

d: 1ste Termin og To Rixd: som Gaver

Solt 1pr Skoe

for Soler til 1pr Dito

Fra den 2den April til den 18de Juni

blev jeg Rekommanderit til at

Informere saavel de Conditionertes

som Almuens Børn for en Douceur

af  4Rd Maanedlig

Det blev kun 5 Uger og altsaa

For jeg skrev Røraas Hyttes Malm Register

Af Gruben 6te Maaned

7 do

8

9

10

 

Afskrevet et af Exersarty(?) Reglimendt af

4de Capittel fra Pagn: 153 til 175 Angaaende

Exersitsie med Batterie Skyting til (??) for

nok afskrevet endeel, i alt 16 Ark

Lateris

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.