Jump to content
Arkivverket

Tyding av skifte


Recommended Posts

Sara Pihl

Hei! 

 

Trenger hjelp til å tyde et skifte fra 1749. Det er en god del tekst, og jeg også en god del, men... så var det dette med sammenheng og et fullstendig bilde, da. 

 

Den første siden er her (høyre side), den andre her (kun øverste tredjedel på venstre side). 

 

Jeg håper noen tar utfordringen! 

 

Vennlig hilsen Sara 🙂 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hei igjen Sara

 

Har gjort et forsøk frem til opplistingen av gjenstandene. Har vel en mistanke om at de er av interesse? 😉

Men for øyeblikket må jeg ‹legge sverdet ned› og la natten senke seg.

Skriveren synes å ha vært litt lemfeldig hva angår bruken av store/små bokstaver. Så jeg har prøvd å følge ham, uten garanti for at jeg derfor har vært ‹bokstavtro› 😉 

 

 

01 Andreas Album Sorenskriver over Aggers Fogderie

02 Tilligemed de 2de Mænd Mads Bryn og Syvert Theisen; giøre Vitterligt at Anno 1749 den 4de

03 Decbr. vare vi forsamlede paa Pladsen Høyenhal under gaarden Schøyen i Aggers Herred for samme-

04 steds at Registere og Vurdere Stervboets befindene Midler og Formue efter avgl: Torsten Halvorsen

05 som forhen paa Pladsen Saras Braaten under gaarden Opsahl i Aggers herred ved(?) Døden er avgl:

06 men nu hans  effterladenskab her paa Pladsen hos Enken værende ( samt endog(?) udgivt(?) der at antegne

07 og beregne til paafølgende Skifte og Deele mellem hans effterladte Enke Elie Suendsdatter paa den

08 Eene og Deres udi ægteskab tilsammen auvlede 4re Børn 2 Sønner og 2 Døttre paa den anden siide.

09 Eldste Søn Martinus Torstensen 26 aargl: yngste Søn Svend Torstensen 18 aar gl: her paa Pladsen

10 hos moderen Værende, Eldste Daatter Kari Torstensdaatter gift med Ole (??) Soldat ved

11 det andet Aggerhuusche Regiment og boende paa Pladsen Saras Braatten under gaarden op-

12 sahl her i Sognet, yngste Daatter Marthe Torstens Daatter 16 aargl: hiemme hos Moderen Væ-

13 rende; Tilstæde Enken formeldte Eli Svendsdaatter med Laugværge Peder Joensen og yngste

14 Søn Svend Torstensen, som omviste til Registering følgende:

15 Paa tilspørgende forklarede Enken tilmeldte Elie Svendsdaatter med Laugværge Peder Joensen og

16 den tilstædeværende yngste Søn, Stervboet ikke at være Ejende endten Reede penge, guld, Sølv, Tin

17 Kaabber eller Messing.

 

Mvh

 

 

Edited by Even Stormoen
Tastesnubling
Link to post
Share on other sites
Sara Pihl

Tusen takk, Even - du er en engel! 
Og ja, du har selvfølgelig helt rett - gjenstandene er av stor interesse, hehe 🙂 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Ny dag, nye muligheter 😉

 

18 [her deles siden opp i to kolonner, venstre først, uten beløpene]: Jern Tøy.

19 1 hug øxe

20 1 Steege Pande

21 Træboeskab

22 1 Træestoel

23 1 Sort laasferdig Kiste

24 1 Sort lidet Skrin

25 1 Væv med Render og fuldt behør

 

[høyre kolonne:]

 

18 1 gammelt Kahr

19 1 Ditto Ringere

20 1 Hiul Rok med 2de Sneller

21 1 Ditto med een Snelle

22 Creature

23 1 Røed Droplede farued(?) Koe

24 Halv parten udi Een Røed farued(?)

25 Qvie med Peder Jensen

26 2 Voxne Souger a ?ort

 

[og her slutter kolonnedelingen. Litt rot i linjenummerne mine nå ser jeg. Beklager.]

 

27 Videre forklarede Enken med hendes Laugværge og Søn Stervboet ikke at være eiende end al-

28 lerede Registeret og Vurderet er ikke heller tilstaaende gield. –

29 Summa bedrager sig dette Stervboes Registerede og Vurderede midler i alt til

30 Skriver Nie Rigsdaler Tre ort og Fire Skilling

31 Derimod anføres Stervboets bort skyldige gield og udgiffter. –

32 Enken dereffter forklarede at være Skyldig til Monsr. Ole Pedersen Holm for bekomen Korn Vahre

33 og videre gield forklarede Enken Stervboet ikke at være behæfftet, men om uformodentlig fleere

34 skulle have noget her i Boet at fordre, er og bliver hun Derfor ansvarlig ligesom ogsaa hendes Laug

35 værge i ligemaade ved ba?? sig at Staae til ansvar for all paa dette boehæfftende gield saa

36 at ej alleene arvingerne men og Skiffteforvalteren skal holdes udi alle maader Skadesløs;

37 Effter udraabelse indfant sig ingen som noget ved dette Skiffte havde at erindre hvorfore

38 andføres Skiftets Omkostning

39 Stemplet Papiir til Skiffte brevet

40 Skifftebrevets beskrivelse og Skifftets umage

41 Slotsfogeden for Vurderingmændernes udnævnelse

42 De 2de Vurderingsmænd for deres umage tilkommer

43 Summa dette Sterboes gield og udgifter

44 Skiver Fem Rigsdaler og Toe Rigsort

45 Naar forestaaende gield og udgifter

46 Fra Drages Sterboets Indtægt

47 bliver i behold til Dehle mellem Enken og Børnene

48 Der av tilkommer Enken paa sin Hoved Lod den halve part som er

49 Den anden halvpart arver Børnene hvor av de 2de Sønner tilkommer hver Een Broder Lod

50 Og Een hver av de 2de Døttre paa Een Søster Lod

51 Hvoreffter til gielden og udgiffterne samt Enken og Børnenes arve Lodder er giort følgende udlæg og Lodsædler:

 

[Og så deles siden nok en gang i to kolonner, men nå må jeg ta en pause. Vet ikke om resten er så interessant? Alle eiendeler er jo allerede beskrevet?]

 

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Sara Pihl

Å, så fint! 
Tusen takk igjen 😄

Vel... hvis du orker å titte på dette med gjeld hadde det vært moro 😉 
Med såpass få eiendeler må han og familien ha levd ganske så på grensen av det som er mulig. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Det fortsettes:

 

 

Ok: Venstre kolonne, fremdeles uten beløp.

 

52 Ole Pedersen tilkommer

53 Dertil udlagt

54 udi een Røed hornet Koe vurderet for 5rd Tager

55 Skiftets omkostning

56 Stemplet Papiir til dette Skiffte Brev

57 Skifte Brevets Beskrivelse og Skif-

58 tets umage

59 Slotsfogeden for Vurderings-

60 mændernes udnævnelse

61 Dertil udlagt Tilsammen

62 1 Steege Pande

 

[høyre kolonne]

 

52 1 Sort lidet Skrin

53 Halvparten udi en Røed hornet Qvie

54 1 Voxen Souv

55 De 2de Vurderingsmænd tilkom Summa

56 mer(?)

57 Dertil udlagt

58 udi et gammelt Kahr vurderet for (??) tager

59 1 hiul Rok med 2de Sneller

60 Enken Eli Svendsdaatter tilkommer Summa

61 paa sin hoved Lod Den halve part av Sterboets

62 beholdne Formue som er

 

[ny side, v. kolonne]

 

01 Dertil udlagt

02 1 hugøxe

03 udi et gammelt Kahr vurderet for 12s tager

04 Udi en Røed droplet Koe vurderet for 5Rd tager

05 Martinus Torstensen tilkommer (??) Summa

06 Fædrene arv

07 Dertil udlagt

08 1 Sort Laaasfærdig Kiste

09 udi en væv med fuld Behør vurderet for 3ort

10 Tager

11 Svend Torstensen tilkommer Summa

12 udi Mødrene arv

13 Dertil udlagt

14 udi Een væv med Behør

15 1 Træestoel

16 1 gammelt Kahr

17 udi en hiul Rok vurderet for 1ort Tager

18 Summa

 

[høyre kolonne]

 

01 Karen Torstensdaatter tilkommer udi fædr

02 ene arv

03 Dertil udlagt

04 udi Een Voxen Souv Vurderet for 2ort Tager

05 den halve part som er

06 udi een hiul Rok Vurderet for 1ort

07 Tager

08 Marthe Torstensdaatter Summa

09 tilkommer udi Fæderne arv

10 Dertil udlagt

11 udi Een Voxen Souv vurderet for 2ort Tager

12 den halve part som er

13 udi et Kahr Vurderet for 12s tager

14 og udi 1 hiul Rok Vurderet for 1ort tage Resten som er

15 Summa

 

[og her slutter kolonnene, og linjenummer-rotet fortsetter]

 

16 Til formynder for de 2de umyndige Svend Torstensen og Marthe Torstens Daatter ved dette Skiffte

17 tilfalder fæderne arv til sammen for dem begge 1rd 2s anordnes og tilsættes Deres Sød

18 skende barn Halvor Mangnildsrud hvis Pligt skal være formeldte sine Myndt lingers

19 arvemidler Saaledes at forestaae som loven befahler. –

20 Saaledes at Være Forrettet og Sluttet bekræfftes med egen haand og hostrøgte Signet

21 (??) actum ut Supra Andreas Album [signeter]

 

Mvh

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.