Jump to content
Arkivverket

Skal skrive artikkel om å finne historien til et hus - med 7/15 i Åsnes Finnskog som eksempel


Tove Elise

Recommended Posts

11 minutter siden, Tove Elise skrev:

Så fint! Hvordan kommer jeg videre og kan lese om disse tre branntakstene? Det materielle innholdet, ikke bare referansen? 🙂

 

Det er referanser til protokollnummer og sidetall i branntakstprotokoller for Åsnes, og disse branntakstprotokollene finner du i søket jeg lenket til.

Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Det er referanser til protokollnummer og sidetall i branntakstprotokoller for Åsnes, og disse branntakstprotokollene finner du i søket jeg lenket til.

Supert!! Tusen takk! Gleder meg til å lese. 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

På 27.1.2021 den 23.41, AllanFrantzen skrev:

 

Denne matrikkelen er fra 1903. I 1886-matrikkelen var ikke Oppigaard utskilt fra gårdsnr. 7 ennå, og bruksnumrene var fra 1-12.

 

1886-matrikkelen viser imidlertid de gamle matrikkel- og løpenumrene og Posaasen hadde matrikkelnummer 79 og løpenumrene var 320 med etterfølgende bokstaver a-m:

 

https://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0425&gnr=7

 

Kanskje kan oppsitternes navn gi svar på hvem som kom til å sitte med gård 7/15?

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Hei igjen, Nå er det lenge siden vi chattet her. Men er 320a, 7/15 idag? I så fall har jeg funnet en som utvandret - men som kanskje kom tilbake? Ole Kristiansen Posaasen: https://media.digitalarkivet.no/view/84344/154 Men skjønner pigadet ikke hvas om står her. Er ute etter å finne ut hvordan huset så ut, og hva slags skjebne disse folka hadde. Tove PS. takk for hjelp så langt!

Link to comment
Share on other sites

Hei, igjen.

 

Må sette meg inn i dette litt igjen. Jeg kan ikke svare på det siste spørsmålet, men her i 1875 er i allfall Martin Olsen (som hadde Oppigaard) og hustru Pernille Mathiasdatter med barn og de bor sammen med Pernilles foreldre. Da vet vi at det var gjennom giftermålet med Pernille at Martin Olsen fra Våler havnet på Posåsen Oppigård i Åsnes.

 

 

 Forrige bosted  Neste bosted 

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Åsnes
 • Kommunenummer: 0425
 • Navn på bosted: Posaasen

Antall personer registrert på bostedet: 7. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
tidslinje.gif Mathias Arnes. hf g Husmand Jordbrug 1805 Aasnæs S. og Pr.  
tidslinje.gif Olia Olsd. Hans Kone g   1809 Aasnæs S. og Pr.  
  Martin Ols. hfs Svigersøn g Hjælper Husf. Dagarbej. v. Tømmerh. 1844 Vaaler S. og Pr.  
  Pernille Mathiasd. Hans Kone g   1839 Aasnæs S. og Pr.  
  Olaf Martins. s     1874 Aasnæs S. og Pr.  
  Marie Olava Martinsd. d     1872 Aasnæs S. og Pr.  
  Olia Martinusd. d     1875 Aasnæs S. og Pr.

 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0425&kenr=009&bnr=0055&lnr=00

Link to comment
Share on other sites

Pernilles far, Mathias Arnesen, døde i 1890:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000003163496

 

Denne familien var her i 1865 også:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038043000078

 

Det hadde vært greit å finne vielsen til Martin og Pernille, for å finne ut hvem Martins far var og om han evt var en av oppsitterne på Posåsen tidligere. (Er ikke helt sikker på hvilken Martin Olsen i 1865-tellingen som er rett..)

 

Nei, en finner ikke annet enn brudeparets navn i de rekonstruerte kirkebøkene. 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Hjertelig takk Anne Lise! Når det står husmann, kan vi tolke at Oppigard har vært husmannsplass - men under hvilket bruk? Jeg spør fordi jeg lurer på om det har vært en finneboplass eller en husmannsplass. Det kan virke som det har vært ulike folk der oppe. Det er slik et fantastisk sted. Takk for hjelp i saken. Jeg skal skrive en artikkel om dette i et blad.

 

Tove

Link to comment
Share on other sites

Oppigård ligger i alle fall på Posåsens grunn, men i og med at bruk 7/15 ikke var kommet ennå i 1886-matrikkelen, er det ikke godt å si hvilken av bokstavene på løpenummer 320 som Oppigård ble utskilt fra.

 

Forøvrig var det bare matrikulerte gårder som er tatt med, ikke mindre husmannsplasser.

 

Legger inn 1903-matrikkelen igjen.

 

E53219E0-4EB6-4BD0-9917-2D1A4BCE4A07.jpeg

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
På 6.4.2022 den 2.11, Tove Elise skrev:

Nå har jeg funnet ut at det er det - men jeg klarer ikke lese hva det står 🙂

 

 

Jeg er på en noe tidlig påskevisitt fra naboen, tydeforumet –  og gjør et forsøk:

 

 

01 Aar 1878 den 12 September blev ifølge Forlangende

02 af Ole Knudsen Posaasen, en Brandtaxtforretning afholdt paa

03 Gaarden Løb No 320a Posaasen i Aarnæs.

04 Forretningen administreredes af Lensmand M Gundersen

05 i Overvær af de faste Taxationsmænd N Bredvoll, Arne A. Nyer

06 og Ole Christiansen Posaasen, som have aflagt lovbefested Eed.

07 Hvorda! Administrator fremlagde den udfærdigede Berammelse,

08 som indtages saalydende:

09 Reqvirenten Ole Knudsen Posaasen var tilstæde og begjærede

10 følgende her paa Gaarden værende Huse taxeret til Indlemmelse

11 i den almindelige Brandforsikkringsindretning, nemlig:

12 1) en Stuebygning, 2) 1 Stabur, 3) 1 Drengestuebygning 4) 1 Fæhuus og 5)

13 en Ladebygning samt en Ladebygning paa en i Nærheden, under

14 Gaarden hørende, oparbeidet Myr, hvilke Bygninger derefter

15 blev besiktigede og taxerede som følger:

 

[side 148a]

 

01 N.1. En enetages Stuebygning bygget af Tømmer i Retning

02 fra Syd til Nord paa Graastensmur af gjennemsnittlig Høide af 1 1/4 Al;

03 er 22 1/2 Alen lang, 12 1/2 Alen bred og 7 Al. høi fra Grundmuren til

04 Gesimsen. Taget er tækket med præparerede Støkker(?)

05 Bygningens underste Etage indeholder Kjøken, hvori er et aabent

06 Ildsted med Murpibe og en toetages(?) Kakkelovn samt Dør til en

07 aaben Sval, Sengekammer med Kakkelovn og Stue med Kakkel-

08 ovn. Ildgangen af Kakkelovnerne føres ved Jernrør til en

09 opført Murpibe%?% som tildeels bestaar af Teglsteen. Alle Værelserne er forsynet med 8 Fag Vinduer

10 og 5 enkelte Døre og ere panelede. Til 2den Etage eller Qvisten er

11 Trappegang i Forstuen, der er panelet, foruden ved

12 Tømmervægge er afdeelt i 3de Rum, hvoraf det ene er

13 forsynet med Dør og et Vindue. Under Bygningen

14 er en Kjelder forsynet med Træpaneler(?), hvortil er Dør

15 i Grundmuren paa søndre Ende.

16 Denne Bygning taxeredes eenstemmig for                      Kr. 4,400

17 Da Eieren erklærede at han ikke ønsker Grundmuren

18 forsikkret blev Verdien af denne afdraget med                         400

19 Igjen                                                                                 Kr. 4000, 00

20 Efter Eierens Begjær taxeredes de 3 Kakkelovne for              170

21 En fastnaglet Kjøkkenbænk med Reoler over        "                  40

22 En fastnaglet Seng i Kjøkkenet.                              "                  20

23 Et fastspigret (??) Skab i Stuen                              "                  30

24                                                                                                          Kr. 4260

25 Nr 2 et Stabur, bygget af Tømmer i Retning fra Syd til

26 Nord paa Laftstene og beliggende 52 Alen i Nordost fra

27 Nr 1, er 9 1/2 langt, 8 1/2 Alen bredt og 6 Alen høit fra

28 Laftstenene til Gesimsen. Til underste Etage, der er

29 i et Rum, er enkelt Indgangsdør og til 2den Etage,

30 som ligeledes bestaar af 1 Rum og forsynet med 1 Vindue,

31 er Trappeoppgang. Dette Huus hvis Tag er tækket

32 med præparerede Støkker, taxeredes eenstemmig for                  Kr. 600

33 Nr 3 En Drengestuebygning, beliggende 67 Alen i Øst fra

34 Nr 1 og 34 Alen i Sydost fra Nr 2, er opført af Tøm-

35 mer paa 1 Alen gjennemsnitlig høi Grundmur af

36 Graasten i Retning fra Syd til Nord og er 15 Alen

37 lang, 11 1/2 Alen bred og 5 Alen høi fra Grundmuren

38 til Gesimsen. Taget er tækket med præparerede

39 Støkker. Bygningen er ved Tømmervæg afdeelt i

40 2de Rum, hvoraf det ene er forsynet med Indgangs-

41 dør og Gulv samt Skorsteen med Murpibe og en Ba-

42 gerovn, tildeels af Teglsteen. Forøvrigt er Byg-

43 ningen uindredet.

44 Denne Bygning taxeredes eenstemmig for                                   Kr. 900

45 Nr 4 Et Fæhus, beliggende 41(?) Alen i Syd fra Nr 3, er op-

46 ført af Tømmer paa Laftstene fra Syd til Nord, og er

47 16 Alen langt, 11 1/2 Alen bredt og 6 Alen høit fra Laftstenene til

48 Gesimsen. Taget er tækket med %præparerede Støkker% Næver og Torv

49 Bygningen er ved Tømmervæg afdelt i 2de Rum, hvor-

50 af det ene benyttes til Smaafæ og det andet er indredet

51 i 9 Baase for Storfæ og forsynet med Indgangsdør

52                                                                                                        Kr. 5760

 

[side 148b]

 

01 samt et aabent Ildsted med Muurpibe. Til Røstet,

02 som ligeledes er afdeelt i 2de Rum, er enkelt Dør.

03 Dette Huus taxeredes eenstemmig for      Kr.600

04 Og en i Muren anbragt Bryggerpande for          40                  Kr. 640

05 Nr 5 1 Stald og Ladebygning, beliggende 42 Alen i Sydvest

06 fra Nr 4 og 39 Alen i Sydost fra Nr 1, er opført af Tøm-

07 mer paa Laftstene i Retning fra Øst til Vest og er 33 Alen

08 lang, 12 Alen bred og 7 1/2 Alen høi fra Laftstenene til Ge-

09 simsen. Bygningen indeholder Staldgang med Dør,

10 Stald med 2 Døre og 2 Spiltauge, Høgulv med Dør, Stald-

11 lade med dobbelt Dør og Opkjørselsbro af Stave,

12 Underlaave med Dør og 2de(?) Løgulv. Samtlige Rum ere

13 opdeelte med Tømmervægge.

14 Denne Bygning, hvis Tag er belagt med præparerede

15 Støkker, taxeredes eenstemmig for                                    Kr. 3000

16 Nr 6 En Ladebygning, beliggende over 1000 Alen fra Gaarden

17 og over 75 Alen fra noget andet Huus, er opført af Tøm-

18 mer paa Laftstene eller Stokke i Retning fra Syd til Nord og

19 er 17 1/2 Alen lang, 10 Alen bred og 4 Alen høi fra Laftstenene

20 til Gesimsen. Huset er ved Tømmervægge afdeelt i

21 2de Høgulv og Laave i Midten med dobbelt Indgangsdør.

22 Taget er tækket med Næver og Torv. Denne Bygning

23 taxeredes eenstemmig for                                                         400

24                                                                                     Tils. Kr. 9800,00

25 skriver ni Tusinde otte Hundrede Kroner.

26 Klods ved Huset Nr 4 ligger et Svinehuus uden Ildstæd.

27 Mellem Nr 4 og 5 ligger der videre 1 Svinehuus uden Ildstæd i

28 Afstand fra Nr 4 15 Alen og fra Nr 5 17 Alen. Klods till Nr 5

29 ligger et Privet uden Ildsted. Som tilhørende Naboen

30 Ole Christiansen Posaasen bemærkes 1 Bryggerhus, belig-

31 gende 57 Alen i Nord fra Nr 1 og 43 Alen i Nordvest fra Nr 2

32 samt en Laave uden Ildsted beliggende 47 Alen i Nordvest

33 fra Nr 1. Likesaa anmærkes et Stabur, tilhørende Anne Hen-

34 riksdatter Posaasen, beliggende 50 Alen i Øst fra Nr 4

35 Taxationsmændene erklærede i Kraft af aflagd Eed at %de i%

36 Taxterne ikke er sat høiere end den virkelige Værdi

37 uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Be-

38 skaffenhed. De erklærede videre at de have besigtiget samt-

39 lige Ildsteder og fundet at samme er i en til Forebyggelse

40 af Brandskade forsvarlig Stand.

41 Eieren Ole Knudsen Posaasen, som har paahørt Oplæsningen

42 af det Protocollerede uden at have gjort nogen Bemærkning,

43 blev gjort bekjendt med § § 27 og 35 i Brandforsikkrings-

44 loven. Administrator havde Intet at bemærke

45 ved Taxationen eller Forretningen, med hensyn til hvilken

 

[side 149a]

 

01 § 31 i Lov af 19. August 1845 ikke antages at komme

02 til Anvendelse

03 Forretningen herved sluttet.

[underskrifter]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.