Jump to content
Arkivverket

Andreas Schjeldrup «Andrew K.» Monson (1845-1940) - ein huslyd med forviklingar i Moorhead, MN og Montana? Kven var svigersønene Hanson(?) og Blank?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Andreas Schjeldrup Knutson Rønnei (1845-1940) var søskenbarn til ei av oldemødrene mine, og alt på 1970-talet vitja eg etterkomarar nær Moorhead, MN.  Diverre var det sørgeleg lite dei visste om slekti; dei trudde sogar dei var av svensk avstamming(!); men noko fekk eg tak i undervegs, og meir er komme til sidan.  Eg står elles ganske so «bom fast» når det gjeld sogene til døtrene Sadie med mann «Mr» Blank og Nora, som aldri ville fortelja slekti noko om første ekteskapet sitt!

 

No er kanskje tidi kommi for å få litt betre oversyn over denne huslyden, og eg presenterer med dette eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #7 under

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

  • Lars E. Øyane changed the title to Andreas Schjeldrup «Andrew K.» Monson (1845-1940) - ein huslyd med forviklingar i Moorhead, MN og Montana? Kven var svigersønene Hanson(?) og Blank?
5 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Nora Monson, f. i Clay Co., Minn. 16.3.1887, d. i Fargo, N.D. 31.12.1971.  Ho gifte seg første gongen

 

     ##### (info on 1st marriage? – perhaps this one: Clay Co., MN Oct. 25, 1916 to Henning Hanson? – if so: WW1 draft: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/6482/images/005253056_01813?treeid=&personid=&hintid=&queryId=9f67cfd2597cd7e11459e6f3cf8ffbbd&usePUB=true&_phsrc=Nzx23603&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.142847349.1521963571.1611531099-1442769865.1532627837&pId=29977083

 

Jeg har ikke tilgang til Ancestry, men er det denne WW1-draften du viser til? Henning Hanson, født 14.3.1885:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K87L-M2R

 

I så fall ser det ut til at han var født i Trysil og utvandret med foreldrene i november 1889:

 

Dåp i Trysil:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070112640687

Utvandringen i 1889 (nr. 24-27):  https://www.digitalarkivet.no/kb20060726010564

 

Utvandringen på slutten av 1889 stemmer bra overens med Census 1920, hvor han står oppført med innflyttingsår 1890:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYJ-HNP

 

Jeg kan ikke finne han i 1930, men antar at dette er dødsfallet i 1933:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Z994-ZMZM

På Find-a-grave står han oppført med mellomnavnet "Gerhard", men det må vel være feil:  https://www.findagrave.com/memorial/189757726/henning-gerhard-hanson

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Lars E. Øyane said:

b. Severina, kjend som Sadie Monson, f. i Luster 21.9.1877, utvandra òg med foreldri sine til Amerika i 1881 og d. i Butte, Mont. 16.2.1907.  Ho gifte seg

 

Kan det være at hun ble gift Blunk og det er henne som er død i Butte?

 

Name: Sadie Blunk
Gender: Female
Death Age: 26
Birth Date: abt 1881
Birth Place: Minnesota, USA
Death Date: 16 Feb 1907
Death Place: Butte, Silver Bow, Montana, USA
Certificate Number:

11488

 

https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/61255/images/47429_550709-01149?treeid=&personid=&hintid=&queryId=5e7ba221d99823c110190c63c9f30473&usePUB=true&_phsrc=PzO221&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.5833651.1823298175.1612212227-1047996791.1605192313&pId=277434

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Lars E. Øyane said:

c. Nora Monson, f. i Clay Co., Minn. 16.3.1887, d. i Fargo, N.D. 31.12.1971.  Ho gifte seg første gongen      ##### (info on 1st marriage?

 

Nora bodde med foreldrene ugift  i FT 1910:

Name: Nora Monson [Nora Wanson]
Age in 1910: 22
Birth Year: abt 1888
Birthplace: Minnesota
Home in 1910: Moorhead Ward 2, Clay, Minnesota
Street: Sixth Avenue South
Race: White
Gender: Female
Relation to Head of House: Daughter
Marital Status: Single

 

 

Jeg fant henne ikke i FT 1920, men i FT 1930 er det opplyst at hun var 28 ved første gifte det vil si antatt gift første gang 17 år tidligere dvs i omkring 1913.

 

image.thumb.png.f6ef4f7ddbdcca8230e6b8c6afc4a1eb.png

 

https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/6224/images/4547406_00791?usePUB=true&usePUBJs=true&pId=108461020

 

 

Edited by Oddgeir Fossli
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #7:

 

Hjarteleg takk til Lars W. og Oddgeir for spennande og interessante innlegg!

 

Då er altso første ektemannen hennar Nora identifisert og «i boks».  Utan bygdebok hadde eg litt av ei utfordring med å identifisera bustadane i Trysil, men trur eg har greidd det so nokolunde...  Løvberget synest vera borte som gardsnamn i Trysiil, men det var iallfall ein gard i 1865 og 1875...

 

Severina «Sadie» synest vera ei kjempeutfordring.  Eg ser det var ei ugift «dressmaker» Sadie Monson i St. Paul, MN i 1905, men ser ho ikkje i nokon andre kjelder, og ho er ikkje i lag med foreldri korkje i 1895 eller i 1900.  Om mannen heitte BLANK eller BLUNK, er vanskeleg for meg å seia.  Men kanskje det kan finnast ein liktale (obituary) for ho, anten i Butte, MT eller i Moorhead, MN?

 

Eg har ikkje mykje tru på kyrkjebøker her, men kanskje kyrkjegarden kan ha fleire opplysningar...?  Andreas og Bertha skal forresten (jmf. FT1900) ha hatt eit sjette barn, som døydde kort etter fødsli...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for huslyden som erstattar manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Schjeldrup Knutson Rønnei, frå Lunden under Rønnei, var f. 27.7.1845 og gifte seg 5.6.1874 med Bertha Andreasdotter, opphavleg frå Hagale under Drevdal nordre, men sjå Øyane under Drevdal nordre.  Ho var f. 29.1.1848 og var ei dotter av Andreas Christopherson som før hadde vore eigar av dette bruket.  Andreas Rønnei fekk 3.9.1875 skøyte på eigedomen hjå naboen Christen Valde, og noko av det første han gjorde, var visstnok å byggja stovehus og uthus på eigedomen etter at han hadde vore fråflytt i om lag 150 år.  Sidan vart han og Bertha buande her fram til 1881.

Andrew K. og Bertha Monson utvandra til Amerika i 1881 og budde først eit år i Goodhue Co., Minn., men flytte so til ein farm i Holy Cross township, Clay Co., Minn.  Kring 1885 flytte dei inn til byen Moorhead, Clay Co., Minn. der Andrew livnærte seg som bygningsarbeidar («brick layer»).  Bertha d. i Moorhead, Minn. 11.7.1936, medan Andrew d. same staden 5.1.1940.  Dei fekk seks born i lag:

 

##### (eit sjette barn – truleg født i Minnesota mellom 1881 og 1887 – døydde før 1895! – oppl.?)

 

a. Gjertrud, kjend som Jennie Monson, f. i Luster 29.5.1874, utvandra til Amerika med foreldri sine i 1881 og d. i Fargo, N.D. 14.11.1943.  Ho gifte seg i Bemidji, Minn. 26.6.1912 med Arthur H. Rust, f. i Buchanan Co., Ia. 17.3.1874.  Han d. i Fargo, N.D. 1.11.1951.  Arthur Rust var pensjonateigar («rooming house owner and operator»), og han og Jennie budde i Fargo, Cass Co., N.D.  Dei var barnlause.

b. Severina, kjend som Sadie Monson, f. i Luster 21.9.1877, utvandra òg med foreldri sine til Amerika i 1881 og d. i Butte, Mont. 16.2.1907.  Ho gifte seg

 

     ##### (date and place of her marriage?)

 

     med

 

     ##### (first and middle names? – Blunk?)

 

     Blank,

 

     ##### (info on him? – occupation?)

 

     Dei busette seg i Detroit, Mich.

 

     ##### (or Detroit Lakes, MN?)

 

     men flytte sidan til Butte, Silver Bow Co., Mont.  Dei var barnlause.

c. Nora Monson, f. i Clay Co., Minn. 16.3.1887, d. i Fargo, N.D. 31.12.1971.  Ho gifte seg første gongen i Moorhead, Minn. 25.10.1916 med Henning Halvorson frå Løvberget i Trysil, i Amerika kjend som Henning Hanson.  Han var son av gardbrukarson og innerst Halvor Hansson på Løvberget og kona Johanna Johannesdotter frå Enget under Øvergard søndre og f. i Trysil 14.3.1885, men utvandra med foreldri sine til Amerika hausten 1889.  Han d. i Minneapolis, Minn. 14.6.1933.  Henning var telefonarbeidar («telephone cpompany clerk and manager»), og han og Nora budde i Minneapolis, Hennepin Co., Minn., men vart skilde kring 1927.  Nora gifte seg 28.6.1929 att i Glendive, Mont. med Samuel Frederick Knight.  Han var f. i Long Island, N.Y. 8.9.1866 og d. i Lake Park, Minn. 26.7.1939.  Sam Knight var boktrykkjar («printer»), medan Nora var lærar («school teacher»).  Dei budde levetidi ut i Fargo, Cass Co., N.D.  Nora fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

d. Charles Monson, f. i Clay Co., Minn. 20.8.1890, d. i St. Cloud, Minn. 7.6.1966.  Charles var soldat i første verdskrigen («WW1 soldier»), men vart sidan jarnbanearbeidar («railroad worker»).  Han budde for det meste i Moorhead, Clay Co., Minn., men var ugift.

e. Albert Martin Monson, f. i Clay Co., Minn. 1.9.1892, d. i Fargo, N.D. 30.10.1967.  Albert gifte seg i Crookston, Minn. 22.12.1924 med Clara Barr Herrick, f. i Barnes Co., N.D. 16.11.1892.  Ho d. i Fargo, N.D. 18.5.1969.  Albert Monson var formann ved eit telefonselskap («telephone company crew foreman»), og han og Clara budde i Fargo, Cass Co., N.D.  Dei fekk to søner i lag, og dessutan hadde ho ei dotter frå eit tidlegare ekteskap.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #8:

 

Eg har no saumfare kyrkjebøkene for Trinity Lutheran i Moorhead, MN, og eg fann dåpen til Nora.  Ho vart døypt under namnet Karen Norenberg Monson, som ho òg er kalla ved konfirmasjonen i 1901, som dei so gjorde om til Nora Monson - ei uvanleg namneendring.

 

Gravferdi til Severine «Sadie» Blank/Blunk var ikkje å sjå, MEN i gravgerdsregisteret for Wright Funeral Home i Moorhead, MN finn eg:

 

Severine BLANK, døydde 15.2.1907 og vart gravlagd i Riverside cemetery i Moorhead, MN.  Wright Fiuneral Home har godt organiserte records, og eg har nettopp ringt dit og bede om ei utskrift.  Er me heldige...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å lokalisera Sadie og huslyden (mann) hennar!

Link to comment
Share on other sites

Kan dette være Severine i 1885 Minnesota FT.

 

Soruine Monson

 in the Minnesota, U.S., Territorial and State Censuses, 1849-1905

Name:Soruine Monson

Age:7

Census Date:1 May 1885

County:Clay

Locality:Moorhead

Birth Location:Norway

Gender:Female

Estimated Birth Year:abt 1878

Race:White

Line:23

Roll:MNSC_23

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=1058&h=4617420&tid=&pid=&queryId=a929b0d2dc97e235833a9e2a3f661314&usePUB=true&_phsrc=bAx8&_phstart=successSource

 

4a1ScreenShot20210202at.png

Edited by Anton Hagelee
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #10:

 

Hjarteleg takk til Anton for siste innlegg!

 

Ingen tvil om at dette er Severina i FT1885, men hadde me berre kunna finna ho i 1895 og/eller 1900?

 

I mellomtidi har eg fått svar frå Wright Funeral Home i Moorhead, MN.  Dei sendte meg vedlagte kopi av alt dei har i arkivet.  Diverre hjelper det oss ikkje noko meir...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å lokalisera Severina/Sadie Monson Blank!

Severine Blank.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.