Jump to content
Arkivverket

FT1920 - hjemvendte emigranter


Recommended Posts

Asgeir Østli

Finner ingen søkefelt for hjemvendte emigranter i FT1920, slik det var i 1910. Er dette noe som vil bli lagt til senere?

Link to post
Share on other sites
Asgeir Østli

Beklager - oppdaget at dette temaet er tatt opp av andre tidligere og at det visstnok ikke er aktuelt å transkribere alt i skjemaene, herunder opplysninger om hjemvendte.

Må si det er skuffende at FT1920-transkriberingen ser ut til å bli såpass mye "dårligere" enn FT1910.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
12 minutter siden, Asgeir Østli skrev:

Finner ingen søkefelt for hjemvendte emigranter i FT1920, slik det var i 1910. Er dette noe som vil bli lagt til senere?

 

3 minutter siden, Asgeir Østli skrev:

Beklager - oppdaget at dette temaet er tatt opp av andre tidligere og at det visstnok ikke er aktuelt å transkribere alt i skjemaene, herunder opplysninger om hjemvendte.

Må si det er skuffende at FT1920-transkriberingen ser ut til å bli såpass mye "dårligere" enn FT1910.

 

Det er rett og slett ingen rubrikk for informasjon om hjemvendte emigranter på personsedlene for FT1920. Slik informasjon finnes bare i FT1910.

 

Generelt måtte FT1920-transkriberinga prioritere de mest sentrale rubrikkene på personsedlene, for at det skulle være mulig å bli ferdig til 1.12.2020 - og vi ble jo likevel ikke ferdige til den datoen. De ikke-registrerte rubrikkene kan etterregistreres av frivillige.

Link to post
Share on other sites
Asgeir Østli

At det ikke finnes noen rubrikk for informasjon om hjemvendte emigranter på personsedlene for FT1920 kan da umulig stemme.

Hva med post 13 på personseddelen?

image.thumb.png.5e48c4b94eb9f8eeb0e7a4f69e531abd.png

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
3 timer siden, Asgeir Østli skrev:

At det ikke finnes noen rubrikk for informasjon om hjemvendte emigranter på personsedlene for FT1920 kan da umulig stemme.

Hva med post 13 på personseddelen?

 

Beklager. Jeg må ha forvekslet med noe annet.

 

Men da gjelder svaret om at vi måtte gjøre et utvalg av felt for transkribering, og da ble dette feltet dessverre ikke prioritert.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
17 timer siden, Asgeir Østli skrev:

Må si det er skuffende at FT1920-transkriberingen ser ut til å bli såpass mye "dårligere" enn FT1910

 

Men så har ein til gjengjeld tilgang til skanna versjon av FT1920.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Hadde vi skulle transkribert alt i 1920-tellingen, så hadde transkriberingen tatt svært mye lengre tid. Her måtte vi prioritere mellom å få ut tellingen raskt, eller vente flere år. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

For det første  flott at vi begynner å få en landsdekkende søkbar FT1920. En kjempeinnsats fra alle i dugnadsgjengen og tilretteleggere i DA.

 

Men at det blir sagt at å ikke gjøre en fullregistering av FT1920 ble gjort for å nå tidsfristen 1.12.2020 synes jeg er et argument som har gikk ut på dato for flere måneder siden. At en fullregistering skulle tatt flere år faller vel på sin egen urimelighet når man ser på hvilken tidsforbruk den valgte registreringen tok mot det en fullregistrering ville ha tatt.  Her må man også se på innholdet av de felt som er utelatt (mange er numeriske felt) og hvor mange personer de feltene angår.

 

Et OK argument med en delvis registrering hvis tidsfristen hadde vært nådd ja, men enda mangler det vel mye før hele Norge er tilgjengelig. Og de feltene som ble valgt registrert eller en fullregistering er vel ikke flaskehalsen nå er det vel?

 

Jeg har nå selv transkribert store deler av FT1920 i det området som jeg jobber med for å få registreringen komplett for mitt bruk. Jeg må få si av min egen erfaring at den økte tidsbruken med å registrere de feltene som ikke er tatt med er ikke så enorm. Det tar litt ekstra tid å transkribere felt 9: hvem som er forsørger, men felt om hjemvendte norskamerikanere og de demografiske dataene om vielsesdato, antall barn og antall levende barn for gifte kvinner tar liten ekstra tid å transkribere. Spesielt med tanke på nytten det er å slippe å sjekke de to skannede sidene for hver enkelt innbyggere i et område for denne informasjonen når behovet for disse opplysningene er der.

 

Etter min personlige mening er dette en feil ressursbruk å ikke gjøre en fullregistrering på linje med tidligere tellinger hvis man tenker totalt brukt tid noe jeg skal vise med et enkelt regnestykke nedenfor. I denne tråden for norskamerikanere.

 

Så et regnestykke som en illustrasjon:

 

https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_vii_081.pdf

Side 69:

Av Norges 2 694 775 personer opgav 49 760 (1.9 pet.) å være hjemvendte
norsk-amerikanere, 35 129 var menn og 14 631 kvinner. 7 604 av norskamerikanerne var født i Amerika 1 , omtrent det samme antall menn som kvinner. Av hjemvendte utvandrere levet der således 1 desember 1920 42 156 personer i Norge  

 

Tar man så en tenkt kommune med 6000 innbyggere og 114 hjemvendte Norsk-Amerikanere (1.9%):

Gå gjennom 12000 sider med opplysninger (5 sec per side)   = 16.6 timer

Å skrive ned 8 siffer for 114 personer  (1.5 tegn pr sekund)  = 0.38 timer

Altså et mer tidsbruk ved en etterregistrering av disse årstallene istedenfor ved å registrere disse opplysningen ved første gangs registrering på over 16 timer.

 

Med samme tankegang for alle de 42156 norsk-amerikanerne, et ekstra tidsforbruk (8 tall og 1.5 sekunder pr. tegn) ved førstegangs-registrering når skjermbildene er åpne i alle fall på rundt 140 timer for hele Norge. Ikke mye ekstra tid hvis man deler dette på antall kommuner og antall transkribenter.

 

Tenk på hvor mye ekstra tid som medgår til å gå gjennom de over 5 millioner sider for hele Norge hvis denne tellingen skal full-registreres med tanke på for eksempel hjemvendte norskamerikanere som er temaet i denne tråden. Hvis man vil undersøke disse 42156 personene på individnivå. Denne tiden kunne ha vært brukt på andre oppgaver som for eksempel korrektur av AMF dataene. 

 

Bare å gå gjennom 5.38 millioner sider med 5 sekunder pr side tar 7485 timer eller nesten tre årsverk for en person. Da snakker man om flere år.

 

Alle bør respektere de valg av felt som ble registrert, men å si at å ikke registrere de to årstallene for de hjemvendte norskamerikanere ble gjort for at tidsfristen skulle nåes faller på sitt eget tidsregnestykke og publiserings resultatet for FT1920. Spesielt hvis man tenker på den totale ressursbruken for å finne denne informasjonen nå i ettertid.

 

Jeg tror de aller fleste ville ha akseptert noen dager ekstra venting utover den 1.12.2020 for at disse feltene skulle ha vært inkludert.

 

Jeg mener fortsatt det er synd at det som Gunnar Thorvaldsen skrev i 1993 i Heimen nr 4. ikke ble gjennomført.

 

Derfor ser vi det som et avgjørende gjennombrudd at Datatilsynet nå har innvilget en søknad fra Riksarkivet om å få dataregistrere 1910- og 1920-tellingene. Arbeidet vil bli utført av Registreringssentralen som et oppdrag for Riksarkivet. Alle opplysninger i kildene vil bli overført til maskinlesbar form slik vi har gjort med tidligere versjonerDeretter vil vi standardisere og kode folketellingene slik at de kan brukes sammen med statistisk programvare. Tilgang til edb-versjonene vil kun bli gitt til forskere som skal utnytte materialet statistisk. Så lenge statistikkloven gjelder, er det vanskelig å tenke seg noen løsning for personhistorisk forskning før i år 2010. Men kvantitativ forskning vil på en helt annen måte kunne behandle første del av vårt hundreår.

1910- og 1920-tellingene har som de første fødselsdato for alle personer. De inneholder også opplysninger om hjemvendte norsk-amerikanere. De aktuelle tellingene regnes for å være av god kvalitet, selv om det er påvist at mange norsk-amerikanere er utelatt i 1910-tellinga. 

 

 

For min egen del spiller det ikke så stor rolle da jeg nesten har transkribert alle de personhistoriske hendelsene for mitt området i en egen data løsning.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
12 timer siden, Oddgeir Fossli skrev:

For min egen del spiller det ikke så stor rolle da jeg nesten har transkribert alle de personhistoriske hendelsene for mitt området i en egen data løsning.

 

Eg tykkjer det er synd at du ikkje heller ba om å få utlevert fil(ene) for ditt område, slik at opplysningane kunne leggjast inn der og sendast tilbake til Digitalarkivet. Då ville alle brukarane av Digitalarkivet ha fått glede av innsatsen. Dette er også framgangsmåten dersom ein ynskjer å komplettere transkripsjonen for resten av kommunane.

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Korleis stiller det seg med 1930-folketeljinga? Er det folk i sving med den, eller ventar ein til 2028 før ein tek til, og då med transkripsjon av berre nokre få rubrikkar?😄

Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
7 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Korleis stiller det seg med 1930-folketeljinga? Er det folk i sving med den, eller ventar ein til 2028 før ein tek til, og då med transkripsjon av berre nokre få rubrikkar?😄

Vedrørende 1930-tellingen. Her skal man forsøke maskinell transkribering. 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
På 27.4.2021 den 23.44, Oddgeir Fossli skrev:

For det første  flott at vi begynner å få en landsdekkende søkbar FT1920. En kjempeinnsats fra alle i dugnadsgjengen og tilretteleggere i DA.

 

Men at det blir sagt at å ikke gjøre en fullregistering av FT1920 ble gjort for å nå tidsfristen 1.12.2020 synes jeg er et argument som har gikk ut på dato for flere måneder siden. At en fullregistering skulle tatt flere år faller vel på sin egen urimelighet når man ser på hvilken tidsforbruk den valgte registreringen tok mot det en fullregistrering ville ha tatt.  Her må man også se på innholdet av de felt som er utelatt (mange er numeriske felt) og hvor mange personer de feltene angår.

 

Et OK argument med en delvis registrering hvis tidsfristen hadde vært nådd ja, men enda mangler det vel mye før hele Norge er tilgjengelig. Og de feltene som ble valgt registrert eller en fullregistering er vel ikke flaskehalsen nå er det vel?

 

Jeg har nå selv transkribert store deler av FT1920 i det området som jeg jobber med for å få registreringen komplett for mitt bruk. Jeg må få si av min egen erfaring at den økte tidsbruken med å registrere de feltene som ikke er tatt med er ikke så enorm. Det tar litt ekstra tid å transkribere felt 9: hvem som er forsørger, men felt om hjemvendte norskamerikanere og de demografiske dataene om vielsesdato, antall barn og antall levende barn for gifte kvinner tar liten ekstra tid å transkribere. Spesielt med tanke på nytten det er å slippe å sjekke de to skannede sidene for hver enkelt innbyggere i et område for denne informasjonen når behovet for disse opplysningene er der.

 

Etter min personlige mening er dette en feil ressursbruk å ikke gjøre en fullregistrering på linje med tidligere tellinger hvis man tenker totalt brukt tid noe jeg skal vise med et enkelt regnestykke nedenfor. I denne tråden for norskamerikanere.

 

Så et regnestykke som en illustrasjon:

 

https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_vii_081.pdf

Side 69:

Av Norges 2 694 775 personer opgav 49 760 (1.9 pet.) å være hjemvendte
norsk-amerikanere, 35 129 var menn og 14 631 kvinner. 7 604 av norskamerikanerne var født i Amerika 1 , omtrent det samme antall menn som kvinner. Av hjemvendte utvandrere levet der således 1 desember 1920 42 156 personer i Norge  

 

Tar man så en tenkt kommune med 6000 innbyggere og 114 hjemvendte Norsk-Amerikanere (1.9%):

Gå gjennom 12000 sider med opplysninger (5 sec per side)   = 16.6 timer

Å skrive ned 8 siffer for 114 personer  (1.5 tegn pr sekund)  = 0.38 timer

Altså et mer tidsbruk ved en etterregistrering av disse årstallene istedenfor ved å registrere disse opplysningen ved første gangs registrering på over 16 timer.

 

Med samme tankegang for alle de 42156 norsk-amerikanerne, et ekstra tidsforbruk (8 tall og 1.5 sekunder pr. tegn) ved førstegangs-registrering når skjermbildene er åpne i alle fall på rundt 140 timer for hele Norge. Ikke mye ekstra tid hvis man deler dette på antall kommuner og antall transkribenter.

 

Tenk på hvor mye ekstra tid som medgår til å gå gjennom de over 5 millioner sider for hele Norge hvis denne tellingen skal full-registreres med tanke på for eksempel hjemvendte norskamerikanere som er temaet i denne tråden. Hvis man vil undersøke disse 42156 personene på individnivå. Denne tiden kunne ha vært brukt på andre oppgaver som for eksempel korrektur av AMF dataene. 

 

Bare å gå gjennom 5.38 millioner sider med 5 sekunder pr side tar 7485 timer eller nesten tre årsverk for en person. Da snakker man om flere år.

 

Alle bør respektere de valg av felt som ble registrert, men å si at å ikke registrere de to årstallene for de hjemvendte norskamerikanere ble gjort for at tidsfristen skulle nåes faller på sitt eget tidsregnestykke og publiserings resultatet for FT1920. Spesielt hvis man tenker på den totale ressursbruken for å finne denne informasjonen nå i ettertid.

 

Jeg tror de aller fleste ville ha akseptert noen dager ekstra venting utover den 1.12.2020 for at disse feltene skulle ha vært inkludert.

 

Jeg mener fortsatt det er synd at det som Gunnar Thorvaldsen skrev i 1993 i Heimen nr 4. ikke ble gjennomført.

 

Derfor ser vi det som et avgjørende gjennombrudd at Datatilsynet nå har innvilget en søknad fra Riksarkivet om å få dataregistrere 1910- og 1920-tellingene. Arbeidet vil bli utført av Registreringssentralen som et oppdrag for Riksarkivet. Alle opplysninger i kildene vil bli overført til maskinlesbar form slik vi har gjort med tidligere versjonerDeretter vil vi standardisere og kode folketellingene slik at de kan brukes sammen med statistisk programvare. Tilgang til edb-versjonene vil kun bli gitt til forskere som skal utnytte materialet statistisk. Så lenge statistikkloven gjelder, er det vanskelig å tenke seg noen løsning for personhistorisk forskning før i år 2010. Men kvantitativ forskning vil på en helt annen måte kunne behandle første del av vårt hundreår.

1910- og 1920-tellingene har som de første fødselsdato for alle personer. De inneholder også opplysninger om hjemvendte norsk-amerikanere. De aktuelle tellingene regnes for å være av god kvalitet, selv om det er påvist at mange norsk-amerikanere er utelatt i 1910-tellinga. 

 

 

For min egen del spiller det ikke så stor rolle da jeg nesten har transkribert alle de personhistoriske hendelsene for mitt området i en egen data løsning.

 

Dessverre er nok slik at mange ikke registrerer så effektivt som du mener at de kunne gjort. Det er fortsatt personer som sitter og transkriberer f.eks på sine 1000 personer og dette har de gjort i over et 1/2 år. 

Og en fulltranskribering inkluderer ikke bare det med hjemvendte fra USA. 

 

Det er potensielt 16 felter som ikke ble registrert. Noen av disse er understrekninger og noen vil inneholde tekst. Her snakker vi om mye mer enn bare noen få tall. 

 

Jeg vet at det er personer som ikke hadde deltatt på transkriberingen dersom de måtte fylle ut enda flere felter enn de har. 

 

Argumentet med å bli ferdig til 1 desember 2020 med transkriberinger er ikke "gått ut på dato" som du sier. Da har du ikke forstått årsaken til at det er forsinket. Det var det uventede mengden med etterarbeid som har vært årsaken til forsinkelsen. 

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.