Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Jeg har prøvd å finne ut hvem denne Lisbet Hansdotter Schreuder, født ca 1645 som var gift med Absalon Hansson Lemmichen ca 1650-1685 er datter av. På Geni henger ingenting på greip, der adder de en født 1639 til en mor som døde i 1630, ja Aase under Schreuder/Bloch.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er mye rart der ute. Vi brukte litt tid på det sist vi hadde oppe den store Lemmichen debatten, men vi kom vel ikke fram til noe sikkert. Den står i alle fall fortsatt åpen hos med.

 

Jeg så du stilte spørsmål om en Andreas Lemmichen som giftet seg i Bergen. Det paret fikk også et barn samme år, men uten at noe kjentfolk var blant fadderne. Så den er fortsatt usikker.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006089801

 

Jeg finner heller ikke noen Andreas Lemmichen i boka om Slekten Lemmichen.

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Mathias Beyer skrev:

Jeg har prøvd å finne ut hvem denne Lisbet Hansdotter Schreuder, født ca 1645 som var gift med Absalon Hansson Lemmichen ca 1650-1685 er datter av. 

Veit vi heilt sikkert at ho er ei Hansdotter og ei Schreuder? I skiftet etter henne er ho Mikkelsdtr. 

 

REDIGERT: Her hadde eg tunga i feil munn og blanda saman Lisbet'ene. Beklagar.
 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Veit vi heilt sikkert at ho er ei Hansdotter og ei Schreuder? I skiftet etter henne er ho Mikkelsdtr. 

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04a/L0009: Skifteprotokollar, 1744-1747, s. 328b-329a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081128630330
 

Jeg har bare "lest" meg opp her på at hun var en Schreuder. Jeg kan ikke se at hun i så fall skulle passe noen andre plasser enn hos Hans Samuelsen Schreuder/Schrøder og det som da er hans andre kone, Maren Hermannsdotter da hans første kone Anne Block døde rundt 1630. Hun ville i så fall være søster av Hans Hansson Schreuder 1639-1707 og da skulle hun være så ukjent? Jeg vil heller tro at vi snakker om en Mikkelsdatter som du sier Aase.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser vi har begge. Lisbeth Michelsdtr.var gift med Hans Isachson Lemmichen og Bersvend Monsson. Lisbeth død 1745 og skifte 24.09.1745.

 

Så har vi Lisbeth Hansdtr. (Schreuder) gift med Henrich Henrichson Krøger og Absalon Hansson Lemmichen. Død 1706 og skifte 02.06.1706

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Så har vi Lisbeth Hansdtr. (Schreuder) gift med Henrich Henrichson Krøger og Absalon Hansson Lemmichen. Død 1706 og skifte 02.06.1706

Har vi noen tekst i det skiftet? Link?

Link to comment
Share on other sites

Nei, det er trolig ett av de skiftene det er referert til i en eller sammenheng i tingbøkene eller i en annen kilde.

 

Skiftet fra 1745 eksisterer. Der er det bare barna fra ekteskapet med Bersvend som er i live ved morens skifte.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Nei, det er trolig ett av de skiftene det er referert til i en eller sammenheng i tingbøkene eller i en annen kilde.

 

Skiftet fra 1745 eksisterer. Der er det bare barna fra ekteskapet med Bersvend som er i live ved morens skifte.

Det er for øyeblikket kun denne damen som har interesse: Lisbet Hansdotter Schreuder 1645-1706 slik at da må vi finne ut hvor hun døde. Alle ved navn Schreuder har en eller annen forbindelse til Beyerslekten, slik er det bare.

https://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=P895&tree=BNF123

Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Jeg har bare "lest" meg opp her på at hun var en Schreuder. Jeg kan ikke se at hun i så fall skulle passe noen andre plasser enn hos Hans Samuelsen Schreuder/Schrøder og det som da er hans andre kone, Maren Hermannsdotter da hans første kone Anne Block døde rundt 1630. Hun ville i så fall være søster av Hans Hansson Schreuder 1639-1707 og da skulle hun være så ukjent? Jeg vil heller tro at vi snakker om en Mikkelsdatter som du sier Aase.

Dette svaret blei overflødig, fordi eg hadde blanda saman dei to Lisbet'ene. Fort gjort i denne smørja!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg ser vi har begge. Lisbeth Michelsdtr.var gift med Hans Isachson Lemmichen og Bersvend Monsson. Lisbeth død 1745 og skifte 24.09.1745.

 

Så har vi Lisbeth Hansdtr. (Schreuder) gift med Henrich Henrichson Krøger og Absalon Hansson Lemmichen. Død 1706 og skifte 02.06.1706

Eg beklagar at eg surra det til med å blande saman dei to !

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg beklagar at eg surra det til med å blande saman dei to !

 

Jeg antok det.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 233b-234a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620334

 

Se nederst venstre side. Moren til Dorthe Absalonsdatter Lemmichen, Elisabeth Krøger, levde i beste velgående i 1711.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 78b-79a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620179
Ditto læst een forligelse opprettet mellom dend dannequinde Johanne Nielsdatter Foss og hendis svoger Sr: Just Larsen Bie ang: eendel stridigheder dennem imellom paa skifte effter hendis sal. mand og som var bmelte Just Larssens værbroder var tildrag??? Datt: 20 octob 1707
Ligeledes et afkald indgiven af bemelte Just Larsen til bemelte Johanne Nielsdatter Fos sal. Henrich Krøgers, for hans værbroders Jørgen Lemmechens arvemidler som sal Henrich Krøger var formynder for neml 7Rd 1 S, og for 11 rdr: 1 ort 8 s hans værmoder Lisebett Krøger udj skiffte effter hendis sal_ søn Henrich Krøger var udlagt, Datt: Eidet d: 20 october nest leden aar.

Link to comment
Share on other sites

40 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Og:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 78b-79a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620179
Ditto læst een forligelse opprettet mellom dend dannequinde Johanne Nielsdatter Foss og hendis svoger Sr: Just Larsen Bie ang: eendel stridigheder dennem imellom paa skifte effter hendis sal. mand og som var bmelte Just Larssens værbroder var tildrag??? Datt: 20 octob 1707
Ligeledes et afkald indgiven af bemelte Just Larsen til bemelte Johanne Nielsdatter Fos sal. Henrich Krøgers, for hans værbroders Jørgen Lemmechens arvemidler som sal Henrich Krøger var formynder for neml 7Rd 1 S, og for 11 rdr: 1 ort 8 s hans værmoder Lisebett Krøger udj skiffte effter hendis sal_ søn Henrich Krøger var udlagt, Datt: Eidet d: 20 october nest leden aar.

Så da vet vi at Jørgen A. Lemmichen døde i 1707 og at han var gift med Johanne Nielsdatter Foss?

Just Larsen var gift inn i slekten via? Vi vet at begge Henrich Krøger er døde på dette tidspunkt. Riktig?

Link to comment
Share on other sites

Jeg følger med på telefonen.

Så Lisbeth gift Krøger var altså i live i 1711. Men hvor kommer da opplysningen om skifte fra 1706?

 

Vi vet vel ikke når Absalon Hansson Lemmichen døde annet enn at det var etter 1686. Han er ikke å se i manntallet 1701 i Nordfjord.

Holdt Lisbeth skifte i levende live eller fordi hun giftet seg på nytt?

 

Det var skifte etter Henrich Krøger jr. 1-2 juni 1706. Og det var han som var gift med Johanne Nilsdtr. Foss.

https://media.digitalarkivet.no/view/24218/326

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Så da vet vi at Jørgen A. Lemmichen døde i 1707 og at han var gift med Johanne Nielsdatter Foss?

Just Larsen var gift inn i slekten via? Vi vet at begge Henrich Krøger er døde på dette tidspunkt. Riktig?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04a/L0003: Skifteprotokollar, 1704-1706, s. 323b-324a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081127690517

 

Nei, det er ikke riktig. Johanne Nilsdatter Foss var gift med Henrik Henriksen Krøger og de bodde på Eidet i Nordfjord. Ved skiftet etter Henrik Krøger er hans arvinger moren Elisabeth Hansdatter Krøger og hans søsken (hel og halv), Kirsten Henriksdatter Krøger gift med Just Larsen Bie, Jørgen Lemmichen fraværende, Susanne Absalonsdatter Lemmichen gift med klokkeren Fredrich Becher og Dorthe Absalonsdatter Lemmichen (pige dvs. ugift).

 

Det er skifte etter Henrik Henriksen Krøger i 1706.

 

Dette har jo Aase redegjort for i tidligere debatter.

 

Mor til konglomeratet kalles jo konsekvent Elisabeth (Lisbet) Krøger.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Angående Christen Jensen på Osnes. Den parten som han er nevnt på brukes av enken Boel (Samuelsdatter) Bugge. Er det noen forbindelse mellom Boel og Christen Jensen?

 

Hun er mor til Thomas Nilsen Friis.

 

https://www.digitalarkivet.no/db60048368000077

 

På venstre side kan man lese at Thomas Friis betaler for at hans mor blir gravlagt i koret i Eid kirke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke mye her. Thomas Nilsson Friis var far til Boel Thomasdtr. Friis 1713-1764 død på Vingen i Davik. Hun var gift med Lars Jacobson  og da er vi vel innom Gloppen og Jordanger om jeg ikke husker feil.

Jeg vet ikke hvem Thomas var gift med og har heller ikke registrert hans foreldre, så da fikk jeg go i alle fall navnet på mora.

Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg har ikke mye her. Thomas Nilsson Friis var far til Boel Thomasdtr. Friis 1713-1764 død på Vingen i Davik. Hun var gift med Lars Jacobson  og da er vi vel innom Gloppen og Jordanger om jeg ikke husker feil.

Jeg vet ikke hvem Thomas var gift med og har heller ikke registrert hans foreldre, så da fikk jeg go i alle fall navnet på mora.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 25b-26a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620126

 

Han var gift med Elsebe Thomasdatter (Ruus).

 

Boel Bugge sal Hr. Nils Friis og sønnen Thomas Friis finner du her:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3424: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1699, s. 428
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307081428

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Elsebe var da søster av Lars Thomasson Ruus?

Det er jeg ikke sikker på. Jeg har registrert Lars som sønn av Thomas Hansson Ruus og Martha Christophersdtr. Sand. Thomas Hanson tok Ruus navnet etter sin mor Maren Thomasdtr. Ruus fra Luster.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Rune Thorstensen skrev:

Det er jeg ikke sikker på. Jeg har registrert Lars som sønn av Thomas Hansson Ruus og Martha Christophersdtr. Sand. Thomas Hanson tok Ruus navnet etter sin mor Maren Thomasdtr. Ruus fra Luster.

Se denne anerekken her:

Elisabet Thomasdatter Ruus 1682-1746

Foreldre: Thomas Hansen Ruus og Inger Margrethe Ottesdatter Schreuder

Ingers far: Otto Hansen Schreuder 1628-1694

Inger Margrethe Ottesdatter Schreuder er søster til Ahled Sophie Ottesdatter Schreuder som var gift med Christen Mogensen Sand Beyer. Tror jeg skal bygge litt på treet rundt denne Otto Schreuder familien å se hva som dukker opp.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Se denne anerekken her:

Elisabet Thomasdatter Ruus 1682-1746

Foreldre: Thomas Hansen Ruus og Inger Margrethe Ottesdatter Schreuder

Ingers far: Otto Hansen Schreuder 1628-1694

Inger Margrethe Ottesdatter Schreuder er søster til Ahled Sophie Ottesdatter Schreuder som var gift med Christen Mogensen Sand Beyer. Tror jeg skal bygge litt på treet rundt denne Otto Schreuder familien å se hva som dukker opp.

Finner denne i Domkirken i Bergen. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv000000006357Det er skifte etter Thomas Hansson 06.06.1687 på gården Osen/Ousen i Gaular, Sogn og Fjordane.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24184/286

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg antok det.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 233b-234a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620334

 

Se nederst venstre side. Moren til Dorthe Absalonsdatter Lemmichen, Elisabeth Krøger, levde i beste velgående i 1711.

Krøger-namnet har ho vel etter sitt fyrste ekteskap, med Henrik Krøger sin far?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.