Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

18 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg har en Elias Hanson Bugge 1619-1684 gift med Anna Christensdtr. Witrup 1625-1704. Han var sønn av Hans Nilsson Bugge 1575-1637 og hans første hustru, Anne Bjørnsdtr. d. 1624. Han giftet seg andre gang Med en Maren Andersdtr. og fikk 4 barn i det ekteskapet, + 5 barn i første ekteskap.

https://www.nb.no/nbsok/nb/564485fb73596090ad47e6e596abca25#285

Her har du boka di Rune

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars Østensen skrev:

Hadde man bare hatt odelsskattelistene for påfølgende år frem til 1722.

Hvis du endrer det siste tallet før skråstreken - men dett var dett

https://media.digitalarkivet.no/view/47537/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3439: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1715, s. 122

https://media.digitalarkivet.no/view/47538/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3440: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1716, s. 122

https://media.digitalarkivet.no/view/47539/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3441: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1717-1718, s. 122

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Anita Holck skrev:

Hvis du endrer det siste tallet før skråstreken - men dett var dett

https://media.digitalarkivet.no/view/47537/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3439: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1715, s. 122

https://media.digitalarkivet.no/view/47538/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3440: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1716, s. 122

https://media.digitalarkivet.no/view/47539/122

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3441: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1717-1718, s. 122

 

Takker og bukker! Dessverre mangler odelskatt i disse, men det er jo mye annet nyttig der.

Link to comment
Share on other sites

Her er en fin sak fra tingboka, og en let seg i hjel sak:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0019: Tingbøker (justisprotokoller), 1713-1717, s. 228b-229a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620756

 

Omhandler en sønn av sorenskriveren i Nordfjord Jacob Hendrichen og kona Karen Nilsdatter, Nils Jacobsen, født i Eidsfjord i 1697, døpt 12. oktober samme år. Født på gården Løchen, men så kommer det som er interessant. Han er vokst opp hos Margareta Dorthea sal: Peder Clausen Paus, som tok han til seg 12. september 1701 til oppfostring, og siden han ikke hadde noe slektsnavn etter foreldrene fikk han lov til å ta navnet Paus som slektsnavn.

 

Se NST4, side 247

 

Ikke underlig at de ikke klarte å plassere denne rådstuetjeneren i Bergen, Nils Jacobsen Paust, stamfar for "Wadbech·Pauserne" ihht. det som står i NST4.

 

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 43b-44a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620850
Hans Pedersen Lemmichen kalles salig 1. august 1718

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 93b-94a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620900

 

Hva er det kaptein Abel Lemmichen kaller enken etter sin bror Hans, Anne?????

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg skulle gjerne ha gitt deg et svar på det Lars. Men selv om dette er en pen håndskrift så flyter alt sammen for meg.

Men det er vel henne vi har som Anne Caspersdtr. (Tidemand)

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener vi har vært borti dette skiftet tidligere, men jeg har åpenbart ikke notert meg innholdet/arvingene.

Det er skifte på Hamre i Selje etter Bodil Samuelsdtr. i 1778. Bodil av datter av Brithe Pedersdtr.Lemmichen og Samuel Christensson Kysing. Med andre ord en av dem som dukket opp i skiftet i Bergen 1750.

 

Kunne noen bare skummet gjennom det og gitt meg et sammendrag, evt om du Aase har notert innholdet tidligere?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24235/132

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg skulle gjerne ha gitt deg et svar på det Lars. Men selv om dette er en pen håndskrift så flyter alt sammen for meg.

Men det er vel henne vi har som Anne Caspersdtr. (Tidemand)

 

Ja, det stemmer, men det er ikke det hun kalles i teksten i tingboka.

 

Noe sånt:

 

Ditto som forbemelt fremkom for retten forrige Capitain des armes Abell Lemmechen, og offentlig forklarede, at saa  som hand forleden aar effter hans afgangene sahl: Broder Hans Pedersen Lemmechens effterlatte enke(?) annematzou(?) og tilladelse med fløttede sig at boe udj de huuse og kremmerleye her paa Eidet som bemelte hans afgangene sahl: broder tilforn beboede,....

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Lars Østensen skrev:

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 93b-94a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620900

 

Hva er det kaptein Abel Lemmichen kaller enken etter sin bror Hans, Anne?????

 

58 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Ja, det stemmer, men det er ikke det hun kalles i teksten i tingboka.

 

Noe sånt:

 

Ditto som forbemelt fremkom for retten forrige Capitain des armes Abell Lemmechen, og offentlig forklarede, at saa  som hand forleden aar effter hans afgangene sahl: Broder Hans Pedersen Lemmechens effterlatte enke(?) annematzou(?) og tilladelse med fløttede sig at boe udj de huuse og kremmerleye her paa Eidet som bemelte hans afgangene sahl: broder tilforn beboede,....

 

 

 

Jeg tror det skal leses "Lemmechens effterlatte enckes annimation og tilladelse". Ordet "annimation" har jeg ikke vært borte i før, men jeg antar det tilsvarer å "anmane" (oppmuntre/tilskynde).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Jan H. Trelsgård skrev:

 

 

Jeg tror det skal leses "Lemmechens effterlatte enckes annimation og tilladelse". Ordet "annimation" har jeg ikke vært borte i før, men jeg antar det tilsvarer å "anmane" (oppmuntre/tilskynde).

 

Glimrende! Antok at det kunne være noe lureri ja siden det manglet stor bokstav.

Link to comment
Share on other sites

Vi får ta med en ting til fra tingboka:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0019: Tingbøker (justisprotokoller), 1713-1717, s. 253b-254a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620781


Jon Jansen Ousnes er stevnet på tinget i 1717. Jeg må si jeg sliter med fremstillingen i Eid-boka når det gjelder hvem som oppholder seg på denne gården.

Link to comment
Share on other sites

Og:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 92b-93a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620899
Ditto: som forbemelt publiceret et skiøde af Ane Caspersdatter sahl: Hans Pedersen Lemmechen udgieven till Sr: Rasmus Glad paa 1/2 løb 6 marker smørs leye udj den gaard Jutedahl, datteret den 16 Decemb: Anno 1718

 

Det som står på side 318 i Eid-boka om at Bersvend på Osnes var gift med enka etter Hans P. Lemmichen er mao. vrøvl.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bersvend var vel snarere gift med enken etter Hans Isachsen Lemmichen. Så her har vel forfatteren antatt at Hans Lemmichen = Hans Pedersen Lemmichen. Men som kjent er det jo flere Hans Lemmichen i treet.

Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Bersvend var vel snarere gift med enken etter Hans Isachsen Lemmichen. Så her har vel forfatteren antatt at Hans Lemmichen = Hans Pedersen Lemmichen. Men som kjent er det jo flere Hans Lemmichen i treet.

 

Kom dere noengang til en konklusjon der?

 

Enken etter Hans Isachensen Lemmichen var en Lisbeth Hansdatter ihht skiftet etter ham.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 130b-131a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620937
Bersvend Osnes møter på tinget med kona Lisbeth Mikkelsdatter

 

Jeg har vanskeligheter med å få disse opplysningene til å gå opp.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Skifte etter Lisbeth Michelsdtr. og hennes barn med Bersvend.

I ekteskapet med Hans Isachsen hadde de bare sønnen Isach som vi aldri fant mer om og som trolig er død på dette tidspunktet.

Første barn i ekteskapet ble døpt Hans, trolig etter første ektemann.

https://media.digitalarkivet.no/view/24226/327

 

Jeg vet det noen steder er usikkerhet rundt hvorvidt dette er samme kvinne og man har skrevet feilt farsnavn i skiftet eller vi snakker om to ulike kvinner.

Men jeg ser ikke grunn til å døpe en sønn Hans og ikke Michel eller Mons med mindre forrige ektemann het Hans.

 

Dessverre er jo kirkeboka for eid borte før 1722 så vi finner ikke ekteskapene der.

Link to comment
Share on other sites

Med fare for at jeg ikke har registrert om andre har gjort noe tilsvarende (jeg har ikke klart å holde følge i dette emnet den siste uken):

Jeg har forsøkt å gå gjennom diverse skattelister for å følge odels-og pantegodset til Hr. Hans Lemmichen fra ca. 1661 - 1689. Jeg har ikke fått organisert det skikkelig, og det er sikkert noe uteglemt. Men nå tar jeg antagelig fri et par dager, så jeg legger filene her hvis noen får lyst til å se på det, eventuelt bruke det til noe.

Merk at det er odelsgods i Olden og Gjemmestad Skibreder i tillegg til i Eid i denne perioden.

Lenkene gå til skattelister - sidetallene gjelder den skattelisten som ligge nærmest over sidetallet.

Må dele det ihvertfall i to for å få lastet det opp:

 

 

Hanslemmechen-odel-1.pdf

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Kom dere noengang til en konklusjon der?

Ja, det er ikkje tvil om at Lisbet var enkje etter Hans I. Det som kan vere tvil om, er farsnamnet hennar; om det er skiftet etter Hans eller hennar eige skifte som er rett. Vi konkluderte ikkje der.

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Lars Østensen skrev:

Jon Jansen Ousnes er stevnet på tinget i 1717. Jeg må si jeg sliter med fremstillingen i Eid-boka når det gjelder hvem som oppholder seg på denne gården.

Denne Jon Janson er meg ei gåte. Han figurerer i manntalet 1701 med sønene Johannes og Jakob, men eg har ikkje noko på han elles. Eg hugsar sjølvsagt at ein av arvingane i Bergens-skiftet heiter Jakob, men å trekkje nokon konklusjon der, er for risikabelt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Denne Jon Janson er meg ei gåte. Han figurerer i manntalet 1701 med sønene Johannes og Jakob, men eg har ikkje noko på han elles. Eg hugsar sjølvsagt at ein av arvingane i Bergens-skiftet heiter Jakob, men å trekkje nokon konklusjon der, er for risikabelt.

 

Han er strandsitter i 1699. Bor på Osnes i 1701 ja. Overtar der i 1686. Svigermoren hans dør i 1692. Forrige bruker på Osnes er gjestgiveren Christen Jensen som har 4 barn over 12 år i 1675.

 

Ja, det er risikabelt. Enig i det, men vi vet at vi mangler en NN Hansdatter som har vært gift med en Christen, og har en datter Maren Christensdatter som har en sønn Jacob.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

45 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Han er strandsitter i 1699. Bor på Osnes i 1701 ja. Overtar der i 1686. Svigermoren hans dør i 1692. Forrige bruker på Osnes er gjestgiveren Christen Jensen som har 4 barn over 12 år i 1675.

Her har hagla med opplysningar og lenker, så eg har nok på langt nær fått med meg alt. Kvar har vi opplysninga om den døde svigermora?

Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Her har hagla med opplysningar og lenker, så eg har nok på langt nær fått med meg alt. Kvar har vi opplysninga om den døde svigermora?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0012: Tingbøker (justisprotokoller), 1692, s. 55b-56a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620580
Kong. May=foged Hr Biørnskou paa enchen drude frimandz sl: Hr Peder Hansen Skrøders veige tilspurte Jon Jansen om hand effter hans sallige værmoders om hand vilde tillholde sig hindis huuse eller offer late tilhørende. Hvor til hand svarede Nej. Huilken at vilde arfue eller betalle ???

 

Osnes var prestebols gods.

 

Vi vet at Abel Hansen Lemmichen overtok gjestgiver virksomheten. Vi vet ikke når Christen Jensen døde. Vi vet at han er nevnt i skattelistene til 1688, men om det er han eller enken som skatter vet vi ikke. Vi vet at han hadde umyndige barn i 1675. Trolig har ingen av dem kunnet overta virksomheten når han dør.

 

Jeg antar, men jeg vet ikke, at NN Hansdatter Lemmichen har overlatt gjestgiver virksomheten til broren Abel. Jeg antar at hun har sittet på Osnes inntil datteren ble gift, og har så overlatt parten til svigersønnen. Igjen alt dette er en arbeidshypotese, som selvfølgelig trenger ytterligere kilder enten for å bevise eller legge hypotesen død.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0012: Tingbøker (justisprotokoller), 1692, s. 55b-56a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620580

Takk for denne! Eg må tilstå at eg ikkje er heilt fortruleg med skrifta, så eg får ikkje med meg alt i fyrste runde. Han er nemnt fleire gonger på neste side og; har du kome gjennom det skal du få lov å kome med fasiten - elles stavar eg meg vidare.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.