Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

54 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Det hadde jo vært hyggelig om de hadde spandert et navn på denne svigerinnen.

 

Jeg hadde satt mer pris på om det fantes sagskatt i disse regnskapene i og med at Peder Hansen Lemmichen, Jon Anfindsen og Jon Jansen eier i et sagbrug i 1699. Hvem var foregående eier(e)?

Link to comment
Share on other sites

Det er fullt mulig at noe har gått meg hus forbi i denne eller tidligere debatter om Lemmichen.

 

Men i 1701 ser vi at Peder Hansson Lemmichen har to sønner. Det er Abel 28 år fra første ekteskap og Absalon som er 8 år.

Men det er det eneste jeg har registrert om Absalon Pederson Lemmichen født omlag 1693 i tillegg til at han er nevnt i farens skifte 03.06.1704.

https://media.digitalarkivet.no/view/24217/177

 

Er det andre observasjoner av ham etter 1704?

Link to comment
Share on other sites

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0002: Pantebok nr. II.B.a.2, 1717-1723, s. 32-33
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840201

 

Her er en interessant sak fra panteboka som omhandler en del av gården Eikås i Davigs sogn. I 1693 pantsetter svigerfaren en del av gården til Birgitte Monsdatter Hr. Hans Lemmichen. I 1718 har han så klart å få innløst denne parten fra arvingene etter Birgitte Monsdatter Hr. Hans Lemmichen.

 

Jacob Rasmussen Eichaas fremlegger et pantebrev utgitt av hans værfader Michel Christensen til Bergitte Monsdatter afgangen Hr. Hans Lemmechen lydende paa 1/2 løp 6 marker smørs leie i gården "Eichaas" datert 10. Juni 1693....

....som og andre fremlagde a parte qviteringer som alt for retten blef examineret og riktig befunden at have fra bemelte sl: Berite Monsdatters arvinger og andre vedkommende rigtig innløst og betalt f???? pantegodz udj hans paaboende gaard Eichaas, som det ????efter bliven hans og hans hustrues odel og eiendom....

 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024010?page=383

 

Så er spørsmålet hvem som satt med dette pantet, og om det er mulig å spore hvem han har betalt til?

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg har vore innom Bergen og sett på kandidatar til arvingen Jakob, evt Jakob Jonson.

Eg fann ein brudgom i 1744 - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000989799 - her Jonson, men seinare Jonasson.

 

og med å sjå litt etter brura Anne Dortea Tidemand  i kjeldene, fann eg eit par interessante ting; her ein fadder med namnet Margrete Holmer(s) -

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006126826

 

Eit barn i 1745 med Jørgen Holmer til fadder - 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006129481

 

Veldig tynn spiker å koke suppe på, men det kan vere verd å ta med på lasset.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

På 25.2.2021 den 15.52, Mathias Beyer skrev:

Da har Dorothea Larsdatter (Lauritzdatter) fått ett etternavn: Paasche

Lars Paasche gav tiliende at han af kjærlihed til sin afg. søsters tvende døttre vil give dem begge 30 rd som er til hver 15rd.

SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0012: Skifte: Utdrag av skiftejournaler, 1740-1748
https://www.digitalarkivet.no/sk50002587100042

Jeg må "heldigvis?" rette meg selv her. Jeg handlet i god tro og det var kanskje ikke så rart da Paasche navnet kommer fra Dorothea Larsdatters stefar Thies Paasche. Dorotheas foreldre var: Maria Michelsdatter Garborg og Lars Madsen. Se vedlagte link til skifteavskrift:

 

SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0010: Skifte: Utdrag av skifteprotokoller, 1740-1759, s. 341
https://media.digitalarkivet.no/view/67587/58

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tar det med her:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0018: Tingbøker (justisprotokoller), 1711-1713, s. 29b-30a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620375
Til forbemelte tid og sted hafde lensmand Didrich Madtsen ladet i rettestefne Bottolf Møcklebust till at indløse 2 pund smørs leye udj Skibenes som hans forfader skall have pandtsatt til hans wærfader Sahl: Hans Lemmeken for 77 Rd: 1 ort, effter derpaa udgifuen pandte obligation dat. den 11 Septemb: 1667

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0018: Tingbøker (justisprotokoller), 1711-1713, s. 64b-65a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620410

 

Her er bevis for at Didrik Madsens kone var datter av Hr. Hans Lemmichen (om det nå overhodet var noe tvil). Teksten i tingboka fjerner enhver tvil

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hvem er dette?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0018: Tingbøker (justisprotokoller), 1711-1713, s. 62b-63a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620408
Ditto læst eet skiøde af Niels Christensen Borger udj Bergen og hans søster Christine Christensdatter udgiven til Sr. Rasmus Glad paa 1 pund og 2 faar i den gaard Kiollisdahl i Davigs Skibberd, og 7 ?? smør i den gaard Ous i Eids Skibbreide
Dat: Bergen den 10 Novemb: 1711 (ført i panteboka side 16)

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 16-17
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840010

 

Odelskatten 1709:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3432: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1709, s. 121
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307111121

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

37 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har vore innom Bergen og sett på kandidatar til arvingen Jakob, evt Jakob Jonson.

Eg fann ein brudgom i 1744 - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000989799 - her Jonson, men seinare Jonasson.

 

og med å sjå litt etter brura Anne Dortea Tidemand  i kjeldene, fann eg eit par interessante ting; her ein fadder med namnet Margrete Holmer(s) -

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006126826

 

Eit barn i 1745 med Jørgen Holmer til fadder - 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006129481

 

Veldig tynn spiker å koke suppe på, men det kan vere verd å ta med på lasset.

 

Fant skifteavskriften etter Margaretha Hansdatter Blyt gift med Jørgen Holmer. 4 barn, Jan, Elen, Maren og Anna:

SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0010: Skifte: Utdrag av skifteprotokoller, 1740-1759, s. 361
https://www.digitalarkivet.no/sk50002180800361

Edited by Mathias Beyer
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg gjentar spørsmålet jeg stilte tidligere. 

Er det noen som har registrert noe om Absalon Pedersen Lemmichen f. ca 1693 etter skiftet av faren i 1704?

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg gjentar spørsmålet jeg stilte tidligere. 

Er det noen som har registrert noe om Absalon Pedersen Lemmichen f. ca 1693 etter skiftet av faren i 1704?

 

Ikke jeg i hvert fall. Kan ikke se at han er nevnt i tingboka en eneste gang frem til 1723.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 25.2.2021 den 17.27, Rune Thorstensen skrev:

Det hender iblandt at man kan svare på egne spørsmål, bare man får tenkt seg litt om.

Og med bare to fungerende hjerneceller, tar det litt tid før man får åpnet den rette arkivskuffen. 😉

 

Ane Hansdtr. Blydt må etter hva jeg kan forstå være datter av Hans Pettersen Blydt/Plydt f. i Bergen 1683 og gift med Emerentze Michelsdtr. Steen.

Denne grenen stammer vel fra bror til Hans Blydt, Petter Blydt og er således ikke direkte knyttet til Lemmichen slekten.

Jeg vet ikke om dette vedrører ditt tema her, men Michelsdatter Steen går igjen:
Anna Margrethe Michelsdotter Steen
https://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=P7984&tree=123abc

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er kjente personer i Lemmichen/Blydt sammenheng.

Men jeg holder foreløpig Absalon Pedersen Beyer utenfor. Som nevnt tidligere tror jeg at Beyernavnet kommer fra Morten Absalonsons hustru, da det er Mortens barn som bruker Beyer navnet. Dersom Inger Mogensdtr. virkelig var datter av Mogens Absalonson, så kommer Beyer navnet inn der via hennes svigersønn Peder Kristofferson Saarheims mor, Maren Jonsdtr. Beyer.

 

Men til syvende og sist er alle disse slektene vevet inn i hverandre enten direkte eller gjennom inngifte.

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Ja, det er kjente personer i Lemmichen/Blydt sammenheng.

Men jeg holder foreløpig Absalon Pedersen Beyer utenfor. Som nevnt tidligere tror jeg at Beyernavnet kommer fra Morten Absalonsons hustru, da det er Mortens barn som bruker Beyer navnet. Dersom Inger Mogensdtr. virkelig var datter av Mogens Absalonson, så kommer Beyer navnet inn der via hennes svigersønn Peder Kristofferson Saarheims mor, Maren Jonsdtr. Beyer.

 

Men til syvende og sist er alle disse slektene vevet inn i hverandre enten direkte eller gjennom inngifte.

Ok, jeg melder meg ut. Du har etterlyst stort og oversiktlig bilde over det hele, jeg prøver å få det til med å knytte sammen slektene men det skulle jeg tydeligvis ikke gjort. Lykke til videre!

Link to comment
Share on other sites

Ingen grunn til å bli sur Mathias.

Jeg har min mening og min måte å jobbe på, du har din.

Jeg har ikke påstått at jeg har rett eller at du tar feil.

Men jeg kan ikke se foreløpig hvem som binder disse to slektene sammen. Derfor holder jeg disse to slektene fra hverandre.

Dessverre mangler det fortsatt viktige brikker i dette puslespillet.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

, så kommer Beyer navnet inn der via hennes svigersønn Peder Kristofferson Saarheims mor, Maren Jonsdtr. Beyer.

Her må eg moderere deg litt, Rune, sidan vi ikkje har funne noko bevis for at Maren var den som introduserte namnet. Vi har ikkje funne det brukt tidlegare enn på borna til Peder Kristofferson og Dorte Mogensdtr, så det kan like gjerne vere Dorte som er grunnen til at det kjem inn.

Link to comment
Share on other sites

Det kan godt være slik.

Men jeg ser bare to naturlige veier, enten gjennom Mortens hustru siden deres barn benyttet Beyer, eller via Inger gjennom hennes ekteskap med Peder Kristofferson.

Det kan godt være andre forbindelser vi ikke ser i øyeblikket, men jeg velger ikke å koble Absalon Pederson Beyer inn her foreløpig.

Om andre velger en annen innfallsvinkel enn det jeg gjør er helt ok for meg. Jeg har gitt inntrykk for hva jeg mener og det forholder  jeg meg til inntil noen kan overbevise meg om noe annet. Og da holder det ikke med å tro at det er slik.

Jeg lever svært godt med at folk er uenig med meg, det er mindre viktig for meg å ha rett enn at sluttresultatet blir rett.

 

I likhet med Lemmichen og div andre slekter vi har holdt på med, så mangler dessverre den brikken, foreløpig, som kan bekrefte eller evt avkrefte de teoriene vi måtte ha. Og inntil den brikken faller på plass blir det kun teorier.

Link to comment
Share on other sites

Hovedproblemet er vel at det enten mangler kilder eller at kildene ikke er gått gjennom slik at det eventuelt er mulig å sette opp en troverdig sammenheng.....

 

Men, det er jo slettes ikke sikkert at det finns bevarte kilder som muliggjør en løsning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi får vel korrigere litt til i bygdeboka....

 

Under gården Naustdal, side 239, skriver han om Just Larsson By og kona og lister opp 3 døttre, og så skriver han om Laurits Henrikson By. Siste person er feiltolkning.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0021: Tingbøker (justisprotokoller), 1721-1723, s. 180b-181a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402621238

 

Kirsten Naustdal stevner flere skyldnere på tinget, og på hennes vegne stiller sønnen Laurits Hendrich Bie.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 186b-187a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620993
Just Larsen Bies skiftebrev av 20 oktober 1719 nevnt her.

 

Han var i livet så sent som 16 desember 1718 når han underskriver et brev som tinglyses.

 

Jmf.: Det Anita har dokumentert fra kirkeregnskapene:

 

1718: s. 81b: Betales for
Sl: Leine Jacobsdatters begravelse under stolene 2 Rdr
Just Larsen liig paa kKirckegulfvet 4Rdr

 

Jeg har denne Laurits Henrik Bie gift 2 ganger, og far til Just Jørgen Bie født i Kristiansund i 1745.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Hvor kommer Just Larsen Bie inn her?

Han var vel gift med  Kirsten Henrichsdtr. Krøger, jeg har og registrert tre døtre i det ekteskapet. To av døtrene ble vel gift Glad og Hess.

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Hvor kommer Just Larsen Bie inn her?

Han var vel gift med  Kirsten Henrichsdtr. Krøger, jeg har og registrert tre døtre i det ekteskapet. To av døtrene ble vel gift Glad og Hess.

 

Ja, det er han det dreier seg om. Se her så finner du sønnen som bygdebokforfatteren har feiltolket:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0003: Pantebok nr. II.B.a.3, 1723-1733, s. 626-627
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840754

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

Jmf.: Det Anita har dokumentert fra kirkeregnskapene:

Nåja, dette er det Marianne som skal ha æren for. Jeg har ramla av for lenge siden.....

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Her står det litt om Bie.

 

Jepp, også der har de trodd på det som står i bygdeboka, og da blir det jo dessverre feil. Det eneste som duger er original kilder og egen tolkning (etter transkribering av aktuell tekst). Jeg har sett nok av tolkninger der folk har misforstått teksten, og havnet fullstendig på vidotta. For så vidt kan jeg underskrive at det også gjelder meg selv.... 🙂

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Anita Holck skrev:

Nåja, dette er det Marianne som skal ha æren for. Jeg har ramla av for lenge siden.....

 

Æres den som æres bør, men dere er nå noen kløppere uansett begge to.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars Østensen skrev:

Vi får vel korrigere litt til i bygdeboka....

 

Under gården Naustdal, side 239, skriver han om Just Larsson By og kona og lister opp 3 døttre, og så skriver han om Laurits Henrikson By. Siste person er feiltolkning.

Feiltolking eller trykkfeil. Denne boka er laga på gamlemåten med setjarar som la på plass kvar einaste bokstav i bly, og er som andre bøker full av slike "småfeil" som ikkje er så lette å oppdage (td 1757 for 1775); hadde det td stått Laruits HB hadde nok korrekturen sett det. Den nye utgåva av boka er for dei eldste opplysningane sin del, stort sett rein kopiering av den gamle, så dermed står det som det står. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.