Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

18 timer siden, Lars Østensen skrev:

Hvem er dette?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0018: Tingbøker (justisprotokoller), 1711-1713, s. 62b-63a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620408
Ditto læst eet skiøde af Niels Christensen Borger udj Bergen og hans søster Christine Christensdatter udgiven til Sr. Rasmus Glad paa 1 pund og 2 faar i den gaard Kiollisdahl i Davigs Skibberd, og 7 ?? smør i den gaard Ous i Eids Skibbreide
Dat: Bergen den 10 Novemb: 1711 (ført i panteboka side 16)

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 16-17
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840010

 

Odelskatten 1709:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3432: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1709, s. 121
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307111121

 

 

Jeg lurer på om det er denne Christine Christensdatter som er nevnt i NST9, side 201. I så fall var hun gift 1 med borger og skipper Paul Madsen fra Luster i Sogn og 2 med Erich Nilsen Ryg (fra Nordfjord?). Første ektemann var bror til Lars Madsen, far til Dorte Larsdatter gift med Jacob Isachsen Lemmichen.

 

Men, hvem er borger i Bergen Nils Christensen og søsteren hans som tydeligvis sitter med eierskap til bla. den lille parten i gården Os i Eid?

 

Det bør jo være folk fra Nordfjord.

 

Er dette barn av Christen Christensen Busch fra et tidligere ekteskap?

Tvilsomt da det er oppgitt at han er ugift i 1699, og har sin 80 år gamle mor hos seg.

Edited by Lars Østensen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Den under b nævnte Christen Nilssen har efter Dokumenter i mit Eie havt en Søn Jacob Nilssen, der i 1676 indløste en Deel paa Stadheim hvilende Pantegjeld og 1700 kjøbte halvfemte Mark Fiskerleie i samme Gaard af Kjeld Mogensen, Borger i Bergen, boende paa Ryg."

 

Hvem er Kjeld Mogensen, borger i Bergen boende på Ryg?

 

Bror av Dorte?

Link to comment
Share on other sites

Kjell Mogenson Rygg 1604 - etter  1666 var far til Mogens Kjellson Rygg 1634-1696, som igjen var gift med Inger Mogensdtr. Deres datter Dorthe var gift med Peder Kristofferson Staarheim.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Kjell Mogenson Rygg 1604 - etter  1666 var far til Mogens Kjellson Rygg 1634-1696, som igjen var gift med Inger Mogensdtr. Deres datter Dorthe var gift med Peder Kristofferson Staarheim.

 

Han kan jo umulig være lik den Kjell Mogensen som var borger i Bergen i 1700 jmf. det jeg skriver over.

 

Jeg tror jeg skal sende dere artikkelen av Ludvig Daae så skjønner du hva jeg mener.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om mer enn en Kjell Mogenson på Rygg med mindre Mogens og Inger også hadde en sønn Kjell i tillegg til Dorthe.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Rune Thorstensen skrev:

Jeg vet ikke om mer enn en Kjell Mogenson på Rygg med mindre Mogens og Inger også hadde en sønn Kjell i tillegg til Dorthe.

 

Det tror jeg trygt du kan regne med at de hadde. Se mail.

Link to comment
Share on other sites

Det siste eg har på gamle Kjell Mogenson på Rygg er ein rettsprosess mellom han og sonen i 1682 (har ikkje lagra lenke). Dottera Dorte var gift med Pål Rasmusson Glasmakar/Lindenberg i Bergen.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det siste eg har på gamle Kjell Mogenson på Rygg er ein rettsprosess mellom han og sonen i 1682 (har ikkje lagra lenke).

 

Aase, se mailen jeg sendte til deg og Rune med den artikkelen som Ludvig Daae har skrevet. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Kjeld Mogensen borger i Bergen og bosatt på Ryg i 1700 må være bror til Dorte.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Nå er der sikkert feil i bygdebok for Gloppen også, men der nevnes bare datteren Dorthe, gift med Peder Kristofferson Saarheim.

Derimot står det at han pantsatte gården i 1686 til Paul R. Lindenberg.

https://www.nb.no/items/3a3ccf3d2e7a22746012e929452f23dd?page=141&searchText=Gloppen

 

Vielse 1702 mellom Dothe og Peder.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000706182

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Eli Nilsdtr i Bergen viser identiteten til Erik N og Berent N (også kalla Berge/Byrge) Rygg; far deira, Nils Mogensson, var gift to gonger. Eg har ikkje sett noko forbindelse mellom Nils Mogensson og dei andre Mogensane i Rygg-krinsen.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/232/

 

REDIGERT: Nils Mogensson er ein av dei personane som figurerer på nettet med Mogens Abelsen som far. Anslått fødselsår 1620.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Aase, se mailen jeg sendte til deg og Rune med den artikkelen som Ludvig Daae har skrevet. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Kjeld Mogensen borger i Bergen og bosatt på Ryg i 1700 må være bror til Dorte.

Om ein Kjell Mogensson har vore innblanda i ein handel i 1700, finn eg det vanskeleg å tru at det kan vere snakk om gamlingen. Men det fyrste eg tenkjer, er om det kan vere ein rein skrivefeil ein stad; i 1700 var det Mogens Kjellson som budde på Rygg - kan det i farten vere bytt om på namna? Eg har aldri vore borti nokon annan Kjell M enn den gamle, men det betyr ikkje at han ikkje finst.

Link to comment
Share on other sites

23 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det siste eg har på gamle Kjell Mogenson på Rygg er ein rettsprosess mellom han og sonen i 1682 (har ikkje lagra lenke).

 

Mons Kieldtsen, Till Spurde, sin fader Kield Mons: om hand enten uell gifue sig till hannem med alt det hand hafr: eller om hand uell beholde den j Pandt; self sin Lifs tid; huor till hand suarede at all den stund, som at Mons well handle i mod hanem, som en Lydig søen; och hand iche Lider Nogen Nøed, Saa uell hand gierne gifue sig till sin Søen, [Med det hand hafr:] huor till Mons suored, at hand schall opregtig som en erlig Søen[skall] handle mod Sin fader: och der paa Ragte dj hin Anden deris hender,

Link to comment
Share on other sites

23 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Om ein Kjell Mogensson har vore innblanda i ein handel i 1700, finn eg det vanskeleg å tru at det kan vere snakk om gamlingen. Men det fyrste eg tenkjer, er om det kan vere ein rein skrivefeil ein stad; i 1700 var det Mogens Kjellson som budde på Rygg - kan det i farten vere bytt om på namna? Eg har aldri vore borti nokon annan Kjell M enn den gamle, men det betyr ikkje at han ikkje finst.

 

Tenkbart, ja, men se artikkelen som jeg sendte deg på mail. Ludvig Daae kan selvfølgelig ha snudd om på navnene, vi får jo ikke kontrollert dette siden de dokumentene han refererer til fantes i hans private eie. Jeg vil tro at han har skrevet av det som stod i disse dokumentene ordrett.

 

Og Mogens Kjeldsen var ikke borger i Bergen i 1700. Han hadde sagt opp sitt borgerskap lenge før det.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Tenkbart, ja, men se artikkelen som jeg sendte deg på mail. Ludvig Daae kan selvfølgelig ha snudd om på navnene, vi får jo ikke kontrollert dette siden de dokumentene han refererer til fantes i hans private eie. Jeg vil tro at han har skrevet av det som stod i disse dokumentene ordrett.

 

Og Mogens Kjeldsen var ikke borger i Bergen i 1700. Han hadde sagt opp sitt borgerskap lenge før det.

Ok, då veit vi det. Men det er uansett ikkje spor etter nokon Kjell Mogensson på Rygg i 1700.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ok, då veit vi det. Men det er uansett ikkje spor etter nokon Kjell Mogensson på Rygg i 1700.

 

Det er ikke så merkelig om han hadde borgerskap i Bergen. Disse borgerne har jo en tendens til å være usynlig i regnskapene.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Lars Østensen skrev:

 

Det er ikke så merkelig om han hadde borgerskap i Bergen. Disse borgerne har jo en tendens til å være usynlig i regnskapene.

Der er i alle fall ingen annan KM enn den gamle i borgarskapsrullane, og eg la merke til at Daae skreiv "boende på Ryg". Om det verkeleg var tilfelle at han budde på Rygg, ville han figurert i kyrkjeboka i Gloppen som fadder/forlovar o.l - og det gjer han ikkje. Men som sagt: Det betyr ikkje at han ikkje finst. Men eg finn det også litt snodig at han, om han fanst, ikkje gjorde krav på garden framfor systera Dorte. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg finner Kjell Monsen som løser borgerbrev i Bergen 1633. Han var fra Kolding og er den Kjell somdøde en gang etter 1666.

https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000017667

 

Så finner jeg Mogens Kjellson som løste borgerbrev i 1666 og sa det opp i 1685. Han bodde på Rygg.

https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000019272

 

 

Men jeg finner ingen yngre Kjell Mogenson Rygg med borgerbrev.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Der er i alle fall ingen annan KM enn den gamle i borgarskapsrullane, og eg la merke til at Daae skreiv "boende på Ryg". Om det verkeleg var tilfelle at han budde på Rygg, ville han figurert i kyrkjeboka i Gloppen som fadder/forlovar o.l - og det gjer han ikkje. Men som sagt: Det betyr ikkje at han ikkje finst. Men eg finn det også litt snodig at han, om han fanst, ikkje gjorde krav på garden framfor systera Dorte. 

 

Han kan være død lenge før odelssaken, og for den del lenge før det finns kirkebøker.

Link to comment
Share on other sites

Da må det være gamle Kjell Mogenson som var i live i 1676 og det er egentlig det årstallet som er rett og ikke bemerkningen om 1701.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Lars Østensen skrev:

 

Han kan være død lenge før odelssaken, og for den del lenge før det finns kirkebøker.

Vi har bra kyrkjebøker tilbake til 1686 - men som sagt: Eg avviser ikkje noko, sjølv om han så langt ikkje er å finne andre stader enn akkurat i dette sitatet.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg lurer på om det er denne Christine Christensdatter som er nevnt i NST9, side 201. I så fall var hun gift 1 med borger og skipper Paul Madsen fra Luster i Sogn og 2 med Erich Nilsen Ryg (fra Nordfjord?). Første ektemann var bror til Lars Madsen, far til Dorte Larsdatter gift med Jacob Isachsen Lemmichen.

Takk for tips om dette ekteskapet; eg har følgt Erik Nilsson til Bergen, men ikkje funne kone til han før.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg lurer på om det er denne Christine Christensdatter som er nevnt i NST9, side 201.

Er dette NST tilgjengeleg nokon stad?

 

Eg ser Erik er nemnt hos Sollied, så identiteten er i grunnen grei. SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0011: Skifte: Utdrag av registreringsprotokoll, 1675-1738, s. 1456
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk50002180801456

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.