Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0023: Tingbøker (justisprotokoller), 1726-1728, s. 25b-26a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402630305
Ditto: Lest og forkyndet een grundseddel eller fæstebrev af prosten Hr: Peder Rasmusesen Finne udgiven til Morten Absolonsen paa een husgrund ved ousnes, som er separedet fra leÿlendingens brug, hvilket alt er eids præstebol tillhørig, datteret den 22 Novemb: 1724, som udj gienpartsbogen pag: 193 : ord effter ord findes indført

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Marianne Holck skrev:

Ifølge dokumentet fra rådmann Lauritz Olsen Sand datert 11. desember 1694 i Bergen, er to døtre av hans søster Anne Olsdatters i ekteskap med Christopher Sand, i Bergenområdet. De to er Martha og Mallene Christophersdøtre Sand.

Laurits Olsen Sand si syster Anne Olsdtr Sand - gift med Christopher SAND - kvifor heiter han også Sand? Eg er totalt forvirra av desse folka no, så eg beklagar om eg spør dumt 😞

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er jo ikke så godt å svare på.

De var jo fra Trøgstad i Østfold og der er det vel en gård som heter Sand, så den enkle forklaringen kan være at de begge kommer der fra. Den andre forklaringen kan være at han har tatt konas slektsnavn. Det har vi jo sett i mange andre sammenhenger også, bl.a i Lemmichen slekten. Hvor barna brakte Lemmichen navnet videre selv om det kom fra mora.

 

Vi er jo nå tidsmessig helt på begynnelsen av 1600, så det begynner å bli rimelig begrenset med sikre kilder.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Brite Pedersdtr. Lemmichen var nevnt i Bergensskiftet som avdød og hun etterlot en datter Anna Malena Josephsdtr. Lemmichen.

Vi vet ikke når eller hvor hun ble født, men vi ha funnet at hun giftet seg tre ganger i Bergen og var fortsatt i live 1781.

 

Hun giftet seg første gang 16.05.1734 med Johan Friderich Wilken  død juni 1742.

Jeg har registrert en sønn i det ektskapet, Michel Friderich Wilken døpt 27.10.1734 - mars 1789.

 

Hun giftet seg andre gang med smedmester Jeppe Bendtsen/Bentsen 27.02.1746. Han døde imidlertid allerede jan 1749, skifte 26.02.1749.

 

Anna Malena giftet seg tredje gang  29.11.1750 med enkemann Jørgen Christensen Høg ca. 1698 - okt 1780, skifte 13.01.1781.

 

Men vi fant vel aldri ut hvem denne Joseph var som er far til Anna Malena. Ut fra at hun giftet seg første gang 1734 må vi anta at hun ble født før 1714, trolig i Bergen.

Er det noen som har en ide hvem denne Joseph kan være?

Link to comment
Share on other sites

Det ser nesten ut til at jeg drepte denne debatten 🙂 . Det er slik med alle disse tunge debattene med mengder av innlegg, at man før eller siden går tom for ideer.

Jeg hopper i alle fall av her og takker alle som har bidratt med ny informasjon samt tyding av gamle kilder.

Skulle jeg på min vandring videre snuble over noe nytt, skal jeg gi lyd fra meg.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det var eg som stilte spørsmålet, og eg er svært takknemleg for alle innspel. Svaret er, slik eg ser det no: 

 

Ingen ting, bortsett frå den eine sikre: Brite Mogensdtr Lemmichen. 

 

Vi har ikkje sett spor etter nokon andre Mogens-søner og døtre.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Lars Østensen skrev:

Der kildene tier er det intet nytt og berette.....

Nettopp. Og så lenge vi ikkje har funne noko, er det berre å klippe vekk med hard hand 😞

Ikkje eingong Inger Mogensdtr som av fleire blir rekna som ei av to sikre, har vi funne spor etter, og slett ikkje Nils Mogensson Rygg som også blir proklamert som barn her.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
På 22.2.2021 den 21.00, Lars Østensen skrev:

 

Samme Peder Mortensen møter som fullmektig for Margartha Beyer sal: Niels Hansen.

 

Nils Hansen var tydeligvis fogd.

 

Er dette paret identifiserbare?

Jeg holder på og leser mitt i tråden, så dette er kanskje allerede avklart, men Margrethe Beyer var gift med Nils Hansen Rue på Maurstad. Hun skal være datter til Absalon Jørgensen Beyer i Innvik.

Edited by Tor Kvien
trykkfeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

57 minutter siden, Tor Kvien skrev:

Jeg holder på og leser mitt i tråden, så dette er kanskje allerede avklart, men Margrethe Beyer vav fift med Nils Hansen Rue på Maurstad. Hun skal være datter til Absalon Jørgensen Beyer i Innvik.

Eg har inga dotter Margrete etter han, men eg garanterer ikkje at barneflokken eg har er komplett. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg skriver at "Hun skal være . . ." så jeg påstår ikke at hun er Absalon Jørgensen Beyers datter. Kanskje dette er irrelevant for tråden som sådan, men her er litt fra tingboka. Jeg ser det er noen trykkfeil men det ligger lenker til originalene, men jeg tolker den nederste innførselen at hun er "nest forrige Foges Sal: Niels Hansens" etterlevende kone  :

 

Tingbok 1709 Davig
4. juli 1709

 

 

 Til bemelte tid og sted hafde Madam Bejer Sal; Niels Hanssens ladet i Rette stefne Casper Kiøllesdahl for 3 Rdlr: hand til hendis Sal: Mand skal være skyldig udj Sagefald.

Paa Citantiedens vegne mødte Hendis Fuldmegtig S: Peder Mortensen Mødte for Retten.
Den indstefnede mødte iligemaade og vedgik at være skyldig men bad om Dilation og Forlindring for sin armod og Fattig Doms skyld. -

Peder Mortensen paa sin Principalindes vegne eftterlod ham endnu for sin fattigdom, men var paa de øfrige 2Rdlr een skadisløs Dom begierende.
Der blev for Rett Dømt og avsagt:
Casper Kiøllisdall bør betale til Madam Margareta Bejer Sal: Niels Hansens de søgende =2 Rixdahler inden 15ten Dage hernest eftter skadisløs under (st)am og vurdering eftter Loven.

Til samme Tid og Sted hafde velbemelte Margreta Bejer Sal: Niels Hansens ladet i Rette Stefne Tømmerstøels opsiddere, nafnl:
.    Lars Erichssen
-    Rasmus Ioenssen og
-    Olle Knudsen

 Af deris resterende landsskylder at svare til Odelsskatten af bemelt Tømmerstøel som hendis Sal: Mand Forrige Foged formedelst ombudsmands nu  Sal: mag: Ludwig Paust udj (Eidh?= var boende, har maat svare til Deris Kongl: May:
Paa Citantindens vegne mødte hendis fuldmegtig S: Peder Mortenssen og udlagde een Reigning, hvoretter hand fordrede till 1707 aars udgang odelskatt og for ½ Løb og 3mk odelsgods udj bemelte Tømmerstøel = 7rdlr: 4 ort: 11sk:
Af de indstefnte mødte  ichun Ole Knudssen og og beliendte sig saavel som hans grander Lovlig at være Stefnet, men de at være Svage, og blev hans qvitance

 

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Tingbok nr. A 17 (1707-1711), Rettsprotokollside, Side 144b-145a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/rg20090402620245

 

Til bemelte Davigs Ting som atter blef holden den 5 July Hafde Dydfrlde Madam Zitzele Castberg forrige foged Sal: Jens Tøgersens ladet i Rette Kalde Madame Margareta Bejer nest forrige foged  Sal: Niels Hanssens som og til nest ladne vaarting var warslet, fordi hun iche skal ville betale til Citantinden Fodge C ?aardz arbeidspenger, som i Nordfiord Fogderie Holder som sin forennevnte hendes Sal: Kieriste eftter Een mellem hannem og Sal: Niels Hansesn oprettet Contract med dend wyste Løn at være tilhørende . . . etc.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 147b-148a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620248

 

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser forresten i en annen tråd tilhørende Grethe Singstad følgende kommentar: Agnete og Absalon Jørgensen Beyer hadde ingen datter Margrethe gift med Christen Hansen Rue, men derimot en datter Elisabet gift med Jørgen Olsen Hougs.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Etter å ha lest gjennom denne tråden sitter jeg igjen med spesielt ett spørsmål: Vet noen hva som er bakgrunnen for at Inger Mogensdatter blir tillagt å være datter til presten Mogens Abelsen?

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Tor Kvien skrev:

Etter å ha lest gjennom denne tråden sitter jeg igjen med spesielt ett spørsmål: Vet noen hva som er bakgrunnen for at Inger Mogensdatter blir tillagt å være datter til presten Mogens Abelsen?

Eg har også stilt det spørsmålet, og så langt ikkje funne noko svar som eg er fornøgd med, så inntil vidare står Inger Mogensdtr utan far i mitt tre.

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

På 5.10.2021 den 3.24, Tor Kvien skrev:

Jeg skriver at "Hun skal være . . ." så jeg påstår ikke at hun er Absalon Jørgensen Beyers datter. Kanskje dette er irrelevant for tråden som sådan, men her er litt fra tingboka. Jeg ser det er noen trykkfeil men det ligger lenker til originalene, men jeg tolker den nederste innførselen at hun er "nest forrige Foges Sal: Niels Hansens" etterlevende kone  :

 

Tingbok 1709 Davig
4. juli 1709

 

 

 Til bemelte tid og sted hafde Madam Bejer Sal; Niels Hanssens ladet i Rette stefne Casper Kiøllesdahl for 3 Rdlr: hand til hendis Sal: Mand skal være skyldig udj Sagefald.

Paa Citantiedens vegne mødte Hendis Fuldmegtig S: Peder Mortensen Mødte for Retten.
Den indstefnede mødte iligemaade og vedgik at være skyldig men bad om Dilation og Forlindring for sin armod og Fattig Doms skyld. -

Peder Mortensen paa sin Principalindes vegne eftterlod ham endnu for sin fattigdom, men var paa de øfrige 2Rdlr een skadisløs Dom begierende.
Der blev for Rett Dømt og avsagt:
Casper Kiøllisdall bør betale til Madam Margareta Bejer Sal: Niels Hansens de søgende =2 Rixdahler inden 15ten Dage hernest eftter skadisløs under (st)am og vurdering eftter Loven.

Til samme Tid og Sted hafde velbemelte Margreta Bejer Sal: Niels Hansens ladet i Rette Stefne Tømmerstøels opsiddere, nafnl:
.    Lars Erichssen
-    Rasmus Ioenssen og
-    Olle Knudsen

 Af deris resterende landsskylder at svare til Odelsskatten af bemelt Tømmerstøel som hendis Sal: Mand Forrige Foged formedelst ombudsmands nu  Sal: mag: Ludwig Paust udj (Eidh?= var boende, har maat svare til Deris Kongl: May:
Paa Citantindens vegne mødte hendis fuldmegtig S: Peder Mortenssen og udlagde een Reigning, hvoretter hand fordrede till 1707 aars udgang odelskatt og for ½ Løb og 3mk odelsgods udj bemelte Tømmerstøel = 7rdlr: 4 ort: 11sk:
Af de indstefnte mødte  ichun Ole Knudssen og og beliendte sig saavel som hans grander Lovlig at være Stefnet, men de at være Svage, og blev hans qvitance

 

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Tingbok nr. A 17 (1707-1711), Rettsprotokollside, Side 144b-145a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/rg20090402620245

 

Til bemelte Davigs Ting som atter blef holden den 5 July Hafde Dydfrlde Madam Zitzele Castberg forrige foged Sal: Jens Tøgersens ladet i Rette Kalde Madame Margareta Bejer nest forrige foged  Sal: Niels Hanssens som og til nest ladne vaarting var warslet, fordi hun iche skal ville betale til Citantinden Fodge C ?aardz arbeidspenger, som i Nordfiord Fogderie Holder som sin forennevnte hendes Sal: Kieriste eftter Een mellem hannem og Sal: Niels Hansesn oprettet Contract med dend wyste Løn at være tilhørende . . . etc.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 147b-148a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620248

 

 

 

Jeg trodde det var klarlagt at denne Margrethe Beyer, død 1717 var datter av Jochum Beyer, d.e. fra Greifswald i Tyskland? Og at hun ikke var gift med Niels Hansen Rue men Christen Christiansen Rue 1681-1763?

Eller blander jeg sammen 2 forskjellige nå?

Link to comment
Share on other sites

På 4.10.2021 den 22.24, Tor Kvien skrev:

..... men jeg tolker den nederste innførselen at hun er "nest forrige Foges Sal: Niels Hansens" etterlevende kone  :

 

Tingbok 1709 Davig
4. juli 1709

 

Det kan ikkje vere tvil om at du tolkar det rett; vi les på s 146 - ...saasom forrige foged nu Sahl: Niels Hansen... og Margrete er kalla hans efterleverske. 

 

Aaland skriv om Margrete gm Kristen Kristenson Rue (under Maurstad): "Død 1717, ervebyte halde 1718. Ho var syster til Ellen Elisabeth Beyer, gm Joh.Reimers, Brg".

 

Har ho fyrst vore gift med Nils og så med Kristen i 1711?

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

35 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Har ho fyrst vore gift med Nils og så med Kristen i 1711?

Jeg vet bare at Christen Christiansen Rue og Margrethe Jochumsdatter Beyer giftet seg 23. Juli 1711 i Davik Kirke

Hun var helt korrekt søster av Ellen Elisabeth Jochumsdatter Beyer som var gift med Johannes Reimers.

Og henviser til Tingbok 1709 Davig, 4. juli 1709
Til bemelte tid og sted hafde Madam Bejer Sal; Niels Hanssens

Vi skulle selvsagt hatt en kilde til på dette....

mvh

Mathias Beyer

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Mathias Beyer skrev:

Jeg vet bare at Christen Christiansen Rue og Margrethe Jochumsdatter Beyer giftet seg 23. Juli 1711 i Davik Kirke

Hun var helt korrekt søster av Ellen Elisabeth Jochumsdatter Beyer som var gift med Johannes Reimers.

Og henviser til Tingbok 1709 Davig, 4. juli 1709
Til bemelte tid og sted hafde Madam Bejer Sal; Niels Hanssens

Vi skulle selvsagt hatt en kilde til på dette....

mvh

Mathias Beyer

Ja, det er denne tingboka Tor Kvien lenkar til ovanfor her - og eg vil nesten tru at det er same dama? Kan det at ho blir kalla Mad. ved vigsla tyde på at ho har vore gift før? Var ho ugift ville ho vel vore Mlle. ?

Link to comment
Share on other sites

Vel, siden Niels Hansen tydeligvis var "salig" i 1709, kan det vel godt tenkes at hun gifter seg på nytt i 1711, og i så fall utmerket være en Jochumsdatter, men hun er ikke oppført med patronym hverken i 1709 eller 1711. Hva er kilden til at hun er datter til Jochum Beyer? Hvis hun er den Margrethe som er nevnt i skiftet etter Jocum Beyer i 1699 er hun av vel en tysk Beyer gren.

Bergen fylke, Bergen, Annen skifteprotokoll nr. 11.2 (1696-1722), Protokollside, Side 1781
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk50002180801780

 

Edited by Tor Kvien
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg mener bestemt at det er ett skifte til som forteller mye mer enn dette. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke hadde dette skiftet som er meg vel kjent i treet...

Jeg tror at det er en lags forveksling ute å går. Leene Pedersdatter virker å ha vært gift med rådmand Hans Hansen og har efterlatt seg 2 umyndige barn: Hans Hansen og Lars Hansen. Hun gifter seg med Jochum Beyer d.y den 24 November 1700 og får 3 barn: Margrethe 1701, Wilmiche 1703 og Johanna 1704. Lenke

Noen tanker om dette?

Link to comment
Share on other sites

Det skiftet jeg viste til er fra Sollied. Det finnes vel et orginalt skifte et sted vil jeg tro.

Det kan imidlertid ikke være snakk om at Lene er mor til barna i skiftet fra 1699. Da var Margrethe og Ellen umyndige mens søsteren Maria var myndig og gift. Skiftet var vel etter Jochums første hustru.

Han må ha giftet seg på nytt i 1700 og fått nye barn i det ekteskapet. Du finner Jochum som fadder et stykke inn på 1700 tallet.

Jeg har ikke oversikt når han døde, men det er vel kanskje et skifte etter ham også.

 

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?no_alias=1&from=1680&to=1725&m[]=1301&firstname=Jochum*&lastname=Beyer*&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=

 

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?no_alias=1&from=1680&to=1725&m[]=1301&firstname=Jochum*&lastname=Bejer*&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.