Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

1 minutt siden, Lars Østensen skrev:

 

Trokke det jmf. ".....men ogsaa her dømt fra embedet 1/5 1622 for leiermaal til stor ynk for hans morløse barn og hans gamle fine foreldre....."

 

Jeg tolker begge kildene slik at det dreier seg om barn i flertallsform. Det er nok bare blekket som har sklidd ut.

Ok - eg vil nok framleis vere litt i tvil, sidan det er mykje med bokstaven som ikkje liknar på ø. Men kva med overgangen av Lerum-godset, kan det seie noko?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ok - eg vil nok framleis vere litt i tvil, sidan det er mykje med bokstaven som ikkje liknar på ø. Men kva med overgangen av Lerum-godset, kan det seie noko?

Eg avlivar hermed tvilen. Etter å ha studert skrifta litt nøyare, ser eg at det eg trudde var ein del av B'en, nok er meint å vere ø-streken over o-en. Det står med andre ord BØRN og det er dermed snakk om andre enn Birgitte/Brite Lemmichen.

Link to comment
Share on other sites

Eg prøver meg på ei oppsummering undervegs. Vi har no rimeleg dokumentert at 

 

- Mogens vart enkjemann med minst 2 born etter Margrete Johansdtr seinast 1622. Den eine av desse er Birgitte/Brite Lemmichen; andre kjenner vi ikkje.

- Mogens får barn med tenestejenta si i Vikør og blir avsett 1622. Vi veit ikkje noko om barnet (kjønn? levd opp?)

- Mogens blir seinare gift med ei ny Margrete / Marte som vi ikkje kjenner identiteten til; ho KAN vere tenestejenta frå Vikør. Han er busett på Eid frå midt på 1620-talet og døyr der som ein fattig mann ca 1656; kona overlever han.

- Vi veit ikkje kor mange barn han evt hadde i det andre ekteskapet.

 

Så spørst det om følgjande påstandar kan dokumenterast:

 

- Kone nr to skal heite Margrete/Marte Andersdtr. Har vi kjelde til det?

 

- Mogens skal også vere far til Inger Mogensdtr, gift med Mogens Kjeldson på Rygg i Gloppen. Ho får ei dotter Dorte rundt 1670, og Inger kan dermed ikkje vere frå fyrste ekteskap - om ho høyrer til her.

 

- Mogens er også påstått far til Nils Mogenson Rygg i Gloppen. Ut frå alder i manntalet 1701 og død i 1702, skal han vere fødd rundt 1620, og kan dermed i teorien vere frå begge forholda (eller er det tre forhold).

 

- Mogens skal også vere far til Absalon Mogenson på Os i Eid, 60 år gammal i 1701. Er det dokumentert?

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623595

 

REDIGERT:

På sida om slekten Beyer er det lagt inn eit mellomled mellom Mogens Abelsen og Absalon Mogensson, nemleg Mogens Mogensson f.ca 1620, angiveleg død 1651. Eg har ikkje sett dokumentasjonen for dette.

 

Og er det andre påstandar eg ikkje har fått med meg?

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På ei slektsside (eg finn  ho ikkje att no) såg eg at det var påstått at Mogens Abelson hadde ein son Mogens Mogenson  f, ca 1620 som skulle være far til Absalon Mogenson Beyer f. 1641  og busett på Os, Eid  og Christen Mogenson Sand Beyer  f. ca 1651, busett i Bergen. 

Det er vel ei samanblanding med den du Aase nemner i ditt forrige innlegg sidan begge skal være fødd ca 1641. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ok - eg vil nok framleis vere litt i tvil, sidan det er mykje med bokstaven som ikkje liknar på ø. Men kva med overgangen av Lerum-godset, kan det seie noko?

 

Hvor ligger de 4 gårdene barna til Mogens arvet etter mora?

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Bringe må være i Lyster. I skattematrikkelen 1647 eier Her Hans Lemmiche og Jens Høst gården.

 

Kona til Hans Lemmiche er garantert datter av Mogens Abelsen sitt første ekteskap gitt denne opplysningen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

59 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Gårdspartene i hhv. Lerum, Seffue, Bieneck, Bringe.

Seffue er vel gjerne Søvde i Fortun?  Og kan "Bieneck" vere Bjørk i ei eller anna skriftform?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

53 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Lerum = Lerumb er også i Lyster

 

Maren (Jørgensdatter) Iden står oppført som eneste eier i skattematrikkelen 1647.

Kan dette være mor til Margrethe, Maren Jørgensdtr. Valravn? Jeg vet rett nok ikke når hun døde, ektemannen Johan Anderson Iden skal ha dødd rundt 1621.

 

https://www.nb.no/items/5dfa3315d925945dfaa9f920e8d2ef37?page=333&searchText=Luster

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

 

2 timer siden, Harald L. Bakke skrev:

På ei slektsside (eg finn  ho ikkje att no) såg eg at det var påstått at Mogens Abelson hadde ein son Mogens Mogenson  f, ca 1620 som skulle være far til Absalon Mogenson Beyer f. 1641  og busett på Os, Eid  og Christen Mogenson Sand Beyer  f. ca 1651, busett i Bergen. 

Det er vel ei samanblanding med den du Aase nemner i ditt forrige innlegg sidan begge skal være fødd ca 1641. 

Det er gjerne Beyer-sida du meiner? 

http://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=P1&tree=BNF123

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Rune Thorstensen skrev:

Kan dette være mor til Margrethe, Maren Jørgensdtr. Valravn? Jeg vet rett nok ikke når hun døde, ektemannen Johan Anderson Iden skal ha dødd rundt 1621.

 

Ja, Maren Jørgensdatter på Iden var mor til kona til Hans. Dersom du ser på skattematrikkel 1647 vil du finne at hun står oppført som eier av en haug med gårdsparter. Sønnen Anders Johansen overtar etter henne på Iden. Han døde ca 1671 og etterlot i hvertfall 2 døtre som begge var gift.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men, dette går jo frem i artikkelen i PHT som jeg henviste til tidligere. Har du sjekket det som står der?

 

Det jeg skriver om Anders Johansen Iden fremgår ikke av PHT artikkelen, men kan utledes av tingboka.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Seffue er vel gjerne Søvde i Fortun?  Og kan "Bieneck" vere Bjørk i ei eller anna skriftform?

 

Nå kan mye være skjedd mellom 1621 og 1647, men jeg finner ingen gårder i Sogn som jeg ut fra eierskap kan se samsvarer med disse. Ja, de 2 du nevner finns, men eierskapet i 1647 tilsier at det neppe dreier seg om de.

Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Nå kan mye være skjedd mellom 1621 og 1647, men jeg finner ingen gårder i Sogn som jeg ut fra eierskap kan se samsvarer med disse. Ja, de 2 du nevner finns, men eierskapet i 1647 tilsier at det neppe dreier seg om de.

Indre Sogn er stort og mange gardar har litt like namn, så då leitar eg vidare.

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Her finn eg ein tråd som omhandlar Høst. 

 

 

 

http://marcus.uib.no/instance/charter/ubb-1648-03-04.html

 

UBB Diplom
1648, 4. mars. Bergen
Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, på grunn av den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård Vikebø i nevnte skipreide samt grunnleie av et nøst til Volchard Broderssøn, fogd over Nordhordaland, som farsgave til hans datter Zilla Volchardsdatter. Jens Høst, klokker til Manger prestegjeld, Peder Pederssønn, rådmann i Bergen, Dirich Fester, borger i Bergen, samt Christen Busch, sorenskriver over Nordhordaland, har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, rester av 5 segl henger ved i kapsel.
Ifølge senere påskrift, underskrevet av Christen Busch, er skjøtet tinglest 13. mars samme år.
Dokid:  

 

Jens Høst skal nok være med i denne slektskretsen på en eller annen måte. Anders Johanssøn på Ien i Herdla = Anders Johanssøn på Iden i Herdla. Halvbroren var oppkalt etter far til Anders.

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Jens Høst skal nok være med i denne slektskretsen på en eller annen måte. Anders Johanssøn på Ien i Herdla = Anders Johanssøn på Iden i Herdla. Halvbroren var oppkalt etter far til Anders."

 

 

Der svarte du på det eg ville spørje om. Anders si mor Maren gifte seg att med Hans Strarup, og det kan vere rimeleg at dei kallar eit fyrste barn Johan. Eit tenkt alternativ kunne vere at Hans har born frå før, men står det uttrykkjeleg at dei er brør, så er dei nok halvbrør, ikkje berre stebrør. 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

"Jens Høst skal nok være med i denne slektskretsen på en eller annen måte. Anders Johanssøn på Ien i Herdla = Anders Johanssøn på Iden i Herdla. Halvbroren var oppkalt etter far til Anders."

 

 

Der svarte du på det eg ville spørje om. Anders si mor Maren gifte seg att med Hans Strarup, og det kan vere rimeleg at dei kallar eit fyrste barn Johan. Eit tenkt alternativ kunne vere at Hans har born frå før, men står det uttrykkjeleg at dei er brør, så er dei nok halvbrør, ikkje berre stebrør. 

 

image.png.04c3865d6c392b606ae163f585552245.png

Anders Johanssøn Iden hadde også en sønn Jørgen. Dette fremgår av tingboka.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg har notert at det skulle være et skifte etter Berette Mogensdtr. på Ousnes i Eid 15.01.1697

Men jeg finner ikke det skiftet i skifteregistert for  Nordfjord 1690-1853 og i skifteprotokollen er det åpenbart et hull mellom 1690 -1698.Har noen sett det skiftet eller er det bare vist til det i en bygdebok eller annet sted?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg har notert at det skulle være et skifte etter Berette Mogensdtr. på Ousnes i Eid 15.01.1697

Men jeg finner ikke det skiftet i skifteregistert for  Nordfjord 1690-1853 og i skifteprotokollen er det åpenbart et hull mellom 1690 -1698.Har noen sett det skiftet eller er det bare vist til det i en bygdebok eller annet sted?

Skiftet er ikkje bevart, men det er referert til det i eit anna seinare skifte; her eg er no kan eg ikkje seie deg kva for eit, men det står ein eller annan stad i Lemmichen-tråden. 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

38 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Skiftet er ikkje bevart, men det er referert til det i eit anna seinare skifte; her eg er no kan eg ikkje seie deg kva for eit, men det står ein eller annan stad i Lemmichen-tråden. 

 

Det er nemnt i skiftet etter Henrik Krøger - https://media.digitalarkivet.no/sk20081127690517

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Datoen er også nevnt i skiftet etter Isach Hansen Lemmichen:

 

Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0004a: Skifteprotokollar, 1708-1709, s. 153b-154a
Jfr. skifte etter Isach Hansen Lemmichen, 5/6-1709 s. 157
Her nevnes den sal. manns myndling og broderdatter Susanne Ludvigsdatters (s. 158: "... min kjære fader broder Jsaac Lemmichen Sal. i Herren...)arv etter hennes sal. fader Ludvig Hansen Lemmichen etter skiftebrev dato 20 Januar 1686 (s. 158 og 159),.... min fattige søster af navn Karen Lemmichen som er lemster og må holdes under .... haand, .... hennes bedste moder Birte sal. mag. (el. Hr?) Hansens,  (s. 159 øverst til venstre) "efter hendis Sahl: Fader Moder arveligen er tilfalden, fra dato 15 January 1697 til aars Dagen 1707...." arv tilfalden fra dato 15 januar 1697.
Dessuten nevnes Susanne Ludvigsdatters stefar Joen Anfindsen, søster Karen Lemmichen, Catharina Biering, dessuten folk som har utlegg i boet etter Isach Lemmichen: bl.a. Abel (Pedersen?) Lemmichen, Dorthe Lemmichen, Karen Hansdatter Lemmichen, Hans Pedersen Lemmichen.

 

Her er saken mot Mogens Abelssøn.  Johan Andersen må være død før 11/11-1614, da kona konsekvent omtales som Marinne S. Johan Andersens.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/84280/130

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.