Jump to content
Arkivverket

Feil i transkribering - digitaliserte kirkebøker


Berit Christina Sæbø

Recommended Posts

Berit Christina Sæbø

Hei!

Ved søk i digitaliserte kirkebøker, finner jeg masse skrivefeil både i navn og adresser. Det kan bety at det blir mindre søkbart og/eller uforståelig. Hvor kan jeg sende opplysninger om feil jeg har funnet slik at det kan blir rettet?

 

Med vennlig hilsen 

Berit C- Sæbø, Fredrikstad byarkiv

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Anett Ytre-Eide

Det er fire "knapper" oppe i høyre hjørnet på siden med transkribert informasjon. Den ene heter "rapporter". Klikk på den, så kan du rapportere inn. Enig med deg at det er mye feiltranskribering ute og går. 

Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

Så bra at DA har innsett at kvaliteten på AMF dataene ikke holder den standarden som kan forventes av DA sine baser.

 

Hvis alle feiltranskriberinger skulle rapporteres inn hadde svært mange ansatte i DA brukt det meste av sine ressurser bare på å ordne opp i disse.

 

Dette var noe som erfarne brukere påpekte like etter at AMF dataene ble tilgjengelig i oktober 2020 i andre tråder og hadde advart om lenge før.

 

Når det er sagt - utrolig flott tiltak at en slik stor datamengde ble tilgjengelig for søk ved hjelp av AMF-avtalen enda om man må bruke stor fantasi noen ganger i sine søk. Men det er mye bedre enn å vente i mange år før alle kirkebøker hadde blitt transkribert på dugnad ved hjelp av DA sine hjelpere.

 

Da håper jeg også at de korrigerte dataene vil blir overført til Histreg og at alle disse korrigerte dataene ikke blir gitt tilbake til samarbeidspartene AMF. Hvor to av disse aktørene er betalingstjeneste. Det blir vel litt feil at norsk dugnadsarbeid for å rette opp «dårlig» arbeid fra disse skal gi en fortjeneste til de to aktørene som tar ganske stor medlemsavgift for de som vil søke i deres databaser.

 

Da håper jeg at den opprinnelige avtalen med AMF som er beskrevet i en tidligere tråd følges.

Hva slags avtale er dette?

 • Dette er en utvekslingavtale. De mottar bilder av skannede emigrantprotokoller, folketellingene 1801, 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910.
 • De mottar våre transkribering for de samme folketellingene, der vi har rettighetene. 
 • De mottar bilder av kirkebøkene fra 1815 og opp på 1900-tallet. 
 • De mottar ikke våre transkriberinger av kirkebøkene. 
 • Data vi mottar fra samarbeidspartnerne er data som Arkivverket da eier. 

 

Jeg ber også om at  DA ivaretar lenken til de som har det til de transkriberte sidene.  Slik at det ikke går denne gangen som det gikk med de som hadde lenker til det gamle Digitalarkivet. Lenkene deres bare forsvant over natten.

 

Har man lenker til originalen er det vel ikke noe problem. Har man lenker til den transkriberte siden er det ikke bare en datatekninsk utfordring?  Hvor korrigerte transkriberinger erstatter AMF dataene på samme lenkeside. 

 

Flott tiltak - så over en lang tidsperiode kan AMF dataene fases ut og over til transkriberinger av bedre kvalitet.

 

Edited by Oddgeir Fossli
skrivefeil
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Hei

 

Histreg linker til Digitalarkivet slik at en feil på Digitalarkivet som blir rettet opp, retter seg vel også da hos Histreg. 

Nå har ikke Digitalarkivet noe med Histreg å gjøre så det tekniske må evt. tas med de. Men som sagt, de lenker til oss, vi oversender ikke filene til de.

 

Lenkene til de transkriberte filene vil virke helt fint selv om det er foretatt korrektur. Alle personer har fått et ID nr når transkriberingen er publisert. Dette ID-nr vil ikke endres med mindre man sletter en fil og legger ut en helt ny. 

 

Det er derfor man korrekturlese AMF filene og ikke bytter de ut med nye registreringer. Dersom vi hadde slettet en AMF transkribering og lagt inn en ny, da hadde ikke lenkene virket lengre. Så AMF filene fases ikke ut, de korrekturleses og republiseres. 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli
12 hours ago, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket said:

Så AMF filene fases ikke ut, de korrekturleses og republiseres. 

 

For det første, bra at lenkene ikke ødelegges og at HIST reg også blir oppdatert:

 

For det andre:

 

Her ar DA hatt en utvekslingsavtale som jeg forstår som jeg sakset inn ovenfor i denne tråd. En bytteavtale blant annet hvor DA ikke skulle gi fra seg transkriberte kirkebøker mot at de mottok AFM-filer med AFM-informasjon av kirkebøker for de kirkebøkene DA ikke hadde registrert selv, i regi av sine samarbeidspartnere eller i regi av DA sine frivillige hjelpere.

 

Dette kan virke som pirk, men er svær viktig prinsipielt og «politisk» for å forstå tankegangen til DA, for noen som har lyst til å bidra i en dugnad. Andre bryr seg kanskje ikke.

 

Her må en få terminologien korrekt for å forstå DA:

 

Data eller informasjon er: I daglig tale kjensgjerninger, faktiske opplysninger, for eksempel personlige data som alder, høyde og liknende. I forbindelse med databehandling betegner data enhver fysisk representasjon av opplysninger, viten, meninger etc. i motsetning til innholdet, som kalles informasjon

 

Filer er: En database- eller registerfil er som regel organisert i poster (for eksempel én for hver ansatt i en bedrift), som igjen er inndelt i et bestemt antall felter (ett for den ansattes navn, ett for fødselsdato, ett for adresse og så videre). Dette gjør det mulig å søke i filen etter poster som oppfyller bestemte betingelser (for eksempel alle de som vil gå av for aldersgrensen i inneværende år)

(begge definisjoner fra Store Norske leksikon)

 

Jeg brukte også terminologien feil jeg skulle ha sagt at: postene med AMF-data eller AMF-informasjon fases ut/erstattes med og over til transkriberinger av bedre kvalitet ved hjelp av DA sine frivillige hjelper.

 

Kjernen her er om at DA betrakter de korrigerte AMF-filene med totalt endret/korrigert informasjon fortsatt som AFM-bidragsyter eller det endres for eksempel til DA som bidragsyter. 

 

Det bør ihvertfall flagges at disse dataene er korrekturlest.

Edited by Oddgeir Fossli
Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

Litt interessant hvordan DA definerer rettighetene til sluttproduktet  i denne dugnaden de nå oppfordrer til å bidra til.

 

Som jeg forstår denne korrigeringen er det ikke små endringer av enkelt poster som gjøres. Det er en komplett ny eller re-transkribering hvor alle poster i en "AMF-fil" sjekkes og korrigeres. I enkelte "AMF-filer" vil det være raskere med å ta en helt ny transkribering og ikke endre alle feil-transkriberinger fra AMF.

 

Det var en interessant ordlegging av DA som ble brukt ovenfor.

 

"Så AMF filene fases ikke ut, de korrekturleses og republiseres."

 

Som jeg tolker denne dugnaden, er det eneste som ikke blir endret/sjekket i det DA kaller "AMF-filene", er selve filstrukturen (som er definert av standarden Kyrre utviklet av Arkivverket) og den unike ID-nøkkelen.  En ID-nøkkel som enhver fil i en database innehar, som egentlig ikke har noe med registreringen å gjøre. Hver post i en fil i en database har en egen unik ID-nøkkel (synlig for sluttbrukeren eller usynlig). Slikt må det bare være, det kan vel sammenlignes med at hver person i Norge har et unikt personnummer. 

 

I mitt hode vil dataene/informasjonen i "AMF-filene" fases ut og erstattes av ny-transkribert data/informasjon gjort på dugnad av DA sine frivillige hjelpere. Men jeg er ingen jurist, bare en som ha alt klarlagt angående denne dugnaden  😊 

 

Om man da kaller slutt produktet en korrigering hvor innholdet uten videre kan deles med AMF eller en fullstendig gjennomgang og re-transkribering som det i praksis er for noen av «AMF-filene» og at rettighetene tilhører DA. Og om DA oppfatter/tolker dette sluttproduktet som sine transkriberinger.

 

Slik at det defineres i henhold til avtalen nevnt oven for som: De mottar ikke våre transkriberinger av kirkebøkene. 

 

Dette er vel i praksis en re-transkribering over en tidsperiode av alle "AMF-filer" , er det ikke?

 

Dette er et svært viktig prinsipp-spørsmål for en del personer som kan bidra i denne dugnaden. Som nevnt i andre tråder.

 

Personlig vil jeg ikke bidra i en dugnad hvor resultatet blir definert som en korrigering. Hvor jeg vet at DA vil kunne ha mulighet til å dele dette produktet spesielt med A&M. Jeg vil ikke bidra i en dugnad hvor A&M får et bedre produkt som de igjen kan selge adgang til for sine medlemmer og tjene penger på.

 

Derfor er det viktig av DA å belyse sine holdninger til rettigheter og deling av innholdet av disse "AMF-filene" med endret/korrigert transkribert innhold. Slik at de som bidrar i denne dugnaden er klar over at deres innsats ikke bare er i å forbedrede kvaliteten av transkriberingene i DA for DA sine brukere, men også til et produkt som A&M selger til sine abonnementer. Det siste er avhengig av hvordan DA definerer rettighetene til dette re-transkriberte materialet.

 

 

En slik mulig deling med A&M bør ikke komme som en overaskelse av dugnadsgjengen i ettertid.

Edited by Oddgeir Fossli
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.