Jump to content
Arkivverket

Hans Andersson (1837-1928) - frå Rønnei i Luster til Bø i Vesterålen - manglande detaljar?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Det er mange år sidan eg freista komplettera biografien til Hans Andersson som på 1860-talet flytte frå Rønnei i Luster til Bø i Vesterålen.  Noko har eg greidd å få tak i,men eg manglar framleis ein god del detaljar. og det hadde vore so kjekt å fått dei fleste av desse «på plass».  Kanskje finn eg ein spesialist på Bø, som sit med svari?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Andersson {Rønnei}, f. {i Luster} 26.4.1837,

Hans Andersen flytte i 1855 til Bergen og budde framleis der i 1859, men fekk i 1863 ny flytteattest til Bø i Vesterålen der han 7.8.1864 gifte seg første gongen med Ingeborg Johanne Mikkelsdotter frå Søberg i Bø.  Ho var dotter av husmann Mikkel Henrikson på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Søberg, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Elen Bergitte Hansdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bø 27.8.1831.  Hans og Ingeborg pakta ei tid eit bruk på Spjelkvåg i Bø, men vart sidan gardbrukarar på Toften, Forøy i Bø der Ingeborg d. som gardbrukarkone 4.6.1884.  Hans gifte seg 8.12.1887 att i Bø med Ida Sofie Hansdotter Baade frå Gimstad i Bø.  Ho var dotter av gardbrukar Hans Baade Petterson på Gimstad, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og andre kona Lavina Isaksdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bø 13.2.1865.  Hans og Ida vart buande levetidi ut på Toften, Forøy der Hans d. 19.5.1928.  Ida Andersen d. som enkje same staden 17.6.1955.  Hans Andersen fekk visstnok seks born, fire frå første ekteskapet og to frå det andre:

 

##### (sjekka at alle borni er medkomne?)

 

a. Helmer Joakim Hansen, f. i Bø 24.10.1863, sette livet til på sjøen

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – kring 1915?)

 

     Han gifte seg i Dverberg 7.9.1891 med Bergitte Kristine Olsen, f. på Stave i Dverberg 12.9.1868.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Helmer Hansen var sjømann, og han og Bergitte budde på Andøya. 

 

     ##### (nøyaktig bustad? – Bergitte vart attgift – oppl.? – båe døtrene budde nær Harstad!)

 

     Helmer og Bergitte fekk to døtrer i lag.

b. Rikard Johan Hansen, f. i Bø 13.5.1866,

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – skal vera d. i Haugesund!?)

 

     ugift.

c. Andreas Johan Berg Hansen, f. i Bø 7.11.1867, d. på Toften, Forøy i Bø 4.10.1954.

 

     ##### (yrke og bustad?)

 

     likeins ugift.

d. Nikoline Kristine Hansen, f. i Bø 25.5.1870, d. på Haugen i Bø 3.12.1928.  Nikoline gifte seg i Malnes, Bø 17.10.1892 med Martin Edvard Johannessen, f. på Møkland i Øksnes 30.3.1872.  Han d. på Haugen 1.11.1948.  Martin og Nikoline var gardbrukarar på Haugen i Bø og fekk fire born i lag.

e. Alfred Nikolai Hansen, f. i Bø 9.4.1889, d. på Forøy i Bø 1.10.1974.  Alfred gifte seg i Bø 4.2.1917 med Karoline Petrine Gabrielsen, f. på Fjærevoll i Bø 28.10.1894.  Ho d. på Forøy i Bø 14.3.1976.  Alfred var fiskar, og han og Karoline tok over heimebruket hans på Toften, Forøy i Bø.  Dei fekk ei dotter i lag.

f. Helge Ingemann Hansen, f. i Bø 13.11.1891, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – i ung alder!?)

 

     ugift.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

Mikkel Henriksens dåp: https://www.digitalarkivet.no/kb20071108610088  Siste dåp på h. side. Han er f. på Lokkøya

 

Elen Bergitte Hansdtr. dåp: https://www.digitalarkivet.no/kb20071108610208 Nederst v. side. Hun er f. på Lynghaugen (Lundhaugen)

 

Hans Baade Pettersens dåp: https://www.digitalarkivet.no/kb20071108610138 Nederst v. side. Han er f. på Svinøya. Faren Petter Andreas Johansen/Jansen Baade kom fra Bergen. Hansa-tysk forfedre.

 

Link to comment
Share on other sites

Bergitte som enke i 1910

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036943001923

 

Helmer døde i 1904

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 897/L1400: Ministerialbok nr. 897A07, 1897-1908, s. 162
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050315030534

 

Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (nøyaktig bustad? – Bergitte vart attgift – oppl.? – båe døtrene budde nær Harstad!)

 

Bergitte Kristine i FT 1920, gift med Nils Berteus Arntsen og bosatt på Stave i Dverberg:

 

SAT, Folketelling 1920 for 1872 Dverberg herred, 1920, s. 9260
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/fs10761828908901

 

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Andreas Johan Berg Hansen, f. i Bø 7.11.1867, d. på Toften, Forøy i Bø 4.10.1954.

 

     ##### (yrke og bustad?)

 

     likeins ugift.

 

Fisker, bosatt på Austergården i 1910 og 1920:

 

1910:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036940003166

1920:  https://www.digitalarkivet.no/fs10771824605117

 

Link to comment
Share on other sites

På 12.3.2021 den 22.59, Lars E. Øyane skrev:

og f. i Bø 13.2.1865.  Hans og Ida vart buande levetidi ut på Toften, Forøy der Hans d. 19.5.1928.  Ida Andersen d. som enkje same staden 17.6.1955.  Hans Andersen fekk visstnok seks born, fire frå første ekteskapet og to frå det andre:

 

##### (sjekka at alle borni er medkomne?)

 

Ingvald Julius, født 8.1.1888:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050419020114

Han døde 18.11.1894:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050419020328

 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #9:

 

Hjarteleg takk til Pål, Carsten og Lars W. for mange interessante og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Det har vore ganske so hektisk i helgji, men no har eg fått oppdatert manuskriptet mitt med dei mange nye opplysningane, og eit nytt manuskript følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Andersson {Rønnei}, f. {i Luster} 26.4.1837,

Hans Andersen flytte i 1855 til Bergen og budde framleis der i 1859, men fekk i 1863 ny flytteattest til Bø i Vesterålen der han 7.8.1864 gifte seg første gongen med Ingeborg Johanne Mikkelsdotter frå Søberg i Bø.  Ho var dotter av husmann Mikkel Henrikson på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Søberg, opphavleg frå Lokkøy,

 

##### (f. der, men voks han òg opp der?)

 

og kona Elen Bergitte Hansdotter frå Lynghaugen

 

##### (f. der, men voks ho òg opp der?)

 

og f. i Bø 27.8.1831.  Hans og Ingeborg pakta ei tid eit bruk på Spjelkvåg i Bø, men vart sidan gardbrukarar på Toften, Forøy i Bø der Ingeborg d. som gardbrukarkone 4.6.1884.  Hans gifte seg 8.12.1887 att i Bø med Ida Sofie Hansdotter Baade frå Gimstad i Bø.  Ho var dotter av gardbrukar Hans Baade Petterson på Gimstad, opphavleg frå Svinøy,

 

##### (var f. der, men voks han òg opp der?)

 

og andre kona Lavina Isaksdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bø 13.2.1865.  Hans og Ida vart buande levetidi ut på Toften, Forøy der Hans d. 19.5.1928.  Ida Andersen d. som enkje same staden 17.6.1955.  Hans Andersen fekk i alt sju born, fire frå første ekteskapet og tre frå det andre:

 

##### (sjekka at alle borni er medkomne?)

 

a. Helmer Joakim Hansen, f. i Bø 24.10.1863, sette livet til på sjøen ved Stave 26.11.1904.  Han gifte seg i Dverberg 7.9.1891 med Bergitte Kristine Olsen, f. på Stave i Dverberg 12.9.1868.  Ho d. på Stave

 

     ##### (ho døydde heime?)

 

     26.1.1942.  Helmer Hansen var sjømann, og han og Bergitte var gardbrukarar på Stave i Dverberg.  Bergitte gifte seg 21.9.1913 att

 

     ##### (vigselsstaden? – ikkje funnen i Dverberg!)

 

     med Nils Bertheus Arntsen frå

 

     ##### (opphavet hans? – finn ikkje denne!! – frå Vik i Hadsel?)

 

     f. i Sortland 25.3.1862.  Ho d. som gardbrukar på Stave 12.4.1939.  Nils var fiskar, men tok over som gardbrukar på Stave i Dverberg, og han og Bergitte vart buande der levetidi ut.  Bergitte fekk i alt fire born, som alle var frå første ekteskaper med Helmer.

 

     ##### (sjekka om alle er medkomne – FT1910 nemner 4 born!

 

b. Rikard Johan Hansen, f. i Bø 13.5.1866,

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – skal vera d. i Haugesund!?)

 

     ugift.

c. Andreas Johan Berg Hansen, f. i Bø 7.11.1867, d. på Toften, Forøy i Bø 4.10.1954.  Andreas var fiskar og budde på Austergården, Forøy i Bø.  Han var likeins ugift, men hadde ein son med Hansine Lavine Hansdotter frå Gimstad.

d. Nikoline Kristine Hansen, f. i Bø 25.5.1870, d. på Haugen i Bø 3.12.1928.  Nikoline gifte seg i Malnes, Bø 17.10.1892 med Martin Edvard Johannessen, f. på Møkland i Øksnes 30.3.1872.  Han d. på Haugen 1.11.1948.  Martin og Nikoline var gardbrukarar på Haugen i Bø og fekk fire born i lag.

e. Ingvald Julius Hansen, f. i Bø 8.1.1888, d. på Forøy 18.11.1894.

f. Alfred Nikolai Hansen, f. i Bø 9.4.1889, d. på Forøy i Bø 1.10.1974.  Alfred gifte seg i Bø 4.2.1917 med Karoline Petrine Gabrielsen, f. på Fjærevoll i Bø 28.10.1894.  Ho d. på Forøy i Bø 14.3.1976.  Alfred var fiskar, og han og Karoline tok over heimebruket hans på Toften, Forøy i Bø.  Dei fekk ei dotter i lag.

g. Hugo Ingemann Hansen, f. i Bø 13.11.1891, d. på Forøy 8.11.1894.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med kompletteringi av denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

med Nils Bertheus Arntsen frå

     ##### (opphavet hans? – finn ikkje denne!! – frå Vik i Hadsel?)

     f. i Sortland 25.3.1862.

Kanskje det er denne? https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000033742219

 

FT1865 på Vig i Hadsel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038382004438

FT1910 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036943000536

Edited by Sven Hjortland
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (vigselsstaden? – ikkje funnen i Dverberg!)

 

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold fylke, Annen kilde nr. 11 (1913-1913), Dokumentside, Side 2055
Permanent bilde-ID: fb10061804879555
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/fb10061804879555
Permanent bildelenke: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fb10061804879555.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – skal vera d. i Haugesund!?

Richard Hansen døde 25. februar 1914 i Haugesund av lungebetennelse

 

Nummer 65

 

Rogaland fylke, Haugesund, Dødsfallsprotokoll nr. 4 (1907-1914), Dødsfallsprotokollside
Permanent bilde-ID: sk10511203092098
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10511203092098
Permanent bildelenke: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk10511203092098.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #14:

 

Hjerteleg takk til Sven for fleire nye spennande innlegg om denne huslyden.

 

Det er ikkje so mykje som manglar om denne huslyden no, men den eldre soga frå Bø er kanskje ikkje so heilt enkel å hanskast med?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Andersson {Rønnei}, f. {i Luster} 26.4.1837,

Hans Andersen flytte i 1855 til Bergen og budde framleis der i 1859, men fekk i 1863 ny flytteattest til Bø i Vesterålen der han 7.8.1864 gifte seg første gongen med Ingeborg Johanne Mikkelsdotter frå Søberg i Bø.  Ho var dotter av husmann Mikkel Henrikson på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Søberg, opphavleg frå Lokkøy,

 

##### (f. der, men voks han òg opp der?)

 

og kona Elen Bergitte Hansdotter frå Lynghaugen

 

##### (f. der, men voks ho òg opp der?)

 

og f. i Bø 27.8.1831.  Hans og Ingeborg pakta ei tid eit bruk på Spjelkvåg i Bø, men vart sidan gardbrukarar på Toften, Forøy i Bø der Ingeborg d. som gardbrukarkone 4.6.1884.  Hans gifte seg 8.12.1887 att i Bø med Ida Sofie Hansdotter Baade frå Gimstad i Bø.  Ho var dotter av gardbrukar Hans Baade Petterson på Gimstad, opphavleg frå Svinøy,

 

##### (var f. der, men voks han òg opp der?)

 

og andre kona Lavina Isaksdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bø 13.2.1865.  Hans og Ida vart buande levetidi ut på Toften, Forøy der Hans d. 19.5.1928.  Ida Andersen d. som enkje same staden 17.6.1955.  Hans Andersen fekk i alt sju born, fire frå første ekteskapet og tre frå det andre:

a. Helmer Joakim Hansen, f. i Bø 24.10.1863, sette livet til på sjøen ved Stave 26.11.1904.  Han gifte seg i Dverberg 7.9.1891 med Bergitte Kristine Olsen, f. på Stave i Dverberg 12.9.1868.  Ho d. på Stave

 

     ##### (ho døydde heime?)

 

     26.1.1942.  Helmer Hansen var sjømann, og han og Bergitte var gardbrukarar på Stave i Dverberg.  Bergitte gifte seg 21.9.1913 att borgarleg i Dverberg med Nils Bertheus Arntsen frå Vik i Hadsel, men f. på Vojen i Bø 25.3.1858.  Ho d. som gardbrukar på Stave 12.4.1939.  Nils var fiskar, men tok over som gardbrukar på Stave i Dverberg, og han og Bergitte vart buande der levetidi ut.  Bergitte fekk i alt fire born, som alle var frå første ekteskaper med Helmer.

 

     ##### (sjekka om alle er medkomne – FT1910 nemner 4 born!

 

b. Richard Johan Hansen, f. i Bø 13.5.1866, d. i Haugesund 25.2.1914.  Richard var sjauar og lausarbeidar og budde mange år i Haugesund.  Han var ugift.

c. Andreas Johan Berg Hansen, f. i Bø 7.11.1867, d. på Toften, Forøy i Bø 4.10.1954.  Andreas var fiskar og budde på Austergården, Forøy i Bø.  Han var likeins ugift, men hadde ein son med Hansine Lavine Hansdotter frå Gimstad.

d. Nikoline Kristine Hansen, f. i Bø 25.5.1870, d. på Haugen i Bø 3.12.1928.  Nikoline gifte seg i Malnes, Bø 17.10.1892 med Martin Edvard Johannessen, f. på Møkland i Øksnes 30.3.1872.  Han d. på Haugen 1.11.1948.  Martin og Nikoline var gardbrukarar på Haugen i Bø og fekk fire born i lag.

e. Ingvald Julius Hansen, f. i Bø 8.1.1888, d. på Forøy 18.11.1894.

f. Alfred Nikolai Hansen, f. i Bø 9.4.1889, d. på Forøy i Bø 1.10.1974.  Alfred gifte seg i Bø 4.2.1917 med Karoline Petrine Gabrielsen, f. på Fjærevoll i Bø 28.10.1894.  Ho d. på Forøy i Bø 14.3.1976.  Alfred var fiskar, og han og Karoline tok over heimebruket hans på Toften, Forøy i Bø.  Dei fekk ei dotter i lag.

g. Hugo Ingemann Hansen, f. i Bø 13.11.1891, d. på Forøy 8.11.1894.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.