Jump to content
Arkivverket

Ole Halvorsen 30 år, utflytter fra Rygge 1814 til Fredrikstad. Er han den samme som ble viet til Elen Johnsdatter i Fredrikstad 20.november 1814?


Wenche Falck

Recommended Posts

Jeg har hatt noen tråder ute på digitalarkivet om Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter og deres barn samt Elen sine foreldre, hennes far og besteforeldre var fra Borge men det var  vanskelig å finne opphavet til Ole Halvorsen.

Nå tror jeg at jeg har funnet ut hvor han kom fra. Jeg begynte for ikke så lenge siden å se på en kandidat som jeg utelukket pga. et avvik på to år i alder i forhold til den dokumentasjonen jeg var kjent med tidligere.

Selv om jeg er ganske sikker,- og det finnes dokumentasjon på ganske mye; flytting, dåp, konfirmasjoner osv., mangler det noe som kan fastslå med sikkerhet at Ole Halvorsen som var gift med Elen Johnsdatter er den samme som ble født på Balke gård i Rygge av foreldre Halvor Christophersen og Elen Pedersdattter som er nevnt i Rygge bygdebok av Ingeborg Flood. Det måtte kanskje være hvis noen andre etterkommere av deres 6 barn sitter med noe som kan bekrefte det. 

 

Den første antydningen om alder på min tipptipptippoldefar Ole Halvorsen var når han og Elen  flyttet med sine to barn til Aker/Kristiania 13. juni i 1823 fra Fredrikstad, og  i forbindelse med  skifte etter Elen sin mor i 1825. Ut fra de opplysningene skulle Ole Halvorsen være født i 1783 og fant bl.a. to kandidater f. i 1783 som senere viste seg å være gift og bodde på sine respektive hjemsteder i Østfold , Svinndal og Onsøy. Men de døde når man kunne finne Elen og Ole i forbindelse med deres barns dåp og konfirmasjoner i Aker/ Kristiania. Det var ingen fra Tune med samme navn som passet mht. alder eller andre steder i Østfold, og Ole Halvorsen fra Rygge var bare 16 år under 1801-tellingen. 

 

Elen Johnsdatter ble døpt 13. mars 1791  i Tune, side 98, øverst til høyre. Foreldre var John Friedrichsen og Hilleborg Evensdatter som bodde på en husmannsplass fra de var omtrent nygifte i 1787 og den het Rådalen plass og lå på Rolvsøy hvor 6 barn vokste opp.

Østfold fylke, Tune, Varteig, Rolvsøy i Tune, Ministerialbok nr. 3 (1781-1796), Fødte og døpte 1791, Side 98-99
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061020030359

 

Ole og Elen sin vielse i Glemmen i Fredrikstad var 20. november 1814, de bor da i Forstaden,s. 40, nr. 10. med caut. Niels Bersøe og Hans Kolstad.

Østfold fylke, Glemmen i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 3 (1803-1815), Viede 1815, Side 40-41
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010450


Jeg sjekket utflyttere fra Rygge og fant Ole Halvorsen 30 år, nr. 2 på listen, høyre, utflytter fra Rygge prestegjeld i 1814.   Ungkarl Ole Halvorsen Balche 30 år,  Det står ingen dato for inn -og utflyttere på den tiden, bare årstallet. Jeg fikk hjelp til tydningen og det står Sold (at) under navnet. Tjenestedreng paa Røe. Jeg så lenge bort i fra denne navnebroren som tjente på Rør gård fra Rygge  i 1801 f.t. pga. alder, 16 år, mens jeg sjekket alle med samme navn i Østfold på 1801-t. som var født 1780- 85.

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Klokkerbok nr. 1 (1814-1871), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050059


Han var født på Balke gård som den yngste sammen med sin tvillingbror, Iver, 26. januar 1785, og døpt. 6. febr. i Rygge kirke.

 

 

Dåpen til Iver og Ole, i den rekkefølgen og antagelig var Iver den eldste av tvillingene,- på side 32, til høyre litt nede på siden og er den tredje dåpen under døpte i 1785.

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 2 (1771-1814), Fødte og døpte 1785, Side 32
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020731

Jeg fikk hjelp til tydning

Født: 26. januar, døpt 6. februar:

 

Foreldre: Halvor Christoperssøn Balke og Elen Pedersdtrs Tvilling-Sønner; Iwer og Ole. Faddere: Halvor Olssøn Fløkstad, Ole Christianssøn Præstegdrs-Ejene, Lars Hanssøn Nærum, Michel Guthormss. Polsrød, Jørgen Larsøn paa Ewie, Nils Pederssøn Røer, Gunild Olsdr. p. Ewie, Anne Margrte. Berndtsd. Westad, Martte Magrete. Larsd. Løken og Karen Hansd. Nærum.

 

Moren døde da tvillingene nettopp var fylt to år ved drukning og etterlot seg mann og 6 barn hvor den eldste var 10-11 år gammel.  Iver er på Balke gård i 1801-t men finner han ikke i kirkeboken for Rygge etter konfirmasjonen 1. desember i 1801. Kilde Rygge bygdebok av forfatter Ingeborg Flood.

 

Konfirmasjon: Iver nr. 10 og Ole nr. 12, begge 16 år. Til venstre side 278.     

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 2 (1771-1814), Konfirmerte 1800-1802, Side 278
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020852

 

Ole Halvorsen, utflytter fra Rygge til Fredrikstad:

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Klokkerbok nr. 1 (1814-1871), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050059

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 3 (1814-1836), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050298

 

 

Utflyttere fra Fredrikstad til Enerhaugen, foreldre og to barn, Hans og John:  nr. 93-96, høyre s. 589. Her er Ole H. 40 år, Elen 32.

 Østfold fylke, Fredrikstad i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 4 (1816-1834), Utflyttede 1823, Side 588-589
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010010

 

 Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter med Hans og John registrert som innflyttere i Aker prestegjeld, nederst høyre side, nr. 11

: SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0014b: Ministerialbok nr. 14B, 1820-1834, s. 18-19


Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061109040156

Fikk hjelp med tydningen, her er Ole H. 39 år.

Ole Halvordsen, 39 Aar gl., og Hustrue Elen Johnsdt., 32 Aar gl., med 2de

Børn 1, Sønnen Hans, døbt d. 8de Octbr 1815 og 2, John, døbt d 26de Dcb

1820, fra Frederiksstad til Enerhaugen; medbringer Attest fra S.P. Hr.

Sigvvardt, do i Thune paategnet af Tandberg d 13de Juny 1823.

(feil dåpsdato på John, f. 25. oktober, døpt 25. november)  side 120, nr.1, venstre side. Østfold fylke, Fredrikstad i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 4 (1816-1834), Fødte og døpte 1821, Side 120-121
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061016030548

 

Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter fikk fem barn til etter Hans og John, tre jenter og to gutter hvor den ene gutten var dødfødt. Anne- Helene, Maren, Mathea og den yngste som het Syver og døpt 5. juni 1836.

 

Elen ble enke da Ole Halvorsen fra Heftys løkke  døde av drukning 28.august, og ble begravet 1. september 1844. nr. 198 til  høyre, SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0019: Ministerialbok nr. 19, 1842-1852, s. 512
Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 19 (1842-1852), Døde og begravede 1844, Side 512
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060301050549


Ved både sønnen John og Anne- Helene sine konfirmasjoner står Heftys  løkke knyttet til søsknene sine navn, så jeg tror dette var deres far. Familien bodde flere steder etter at de flyttet til Aker/ Kristiania, gamle Oslo, Tøien, Lille Frøen før de ble bofaste på Heftyes løkke.

Er det noen som har flere opplysninger blir jeg glad! 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 17.3.2021 den 22.13, Wenche Falck skrev:

Jeg har hatt noen tråder ute på digitalarkivet om Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter og deres barn samt Elen sine foreldre, hennes far og besteforeldre var fra Borge men det var  vanskelig å finne opphavet til Ole Halvorsen.

Nå tror jeg at jeg har funnet ut hvor han kom fra. Jeg begynte for ikke så lenge siden å se på en kandidat som jeg utelukket pga. et avvik på to år i alder i forhold til den dokumentasjonen jeg var kjent med tidligere.

Selv om jeg er ganske sikker,- og det finnes dokumentasjon på ganske mye; flytting, dåp, konfirmasjoner osv., mangler det noe som kan fastslå med sikkerhet at Ole Halvorsen som var gift med Elen Johnsdatter er den samme som ble født på Balke gård i Rygge av foreldre Halvor Christophersen og Elen Pedersdattter som er nevnt i Rygge bygdebok av Ingeborg Flood. Det måtte kanskje være hvis noen andre etterkommere av deres 6 barn sitter med noe som kan bekrefte det. 

 

Den første antydningen om alder på min tipptipptippoldefar Ole Halvorsen var når han og Elen  flyttet med sine to barn til Aker/Kristiania 13. juni i 1823 fra Fredrikstad, og  i forbindelse med  skifte etter Elen sin mor i 1825. Ut fra de opplysningene skulle Ole Halvorsen være født i 1783 og fant bl.a. to kandidater f. i 1783 som senere viste seg å være gift og bodde på sine respektive hjemsteder i Østfold , Svinndal og Onsøy. Men de døde når man kunne finne Elen og Ole i forbindelse med deres barns dåp og konfirmasjoner i Aker/ Kristiania. Det var ingen fra Tune med samme navn som passet mht. alder eller andre steder i Østfold, og Ole Halvorsen fra Rygge var bare 16 år under 1801-tellingen. 

 

Elen Johnsdatter ble døpt 13. mars 1791  i Tune, side 98, øverst til høyre. Foreldre var John Friedrichsen og Hilleborg Evensdatter som bodde på en husmannsplass fra de var omtrent nygifte i 1787 og den het Rådalen plass og lå på Rolvsøy hvor 6 barn vokste opp.

Østfold fylke, Tune, Varteig, Rolvsøy i Tune, Ministerialbok nr. 3 (1781-1796), Fødte og døpte 1791, Side 98-99
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061020030359

 

Ole og Elen sin vielse i Glemmen i Fredrikstad var 20. november 1814, de bor da i Forstaden,s. 40, nr. 10. med caut. Niels Bersøe og Hans Kolstad.

Østfold fylke, Glemmen i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 3 (1803-1815), Viede 1815, Side 40-41
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010450


Jeg sjekket utflyttere fra Rygge og fant Ole Halvorsen 30 år, nr. 2 på listen, høyre, utflytter fra Rygge prestegjeld i 1814.   Ungkarl Ole Halvorsen Balche 30 år,  Det står ingen dato for inn -og utflyttere på den tiden, bare årstallet. Jeg fikk hjelp til tydningen og det står Sold (at) under navnet. Tjenestedreng paa Røe. Jeg så lenge bort i fra denne navnebroren som tjente på Rør gård fra Rygge  i 1801 f.t. pga. alder, 16 år, mens jeg sjekket alle med samme navn i Østfold på 1801-t. som var født 1780- 85.

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Klokkerbok nr. 1 (1814-1871), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050059


Han var født på Balke gård som den yngste sammen med sin tvillingbror, Iver, 26. januar 1785, og døpt. 6. febr. i Rygge kirke.

 

 

Dåpen til Iver og Ole, i den rekkefølgen og antagelig var Iver den eldste av tvillingene,- på side 32, til høyre litt nede på siden og er den tredje dåpen under døpte i 1785.

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 2 (1771-1814), Fødte og døpte 1785, Side 32
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020731

Jeg fikk hjelp til tydning

Født: 26. januar, døpt 6. februar:

 

Foreldre: Halvor Christoperssøn Balke og Elen Pedersdtrs Tvilling-Sønner; Iwer og Ole. Faddere: Halvor Olssøn Fløkstad, Ole Christianssøn Præstegdrs-Ejene, Lars Hanssøn Nærum, Michel Guthormss. Polsrød, Jørgen Larsøn paa Ewie, Nils Pederssøn Røer, Gunild Olsdr. p. Ewie, Anne Margrte. Berndtsd. Westad, Martte Magrete. Larsd. Løken og Karen Hansd. Nærum.

 

Moren døde da tvillingene nettopp var fylt to år ved drukning og etterlot seg mann og 6 barn hvor den eldste var 10-11 år gammel.  Iver er på Balke gård i 1801-t men finner han ikke i kirkeboken for Rygge etter konfirmasjonen 1. desember i 1801. Kilde Rygge bygdebok av forfatter Ingeborg Flood.

 

Konfirmasjon: Iver nr. 10 og Ole nr. 12, begge 16 år. Til venstre side 278.     

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 2 (1771-1814), Konfirmerte 1800-1802, Side 278
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020852

 

Ole Halvorsen, utflytter fra Rygge til Fredrikstad:

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Klokkerbok nr. 1 (1814-1871), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050059

 

Østfold fylke, Rygge i Rygge, Ministerialbok nr. 3 (1814-1836), Utflyttede 1814-1815, Side 574-575
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050298

 

 

Utflyttere fra Fredrikstad til Enerhaugen, foreldre og to barn, Hans og John:  nr. 93-96, høyre s. 589. Her er Ole H. 40 år, Elen 32.

 Østfold fylke, Fredrikstad i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 4 (1816-1834), Utflyttede 1823, Side 588-589
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010010

 

 Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter med Hans og John registrert som innflyttere i Aker prestegjeld, nederst høyre side, nr. 11

: SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0014b: Ministerialbok nr. 14B, 1820-1834, s. 18-19


Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061109040156

Fikk hjelp med tydningen, her er Ole H. 39 år.

Ole Halvordsen, 39 Aar gl., og Hustrue Elen Johnsdt., 32 Aar gl., med 2de

Børn 1, Sønnen Hans, døbt d. 8de Octbr 1815 og 2, John, døbt d 26de Dcb

1820, fra Frederiksstad til Enerhaugen; medbringer Attest fra S.P. Hr.

Sigvvardt, do i Thune paategnet af Tandberg d 13de Juny 1823.

(feil dåpsdato på John, f. 25. oktober, døpt 25. november)  side 120, nr.1, venstre side. Østfold fylke, Fredrikstad i Fredrikstad, Ministerialbok nr. 4 (1816-1834), Fødte og døpte 1821, Side 120-121
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061016030548

 

Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter fikk fem barn til etter Hans og John, tre jenter og to gutter hvor den ene gutten var dødfødt. Anne- Helene, Maren, Mathea og den yngste som het Syver og døpt 5. juni 1836.

 

Elen ble enke da Ole Halvorsen fra Heftys løkke  døde av drukning 28.august, og ble begravet 1. september 1844. nr. 198 til  høyre, SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0019: Ministerialbok nr. 19, 1842-1852, s. 512
Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 19 (1842-1852), Døde og begravede 1844, Side 512
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060301050549


Ved både sønnen John og Anne- Helene sine konfirmasjoner står Heftys  løkke knyttet til søsknene sine navn, så jeg tror dette var deres far. Familien bodde flere steder etter at de flyttet til Aker/ Kristiania, gamle Oslo, Tøien, Lille Frøen før de ble bofaste på Heftyes løkke.

Er det noen som har flere opplysninger blir jeg glad! 

Akershus, Oslo fylke, Aker, Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1839-1850), Dødsfallsprotokollside, Side 207-208
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090519320887


[Aug.] 28 / d 29 ved Sønnen Hans Olsen paa Tyveholmen / Ole Halvorsen, Huusmand hos Claus Heftye, 60 Aar gl. druknet i Frognerelven / Enke og 6 Børn, hvoraf 2 ere myndige s. Anmelderen 30 aar gl og en Broder i Trondhjem 24 Aar gl / - / Endeel ubetydelige Løsøre Effecter

 

På 17.3.2021 den 22.13, Wenche Falck skrev:

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Der fant jeg Elen Johnsdatter under døde og begravde, mens jeg så etter en annen, et barnebarn som delvis kan ha blitt oppkalt sin mormor. Det som overbeviste meg om at dette var hun  jeg hsr prøvd å finne og var gift med Ole Halvorsen, mor til Hans, John, Anne Helene, Maren, Matthea og Syver var at det står "enken Elen Jonsdatter fra Heftys løkke". Da falt den brikken på plass, for bokstaven o kunne lett forveksles med e i mine øyne.  Hennes alder er blitt et par år eldre men opplysning om alder ble kanskje gitt av den eldste sønnen  Hans, eller en av hennes to gjenlevende døtre. Datteren Maren gikk bort et par år tidligere i barselseng og etterlot seg ingen barn.  Søstrene Anne Helene og Mathea gikk bort med et års mellomrom i 1862 og 1863 og etterlot seg barn men ikke alle levde opp.  Det gjør inntrykk når alt dette og mye mer synker inn. 

 

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/G/L0012: Klokkerbok nr. 12, 1846-1860, s. 114-115
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061108040414


 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.