Jump to content
Arkivverket

Rettssak i Tingbok 1705 i Tjugum skipsreide i Sogn


Recommended Posts

Jan H. Trelsgård

Noe sånn som dette:

 

"Anfind hafde tiltahle, til Jens for en Koe, som de for nogen tid Var forføiget om, Saaledis, Jens Skoug behøffede om høsten til sin Nødtørff it ungt best, oc fich det hos Anfind j [1] qvige som var en? kalf. Derfoer lofvet Jens Skoug effter 2de aars forløb, at hafve en Vaarfød koe som skulde staa paa leye hos hannem, for it Anfindz barn arfvet effter hans Moder, og siden Aarlig til barnet kunde hafve Koen fornøden betalle der af Koeleye, det Jens Skoug Nogle Aar har effterkommet, som hand sielf tilstaar. Jens Skoug vil nu Endtslaae sig fra forEening med foervending qvien iche schulle vere saa god som hann: siuntis da hand Annamede dend. Anden aarsag hvorfoer hand nu en tidlang har indeholdet at Betahle Koeleyen, med hans formehner iche heller ville lefvere en koe igien effter haffte Beviser Jens Schoug iche, thj Esket Andfind Domb.

 

For Ret Afsagt:

 

Som Jens Skoug Siden hand hafde Annam: qvigen hoes Andfind Ottergeld, effter forEening ey nu saa mange Aar forløben er hafv: uden Paaanche Vedtagget at betahle koeleyen, dermed bekrefftiger sit loffv og schyld, Nemblig, at svare og betahle Koen om Vaaren, Naar dend PaaEskedis. Thj kiendes Jens Skoug til, at hand bør betahle og Lefvere fra sig til Andfind Ottergeld en Vaarføed Koe, og hvis det iche skeer i Mindeligh:, og Da betahler Jens Skoug andforvoldende ombkaastning till Domb, Papir oc forseiglings Penge ved Kongl: Maj:ts Stift effter Loven".                

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.