Jump to content
Arkivverket

visitør Christen Nicolaysen Lyche 1700-1756 og hustru Johanne Nielsdatter Berg


Leif Salicath

Recommended Posts

Posted (edited)

Jeg har lett litt i Tingbøkene som går langt tilbake og finner Christen Lyche bl.a. i 1740

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 235b-236a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209351054 Christen Løche (hans principal?)

 

Han nevnes her flere ganger i 1744

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 508b-509a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209351328

 

Johannes Berg var trolig trelasthandler / sagbrukseier (og ganske stor)

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 137b-138a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209350954

 

Jeg forstår ikke helt logikken om hvorfor denne Maria som er hos madam Østrup kan være datter av Christen Lyche.

 

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

1771 er fremdeles Johan Lykke tjenestekar hos Kiørboe, men nå er også ei Anne Lykke kommet til under rubrikken "Piger over 12 Aar".

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 231
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070238

 

 

Begge ser ut til å være der i 1772 også. Utklipp fra ekstraskatten.

blob.thumb.png.d588b4b2db81162ac8f5228a775624ab.png

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det blir kanskje mye rot hvis jeg forsøker å gå gjennom fadderene til de opplistede barnebarna av Christian Lyche og konen, men her er i alle fall en som trolig kan elimineres:
Madam Nørbech
Kan være Else Bassøe gift med en (Jacob i følge boken under) Nørbech fra Fredrikshald. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002999672

Se Stamtavle over familien Bassøe, hvor det går fram at Nørbech og hans kone hadde flyttet fra Rakkestad til Fredrikshald i 1775, siden Anna Elisabeth og senere barn blir født der. Else Bassøe var datter av Cancelliraad Bassøe og Else Hjort. Hun kan ikke være søster av noen Nielsdatter eller Berg så vidt jeg kan se, og ingen av barna hennes ser ut til å ha blirr git med en Berg eller noen kalt Lyche eller Nielssøn/datter.  Else Bassøe døde før FT 1801 https://www.nb.no/items/e29aaff639593a7c2d71971546ecf752?page=37&searchText="Nørbech"
 

Link to comment
Share on other sites

Frue Thome kan trolig også strykes.
I Fredrikstad fantes det en Majorinde Thome i 1786 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013951567
Majoren selv var fadder sammen med en Frue Kierboe i 1784  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013950931
Majoren het Frans Wilhelm, og hans hustru i 1785 het Christine Elisabeth Brochman https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013951233

I følge denne kilden het den første konen til Frans Wilhelm Anne Wilhelmine Olsdatter Schierdal, hun døde i 1774 https://pettersen-dahl.no/Personer/PersF/Frans Wilhelm Jakobsen Thome.html
Frans Wilhelms mor het Edel Marie Sibylle Jochumsdatter Rich

 

Frue Thome kan ikke være konen til Joachinm Michel Thome, for han var ugift i 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058209001220

Det er mulig at Anna Cathrine Thome ble kalt Frue Thome - men hun var gift med en Johannes Nielsen Kirchemoe før hun døde i 1773 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001900590 https://www.geni.com/people/Anna-Thomè/6000000002512324721

 

Hennes søster Maria Sophie Thome som døde omtrent samtidig var gift med en Jørgen Harder von Senden, en Major von Senden står som pårørende ved dødsfallet hennes i følge transkriberingen https://forum.arkivverket.no/topic/146623-61229-ovenstad/
https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001900588

 

Edited by Inger Hohler
Feil etternavn Jørgen Harder
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Leif Salicath said:

Jeg forstår ikke helt logikken om hvorfor denne Maria som er hos madam Østrup kan være datter av Christen Lyche.

 

 Nei, det er nok rett og slett en kortslutning.

 

Du spør et annet sted om hvor opplysningen om at Christen Lyche var i Frederikshald i 1723 kan komme fra. Bare en antagelse og spekulasjon fra min side, men det er en opplysning som godt kan komme frem i en sak i retten. Spørsmålet blir i så tilfelle når og ved hvilken anledning. Du har selv lenket til et par steder hvor du har sett navnet, og vi vet at han var innvolvert i en sak mellom Ernst Colbiørnsen og Niels Juul, som gir tidsrommet ca. 1740 til 1747 å lete i (48 er sjekket). Men Christen var en hissig kar så det kan jo være han var i retten både før og etter dette også. At han var hissig vet jeg fra en sak som begynner 25. juni 1748 hvor han stevnes av Ernst Colbiørnsen for å ha angrepet, overfalt og rundjult Colbiørnsens skriverkarl Peder Saxtrup. Åsaken til at han gjorde det var at Saxtrup tidligere i en annen sak hadde vitnet mot ham. Etter 12. august ble saken utsatt gang på gang og jeg fulgte den til et stykke etter jul da jeg ga opp, da var retten også lei og jeg tror saken enten ble avvist eller kokte bort i kålen. En annen sak hvor han tok i arrest og nektet å utlevere en skipskiste med innhold viser også tegn til at han ikke var særlig konfliktsky eller diplomatisk anlagt. Den førstnevnte saken finnes så langt jeg har fulgt den på s. 331, 333, 335b, 342b, 344, 351, 352, 357b, 369, 374b, 380b, 389. Den sistnevnte saken begynner den 13. mai 1748 og finnes på s. 311, 314, 316, 319b, 330, 335, 343b.

 

Tidspunktet for Christen Lyches død kan snevres inn ytterligere da jeg kom over en innførsel i bytingsretten den 9. august 1756 (som jeg tolker dithen at han da fortsatt var i live):

 

4de Auctions forvalteren her i Staden, Deres udstædde Auctions Skiøde til Ober Visiteur Christen Lyche paa Erich Dahls iboende og Eiende gaard for Capital = 160 Rdr, dateret 7de Aug. 1756.

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0010: Tingbok, 1750-1756, s. 647b-648a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210311285

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk Inger,
 

Sitat

 

Da gjenstår faktisk bare madam Butt 23.jan.1778 i Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020629 samt

Madam Bodum og madame Mamom? + utydelig fra 16.sep.1789 i Fredrikshald https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040534 Jeg har kanskje tydet navnene deres feil?

 

 

Trolig er Bodum også sjekket ut og da gjenstår madam Butt og madame Mamon? Jeg begynner å miste troen på faddersporet.

Link to comment
Share on other sites

Hei Espen.

 

Takk for dine grundige og lange søk i disse gamle kildene. Jeg merker meg særlig to ting, nemlig at det neppe er annet enn rettskilder som kan være aktuelle i 1723 (evt. militære ruller) og at den gode Christen Lyche finnes ofte i rettskilder. Takk også for auctions skjødet. Det hadde vært interessant å finne hvilken eiendom det gjelder for kanskje enken bodde der.

 

Jeg er amatør når det gjelder gammel skrift, men har forsøkt å lete før 1740, dessverre med null resultat. Kanskje han ikke var blitt så stridbar ennå da.

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg har gjort noen undersøkelser når det gjelder Madame Butt. Det er ikke helt enkelt! 
Butt er et engelsk etternavn, og noen av dem var i den britiske middelklassen på slutten av 1700-tallet, og kunne godt tenkes å ha handelsforbindelser med Fredrikstad. Men jeg har foreløpig ikke funnet noen Butt i Østfold på den tiden. Muligens vil skipslister kunne fortelle noe.

Siden navnene ofte ble skrevet på forskjellige måter, har jeg også sjekket ut Bött, Batt og Bott.

En snekker Christian Both (navn utydelig men jeg lurer på om det skal stå Bothe) døde i Moss i 1810. Han skulle være født rundt 1759. https://www.digitalarkivet.no/kb20061023060068 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939728
 

Jeg ser at det fantes en Hans Mathiesen Bothe født i Christiania, som pr. 1798 hadde rømt fra tjeneste i Kristiansand. https://www.nb.no/items/28d142a0dbcdb34b46ded759ba3dba7f?page=1&searchText="Bothe"

 

Det finnes også en frk. Bothe fra Moss i 1838 blant de anmeldte reisende https://www.nb.no/items/1f092c0b411c19b86242519fea0adbbc?page=3&searchText=Bothe

Den 'But' som blir viet i 1907 har sannsynligvis ingen ting med Madam Butt å gjøre. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003874699
Ikke bare er det lenge etterpå. Jeg tror ikke det står 'But' noe sted der (AMF translatert) https://www.digitalarkivet.no/kb20060604040279


 

En Maren Batt, fadder i Fredrikstad 1757 høres noe mer lovende ut, men jeg har en følelse av at hun ikke helt hører med i samme sosiale sjikt. . https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020576  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013942567
 

Edited by Inger Hohler
frk Bothe og skrivefeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Inger og Leif, angående Madame Butt. Det er en del blekksøl på den siden hvor dåpen er innført, og jeg tror helst at tverrstreken i tt også kan være en slik flekk. Stolpene i bokstavene t og l stemmer heller ikke overens med hvordan denne skriveren ellers tegner dem, for her er stolpene i tt tegnet som skriveren ellers tegner ll. Derfor, vil jeg tro at det egentlig er ment å stå Madame Bull, og tre dåpsinnførsler nedenfor denne finnes det vitterlig ei Madame Bull som fadder i en annen dåp.

 

Leif, jeg har ikke funnet noe mer i rettskildene, uten det at det kan bli svært tidkrevende og noe jeg ikke har mulighet for gjøre så mye med nå. Har ikke fullstendig oversikt men det har bl. a sammenheng med denne saken i Overhoffretten:

 

RA, Overhoffretten 1667-1797, Aa/L0077: Avsiktsprotokoll, 1747, s. 44b-45a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20100429320668

 

Det er en sak mellom Vice Lavmand og Tolder Jacob Wærn og Visiterer Niels Juel om deler av Porsnæs Brug og gården Bærengen, som igjen har utspring i skifteoppgjøret etter Mads Wærn og muligens en annen Wærn tilbake til 1721. Det er altså muligens snakk om en, kanskje flere skiftebehandlinger og diverse rettssaker med utspring den/de, og da snakker vi om et tidsrom på ca. 30 år hvor det vi leter etter kan finnes i byretten, rådstueretten, lagtinget og høyere rettsinstanser. Har forsøkt å gripe fatt i noen datoangivelser som finnes tillenket fra byretten i tidligere innlegg, uten at jeg klarte å finne noe håndfast. Det enkleste er kanskje å forsøke å finne begynnelsen å nøste derfra, men herre min hatt for en jobb:)

 

Kikket litt på lenka du la ut fra Geni. Er det helt umulig at Christen Lyche var gift en gang tidligere før han ble gift med Johanne, og at det kan ha vært barn i det ekteskapet? Navnet som oppgis der som Locke kan rett og slett ha opphav fra en person som har villet skrive Løcke, men som ikke har hatt et tastatur med bokstaven ø. Vet ikke om det stemmer, men som sagt, det kan være en forklaring:)

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen til Inger og Espen for fenomenal innsats.

Jeg skal lete litt etter madame Bull, men tviler mer og mer på faddersporet.

 

Takket være Espen så har vi fått vite mye mere om personen Christen Lyche og "omgangskretsen" i rettsbøkene. For meg blir det også litt "aha opplevelser" når mine andre slektninger dukker opp hele tiden. Niels Hansson Juel 1684-1758 er min 4tip oldermors bror (samt sønn av min 5tip oldefar). Forøvrig gift med Marie Petronelle Andersdatter Blix.  Han hadde også en sønn som het Hans (Nielsen Juel) kjøpmann i Fr.hald.

Mads Mortensen Wærn 1681-1717 (gift med Karern Krabbe Colbjørnsdatter c1688-1770) kan kanskje være opphavet til skiftekrangelen. Hans hustru var 2) gift med Niels Carstensen Tank 1686-før 1770 og det var mange barn i begge ekteskap og sikkert stor formue som skulle deles. Imidlertid dør mange av Wærnbarna tidlig og trolig er det bare sønnen Morten Madsen Wærn som etterlater seg slekt. I tillegg har vi Peder Mortensen Wærn 1688-1734 (bror av Mads) gift med Christine Colbjørnsdatter Arneberg. Der har jeg bare notert en datter Marie 1720-1766 gift med Claus Hartvig Bisgaard på Sjælland.

Jeg kan selvfølgelig mangle flere Wærn for jeg er bare indirekte knyttet til denne slekten.

 

Jeg har også vurdert om Christen Lyche kan ha vært gift før. Hans fødselsår er ukjent, men nevnes i festskriftet fra Lychefesten i 1906 som født i 1692 og at han var visitør i Fredrikshald i 1723. Det siste er ihvertfall vanskelig å få bekreftet. Andre usikre kilder nevner født ca. 1700. Uansett var han en moden mann da han giftet seg i 1748, men det var ikke uvanlig i gamle dager i de bedre kretser. Den Elisabeth Lyche som er nevnt tidligere i tråden kan passe som datter i et første ekteskap.

 

Det er selvsagt morsomt hvis en kunne knytte Lyche til Locke/Løcke, men det krever bedre kilder enn geni. Kanskje kontakt med vedkommende som har lagt dette til er et sted å begynne.

 

Kanskje også på tide med en oppsummering av mulige barn av Christen Lyche mm.

 

Link to comment
Share on other sites

En moden mand i 1748 ?

 

Da Christen Lyche fik borgerskab 16. juli 1748 beskrives han som:

"velagtbare unge mand Christen Løche"

 

Rettergangsmateriale: SAO, Fredrikshald rådstuerett, A/L0006: Rådstuprotokoll, 1732-1751, s. 291b-292a - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Kan året 1723 ikke være et estimeret fødselsår ?

Da ville han være 25, fuldmyndig og netop i stand til at opnå borgerskab. 

 

Berit Pagh.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Quote

Det er en del blekksøl på den siden hvor dåpen er innført, og jeg tror helst at tverrstreken i tt også kan være en slik flekk. Stolpene i bokstavene t og l stemmer heller ikke overens med hvordan denne skriveren ellers tegner dem, for her er stolpene i tt tegnet som skriveren ellers tegner ll. Derfor, vil jeg tro at det egentlig er ment å stå Madame Bull, og tre dåpsinnførsler nedenfor denne finnes det vitterlig ei Madame Bull som fadder i en annen dåp.

(Espen Tjernshaugen)

Jeg satt og tenkte akkurat det samme før jeg skrev innlegget, men oppdaget at presten hadde 2 måter å skrive tt og 2 måter å skrive l'er på, og fant eksempler på begge måtene på samme dobbeltside.

Inntil det dukker opp en faktisk Madame Butt, er Madame Bull og blekkflekk en grei arbeidshypotese, men jeg ser ikke bort fra at hun fantes.

Link to comment
Share on other sites

40 minutter siden, Berit Frank Pagh skrev:

En moden mand i 1748 ?

 

Da Christen Lyche fik borgerskab 16. juli 1748 beskrives han som:

"velagtbare unge mand Christen Løche"

 

Rettergangsmateriale: SAO, Fredrikshald rådstuerett, A/L0006: Rådstuprotokoll, 1732-1751, s. 291b-292a - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Kan året 1723 ikke være et estimeret fødselsår ?

Da ville han være 25, fuldmyndig og netop i stand til at opnå borgerskab. 

 

Berit Pagh.

 

Tusen takk Berit.

Da var han neppe 56 eller 48 år i 1748. Han er i Tingboken i slutten av 1740 (og 17 år hvis 1723 er fødselsår). Jeg er usikker på om innførslene i Tingboken dateres i ettertid og at det er mulig at han kan ha fylt 18 som vel var minimum for å vitne? Hvis 1723 bare er et estimert år kan vi i så fall justere til 1722.

 

Jeg har som nevnt tidligere gjort et forsøk på å finne Christen Lyches navn i tingbøkene før 1740, men med negativt resultat. Hvis det som står i festskriftet om at han var visitør i 1723 hadde vært riktig, ville han trolig vært nevnt før 1740 ikke minst fordi Espen har funnet mye som gjør at vi må tro at han var en stridbar person. På den anden side så kalles han Ober Visiteur av enken i 1756 og er det rimelig hvis han bare har vært visitør noen få år og er relativt ung når han dør?

 

Niels Juel 1684-1758 var også visitør, men usikkert når han gikk av.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Takk Inger for Bull.

Jeg trodde jeg kunne sjekke henne ut av saken som fru Andreas Bull, men hun dør i 1775. Det må være en annen.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

En Anne Marie Wulfsberg var gift med Peter Bull. I følge denne kilden http://www.bull.priv.no/individual.php?pid=I1043&ged=bull
fikk paret barn i Fredrikstad i 1778. Anne Marie døde i Fredrikstad i 1801 og Peter Bull i 1814.
Spørsmålet er om Anne Marie Wulfsberg kan ha blitt kalt Mademe Bull. Peters mor og søstre skal ha vært døde før den aktuelle datoen, i følge lenken jeg nevnte. 

Fam. Bull og Wulfsberg i 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058191000455

Edited by Inger Hohler
lenke FT 1801
Link to comment
Share on other sites

Dette er samme Bull-familie som jeg fant, men et slektsledd senere. Ser at første sønn heter Andreas. Nå ser jeg at jeg har mye om disse to familiene, både Bull og Wulfsberg, men hadde "dessverre" registrert både Anders og Andreas Bull. Det samme med Juel ogJuell. Uansett ikke en Lychedatter her.

 

Helt off case: Anne Marie Wulfsberg er mormor til den kjente pressemann og sosialist Marcus Møller Thrane 1817-1890.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Helt enig Inger.

Da er faddersporet dødt og jeg konkluderer gjerne med at alle fadderne var fra de beste familier. Kanskje nettopp derfor fant vi ingen av Lyche-døtrene som faddere. Trolig ble de ikke godt gift.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Geni med flere har koblet Lyche til Locke, men så langt jeg kan finne, uten noen relevante gode kilder. Det er også logisk brist mht. tidsrekkefølgen. Johan Nicolaus Locke (som nevnes som Christen Lyches far), er rimelig godt dokumentert født i 1701, jfr. en gammel tråd på forumet https://forum.arkivverket.no/topic/111164-25507-nicolai-locke-på-bekkelaget/ (se Vigerusts innlegg nederst på første side). Lockes øvrige etterkommere er også ganske godt dokumentert slik at jeg konkluderer med at Johan Nicolaus Locke ikke kan være far til Christen Lyche.

 

Jeg gjør også et forsøk på å nå de som har lagt ut forbindelsen Lyche-Locke i geni med spørsmål om mulige kilder.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg orkar ikkje å lese gjennom 5 sider med foruminnlegg for å finne kva born han hadde, men legg merke til at det på Geni-profilen

https://www.geni.com/people/Johan-Nicolaus-Locke/6000000011708057929

 

er nemnt eit skifte frå 1768 etter Johan Nicholay Loche:

 

Akershus, Oslo fylke, Aker, Skifteprotokoll nr. 12 (1766-1770), Skifteprotokollside, Side 480b-481a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081007620806
 

Og der er det etter det eg kan sjå berre nemnt døtre. Om han hadde vore far til Christen Nicolaysen Lyche (- 1756) burde borna til sistnemnde ha vore nemnde i dette skiftet.

 

Dermed tok eg saksa i eigne hender og klipte over forbindelsen på Geni.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Det er klart for en oppsummering.

Tidligere har det vært lite om og til dels mye feil om visitør Christen Lyche og hans hustru. Denne tråden har fått oppklart mye. Stor takk til alle som har deltatt og gravd seg ned i kilder og gjort dette mulig.

 

1.      Christen Lyche sees første gang i sikre kilder i 1740. Halden byfogd https://www.digitalarkivet.no/rg20090209351054  

2    Samme sted finner vi ham flere ganger frem mot 1748 og der nevnes også hans tidligere prinsipal Johannes Berg. Der finner vi også nevnt Niels Berg. Det fremgår mye som taler for at Christen var en stridbar person (flere saker). Bl.a. Halden byfogd, tingbok https://www.digitalarkivet.no/rg20090210310253 

3.  Christen Lyche tok borgerskap som kjøpmann i Fredrikshald 16.jul.1748 og da må han ha vært minst 25 år (myndig). Det nevnes at han til da har tjent hos fornemme og kjøpmenn i byen og beskrives som vellagtbare unge mand Christen Lyche. Fredrikshald rådstuerett, borgerskapseder https://www.digitalarkivet.no/rg20090513330362

4   Christen Lyche betaler 30 mars 1748 til Immanuel kirken for vielse hjemme i huset. Se kirkeregnskapet https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-02000000173685?ins=SAO. (Se bilde foran i denne tråden) Dette må være med Johanne Maria Nielsdatter Berg.

5   Datteren Anne Cathrine blir født 28.des.1748 i Fredrikshald. Kb mangler, men datoen kommer fra slektsregisteret.

6   Sønnen Johan Nicolay blir født 17.mar.1750 i Fredrikshald. Kb mangler, men datoen vises hos Delgobe og Hirch & Hirsch mfl.

7.   10.nov.1752 begraver han et barn i Immanuelkirken (se bilde av kirkeregnskapet foran i denne  tråden) https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-02000000173685?ins=SAO

8   Søknad om å sitte i uskifte bo fra Johanne Maria Nielsdatter datert 8.sep.1756 (eller noen dager før). Samme sted kalles Christen Lyche Ober Visiteur. Hun oppgir at hun har 5 umyndige små barn. Dvs. ytterligere 3 ukjente i tillegg til det som dør i 1752. https://www.digitalarkivet.no/da20120920681566

9   Hos byskriver Gerbrand Kiørboe drenge over 12 år i Byregnskaper 1762 side 13 sees Johan Lyche, trolig Johan Nicolay. https://media.digitalarkivet.no/view/49607/13

10. I samme Byregnskaper 1762 side 26 gård nr. 70 barn over 12 år sees både Anne Cathrine og Johanne Lyche (begge er altså barn) https://media.digitalarkivet.no/view/49607/26 

11.  Mulig et av de ukjente barn, Anne hos byskriver Kiørboe i 1771 i Kontribusjonsregnskap, 1762-1772 https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070238 Kan ellers være Anne Cathrine som broren hans, Hermand giftet seg med c1772. 

12. En Johan Lyche/Lykke sees samme sted i 1770 og 1771, men kan to brødre hete hhv. Johan Nicolay og Johan? Er det mulig at det er samme person (ferdig student juni 1774)?

 

 -----------

Det florerer mange feilaktige slektstrær som involverer Christen Lyche med barn. Analyser og drøftelser i denne tråden https://forum.arkivverket.no/topic/270458-visit%C3%B8r-christen-nicolaysen-lyche-1700-1756-og-hustru-johanne-nielsdatter-berg/ gjør at vi kan opplyse om hva som definitivt er feil:

 

A    Forbindelsen Lyche-Locke. Det er bevist bl.a. ved skifte etter Johan Nicolay Locke at han ikke kan være far til Christen Lyche. (Kun døtre arver og Christens barn ville også vært arvinger).

B   En gammel feil er at Christen Lyche var gift med Marthe. Dette er nevnt i gamle kilder som Hirsch & Hirsch, Delgobe, Lyches slektregister mfl. Det er også nevnt at enken Marthe skal ha blitt gift 2) med bødker Petter Malmquist. Dette er beviselig feil ved å se på alder til Petter (og en det som må være en annen Marthes) fødselsår. (Christen Lyches hustru kunne umulig få barn helt frem til 1800-tallet.)

C   Det sees også på nettet at Christen Lyche først skal ha vært gift med Anne Cathrine Berg, men det er ingen relevante kilder for dette. Den som la dette ut på geni har nå slettet dette selv. Det fremstår som gjetting ut fra Christen Lyches mulige fødselsår ca. 1700. Nå er også det bevist (se pkt. 3 ovenfor) at han var en ung mann da han giftet seg med Johanne Maria Nielsdatter Berg i 1748 og sikkert langt yngre. De færreste giftet seg mens de var i tjeneste og vi vet nå at han giftet seg rett før han tok borgerskap.

D   Hole kommune dukker opp flere ganger, men jeg finner bare bevis for følgende: Sønnen Johan Nicolay gifter seg i Hole med Kirstine Heyerdahl. Hun er datter av Svend Heyerdahl, men han er død. Men Kirstines søskenbarn Halvor Heyerdahl er sorenskriver i Hole på den tiden og sto vel for bryllupet 5.jan.1782. Se kb.

 

-     -----------

Det er ikke funnet bevis for at far til Christen Lyche het Nicolay eller at Christen noen gang brukte Christen Nicolaysen Lyche i hans samtid. Trolig bygger patronymet på at sønnen ble døpt Johan Nicolay.

 

Som nevnt i pkt.2 ovenfor var Christen Lyche hos flere fornemme borgere i Fredrikshald, sist hos Johannes Berg. Det er en viss logikk i at sønnen da ble døpt Johan – samt at nevnte Niels Berg er bror til Johannes Berg når Niels Bergs datter døpes Johanne. (Kan far eller mor til disse ha hett Johanne eller Johan).

 

Det er forsøkt å finne de ukjente barn, bl.a. ved å sjekke ut alle fadderne til Christen Lyches barnebarn, men med negativt resultat. Det er heller ikke funnet spor av enken Johanne Maria Nielsdatter Berg etter 1756. Det mangler kilder før 1762 hvor ekstraskatten også viser alle innbyggere over 12 år. Heller ikke der er hun, men vi kan ha funnet noen av barna, se ovenfor. Da barna er hos forskjellige tyder det på at familien er oppløst og enken død før 1762. Skifter etter 1762 finnes, men ikke for Johanne Maria Nielsdatter Berg.

 

Det er usikkert om Johan Lyche/Lykke som nevnes i Kontribusjonsregnskapet 1770 og 1771, kan være samme som Johan Nicolay som ble ferdig jurist med beste karakter i juni 1774.

 

I 1770 flytter en Ole Lyche med Hustrue til nr. 10 i Nordre Friderichshalds 1te Qvarter https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070215 Han er nok for gammel til å være et av de ukjente barna.

 

Christen Lyche kjøpte en bygård rett før han døde: 4de Auctions forvalteren her i Staden, Deres udstædde Auctions Skiøde til Ober Visiteur Christen Lyche paa Erich Dahls iboende og Eiende gaard for Capital = 160 Rdr, dateret 7de Aug. 1756. https://www.digitalarkivet.no/rg20090210311285. Denne gården kan enken ha bodd i.

 

Christen Lyche var "Ober Visiteur ved Told Forpagtnings Societetet". Perioden 1749–1776 er blitt kalt forpaktningstiden. I disse årene overlot staten tolloppkrevingen til private mot en fast årlig avgift.

 

Christen Lyche kan være født c1722 og Anne Cathrine Nielsdatter Berg på 1720-tallet.

 

 

Edited by Leif Salicath
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Supert med oppsummeringen, Leif. I dag satt jeg og bladde litt til morgenkaffen, og kom over dette skiftet som jeg tror du har stor interesse av:

 

... Kiendes og hermed vitterlig giør at Ao 1751 d. 3de Julii ware

Vi paa Rettens og Embeders vegne, forsamlede udi SterB-

Boen efter den Sl: Mad: Berthe Aages Datter forhen her i

Byen Sønder paa Halden Boede, for en Loulig Forseigling

til videre paafølgende Skift og Deeling at holde imel-

lem den Sl: Madames efterladte mand Sr Svend Joen-

sen Solberg Velfornemme Borger og indvaaner her i Byen

paa den eene og den Sl: Madames Børn auflet med

hendes første mand Sl: Niels Nielsen Bergh, nem-

lig en Søn ved Nafn Christen Nielsen Bergh

gl: 28 aar self myndig som var nerværende, nock en

søn Nafnlig Jørgen Nielsen Bergh gl: 21 aar fra-

værende i Callundborg, saa og en Datter Nafnlig

Johanne Nielsdatter Bergh gift med ober Viciteur

Sr Christen Lyche her i Byen som var nærværende

paa den anden side ...

 

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1743-1753, s. 308b-309a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081103660899

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Fantastisk funn, Espen. Tusen takk.

Ikke bare bekreftes far til Johanne Maria, men søsken og farfar. Jeg ser at skiftet fortsetter.

Nå er det kanskje også mulig å finne skiftet til Niels Nielsen Bergh med alder på Johanne Maria. Kanskje sees hun eller hennes barn i skiftene etter hennes søsken. Spennende.

Link to comment
Share on other sites

56 minutes ago, Leif Salicath said:

Nå er det kanskje også mulig å finne skiftet til Niels Nielsen Bergh med alder på Johanne Maria.

 

Det fant jeg her:

 

Ao 1732 d. 25 april Er ved sambtlig Magistraten

Saa vel som Byefogeden Niels Riibe og Bye-

skriver Lauritz [Hagendal], holden Skifte efter

Salig Niels Nielsen Berg i Store [Kleven] imellem

hans effterladte Enke Berthe Aages Datter

og hendis Børn med samme sin Salig mand Nemlig

en Søn Christen gl. 8te aar, Jørgen gammel ¾ aar

og en Datter Johanne gl. 7 aar, Enkens Laugværge

var Sr Lauritz Roede ...

 

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0001: Skifteprotokoll, 1716-1743, s. 278b-279a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081103660294

 

NB! Avskriftene fra disse to skiftene er gjort i hastverk og det er sikkert mye unoter der, og jeg har ikke brydd meg om å bruke tid på etternavnet til byskriveren eller adressen til avdøde Niels Nielsen Berg.

Edited by Espen Tjernshaugen
tasteleif
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Innertier! Tusen takk Espen.

Mine 4tip Niels Nielsen Berg og Berthe Aagesdatter samt deres barn er på plass. Det fremgår jo også at far til Niels Berg også heter Niels.

 

Niels Berg som opptrer i rettsbøkene på 1740-tallet var altså et feilspor.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.