Jump to content
Arkivverket

visitør Christen Nicolaysen Lyche 1700-1756 og hustru Johanne Nielsdatter Berg


Recommended Posts

Jeg har lett litt i Tingbøkene som går langt tilbake og finner Christen Lyche bl.a. i 1740

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 235b-236a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209351054 Christen Løche (hans principal?)

 

Han nevnes her flere ganger i 1744

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 508b-509a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209351328

 

Johannes Berg var trolig trelasthandler / sagbrukseier (og ganske stor)

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0008: Tingbok, 1736-1745, s. 137b-138a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090209350954

 

Jeg forstår ikke helt logikken om hvorfor denne Maria som er hos madam Østrup kan være datter av Christen Lyche.

 

 

Edited by Leif Salicath
Link to post
Share on other sites
 • Replies 57
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Leif Salicath

  25

 • Inger Hohler

  13

 • Espen Tjernshaugen

  9

 • Ola Teige

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Begge ser ut til å være der i 1772 også. Utklipp fra ekstraskatten.

Hei. Har tittet litt i noen kilder jeg har fotografert tidligere. I kirkeregnskapene for Immanuels kirke (sørsiden av Halden) 1746-52 så finner man Christen Lyche nevnt 2 ganger. Første gang

Det står dessverre ikke yrke eller konens navn. Men siden vielsen var hjemme i huset, så kan det jo være en søknad og bevilling i et annet arkiv som gir navn på kona. En ting jeg synes er merkeli

Posted Images

Erlend E. Mæhlum
3 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

1771 er fremdeles Johan Lykke tjenestekar hos Kiørboe, men nå er også ei Anne Lykke kommet til under rubrikken "Piger over 12 Aar".

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 231
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070238

 

 

Begge ser ut til å være der i 1772 også. Utklipp fra ekstraskatten.

blob.thumb.png.d588b4b2db81162ac8f5228a775624ab.png

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Det blir kanskje mye rot hvis jeg forsøker å gå gjennom fadderene til de opplistede barnebarna av Christian Lyche og konen, men her er i alle fall en som trolig kan elimineres:
Madam Nørbech
Kan være Else Bassøe gift med en (Jacob i følge boken under) Nørbech fra Fredrikshald. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002999672

Se Stamtavle over familien Bassøe, hvor det går fram at Nørbech og hans kone hadde flyttet fra Rakkestad til Fredrikshald i 1775, siden Anna Elisabeth og senere barn blir født der. Else Bassøe var datter av Cancelliraad Bassøe og Else Hjort. Hun kan ikke være søster av noen Nielsdatter eller Berg så vidt jeg kan se, og ingen av barna hennes ser ut til å ha blirr git med en Berg eller noen kalt Lyche eller Nielssøn/datter.  Else Bassøe døde før FT 1801 https://www.nb.no/items/e29aaff639593a7c2d71971546ecf752?page=37&searchText="Nørbech"
 

Link to post
Share on other sites

Frue Thome kan trolig også strykes.
I Fredrikstad fantes det en Majorinde Thome i 1786 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013951567
Majoren selv var fadder sammen med en Frue Kierboe i 1784  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013950931
Majoren het Frans Wilhelm, og hans hustru i 1785 het Christine Elisabeth Brochman https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013951233

I følge denne kilden het den første konen til Frans Wilhelm Anne Wilhelmine Olsdatter Schierdal, hun døde i 1774 https://pettersen-dahl.no/Personer/PersF/Frans Wilhelm Jakobsen Thome.html
Frans Wilhelms mor het Edel Marie Sibylle Jochumsdatter Rich

 

Frue Thome kan ikke være konen til Joachinm Michel Thome, for han var ugift i 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058209001220

Det er mulig at Anna Cathrine Thome ble kalt Frue Thome - men hun var gift med en Johannes Nielsen Kirchemoe før hun døde i 1773 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001900590 https://www.geni.com/people/Anna-Thomè/6000000002512324721

 

Hennes søster Maria Sophie Thome som døde omtrent samtidig var gift med en Jørgen Harder von Senden, en Major von Senden står som pårørende ved dødsfallet hennes i følge transkriberingen https://forum.arkivverket.no/topic/146623-61229-ovenstad/
https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001900588

 

Edited by Inger Hohler
Feil etternavn Jørgen Harder
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen
13 hours ago, Leif Salicath said:

Jeg forstår ikke helt logikken om hvorfor denne Maria som er hos madam Østrup kan være datter av Christen Lyche.

 

 Nei, det er nok rett og slett en kortslutning.

 

Du spør et annet sted om hvor opplysningen om at Christen Lyche var i Frederikshald i 1723 kan komme fra. Bare en antagelse og spekulasjon fra min side, men det er en opplysning som godt kan komme frem i en sak i retten. Spørsmålet blir i så tilfelle når og ved hvilken anledning. Du har selv lenket til et par steder hvor du har sett navnet, og vi vet at han var innvolvert i en sak mellom Ernst Colbiørnsen og Niels Juul, som gir tidsrommet ca. 1740 til 1747 å lete i (48 er sjekket). Men Christen var en hissig kar så det kan jo være han var i retten både før og etter dette også. At han var hissig vet jeg fra en sak som begynner 25. juni 1748 hvor han stevnes av Ernst Colbiørnsen for å ha angrepet, overfalt og rundjult Colbiørnsens skriverkarl Peder Saxtrup. Åsaken til at han gjorde det var at Saxtrup tidligere i en annen sak hadde vitnet mot ham. Etter 12. august ble saken utsatt gang på gang og jeg fulgte den til et stykke etter jul da jeg ga opp, da var retten også lei og jeg tror saken enten ble avvist eller kokte bort i kålen. En annen sak hvor han tok i arrest og nektet å utlevere en skipskiste med innhold viser også tegn til at han ikke var særlig konfliktsky eller diplomatisk anlagt. Den førstnevnte saken finnes så langt jeg har fulgt den på s. 331, 333, 335b, 342b, 344, 351, 352, 357b, 369, 374b, 380b, 389. Den sistnevnte saken begynner den 13. mai 1748 og finnes på s. 311, 314, 316, 319b, 330, 335, 343b.

 

Tidspunktet for Christen Lyches død kan snevres inn ytterligere da jeg kom over en innførsel i bytingsretten den 9. august 1756 (som jeg tolker dithen at han da fortsatt var i live):

 

4de Auctions forvalteren her i Staden, Deres udstædde Auctions Skiøde til Ober Visiteur Christen Lyche paa Erich Dahls iboende og Eiende gaard for Capital = 160 Rdr, dateret 7de Aug. 1756.

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0010: Tingbok, 1750-1756, s. 647b-648a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210311285

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Takk Inger,
 

Sitat

 

Da gjenstår faktisk bare madam Butt 23.jan.1778 i Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020629 samt

Madam Bodum og madame Mamom? + utydelig fra 16.sep.1789 i Fredrikshald https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040534 Jeg har kanskje tydet navnene deres feil?

 

 

Trolig er Bodum også sjekket ut og da gjenstår madam Butt og madame Mamon? Jeg begynner å miste troen på faddersporet.

Link to post
Share on other sites

Hei Espen.

 

Takk for dine grundige og lange søk i disse gamle kildene. Jeg merker meg særlig to ting, nemlig at det neppe er annet enn rettskilder som kan være aktuelle i 1723 (evt. militære ruller) og at den gode Christen Lyche finnes ofte i rettskilder. Takk også for auctions skjødet. Det hadde vært interessant å finne hvilken eiendom det gjelder for kanskje enken bodde der.

 

Jeg er amatør når det gjelder gammel skrift, men har forsøkt å lete før 1740, dessverre med null resultat. Kanskje han ikke var blitt så stridbar ennå da.

Link to post
Share on other sites

 

Jeg har gjort noen undersøkelser når det gjelder Madame Butt. Det er ikke helt enkelt! 
Butt er et engelsk etternavn, og noen av dem var i den britiske middelklassen på slutten av 1700-tallet, og kunne godt tenkes å ha handelsforbindelser med Fredrikstad. Men jeg har foreløpig ikke funnet noen Butt i Østfold på den tiden. Muligens vil skipslister kunne fortelle noe.

Siden navnene ofte ble skrevet på forskjellige måter, har jeg også sjekket ut Bött, Batt og Bott.

En snekker Christian Both (navn utydelig men jeg lurer på om det skal stå Bothe) døde i Moss i 1810. Han skulle være født rundt 1759. https://www.digitalarkivet.no/kb20061023060068 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939728
 

Jeg ser at det fantes en Hans Mathiesen Bothe født i Christiania, som pr. 1798 hadde rømt fra tjeneste i Kristiansand. https://www.nb.no/items/28d142a0dbcdb34b46ded759ba3dba7f?page=1&searchText="Bothe"

 

Det finnes også en frk. Bothe fra Moss i 1838 blant de anmeldte reisende https://www.nb.no/items/1f092c0b411c19b86242519fea0adbbc?page=3&searchText=Bothe

Den 'But' som blir viet i 1907 har sannsynligvis ingen ting med Madam Butt å gjøre. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003874699
Ikke bare er det lenge etterpå. Jeg tror ikke det står 'But' noe sted der (AMF translatert) https://www.digitalarkivet.no/kb20060604040279


 

En Maren Batt, fadder i Fredrikstad 1757 høres noe mer lovende ut, men jeg har en følelse av at hun ikke helt hører med i samme sosiale sjikt. . https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020576  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013942567
 

Edited by Inger Hohler
frk Bothe og skrivefeil
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.