Jump to content
Arkivverket

Tydehjelp ønskes meget sterkt til tyven og selvmorderen ; Mathias Pedersen Myrbakken sin protokoll fra botsfengselet i Christiania . Del 1


Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hei nå trenger jeg virkelig hjelp til transkribering av fengsels protokollen til tyven og selvmorderen ; Mathias Pedersen Myrbakken sin protokoll fra botsfengselet i Christiania . Del 1 

 

https://www.digitalarkivet.no/db10101603031035

 

Den går over 2 sider , og noe er også skrevet loddrett i margene 

 

PÅ forhånd tusen hjertelig takk 

Edited by Bjørn A Løkken
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Ok, jeg er i ferd med nr. 1 – men det går litt trått, – linje 16 foreløpig.

Men hvis du tyder som profesjon/mot betaling, skal jeg ikke ‹tråkke› i ditt ‹bed›, som glad amatør. Så jeg stopper umiddelbart hvis du gir meg et ord. 🙂

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hallo Remi?

Linje 24 nå, men går jo ikke videre hvis du også er i gang. 😉

Hadde vært fint med et svar 🙂

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Akkurat nå, Remi skrev:

Jeg har sendt Bjørn en privat melding om å tyde alt sammen mot betaling, men valget er nå hans. Om du gjør det ferdig innen jeg er tilbake fra jobb i morgen rundt kl. 16, så er det greit. Jeg har et par andre oppdrag jeg arbeider med også.

 

Ojoj, der ble det kluss, beklager. Vi ‹simultanpostet›. 

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Vel, Bjørn – og ikke minst Remi, føler meg litt flau over at jeg allikevel fortsatte. Men i og med at du, Remi, ga et slags ‹grønt lys› så gjøv den glade amatør ivei. 🙂

 

Det følgende er et mangelfullt forsøk på Del 1:

 

01 Mathias Pedersen Bonderud

02 Acternes Udvisende: Anglde der er i en Alder

03 af 25 Aar, har tjent som Musketeer ved Thotenske Kom-

04 pagnie siden 1ste Januar 1853. Han har 2 Gange været

05 arbirtrairt straffet, nemlig med Vagtarrest for at have

06 sovet paa Post og med 12 Stokkeprygl for Overhørighed(?) [som jeg ikke aner hva monne være.l

07 I sin Hjembygd, hvor han har et almindelig slæt Rygte

08 for Uredelighed, Klammerie og Slagsmaal skal han være

09 bekjendt under Navnet «Tyvepeer-Mathis».

10 Efterat der over Anglde til Øvrigheden var indkommen

11 Klage fra en Lars Engebrethsen Hammerstadseie om at Angld

12 ved en Auction paa Norums Skouen i vestre Thoten den 11te

13 April d: A: havde gjort sig skyldig Overfald paa sagesløs Mand,

14 optages forhøer over Angld den 10 Mai, 22de og 28 Juni D : A:

15 Det oplystes imidlertid ikke at Klageren havde været sagesløs, men(?)

16 svarer(?) Angriber under de ved Auctionen stedfundne Slagsmaal

17 Derimod oplystes det, at Angld havde gjort sig skyldig i

18 uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster, nemlig for 4 Aar siden

19 af 4 Stk stjaalne Brød af 6 s Verdie samt for 1 Aar siden

20 1 Par Slædeskjæker(?), værd 1 Spd. Han har ingen Hjemmels-

21 mand(?) kunnet skaffe, og derfor erklæret, «at han lyt blive Tyv

22 for disse Skjæker». Brødene og Skjiekerne ere tilbageleverede

23 til rette Eiermænd.

24 For at Domfældes for disse Forbrydelser var Angl

25 indbeordret til Garnisonen i Christiania og andkom han

26 til Byen Søndagen den 2den September sidstleden. Mandagen

27 3die September traf Anglde en Hjembygdsmand Hans Rasmussen

28 Hoel, der tracterede Anglde med Øl og Snapser. Om Eftermid-

29 dagen indfandt Anglde sig flere Gange i dennes Logie og da han

30 en gang traf ham alene, begyndte han under Foregivende af

31 at ville have ham med sig til en Høker, at ruske og trække

32 i hans Klæder fornemmelig over Brystet, og under denne

33 Manøver er det antaget, at Anglde har frastjaalet Hans

34 Hoel en Tegnebog med iværende 73 Spd , hvoraf Bestjaalne

35 har faaet tilbage kuns 15 1/2 Spd. Anglds Forklaringer har været løgnagtig.

36 Paa omtr. samme Tid har Angld forøvet et Bedra-

37 gerie, idet han hos Kjøbmand Gunerius Pettersen kjøbte paa Credit

38 et Stk Duffel for 8 1/2 Spd, hvorfor han under et urigtigt Navn

39 udstædte Gjældsbeviis, som han paaskrev med paaholden Pend i Vitter-

40 lighedsvidners Nærværelse.

41 Derhos har Angld gjort sig skyldig i [og her kommer noen (sannsynligvis) militær-rettslige formuleringer som jeg ikke klarer]

resprit(?) og subordinare

42 tiensstridigt(?) Forhold mod sin Compagniechef, idet han ytrede til denne

43 efter at have modtaget de ovennevnte Stokkeprygl, at han skulde

44 anklage Capitainen for sit Forhold mod Angld. For disse For-

45 brydelser blev Angld ved Krigsretsdom af 16de Octbr 1855

46 tilfunden 1 Aars Strafarbeide. Ved Høiesteretsdom af

47 16de Novbr. 1855 blev Straffetiden bestemt til 1 1/2 Aar

48 Han indkom i Fængslet  den 21de Novbr. 1855 paa 1 Aar

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken
Posted (edited)

Kjære Even , og tusen hjertelig takk for at du nok en gang vil hjelpe meg , var dette venstre del i protokollen ?

 

Hvis jeg forstår dette riktig kjære Even så er det på høyre side i protokollen kommentarer fra ledelsen i fengslet som går på hans karakter , oppførsel og utvikling .........

 

Jeg har svart Remi direkte i den andre tråden , og her er mitt utvetydige svar til ham ; 

 

Jeg takker for tilbudet Remi , men på grunn av dette er hobby basert og lystbetont så takker jeg nei til tilbudet ditt .

 

Jeg synes det er litt feil av deg å skrive her i tråden at du har sendt et pristilbud til meg ad transkribering på PM da dette antagelig stopper de som vil hjelpe meg her direkte i tråden uten å ta betaling .

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken 

 

Jeg ber ham samtidig om å slette innleggene hans i disse to trådene mine . 

 

Jeg setter min lit til at det fortsatt finnes mennesker som hjelper på grunn av at de har en lystbetont hobby hvor de får perfeksjonert sine egenskaper 🙂og som har lyst til å hjelpe andre

Edited by Bjørn A Løkken
 • Confused 1
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

(Under dobbeltstreken, h. side)

 

1 I nogen tid strax efter sin Indbringelse i Fængselet

2 temmelig utaalmodig, troede ikke at han kunne udholde

3 Straffen og græd hyppig. Hans ........ havde dog me-

4 re Strøg af Barnaktighed.

5 Da han ingen Fremgang givede som Skomager

6 flyttedes han til Mellebys (? Bevogtning og syssel-

7 satt som Vasker. Herved kom han til at blive

8 Nabo af en Ligesindet No. 984 og forsøgte paa

9 at sætte sig i Forbindelse med denne gjennem

10 Ventilasionscanalen, hvorfor han flyttedes

11 til en anden Celle og efter at være

12 advaret opførte sig nogenlunde vel siden.

13 Dog blev han ogsaa senere nødvendigt 2de Gan-

14 ge at give ham alvorlige Advarsler for

15 andetslags Forsøk paa kaad Opførsel. Han

16 var ved disse Leiligheder ikke haard eller

17 umedgjørlig, men haver Character man

18 i høi Grad letsindig og ureen (?). At han

19 under sin Hensidden i Eensomhed kom til

20 Alvor er ikke uantageligt, men han

21 var uden tvivel...........grundfordærvet og let-

22 sindig, at der ikke kan næres

23 sikkert klart om hans fremtidige

25 Bevarelse.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
1 time siden, Kjell Lauritzen skrev:

(Under dobbeltstreken, h. side)

(Over streken)

 

Litt korrektur:

 

5 Da han ingen Fremgang gjorde som Skomager

 

7 sattes som Vasker. Herved kom han til at blive 

 

17 umedgjørlig, men hans Character var

 

19 under sin Hensidden i Eensomhed kom til

19a nogen Erkjendelse og naaede et større 

20 Alvor er ikke uantageligt, men han

21 var uden tvivel saa grundfordærvet og let-

22 sindig, at der ikke kan næres noget

23 sikkert Haab om hans fremtidige

 

Spørsmålsteikna i linje 6 og 18 kan vel fjernast. Det manglande ordet i linje 3 skjønner heller ikkje eg.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort
3 timer siden, Bjørn A Løkken skrev:

Jeg setter min lit til at det fortsatt finnes mennesker som hjelper på grunn av at de har en lystbetont hobby hvor de får perfeksjonert sine egenskaper 🙂og som har lyst til å hjelpe andre

Hvilke egenskaper er det som kan perfeksjoneres med å tyde dette? Dette er "vanlig" håndskrift med noen litt foreldede formuleringer, men ikke i nærheten av å være gotisk skrift.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
1 time siden, Kjell Lauritzen skrev:

(Under dobbeltstreken, h. side)

 

1 I nogen tid strax efter sin Indbringelse i Fængselet

2 temmelig utaalmodig, troede ikke at han kunne udholde

3 Straffen og græd hyppig. Hans ........ havde dog me-

4 re Strøg af Barnaktighed.

5 Da han ingen Fremgang givede som Skomager

6 flyttedes han til Mellebys (? Bevogtning og syssel-

7 satt som Vasker. Herved kom han til at blive

8 Nabo af en Ligesindet No. 984 og forsøgte paa

9 at sætte sig i Forbindelse med denne gjennem

10 Ventilasionscanalen, hvorfor han flyttedes

11 til en anden Celle og efter at være

12 advaret opførte sig nogenlunde vel siden.

13 Dog blev han ogsaa senere nødvendigt 2de Gan-

14 ge at give ham alvorlige Advarsler for

15 andetslags Forsøk paa kaad Opførsel. Han

16 var ved disse Leiligheder ikke haard eller

17 umedgjørlig, men haver Character man

18 i høi Grad letsindig og ureen (?). At han

19 under sin Hensidden i Eensomhed kom til

20 Alvor er ikke uantageligt, men han

21 var uden tvivel...........grundfordærvet og let-

22 sindig, at der ikke kan næres

23 sikkert klart om hans fremtidige

25 Bevarelse.


Linje 3: ...Hans Uro...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
14 timer siden, Even Stormoen skrev:

14 optages forhøer over Angld den 10 Mai, 22de og 28 Juni D : A:

15 Det oplystes imidlertid ikke at Klageren havde været sagesløs, men(?)

16 svarer(?) Angriber under de ved Auctionen stedfundne Slagsmaal

14 optoges forhøer over Angld den 10 Mai, 22de og 28 Juni D : A:

15 Det oplystes imidlertid ikke at Klageren havde været sagesløs, var

16 snarere Angriber under de ved Auctionen stedfundne Slagsmaal

14 timer siden, Even Stormoen skrev:

20 1 Par Slædeskjæker(?),

korrekt 🙂

14 timer siden, Even Stormoen skrev:

21 mand(?) kunnet skaffe

enig

 

14 timer siden, Even Stormoen skrev:

41 Derhos har Angld gjort sig skyldig i [og her kommer noen (sannsynligvis) militær-rettslige formuleringer som jeg ikke klarer]

resprit(?) og subordinare

42 tiensstridigt(?) Forhold

41 Derhos har Angld gjort sig skyldig i resprit- og subordinar-

42 tiensstridigt Forhold

ser rett tyda ut for meg, Even, unntatt bindestrekane, og utan at eg heller veit kva det betyr!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

Resten på 2. side:

 

1 Efter indhentede Oplysninger om Ang.lds. Vandel

2 opfører han sig slæt, og nemligen (?) atter befatter

3 sig med Tyverier. Meddelt af Prest Magelssen

4 til vestre Thoten den 15/1 1858.

5 Den 30 Decbr. 1858 optoges Forhør over Ang.ld. og

6 i Jan. 1859 blev han sat under justitial Tiltale.

7 Indkom paany den 5 Mai 1859 under No 705

8 paa 1 aar 4 Maaneder. See Charakterbog

9 No 6 Folio 82.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
23 minutter siden, Kjell Lauritzen skrev:

nemligen (?)

usikker, kan det stå navnligen?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken
Posted (edited)
20 timer siden, Åsbjørg Susort skrev:

Hvilke egenskaper er det som kan perfeksjoneres med å tyde dette? Dette er "vanlig" håndskrift med noen litt foreldede formuleringer, men ikke i nærheten av å være gotisk skrift.

 

Tusen hjertelig takk Richard , Gunnar og Kjell for nye innspill og hjelp 

 

Åsbjørg Susort . Takk for ditt innspill .

 

En må ikke glemme at vi alle er forskjellige og innehar forskjellige grader av kompetanse - i dette tilfelle kompetanse på transkribering og tyding av håndskrift . Noen har gjort dette i flerfoldige år og har lett for det , mens for andre så er det vanskeligere å få det til - som undertegnede . Jeg har ikke brukt betegnelsen gotisk skrift på skriften i disse protokollene , men håndskrift som denne  og lignende håndskrift fra diverse protokoller har undertegnede store problemer med . Men heldigvis så er det masse flinke og hjelpsomme mennesker på dette forumet som stiller opp , og som heller ikke er nedlatende til de som har problemer med gammel håndskrift , ordbruk , formuleringer osv . Jeg tror med hånda på hjertet fortsatt at noen av de som hjelper til med tyding og transkribering på dette forumet , det være seg gotisk skrift eller ikke - selv tar noe lærdom av dette ( les ; perfeksjonering ) 

 

Med vennlig hilsen Bjørn 

Edited by Bjørn A Løkken
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Linje 41 og 42:

...respect- og subordinations-
stridigt Forhold....

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Kjell Lauritzen skrev:

1 Efter indhentede Oplysninger om Ang.lds. Vandel

2 opfører han sig slæt, og nemligen (?) atter befatter

3 sig med Tyverier. Meddelt af Prest Magelssen

4 til vestre Thoten den 15/1 1858.

5 Den 30 Decbr. 1858 optoges Forhør over Ang.ld. og

6 i Jan. 1859 blev han sat under justitial Tiltale.

7 Indkom paany den 5 Mai 1859 under No 705

8 paa 1 aar 4 Maaneder. See Charakterbog

9 No 6 Folio 82.

 

Ikke at det er veldig viktig i sammenhengen, bare noen små rettelser.

 

1 Efter indhentede Oplysninger om Ang.ldes. Vandel

2 opfører han sig slæt, og navnligen atter befatter

3 sig med Tyverie. Meddelt af Præst Magelssen

4 til vestre Thoten den 15/1 1858.

5 Den 30 Decbr. 1858 optoges Forhør over Ang.lde. og

6 i Jan. 1859 blev han sat under justitial Tiltale.

7 Indkom paany den 5 Mai 1859 under No 705

8 paa 1 Aar 4 Maaneder. See Charakterbog

9 No 6 Folio 82.

 

Mvh

Remi

Link to post
Share on other sites
9 timer siden, Kjell Lauritzen skrev:

3 Straffen og græd hyppig. Hans ........ havde dog me-

4 re Strøg af Barnaktighed.

 

3 Straffen og græd hyppig. Hans live havde dog me-

4 re Strøg af Barnaktighed.

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
12 minutter siden, Remi skrev:

 

3 Straffen og græd hyppig. Hans live havde dog me-

4 re Strøg af Barnaktighed.


live?

Eg har tolka det som "Uro"...

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen
16 timer siden, Bjørn A Løkken skrev:

En må ikke glemme at vi alle er forskjellige og innehar forskjellige grader av kompetanse - i dette tilfelle kompetanse på transkribering og tyding av håndskrift . Noen har gjort dette i flerfoldige år og har lett for det , mens for andre så er det vanskeligere å få det til - som undertegnede . Jeg har ikke brukt betegnelsen gotisk skrift på skriften i disse protokollene , men håndskrift som denne  og lignende håndskrift fra diverse protokoller har undertegnede store problemer med . Men heldigvis så er det masse flinke og hjelpsomme mennesker på dette forumet som stiller opp , og som heller ikke er nedlatende til de som har problemer med gammel håndskrift , ordbruk , formuleringer osv . Jeg tror med hånda på hjertet fortsatt at noen av de som hjelper til med tyding og transkribering på dette forumet , det være seg gotisk skrift eller ikke - selv tar noe lærdom av dette ( les ; perfeksjonering )

 

Må bare få lov til å si at jeg er så aldeles hjertens enig! 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken
Posted (edited)

Da vil jeg rette en hjertelig , varm og stor takk til alle innvolverte bidragsytere som hjalp meg med tyding av denne protokollen . Det er herlig å oppleve så mange  positive mennesker som hjelper en   🙂 Mange tusen takk fra meg ...

Edited by Bjørn A Løkken
 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.