Jump to content
Arkivverket

Berthe Marie Walnum (1740-1814) og moren(?) Barbara Marie Riber (1725-56)


Recommended Posts

Knut Harg

Jeg la ut dette temaet på Slekt og Data sitt Slektsforum, men fikk som råd å prøve Arkivverkets brukerforum. Nå håper jeg Helgelands-spesialistene her kan hjelpe.

 

I følge Benkestok-boken til Wilhelmine Brandt var Berthe Marie Walnum født i 1740. Hennes mor, Barbara Marie Riber er angitt å være født i 1725. I så fall var moren 15 år da hun fikk datteren. Ikke umulig, men litt usannsynlig, spesielt fordi Berthes søster, Lucia Magdalena Walnum, skal være født i 1751, 11 år senere. Om Berthe Marie var født i 1750 i stedet for 1740 hadde alt sett mer normalt ut.

Jeg har forsøkt å lete på Walnum i kirkebøkene på Helgelandskysten, for å finne Berthe Maries dåp. Jeg har også bladd litt i bøkene for Lurøy og Rødøy, siden jeg tror at det var her omkring de holdt til. Uten hell. Men i folketellingen 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058473001100 finner jeg henne. Der angis alder til 61 år, som stemmer med fødselsår ca. 1740.

Kan det være moren, Barbara (Barbro) Marie Riber det er feil fødselsår på? Hun skal være født i 1725 på Husby i Nesna, men jeg har ikke klart få finne noen kirkebok-data på henne. Er det noen som har studert disse kvinnene og har pålitelige referanser på deres respektive fødselsår? Var Barbara en meget ung mor, eller var hun født tidligere (1715 f.eks.)?

 

Barbra/Barbara/Barbro Marie Riber opptrer i mange slektstrær på nettet, men ingen jeg har funnet angir kilder som kan sjekkes. Ikke alle er overbevist om at Barbara og Berthe var mor og datter heller. Her er mye uvisst! 

Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Ikke det du spør etter, men her fra en dansk avis vedrørende vedrørende ektemannen til Barbara som dør okt. 1764. 

 

 

image.png.ae6fd7e1711440ac72a93c5c8cc3b0af.png

Link to post
Share on other sites
Knut Harg

Takk for viktig lenke, Lars! Her må det finleses og tolkes, men et skifte er en god referanse til mange familieforhold. En takk også til Ivar, som fant frem en god samtidskilde til Andreas Walnums død. Han hadde jeg notert som død i 1765, med kilde i "Slekten Ellingsen" (C, Ellingsen, 1990). I avisen (hvilken avis?) skriver sorenskriveren at han døde i "October 1764", fin korreksjon. 

 

Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Knut Harg

Takk igjen. Strålende avis-navn! De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender var altså et naturlig valg for proklama fra sorenskriveren i Helgeland i 1765! 

Benjamin W. har jeg ingen koblinger til, men Walnum-slekten er tydeligvis omfattende.

Link to post
Share on other sites
Knut Harg

Med god hjelp har jeg nå sett litt på skiftet. Det ser ut til å være åpnet i november 1756 og avsluttet i desember 1758, men uten at dødsdato og alder på avdøde er notert (så vidt jeg kan se). Når skiftet går over to år, og barnas alder er angitt som "9 Aar", "henimod 7 Aar" osv., er da alderen angitt ved starten eller slutten av denne skifteperioden? Hva var vanlig praksis? 

Går det an å si noe om hvor snart etter dødsfall det var vanlig å åpne skifte? Barbara Riber var gift da hun døde, om det betyr noe.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 841/L0586: Ministerialbok nr. 841A01, 1739-1750, s. 117
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071001640060

 

I kolonnen på høyre side vil du finne dåpen på Berit Maria som ble holdt i Lurøy i 1747.

 

1756-9 = 1747

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Knut Harg

Se det. Da var dåpen hennes dokumentert, og dermed også kronologien:

Moren Barbara Marie Riber er født i 1725 (i hht. Wilhelmine Brandt) og døde i 1756 (ref. skiftet), 31 år gammel

Hennes datter Beret Maria Walnum er født i Lurøy i 1747 (ref. kirkebok for Rødøy), ikke i 1740 som W.Brandt skriver. Folketellingen i 1801 som angir alder 61 år er etter dette heller ikke riktig; hennes alder bør da ha vært 54.

 

Alternativet er at den Beret Maria Walnum som er gift med Jacob Parelius og er omtalt i FT 1801 er en annen person enn hun som er født i Lurøy i 1747. Men så galt er det vel ikke? Jeg takker for interessante bidrag i denne tråden, og gjennom det underlag for mye ny grubling og gransking.

Link to post
Share on other sites
Knut Harg

Kanskje er det "så galt" likevel? I FT 1801 er det to med nesten likt navn:

I Gildeskål finner vi Berte Maria Walnum, født 1740 (beregnet): 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058473001100

I Alstadhaug finner vi Berit Maria Walnum, født 1744 (beregnet): 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058468001347 

 

Ingen av disse stemmer helt med fødselsår 1747, men hun i Alstadhaug (på Lovund) er nærmest. 

Jeg har ikke holdepunkter for at dette er eldstedatteren til Barbara Riber. Skjønt, Lovund er mye nærmere Rødøy enn det Gildeskål er. I så fall ble datteren til Barbara Riber ikke gift med (1) Ole Medbye og (2) Jacob Parelius, men snarere med en Hans Falch på "Nedre Dalen". 

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Tror du skal sjekke skiftet etter mor til Barbro Riber som ble holdt i 1778. Der er datterdatteren gift med Ole Jonsen (Medbye) på Sandvik i Gildeskål. For øvrig er opphavet til Ole Jonsen Medbye gjestgiver på Sandvik i Gildeskål slik det fremgår på Geni vrøvl. Et tips der er å sjekke sølvtøy i skiftet etter han. Merking JHS-IOD Mb bør fortelle det meste om hvilket par på gården Medby i Saltdal som er hans foreldre, og det er ikke Jon Johannesen gift med Berit Olsdatter som hadde en sønn Ole Jonsen som bodde på gården Nestby og var gift med en enke der.

 

SAT, Helgeland sorenskriveri, 3/3A/L0059: Skifteprotokoll 13, 1775-1780, s. 216b-217a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090224640217

 

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

SAT, Salten sorenskriveri, 3/3A/L0021: Skifteprotokoll 10b, 1779-1783, s. 454b-455a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090226700730
Skifte etter Berthe Olsdatter, Medby i Saltdal. I første ekteskap med Jon Johannesen hadde hun avlet 3 sønner og 4 døtre:
1. Sønnen Johannes Jonsen på gift og bosatt på husmannsplassen Rognan
2. Sønnen Ole Jonsen bosatt på Nestby myndig
3. Sønnen Jon Jonsen bonde her på arvetomte gården
4. Datteren Berit Jonsdatter død og etterlatt en datter Malena Olsdatter 28 år gammel tjenende Ole Helgesen Nedre-Drageide. Til hendes formynder beskikket Ole Olsen Pothus
5. Datteren Mali Jonsdatter død og etterlatt 3 sønner og 3 døtre
a) Sønnen Jon Olsen 21 år
b) Ole Olsen 19 år
c) Christen Olsen 12 år
d) Datteren Berit Olsdatter 25 år
e) Anne Olsdatter 15 år
f) Gjertrud Olsdatter 13 år
Til deres formynder ble beskikket faderen Ole Olsen Pothus
6. Datteren Lisbeth Jonsdatter gammel 40 år, til hennes formynder broderen Jon Jonsen Nestby(!)
7. Datteren Anne Jonsdatter gift med Jon Olsen Nedre-Drageide

 

SAT, Salten sorenskriveri, 3/3A/L0034: Skifteprotokoll 16a, 1802-1804, s. 144b-145a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090227650465


Skifte etter Lisbet Joensdatter, Tjenestepige, Næstbye i Saltdal
Skiftet åpnet: 11/5-1804.
Arvingen var:
1. Broderen Ole Jonsen Nestby myndig
2. Broderen Jon Jonsen Medby ligeledes
3. Broderen Johan Jonsen død og etterlatt seg
a) Sønnen Jon Johansen Rognan
b) Sønnen Hans Johansen myndig
c) Datteren Berit Johansdatter død og etterlatt seg:
aa) Sønnen Ole Olsen Røkland 15 år gammel
bb) Sønnen Andreas Olsen 6 år gammel
cc) Sønnen Johannes Olsen 8 år gammel
dd) Datteren Christina Olsdatter 12 år gammel
ee) Datteren Billa Olsdatter 9 år gammel
4. Søsteren Anne Jonsdatter gift med Jon Olsen Drageide
5. Søsteren Berit Jonsdatter død og etterlatt seg en datter navnlig Malena Olsdatter gift med Jon Herdagsen Waag i Gildeskål fjerding
6. Søsteren Malena Jonsdatter død og etterlatt seg  børn ?:
a) Sønnen Jon Olsen myndig
b) Sønnen Ole Jonsen(!) ligeså
c) Sønnen Christen Olsen Evensgård ligeledes
d) Datteren Berit Olsdatter Qvæl
e) Datteren Anne Olsdatter gift med Hans Olsen Qvæl
f) Datteren Gjertrud Olsdatter Qvæl 30 år gammel

 

I 1804 hadde Ole Jonsen Medby på Sandvik i Gildeskål vært død i mange år så selvfølgelig kan ikke han være sønn av Jon Johannesen og Berit Olsdatter på gården Medby i Saltdal. Død mann tar ikke arv. Hadde han vært identisk med sønnen til dette paret hadde hans barn vært arvinger i skiftet i 1804. Videre bodde han slettes ikke på gården Nestby i Saltdal.

 

Dersom man sjekker konfirmerte i Saltdal vil man se at det konfirmeres 2 personer fra gården Medby i Saltdal samme år. Den ene er Ole Jonsen og den andre er Anne Jonsdatter begge 17 år gammel. Om de ikke var tvillinger har de forskjellige fedre. Den ene passer som datteren til Jon Johannesen og den andre passer ikke aldersmessig med sønnen til Jon Johannesen som bodde på Nestby. Jeg gjetter at den Ole Jonsen som er på Sandvik i Gildeskål tilhører det andre paret på gården Medby. Det var Jon Hansen gift med Ingeborg Olsdatter hvilket stemmer overens med sølvtøyets merking i skiftet etter Ole Jonsen Medby. Noe bevis er det dog selvfølgelig ikke for at dette var korrekte foreldre.

 

Link to post
Share on other sites
Knut Harg

Her var det mye informasjon. Takk! Jeg trenger litt tid på dette, men det første jeg noterer er at skiftet i 1778 viser at datteren til Barbara Riber er gift med Ole Jonsen Medby. Det bekrefter min opprinnelige antagelse:

Andreas Walnum gm. Barbara Riber

   Berthe Marie Walnum gm. (1) Ole Jonsen Medby;  gm. (2) Jacob Parelius 

 

Den "andre" Berit Walnum, gift Falch og bosatt på Lovund, er tydeligvis ikke inne i denne linjen. 

Men nå skal jeg finsikte skiftene du lenker til, sammen med dine betraktninger om Medby-slekten, og se om jeg får utfylt bildet noe. 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.