Jump to content
Arkivverket

Otto Nicolay Sperling (ca 1719-1793) - mor: Marthe Dorothea Leegaard - far: ?


Grete Singstad

Recommended Posts

Henviser til tema 66732: Otto Nicolay Sperlings faderlige opphav, i det gamle Brukarforum.

 

Der kommer det fram at Alexander Frederich Nicolay Sperling, f. ca 1695-97 er en god farskandidat til Otto Nicolay Sperling.

 

Otto Nicolay (Nicolai) Sperling var sønn av Marthe Dorothea Leegaard, antakelig født utenfor ekteskap i ca 1719.

Konfirmert i Rakkestad 1737 18 år gammel.

 

Han ble gravlagt 31. jan.1793 i Rakkestad: ”Lieutenant Otto Nicolai von Sperling 69 aar”. Skifte feb. 1793.

 

Har det kommet nye opplysninger i denne saken i forhold til hans faderlige opphav? Og vites det noe mer om Alexander Frederich Nicolay Sperlings liv?

Link to comment
Share on other sites

Følgende opplysninger er fra Brukarforum innlegg 36:

 

Otto Nicolay Sperling - fra 1. smålenske nasjonale infanteriregiment.

 


  •  
  • 1759: innsatt til Fenrik 2/5-1759, er 42 år og tjent i 29 år (alder og hvor lenge tjent så ut som hadde blitt innført senere)
  • 1761: 41 år gl. og tjent i 28 år.
  • 1763: 43 år gl og tjent i 30 år, er i 21/4-1762 innsatt som sec. Løyntnant.
  • 1765: er 49 år gammel, tjent i 32 år, født i Norge og sønn av kontollør, middelmådig høyde, god anseelse, gift og har barn, god 'conduite', villig og flittig i tjenesten, har ikke vært med Batt. og eier gård i distriktet.
  • 1767: er 43 år gl, tjent i 33 år, faren har vært Lieuntnant, født i Norge, god offiser lyst til sin mietie, mottar årlig underoffisers gage.

 

Ovenstad om Otto Nicolay Sperling:

post-232-0-64020800-1296861758_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hvilken slektsmessig forbindelse er det mellom Marthe Dorothea Leegaard (f. rundt 1730 ?) og sorenskriver i Rakkestad, Jens Berthelsen Leegaard (c1649-1734), g. m. Marthe Ottesdatter (1671-1747) fra Norderhov, som såvidt jeg vet hadde barna Marthe, Truls og Gjertrud Marie (alle antakelig f. rundt 1694/1700) ? (Truls Jensen Leegaard (1696-1771) ble visstnok far til Jens Leegaard, g.m. Malene Christine Brochmann).

Link to comment
Share on other sites

Otto Nicolay Sperling mor, Marthe Dorothea Leegaard er datter til Jens Berthelsen Leegaard og Marthe Ottesdatter. Hun ble gift 1727 i Rakkestad med kaptein Johan Fredrik Gram (1674-1728).

 

Ved skiftet i Christiania 1764 etter Gjertrud Maria Leegaard, enke etter kaptein Peter Wilhelm Meclenburg (1689-1750) står det at Marthe Leegaard og hennes mann begge er døde. Arvinger er Otto Nicolai Sperling og hans onkel Truls Leegaard.

Link to comment
Share on other sites

Ovenstad nevner under Peter Wilhelm Mechlenburg at hans hustru Gjertrud Marie Leegaard er død 8/7 1764 i Kr.ania.

Vet man noe om hvem Marthe Ottesdatters far, sogneprest i Rakkestad Otte Jacobsen -1690 var gift med ?

Sorenskriver Jens Berthelsen Leegaard 1649-1734 er i en tråd på DIS Danmark nevnt å komme fra Holbæk i Danmark. Vet man noe mere om opphav ? Var han bror av Friderich 1650-1733 ?

Truls Leegaard, bror til Marthe Dorothea og Gjertrud Marie var vel født ca 1698 og altså i live i 1764. Ble han gift og var det noen barn ?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ingen håndfaste opplysninger, Leif, men jeg ser at nermo.org har oppgitt at sogneprest Otte Jacobsen var gift med Marthe Lauritzdatter Munch, datter til sognepresten i Ål, Laurits Rolfsen Blakar og Maren Jacobsdatter.

 

Når det gjelder Truls Leegaard har Per Nermo oppgitt Anne Marie Molbech (f. 1701 i Vinger) som ektefelle, og at han var f. 1696 i Rakkestad og død 1771 i Strøm, Sør-Odal.

Per skiver i innlegget over her at Truls Leegaard visstnok var far til Jens Leegaard, gifte med Malene Christine Brochmann.

 

Håper flere kan komme med innspill for å verifisere dette.

Link to comment
Share on other sites

Fant følgende på en nettside om Malene Kirstine Brochmann som var gift med Jens Leegaard:

 

"24. Malene Kirstine4 Brochmann (4899). Født i 1731 Christiania. Hun ble døpt den 23.11.1731 Christiania. G. 14.6.1764 m. Jens Leegaard von (4900) den 14.6.1764 Christiania. Hun døde den 6.3.1816 Grimsland, Strøms Sogn, Odalen.

Hun bevitnet dåp av (fadder) Jørgen Brochmann (4846) den 3.11.1748 (Gml.) Aker kirke, Aker, Akershus. Hun bevitnet dåp av (fadder) Berthe Maria Johannesdtr. Nordsæter (6042) den 4.3.1753 (Gl.) Aker kirke, Aker. Hun bevitnet dåp av (fadder) Jørgen Brochmann (552) den 18.4.1760 Akershus slottskirke, Aker. Hun reg. i folketellingen av 1801 på/i/ved Grimsland, Strøm, Odalen, Hedemark. Reg. navnevariasjon i . .1801: Maline Brochmann (4899).

Barn av Malene Kirstine Brochmann (4899) og Jens Leegaard von (4900) var:

 

* 66 i. Jørgen Leegaard (4901). Født cirka 1765.

Han reg. i folketellingen av 1801 på/i/ved Grimsland, Strøm, Odalen, Hedmark. Var i 1801 (yrke, beskrivelse): Prem. lieutenant.

 

* 67 ii. Michael Leegaard (4902). Født cirka 1773.

Han reg. i folketellingen av 1801 på/i/ved Grimsland, Strøm, Odalen, Hedmark. Var i 1801 (yrke, beskrivelse): Sec. lieutenant."

Link to comment
Share on other sites

Jeg finner ikke Otte Jacobsen (ca.1635?-1690) nevnt som prest i Rakkestad. Han ble kalt til Norderhov på Ringerike (Buskerud) i 1660, der hans datter Marthe Ottesdatter skal være født i 1671. Otto døde (på Norderhov ?) i 1690. Hva er kilden til at han skal ha vært sogneprest i Rakkestad ?

Link to comment
Share on other sites

"Malene Kirstine Brochmann (4899). Født i 1731 Christiania. Hun ble døpt den 23.11.1731 Christiania. G. 14.6.1764 m. Jens Leegaard von (4900) den 14.6.1764 Christiania. Hun døde den 6.3.1816 Grimsland, Strøms Sogn, Odalen.

Hun bevitnet dåp av (fadder) Jørgen Brochmann (4846) den 3.11.1748 (Gml.) Aker kirke, Aker, Akershus. Hun bevitnet dåp av (fadder) Berthe Maria Johannesdtr. Nordsæter (6042) den 4.3.1753 (Gl.) Aker kirke, Aker. Hun bevitnet dåp av (fadder) Jørgen Brochmann (552) den 18.4.1760 Akershus slottskirke, Aker. Hun reg. i folketellingen av 1801 på/i/ved Grimsland, Strøm, Odalen, Hedemark. Reg. navnevariasjon i . .1801: Maline Brochmann (4899).

 

 

Disse dåpsbarna som Malene Kirstine Brochmann var fadder for (Jørgen Brochmann, døpt 3.11.1748 (Gml.) Aker kirke, Aker, og Jørgen Brochmann, døpt 18.4.1760 Akershus slottskirke, Aker) var vel da antakelig barnebarn av Jørgen Christiansen Brochmann f. 1686 i Kråkstad (Ski), sønn av Christian Jørgensen Brochmann (c1655-1732) ?

Link to comment
Share on other sites

Siden det nevnes med litt upresis angivelse, Jens Leegaard og Malene Kirstine Brochmann hadde i alle fall barna - alle døpt i Strøm (Odalen) - Jørgen Christian (d.16.04.1765), Karen (d.16.09.1767, død 1770), Truls Wilhelm (d.10.03.1769) og Michael Nicolai (født 02.06.1773 og døpt 10.06). Jeg tar ikke noe med om ektefeller osv. her.

 

Det kan godt være flere barn, jeg hadde kun interesse av familienes tilknytning til Christiania og Aker.

Link to comment
Share on other sites

Jeg anbefaler en tråd om Leegaard på DIS Danmark lenke.

 

Jeg har lurt litt på hvor fra Marthe Ottesdatters mann fikk sitt navn fra. Fra "Sorenskrivere i Norge" klipper jeg følgende: "Rakkestad: Jens Bertelssen, bevilling som sorenskriver i nevnte sogn, efter avgangne P. N. Mehren, 24. februar 1683. Født i Danmark 2. mai 1649, død 1734."

 

Tok han navnet Leegaard ?

 

Jeg har notert at Marthes far, Otte Jacobsen var sogneprest i Rakkestad, men dessverre bare med kilde DIS Danmark. Norderhov må være det riktige ut fra det som fremkommer i innlegg ovenfor.

Link to comment
Share on other sites

Et lite rush i kilder ga meg følgende i går:

Truls Jenssøn Leegaard 1698-1771 og Anne Maria Molbech 1701-1776 gift 1.jul.1721 hadde minst 10 barn:

 

Bastine Maria Margareta døpt 26.okt.1721 i Vinger

Ulrich Friderich døpt 5.nov.1722 i Vinger begr. 31.jan 1723 i Vinger

Marta Zarina (Sarina) døpt 20.mai.1725 i Vinger

Jens døpt 7.des.1730 i Strøm

Truls født ca 1731 (jfr. tråd 250393 i Dis Danmark)

Ulrich Friederich født 1734 (jfr. FS beta)

Otte Jacob døpt 10.feb.1737 i Strøm

Otte (Otto) døpt 29.mar.1739 i Strøm

Giertrud Maria døpt 10.aug.1744 i Strøm

Giertrud Maria født 1747 i Strøm (jfr. FS beta) begr. 14.jun.1789 Vinger

 

Anne Maria Molbech var datter av kaptein Anders Mogensen Molbech 1690-1726 gift 1701 med Bastine Johansdatter Steenkuhl datter av fogd i Østerdalen Johan Steenkuhl og Birgitte Stabel. Anders ble gift på nytt i 1707 med Sara Frantzdatter Cold 1697-1761 datter av sogneprest Frantz Andersen Cold og Anna Marie Wandal.

Link to comment
Share on other sites

Disse kjenner jeg relativt godt.. PS. Sara Cold er ikke født 1697 (de hadde heller ikke vært plass til henne mellom Anne Marie (døpt 01.10.1696) og Lars (døpt 10.04.1698). Da hun ikke er funnet (i alle fall av meg), er det vel naturlig å anta at hun er døpt like før første kirkebok begynner. PS.2.De manglende datoer kan jeg godt skrive opp her senere idag hvis ikke kommer meg i forkjøpet.

Link to comment
Share on other sites

Det Erlend gir eksempel, finner man også igjen i diverse kongebrev (i alle fall 6 fra 1680-årene t.o.m. 1700) hvor sorenskriveren kun omtales uten "Leegaard". Imidlertid tror jeg neppe man ved begravelsen tok Leegaard ut av løse luften, jeg skal se etter senre kilder enn 1700. PS. Hvor er signaturen hentet fra?

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill og hjelp.

 

Kom over en dansk nettside med en OCR-scannet versjon av H.J. Huitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann i Norge. Personalhistorisk Tidsskrift 3. r. IV, 1895. Lenke.

Her var det mye interessant å lese.

 

------------------------------------------------------------

 

Har forsøkt å finne ut mer om Alexander Frederich Nicolay Sperling, men har funnet lite. I følge Ovenstad var han sønn av en oberst. Denne obersten nevnes ikke i Ovenstad, så han har vel ikke tjenestegjort i Norge. Men var han dansk eller tysk?

Hvor ble det av Alexander Frederich Nicolay Sperling etter han ble dimittert 14. mars 1737? (se #3)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.