Jump to content
Arkivverket

Otto Nicolay Sperling (ca 1719-1793) - mor: Marthe Dorothea Leegaard - far: ?


Grete Singstad

Recommended Posts

Jeg har forsøkt å finne Jens Bertelsen (Leegaard) i danske kilder, men Nygaard sedler som pleier å være nyttig på 1600-tallet, har ikke noe.

 

Jeg har notert at han er født 2. mai 1649 i Tranebjerg, Holbæk ut fra denne gamle tråd på DIS Danmark lenke. Kanskje sønn av Berthel Jensen og Anne Sørensdatter. Det avkreftes der at han har noe med Holstebro-grenen å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

#29. Det nye forumets utseende og oppbygging kan være en utfordring, men jeg håper da du likevel velger å gi det en sjansje til, Geir. Ser at du er en mann med mye kunnskap, og det ville være leit å gå glipp av din kompetanse og dine innspill.

Link to comment
Share on other sites

Jens Bertelsøns underskrift er hentet fra fogderegnskapene. Fogderegnskapene har på 1700-tallet ofte vedlagt noen utskrifter fra tingboken.

Jeg ser at underskriften hans tidligere på 1700-tallet er noe anderledes, men det står ikke Leegaard noen steder.....

Link to comment
Share on other sites

Ved skiftet i Christiania 1764 etter Gjertrud Maria Leegaard, enke etter kaptein Peter Wilhelm Meclenburg (1689-1750) står det at Marthe Leegaard og hennes mann begge er døde. Arvinger er Otto Nicolai Sperling og hans onkel Truls Leegaard.

 

Gjertrud Marie Jensdatter Leegaard (c1695-1764) og ektemannen, kapteinløytnant Peter Wilhelm Mechlenburg (1687-1750) adopterte i 1738 (i Fredrikstad) det yngste barn Marie (1732-1803) av Peter's kusine Margretha Petersdatter Grüner (1688-et.1746?) og hennes 2. ektemann Henrik Jakobsen Fuiren (1664-1745) i Larvik (bartskjær, parykkmaker, postmester). Sistnevnte hadde 29 barn, i to ekteskap. Margretha var hans 2. kone.

Link to comment
Share on other sites

Disse dåpsbarna som Malene Kirstine Brochmann var fadder for (Jørgen Brochmann, døpt 3.11.1748 (Gml.) Aker kirke, Aker, og Jørgen Brochmann, døpt 18.4.1760 Akershus slottskirke, Aker) var vel da antakelig barnebarn av Jørgen Christiansen Brochmann f. 1686 i Kråkstad (Ski), sønn av Christian Jørgensen Brochmann (c1655-1732) ?

 

Jeg er nå tilbøyelig til tippe at de to blad Jørgen (Christenssønner Brochmann) (f. 1748 og 1760) snarere var brorsønner av Jørgen Christiansen Brochmann f. 1686 i Kråkstad (formodentlig far til Malene, g.m. Jens Legaard). Jørgen hadde en bror Michael Brochmann, som var lensmann i Kråkstad (Ski), og far til bl.a. Ellen Gunille (g.m. Hans Alexandersen Holst til Stabæk) og Malene (g.m. Hans Jensen Grøstad).

Link to comment
Share on other sites

Anne Maria Molbech var datter av kaptein Anders Mogensen Molbech 1690-1726 gift 1701 med Bastine Johansdatter Steenkuhl .....

 

Anders Mogensen Molbech (fra Odal ?) ble neppe gift som 11-åring i 1701, og var snarere født rundt 1670.

Han var garnisonsskriver i Kongsvinger, senere (?) (i 1718) reg.kv.m. v. Oplandske reg., og hadde 12 barn:

(i 1. ekteskap :)

- Anne Marie 1701,

- Berthe Dorthea 1703,

- Johan 1705,

 

(i 2. ekteskap :)

- Frants 1707 (død før 1710 ?) (fra 1. ektesk. ?),

- Bastina 1710 (død 1715, druknet i en brønn),

- Frantz 1710-1718,

- Johan Otto 1714,

- Anne Margrethe 1715-1718,

- Mogens 1716-1718,

- Inger Cathrine 1718,

- Frantz Mogens 1721,

- Anne Margrethe, døpt 9 Aug 1723.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg er nå tilbøyelig til tippe at de to blad Jørgen (Christenssønner Brochmann) (f. 1748 og 1760) snarere var brorsønner av Jørgen Christiansen Brochmann f. 1686 i Kråkstad

 

Stamtavle over Familien Brochmann i Norge finner du nederst på siden her - Hentet fra Personalhistorisk Tidsskrift 1895. Der går det fram at Christen er søskenbarn av Jørgen og Michael i Ski. – Hvis jeg da har forstått slektstavla rett.

Link to comment
Share on other sites

Hvis jeg da har forstått slektstavla rett.

 

Noe jeg nok ikke har gjort... Christen Brochmann er vel sønn av Jørgen Christiansen Brochmann og Karen Christensdatter (Wahrkrog).

Link to comment
Share on other sites

Mange interessante spørsmål dukker opp her, og det er for så vidt greit, så lenge vi ikke mister hovedspørsmålet av syne:

 

Hvem var Otto Nicolay Sperlings far – var det Alexander Frederich Nicolay Sperling?

 

Det som gjør A.F.N. Sperling til en god farskandidat er at han faktisk har vært i området rundt den tiden Otto Nicolay Sperling ble unnfanget / født.

I Fredrikstad dukker han opp som fadder 11. jan. 1719, og han kan vel ha truffet frøken Marthe Dorothea Leegaard her ved disse tider.

 

Hva han siden bedriver, før han dukker opp i Stavern og Larvik i 1731, har jeg så langt ikke funnet ut av. Og hvor og når han døde vites heller ikke – så da er det vanskelig å lete etter et skifte. Militærarkivene bør vel sjekkes.

 

Har forstått at hvis Otto Nicolay er født utenfor ekteskap, så har foreldrene måtte betale bøter. I hvilke kilder kan man finne dette – fogderegnskapene?

Link to comment
Share on other sites

Jeg får avslutte med et par opplysninger, Anders Mogensen Molbech var født i Christiania i 1680, døpt i Hellig Trefoldighets Kirke 06.02.1680 og finnes følgelig på nettet. I annet ekteskap hadde han ialt 11 barn, Bastine Marie (1723) og Jørgen Otto (1726) mangler i oversikten. (Jeg går ut fra at alle andre data er kjent mht. vielser osv.).

 

Mht. PHT 1895 gikk jeg gjennom den for 3-4 år siden og fant en god del mindre og et par større feil uten at jeg husker idag enkelthetene. Generelt ta alt fra PHT i perioden fra 1880 og i alle fall fram til 1930 med en liten klype salt, tilsvarende Norsk Tidsskrift for Genealogi ... og NST (i alle fall inntil de aller siste årene) - de er langt fra feilfrie (selv om de er svært mye bedre enn annen litteratur tilknyttet genealogi - sjekk selv, bortsett fra Finne-Grønn har de fleste gjengitt de mest sentrale kilder de har benyttet).

 

Otto Nicolays far kjenner jeg ikke (og har heller ikke lett etter ham), så dette er endelig strek.

Link to comment
Share on other sites

Jeg får avslutte med et par opplysninger, Anders Mogensen Molbech var født i Christiania i 1680, døpt i Hellig Trefoldighets Kirke 06.02.1680 og finnes følgelig på nettet.

 

Anders Mogensen Molbech (1680-1726) skal være sønn av Mogens Ingemarsen og Anne Andersdatter (søster av Sara, g.m. Jochum Wernich).

 

Anders hadde søsteren Lene Marie og muligens (!) broren Christen :

 

- Lene Marie Molbech (døpt i Christiania 3 Mai 1686 (i den store sal på 'Raad Huuset' ?) ('syg og meget skrøbelig' (verger: fetter David Jocumsen Wernich))

 

- Christen (Wulf ?) Molbech (døpt i Sør-Odal 4 Okt 1683) bodde ifør og rundt 1731 i Sverige, muligens g.m. Else Nielsdatter Wisløff (1686 Trh. - begr. 16 Feb 1735 Lade kirke, Strinda, Trondheim)

 

 

Håper på kommentarer ved. Christen Wulf Molbech, g.m. Else Nielsdatter Wisløff. Er han sønn av Anders ?

.

Link to comment
Share on other sites

OK, Christen er døpt 04.10.1683, ikke i Odalen, men som broren i Hellig Trefoldighets Kirke. Når han eventuelt har giftet seg med Else Nielsdatter Windsløff, har jeg ikke funnet. Du har vel ikkie nevnt den eldre søsteren Cathrine Mogensdatter Molbech som gifter seg godt over 40 år gammel med Mathias Wilman (du kan se skiftet etter henne Oslo Skifteprotokoll 6 1728-1736 f.126b).

Link to comment
Share on other sites

Hvem var Otto Nicolay Sperlings far – var det Alexander Frederich Nicolay Sperling?

 

Se gammelt forum og søk på Sperling og en finner flere tråder på temaet. Der er det gitt flere gode analyser og mye tilleggsinformasjon og i alle fall ekskludert andre kandidater.

Link to comment
Share on other sites

Takk for gode råd, Leif. Har lest alle trådene som omhandler emnet, men skal lese de igjen - kan sikkert ha gått glipp av verdifulle opplysninger.

 

Mitt utgangspunkt her var å ta tak i personen Alexander Frederich Nicolay Sperling for mulig å finne ut mer om hans liv - og eventuelt verifisere eller eksludere han som farskandidat.

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Jeg så først nå at mitt tidligere emne om Otto Nicolay´s far er tatt opp igjen. Jeg har ikke klart å finne noe mere om Alexander Sperling, og absolutt ikke noen kilde som kan gi oss sikkert bevis for at han virkelig var faren. Etter at han ble dimitert 14.mars 1737, forsvinner han. Hvis han forble boende i Larvik - Stavern området, har vi ingen kirkebøker eller skifteprotokoller fra denne tid som kan få oss på sporet. Hans liv før han opptrer som fadder ved en dåp i Fredrikstad i 1719, ligger fortsatt også i tåka. Ett av innleggene den gang foreslo at hvis Otto Nicolay var født utenfor ekteskap, burde man søke i andre distrikter enn Rakkestad, men hvor? Jeg har prøvd kirkeboka for Christiania i årene 1717-1720 om uekte fødte, hvis Marthe Dorothea skulle ha bodd hos søsteren Gjertrud Maria, men Otto Nicolay ser ikke ut til å være døpt der. Broren Truls Leegaard var militær, og gift først 1/7 1721. Så hos ham bodde neppe Marthe.

Nå hadde nok moren Marthe Ottesdatter muligens søsken i live, men jeg har ingen opplysninger om disse, bortsett fra noen navn som er nevnt i skiftet fra Norderhov Prestegård, datert 18/12 1675 etter "Matrone" Martha Lauritzdatter, gift med sogneprest Otte Jacobsøn. Det er de umyndige barna Jacob Ottesøn, Lauritz Ottesøn, Otte Ottesøn og Marthe Ottesdatter. Det er ei jente til som har fornavn som begynner på H, men jeg har ikke klart å tyde dette.

Om det er vanskelig å komme på sporet etter Otto Nicolay´s far, forsvinner også moren i "løse lufta". Hun ble gift 2.gang med Lars Larsen Olseng 9/9 1734 i Skjeberg, og kommer fram i lyset for siste gang som fadder til barnebarnet Jens Olai Sperling 20/3 1746. Hvor det deretter ble av Marthe og Lars Olseng, er det visst ingen som har klart å finne ut.

Ser av innleggene at Truls Leegaards etterkommere har vært tatt opp. De som har interesse av å finne ut mer om disse, bør prøve å få tak i Mikael Leegaards bok "Slekten Leegaard i Norge" utgitt i 1935. Den finnes på enkelte bibliotek. Men OBS det han skriver om Marthe Dorothea er både mangelfullt og direkte feil, og har således liten verdi.

 

jan

Link to comment
Share on other sites

Jeg har heller ikke funnet ut noe mer om Otto Nicolays far, så det ser nokså mørkt ut.Ett eller annet sted så finnes han vel, men det er bare et spørsmål om hvor.

kan han ha reist til Danmark? Og kan Otto Nicolay være født der?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har heller ikke funnet ut noe mer om Otto Nicolays far, så det ser nokså mørkt ut.Ett eller annet sted så finnes han vel, men det er bare et spørsmål om hvor.

kan han ha reist til Danmark? Og kan Otto Nicolay være født der?

 

Otto Nicolay er i millitærrullene oppført som født i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar.

Jeg har også vært inne på tanken om vi må til Danmark for å finne Alexander Frederich Nicolay Sperling. Mulig han er født i Norge, men Ovenstad har ført han som sønn av en oberst Sperling - og han er ikke nevnt i de norske militærbiografier. Uansett skulle det da være mulig å finne ut hvem oberst Sperling var.

 

Legger ved på nytt hva Ovenstad skriver om A.F.N.Sperling:

post-232-0-44513700-1297807741_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hei! Kanskje dette er en vei å gå?

 

I Mecklenburg (Tyskland) finnes en Sperling-ætt med røtter tilbake i den tyske uradel. Denne slekten har forgreninger til både Sverige og Danmark.

I følge nettstedet von-sperling.com som er hjemmeside for denne slekten, startet "svenskelinjen" med Kaspar Otto von Sperling (svensk fra 1632) Grenen inneholder både baroner og grever i Sverige. Som den tyske hovedgren var den sterkt representert med offiserer.

"Danskelinjen" skal ha startet med Joachim Ulrich von Sperling (dansk fra 22/5 1772) Svenskelinjen tror jeg vi kan droppe når det gjelder Alexander pga de politiske forhold mellom Danmark/Norge og Sverige. Danskelinjen av denne slekten starter for sent. Nettstedet nevner også forgrening til en Sperling-slekt i Preussen i Tyskland, men oppgir ingen navn her.

Tysk befal var mye brukt i hæren både i Danmark og Norge, så en oberst burde jo kanskje la seg lokalisere i Danmark eller Tyskland.

 

jan

 

Tysk hjemmeside.

Link to comment
Share on other sites

Hei Jan!

Ja, dette kan være et spor for å avdekke hvem oberst Sperling var, og i neste omgang se om man kan finne ut mer om Alexander Frederich Nicolay Sperling. På den tyske hjemmesiden du viser til går navnet Otto igjen i flere av grenene, og som du skriver er det flere offiserer, så dette er absolutt interessant. Slektsforskning i Tyskland er ikke min sterkeste side, men får gjøre et forsøk. Ser at man kan sende spørsmål om slekt til den tyske von Sperling-siden, og det kan være en start.

Link to comment
Share on other sites

JCW Hirsch: (Hirsch & Hirsch)

Danske og norske Officerer 1648-1814.

Manuskript på KglBibl, kopi på RA, mikrokort på enkelte biblioteker:

 

"Sperling, Alexander Frederick Nicolaj, søn af oberst. (Rentekam. Resolt. Protokol 1731) Tjente i 18 år og kom til Skara ved Frederikshald (Ibid)- Fik 12-10-1731 bestilling som proviantskriver ved Staværn og visitør ved Laurvig (Norske bestillingsprotokol N. 2, Fol. 57 - Dimitt. herfra 14-3-1737 Ibid 325 hvor han kun kaldes Alexander Nicolaj"

 

Velvilligt bidradd med 19.2.2011 i DIS Danmark i tråd 8576.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.