Jump to content
Arkivverket

Otto Nicolay Sperling (ca 1719-1793) - mor: Marthe Dorothea Leegaard - far: ?


Grete Singstad

Recommended Posts

Dag E. Søpler

Kan Otto Nicolais far ha vært på Fredriksten festning under beleiringen i 1718? Finnes det noen oversikt over hvem som var der?

Link to post
Share on other sites
 • Replies 144
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Grete Singstad

  61

 • kmg

  22

 • Leif Salicath

  14

 • Per Nermo

  13

Top Posters In This Topic

Popular Posts

DRA, Krigskollegiet, Krigskancelliet, -/0970-0978: Refererede sager, 1710, s. 810 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db20123106021038   DRA, Krigskollegiet, Krigskan

Posted Images

Grete Singstad

Det hadde vært spennende om slike lister fantes, men de var mange. Ifølge boka "I Tordenskiolds kjølvann" av Guthorm Kavli, 1990, ble festningen holdt av oberst Landsberg med 1700 mann.

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Grete Singstad

Nå har vel ingen prøvd å finne ut mer om Otto Nicolay Sperlings far på en stund, så enn så lenge forblir denne gåten uløst. Men, hvem vet - kanskje snubler vi over løsningen en vakker dag.

Link to post
Share on other sites
 • 5 weeks later...
Grete Singstad

#130 Otto Poulsen Sperling er nevnt i innlegg 88:

 

2. Poul Poulsen Sperling (1560-1633), født i Ekernførde, rektor ved Flensburg skole og Johannesskolen i Hamburg. Gift med Anna Craneberg (-1641).

 

2.1.
Otto Poulsen Sperling
(1602-1681), født i Hamburg, lege og botaniker. Gift 1630 i Roskilde med enken etter lege Poul Andersen, Margrethe Andreasdatter Schwendi (-1654), som han traff i Bergen. Flere barn, minst to døtre.

2.1.1.
Poul Ottosen Sperling
(1631-), født i Bergen. Bortrømt 1651, medisinstudent 1654 i Leiden, Holland.

2.1.2.
Otto Ottosen Sperling
(1634-1715), født i Christiania, professor og historiker. Ugift.

 

2.2.
Poul Poulsen Sperling
(1605-1679), rektor 1635-1665 ved gymnaset i Bordesholm. Doctor teologi i Kiel 1666.

 

Hans grein er absolutt den mest interessante. Sønnen Poul vites det lite om, og hans døtre er fortsatt ukjente. Navnet Sperling kan godt ha kommet via spinnesiden.

 

Så vidt jeg kan se er ikke denne opplysningen vist her tidligere http://old.genealogi..._1_6/index.html

 

Hvilken side sikter du til her?

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • 5 years later...
Ruben Wang Gulbrandsen

Det gjøres i disse dager ny forskning rundt Lieutenant Otto Nicolay Sperling ved Borgarsyssel Museum hvor vi har bevart huset Sperling bodde i ved sin død. Denne tråden har vært et fantastisk springbrett for forskning rundt denne veldig interessante personen og hans familie.

 

Vi sliter også litt med å finne ut nøyaktig hvem som er faren til Sperling. Løytnanten Hans Joachim Diderich Sperling har dukket opp som kandidat til Marthe Dorthea Leegaards første mann. Han forsvinner ut av de militære kildene i 1711. men har noen av dere funnet ham oppført som død i noen kirkebøker?

Om ikke kan han jo ha levd videre en tid etter 1711 (bare en tanke) og kan da ha vært Otto Nicolays far.

Og når Marthe Leegaard blir kjent med Løytnanten Johan Frederik Gram vites ikke med sikkerhet, men han kom tydeligvis til Rakkestad ifm. Stillingen som Secondløytnant ved Østre Rakkestadske Kompani i 1719. 

 

Om Otto Nicolay Sperling er født utenfor ekteskap kan det være vanskelig å finne noe om dette i fogderegnskapene mtp. bøter osv. da det er ganske tydelig at Marthe Leegaard er en såkalt "Offisersfrue" og at disse (i likhet med sine menn) var underlagt militær lov og rett i slike saker og skulle/kunne være untatt for bøter, straff ol.

 

I skiftet etter tanten Gierterud Marie Leegaard fra 1764 er det ikke godt å si nøyaktig hva det står, men om det står Cornet så er dette veldig underlig, da dette er en kavaleri/dragon-tittel og de mulige farskandidater er infanterister (hvor fenrik/secondløytnant er tilsvarende rang). Det er jo også mulig at det her har forekommet en misforståelse omkring våpengrener osv. 

Sperlings mor&far.png

Link to post
Share on other sites

Hei!

Dette temaet er en vidreføring av et jeg startet i det gamle forumet i januar 2009. I første innlegg har Grete Singstad lagt inn en link til temaet fra 2009, men jeg får ikke åpnet den, så jeg prøver å legge inn en link her:

https://forum.arkivverket.no/topic/152097-66732-otto-nicolay-sperlings-faderlige-opphav/?tab=comments#comment-1283750

Det burde komme klart fram her at Hans Sperling døde i 1711, selv om jeg ikke fant ham i kirkebøkene. 

Hva mener du med at Marthe Dorothea Leegaard var "offisersfrue" ved fødselen til Otto Nicolay, hvis han var født utenfor ekteskap? Hun var heller ikke fra en offisersfamilie. Faren var danskfødt sorenskriver i Rakkestad og mora prestedatter fra Norderhov. At hun senere ble gift med Johan Frederich Gram som var kaptein, og at både svogeren og hennes bror var offiserer, endrer jo ikke Marthes status hvis hun fødte Otto Nicolay som ugift.

 

Så langt er sersjanten Alexander Friderich Nicolay von Sperling, som beviselig befant seg i Fredrikstadområdet rundt den tiden Otto Nicolay Sperling ble født, ikke sjekket ut. Han var senere i tollvesenet i Stavern-Larvikområdet, og fikk sparken i 1737 for "rot i regnskapene". Problemet her er kildemangel, så jeg klarte aldri å hverken å få ham avskrevet som kandidat eller bekreftet som far utenfor ekteskap. Kanskje "nye koster" feier bedre?

 

mvh jan w

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det er flere år siden jeg brukte tid på dette, men når jeg igjen ser på saken mener jeg følgende:

Otto Nicolay Sperlings foreldre var

ekteparet Marthe Dorothea Leegaard og Everich Sperling.

 

I skiftet fra 1764 står det; «Sösteren Marthe Leegaard, som var gift med Everich Sperling, var begge döde, men efterladt sig 1 Sön Otte Sperling»

SAO, Oslo skifterett, H/Ha/L0012a: Skifteprotokoll, 1763-1767, s. 213b-214a

Jeg mener skriveren har gjort et forsøk på å skrive Everich e.l. I Ovenstads militærbiografier er han under sønnens biografi nevnt som kontrollør, altså ingen kornett.

Dette er det nærmeste vi har kommet og bør være springbrett for videre forskning.


Link to post
Share on other sites

Det er vel mulig at "Everich" egentlig skal være Ehrenreich som Erlend fant. Vi kan vel nå endelig droppe Alexander Sperling, og også at Otto Nicolay var født utenfor ekteskap. At han var sønn av en kontrollør (tollvesenet) slik det står hos Ovenstad, kommer ikke fram i linken til Erlend, hvis man blar noen sider fram til Otto Nicolay Sperling. 

Har noen mulighet til å sjekke offisersbiografiene til Hirsch ang Otto Nicolay og Ehrenreich Sperling? (event om det finnes noen "Everich" Sperling)

Forøvrig kan det jo tenkes at vi må til Danmark for å finne Marthe Dorotheas første ekteskap. Hennes far var dansk, likeledes hennes morfar, presten Otte Jacobsen på Norderhov. Marthe kan ha reist til familie i Danmark med et ekteskap som resultat. Ektemannen må ha dødd en gang mellom 1720-1725, for i 1726 er Marthe Dorothea "hjemme" i Rakkestad når hun blir trolovet med Johan Frederich Gram 28.nov.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002971546

 

mvh jan w

Link to post
Share on other sites

Jeg glemte å nevne at hverken "Rentekammerets norske bestallinger 1660 - 1814" eller "tollere gjennom 300 år" ser ut til å inneholde andre ved navn Sperling enn tidligere nevnte Alexander. Så hvis Ovenstads bemerkning om at Otto Nicolays far var kontrollør er korrekt, må vi nok til Danmark.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
2 timer siden, Jan Weberg skrev:

Har noen mulighet til å sjekke offisersbiografiene til Hirsch ang Otto Nicolay og Ehrenreich Sperling? (event om det finnes noen "Everich" Sperling)

 

Hirsch:

Om Ehrenreich Sperling står det naturlig nok det samme som Erlend lenker til. Han ble hardt såret i slaget ved Helsingborg 10. mars 1710, og at han videre fikk innvilget reisepass utenlands for varmebad 4. juli samme år. Han fikk avskjed i 19. juni 1711.

 

359982322_EherenreichSperling.thumb.png.ddb11eabf84f1a56eda9cb5251500c58.png164055935_OttoNicolaySperling.thumb.png.f19a004c1ed9cf5a4706e06ec5aa16b2.png

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

 

 

Fortegneise over de i Slaget ved Helsingborg ... - Tidsskrift.dk

(PDF)

 

«Fortegnelse over de i Slaget ved Helsingborg faldne, saarede og fagne danske Officerer.

Af Oberstlieutenant J. C. W. Hirsch.»

1710.png.208b98581435ac055e09a6aa95f9f553.png

Ikke overraskende tyder dette på at Ehrenreich Sperling var tysker.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
9 timer siden, Grete Singstad skrev:
Rigsarkivet København
 
E.S.png.6feedb245e9180f29e11dadfebc0d844.png
 
Han er altså nevnt i krigskanselliet, siste gang 2. mars 1714 i sak nr. 18 angående pensjon. Disse sakene er dessverre ikke digitalisert.
 

 

DRA, Krigskollegiet, Krigskancelliet, -/0970-0978: Refererede sager, 1710, s. 810
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db20123106021038

 

DRA, Krigskollegiet, Krigskancelliet, -/0979-0985: Refererede sager, 1711, s. 328
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db20123106021964

 

DRA, Krigskollegiet, Krigskancelliet, -/1003-1013: Refererede sager, 1714, s. 203
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db20123106024430 

 

Det kan også være vedlegg, sakspapirer til disse forestillingene (til Kongen), de ligger i samme pakke, men er ikke digitalisert og man må til Købehavn for så se etter dem.

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Takket være Erlend, Grete og nå også Ola Teige, vet vi "alt" om Ehrenreich Sperlings danske tjeneste.

Grete var innepå at det "luktet" Tyskland av Ehrenreicht, så jeg drar fram igjen en link fra tidligere:

http://von-sperling.net/docs/genealogie/uradelsperling.html

 

Jeg har prøvd å grave litt mer rundt Ehrenreich, men det er ikke stort å finne:

https://books.google.no/books?id=SfFKROdkcogC&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=ehrenreich%2Bsperling%2Bmecklenburg&source=bl&ots=d9vgDlqLcY&sig=ACfU3U1En6UccpfM8Zrp5U5mvsHse_AWzQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjA79ShyNDsAhUnxosKHWw8ChIQ6AEwAHoECAoQAg#v=onepage&q=ehrenreich%2Bsperling%2Bmecklenburg&f=false

 

https://books.google.no/books?id=gt5DAAAAcAAJ&pg=PA552&lpg=PA552&dq=ehrenreich+sperling&source=bl&ots=ybX-kXPc6R&sig=ACfU3U3DInWUXnvcCFz6O4j7ygYc88Ol3w&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi8yJvUjdHsAhXBHXcKHWiMCqM4HhDoATAIegQIARAC#v=onepage&q=ehrenreich sperling&f=false

 

Fant en fotnote i et dansk tidsskrift: (klarer ikke å laste ned link)

2) Nachrichten von der Familie v. Koss, 73. Preen erhvervede med hende

Godset Wichmansdorf, som han 1727 solgte til Major Ehrenreich Heinrich

Sperling. Hendes Test. i Ref. Sager 1736, 2. 4. 1738 optræde Frederik

Lorenz og Carl Ulrik v. Biilow som Arvinger etter Oberstinde Preen

(Acta A. 7720 Statsark. Slesvig).

 

Ut fra dette ser vi at godsene Schlagsdorf (Sclagstorff) og Wichmansdorf kom i Ehrenreich Sperlings eie. 

Tysk Wikipedia forteller at begge disse godsene ligger i Mechlenburg, og tilhørte adelsslekten Sperling.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sperling_(Adelsgeschlecht)

 

Var Ehrenreich Sperling som i 1714 ble innvilget pensjon på 150 rdl årlig ("avskjed med Majors karakter") identisk med den Major Ehrenreich Hinrich Sperling som i 1729 var gift med Sophia von Warnstädt?

 

For øvrig har jeg glemt at Ovenstad sier at Otto Nicolay var født i Norge, noe Erlend Mæhlum bemerket allerede i 2011.

Her i en primærkilde:

https://www.digitalarkivet.no/ru20111021661042

 

Huffamei, skal denne "faderløse" løytnanten fra Rakkestad være like vanskelig i 2020 som i 2011 og tidligere?

 

mvh jan w

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.