Jump to content
Arkivverket

Ole Engelbretsen født 1712-19.December 1772 i. Hals Lille, Vestfossen, Øvre Eiker, Buskerud


René Robert Sveiu

Recommended Posts

Hej forum har efter en del søgninger fundet måske Siri Olsdatters far. Siri Olsdatter er født 1758  Hals Lille, Vestfossen, Øvre Eiker, Buskerud. Og død 15 Oktober 1828 i 

Loe, Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud. Hendes bror Ingebret Olsen 1762 i Hals Lille, Vestfossen, Øvre Eiker, Buskerud. Er det muligt at hendes far kan være overstående Ole Engelbretsen født 1712 _død 19.December 1772. Og er dette eller kan det være Ole der er født her 
 
Navn Ole Engelbretsen
 
Køn Mand
Dåb 2. okt. 1712
 
  Eidsberg, Østfold, Norway
 
 
spacer.gif
Bopæl
  Eidsberg, Østfold, Norway
Far Engelbret Olsson
 
Mor Marthe Syversdr .     😏 
 
 
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Er det muligt at hendes far kan være overstående Ole Engelbretsen født 1712 _død 19.December 1772. Og er dette eller kan det være Ole der er født her

 

Svaret er nei! Og hvorfor skulle faren hennes være født på en helt annen kant av landet? Fins det noen kilder som sier at han var innflytter til Eiker?

 

Et tips: Kikk deg rundt i nabolaget, og se da gjerne på historien bakover til den gården som Siri var født på! 

 

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Skifte på Hals lille i Eiker 1/10-1773:

 

Ole Engebretsen  er død - enke er Marthe Olsdatter


Etterlatte barn:

 

1. Jacob Olsen 18 år   

2. En sønn på 12 år uten navn i skiftet.

3. Anne Olsdatter - er død og var gift med Simen Stephensen

4. Marthe Olsdatter 24 år  

5. Siri Olsdatter 15 år

6. Kirsti Olsdatter 9 år

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Siri Olsdatter er datter af Ole Engebretsen der dør 19.December 1772. Er det hende som er nævnt i skiftet. Siri Olsdatter er gift med Reier Rasmussen Loe født 1750.  En sønn på 12 år uten navn i skiftet. Kan det være Siris bror lngebret Olsen født ca.1762 død 1837 Hals Lille Vestfossen.

Link to comment
Share on other sites

Berg    skifte 22/7-1755   

Marthe Ouensdatter er død - enkemann er Paul Pedersen
Ingen barn.
Arvinger:


1. fullbror Ole Ouensen  - død -  var gift med Karen Jonsdatter

etterlot:
a) Lars Olsen - død -  var gift med Kirstine Fransdatter og etterlot Lars Larsen 8 år verge Frans Mathisen løyntnant  Hokksund

b) Simen Olsen Vestfossen fullmyndig


2. fullbror Simen Ouensen - død -   var gift med Kirsten Christensdatter - død-
etterlot:

a) Anne Simensdatter  gift med Peder Knudsen Mjøndalen

b) Christine Simensdatter  - død - var gift med Ole Tronsen Vestfossen


3. halvbror Jon Simensen - død - var gift med Ingeborg Andersdatter - død-
Etterlot:

a) Boel Marie Jonsdatter   gift med Ole Erlandsen
                Jon Olsen 9 år
                Grethe Olsdatter gift med Johannes Johannesen  Kongsberg

b) Anne? Marie Jonsdatter  - død - var gift med Hermand Halvorsen Kongsberg

                Hans Hermandsen 12-13 år
 

4. halvbror Lars Simensen - død -  var gift med Christine Sørensdatter  - død -

Etterlot:

a) Christopher Larsen sølvverket Kongsberg (Høyer)

 

5. halvsøster  Anne Olsdatter - død -  var gift med Ole Pedersen -død-

Etterlot:

a) Anne Olsdatter gift med Rasmus Olsen skomaker Vestfossen
b) Marthe Olsdatter gift med Ole Engebretsen Lille Hals
c) Goro Olsdatter gift med Claus Christensen Nikkelsrud

................
Min understreking i 5 b)

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Siris far, Ole Ingebretsen, på Hals lille 1/10 1773, som Jan siterte fra, viser i tillegg at han hadde broren Paul Ingebretsen:

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 1744

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631746

 

Oles sannsynlige foreldre:

Skifte 18/10 1757 på Kåsa, plass Haugen (nå gnr. 83/7 u. Fossum) etter enkemann Ingebret Olsen, kona hadde hett Siri Paulsdatter, barn: Ole, fullmyndig, bor på Hals lille, Peder, fullmyndig, bor på Lundteigeneiet, Paul, fullmyndig, bor ved Vestfossen i Fiskum, Anne, gift med Jørgen Nilsen, Else, 43 år og ugift.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 3115

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224633117

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Siris foreldre viet 10/5 1744 i Haug kirke:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000978716

 

 

Inntil kirkebøkene tar en 11 års pause i 1753 er de registrert med disse barna til dåpen, alle i Haug kirke på Eiker:

 

Anne, døpt 15/11 1744, blant fadderne finner vi Else Paulsdatter, Peder Ingebretsen og Paul Ingebretsen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002301702

 

Marthe, døpt 5/2 1747, blant fadderne Peder Ingebretsen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002303934

 

Jakob, døpt 12/10 1749.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002307121

 

Kirstine, døpt 14/5 1752, blant fadderne Else Ingebretsdatter og Paul Ingebretsen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002309775

 

 

Her kjenner vi igjen de eldste barna fra skiftet i 1773 og tre av Oles søsken ifølge skiftet i 1757.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oles fars navn kan skvises på en rekke ulike måter, hvorav de vanligste er Ingebret, Engebret og Engelbret, men lokalt finner også ofte former Embret og Imbret. Ser en på navnene fra skiftet i 1757, er dette trolig deres dåper – samt noen flere dåper som kan være i samme familie, alle i Haug kirke på Eiker:

 

1/5 1712: Ingebret Olsen Gorud, skomaker, døpte datteren Anne, blant fadderne Berte Gorud, Ole Engebretsen og Jakob Nilsen Hals:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001914672

 

20/8 1713: Embret Olsen døpte datteren Else:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001915717

 

28/6 1714: Engebret Olsen Gorud, skomaker, døpte datteren Else, blant fadderne Berit Gorud og Ole Engebretsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001916617

 

26/12 1715: Ingebret Olsen, dragon, døpte sønnen Paul, blant fadderne Else Paulsdatter og Ole Ingebretsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001917890

 

23/5 1717: Engebret Olsen, dragon, døpte sønnen Ole, blant fadderne Kari Larsdatter Kåsa, Paul Gorud, Ole Engebretsen og Tor Paulsen Gorud:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001919137

 

8/10 1719, Engebret Olsen, dragon, døpte sønnen Peder, blant fadderne Berte Gorud og Ole Engebretsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001921163

 

5/10 1721: Ingebret Olsen Fosseneie (skal det være Fossumeie?) døpte sønnen Lars, blant fadderne Berte Gorud, Ole Ingebretsen og Anders Paulsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001922976

 

11/10 1722: Ingebret Olsen, skomaker, døpte sønnen Lars, blant fadderne Kari Paulsdatter, Paul Tor(e)sen Gorud og Anders Gorud:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001923902

 

27/8 1724: Ingebret Olsen Fossumeie døpte et navnløst barn, blant fadderne Kari Kåsa og Else Gorud:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002285335

 

23/3 1732: Ingebret Olsen Fosseneie (skal det være Fossumeie?) døpte sønnen Nils, blant fadderne Else og Karen Paulsdøtre og Hans Olsen Kåsa:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002290120

 

 

«Din» Ole var altså høyst sannsynlig døpt 23/5 1717 i Haug kirke på Eiker!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hvem Oles mor, Siri Paulsdatter, var, fremkommer av dette skiftet på gården Gorud åpnet 24/3 1735 etter Paul Torsen, 1. gang med Siri Andersdatter og så 2. gang med Berte Gislesdatter. Siri, g. m. Ingebret Olsen, var av 2. ekteskap, men nok oppkalt etter farens første kone.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 1422

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631424

 

Flere av navnene her gjenkjennes blant fadderne for Ingebret og Siris barn. Dette forklarer også hvorfor de ved noen av dåpene bodde på Gorud.

 

Jeg mistenker at Ole Ingebretsen, som var deres mest brukte fadder, var Ingebrets far, men har så langt ikke klart å identifisere ham.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Siden skiftet etter Ingebret Olsen sto på Fossumeiet, kan det være grunn til å tro at faren hans var den Ole Engebretsen Fossumeie som døpte et barn i Haug kirke 11/3 1785:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002821413 

 

Siden dåpsbarnas navn ikke nevnes i kirkeboka på den tiden, kan vi ikke vite om det gjelder Ingebret. Men det er ikke usannsynlig. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hypotesen om hvem Ingebrets far var styrkes av dette skiftet på Kåsa u. Fossum 26/5 1742 etter Hans Olsen, gift med Karen Larsdatter:

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 1236
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631238 
 

Hans er da en sannsynlig bror av Ingebret. Begge navnene gjenkjennes blant fadderne Ingebret og Siri brukte.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, René Robert Sveiu skrev:

Er Siris mor så  Berte Gislesdatter.

 

Det spør her hvilken Siri du sikter til. Berte Gislesdatter var Siri Paulsdatters mor. Siri Paulsdatter var Ole Ingebretsens mor og Siri Olsdatters farmor. Eller sagt på en annen måte, Berte Gislesdatter var Siri Olsdatters oldemor.

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Et forsøg igen i samme boldgade spor.  Ole lngebretsen født 23 maj 1723 gift Marthe Olesdatter.  Kan i komme frem til hvem Martha Olsdatters forældre er.

Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Ole lngebretsen født 23 maj 1723

 

Vi vet ikke Oles fødselsdato. Det vi vet er at han ble døpt 23/5 1717 (ikke 1723).

 

 

16 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Kan i komme frem til hvem Martha Olsdatters forældre er.

 

Dette har Jon alt svart på i et innlegg i går:

 

På 30.4.2021 den 21.29, Jon Torp skrev:

5. halvsøster  Anne Olsdatter - død -  var gift med Ole Pedersen -død-

Etterlot:

a) Anne Olsdatter gift med Rasmus Olsen skomaker Vestfossen
b) Marthe Olsdatter gift med Ole Engebretsen Lille Hals
c) Goro Olsdatter gift med Claus Christensen Nikkelsrud

 

Edited by Dag Thorsdalen
Korrektur
Link to comment
Share on other sites

Så Anne Olsdatter og Ole pedersen er Marthas forældre.  Dag kan du finde skiftet der refereres til og Marthas fødsel.

Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Dag kan du finde skiftet der refereres til og Marthas fødsel.

 

Dette er de opplysningene Jon gir om det skiftet:

 

På 30.4.2021 den 21.29, Jon Torp skrev:

Berg    skifte 22/7-1755   

Marthe Ouensdatter er død - enkemann er Paul Pedersen

 

Jeg finner ingen skifter registrert på Berg med de navnene det året, men jeg finner dette skiftet fra Vestfossen i 1764 med stort sett de samme navnene.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5697
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635699 
 

Forskjellen er at enkemannen her kalles Karl Pedersen. Navnene på hennes hel- og halvsøskens barn vil jeg anta at er hentet fra selve skifteprotokollen, som jeg ikke har sjekket.

 

Tillegg:

Jeg ser nå at det Jon siterte fra må være fra 1764 - ikke 1755. Det bygger jeg på opplysningene der om Hans Hermansen som oppgis å være 12-13 år gammel, og ham finner jeg som 14 år gammel i manntallet for Kongsberg Sølvverk fra 1765:

Hans Hermandsen Halvorsen - Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1765 - Digitalarkivet 

 

 

Uansett, du vil trolig ha minst like stor nytte av skiftet etter Martes far, Ole Pedersen, åpnet 3/5 1743 i Vestfossen:

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5626
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635628 
 

Her får vi også Martes alder. Da må dette være dåpen hennes 14/9 1721 i Haug kirke:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001922934 

 

Edited by Dag Thorsdalen
Lagt til tillegg i kursiv
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Martes mor het Anne Olsdatter. Jeg vet ikke med sikkerhet hvem som var faren hennes, men moren hennes het trolig Anne eller Anna Larsdatter. 

 

Det bygger jeg på følgende resonnement: 

 

1) I skiftet etter Marte Auensdatter i Vestfossen i 1764 får vi vite at hun hadde to helsøsken, noen halvsøsken med samme patronymikon som henne selv samt halvsøsteren Anne med et annet farsnavn.

 

2) Av dette skiftet i Vestfossen i 1742 får vi vite at Marte Auensdatter var datter av Auen (Erlandsen) Snekker og Anne Larsdatter og at Auen også var gift en andre gang og hadde barn i det ekteskapet:

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5619
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635621 

 

Jeg vil anbefale at du kikker nærmere på dette skiftet i selve skifteprotokollen for å se om det kan gi flere opplysninger som ikke fremgår av skiftekortet.
 

3) Anne Larsdatter må da være Anne Olsdatters mor.

 

4) Auen Erlandsen og Anne Larsdatter, her kalt Anna Lauritsdatter, giftet seg i 1695:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000112625 

 

5) Anne Olsdatter må da helst være født før 1695, noe som også er rimelig i lys av at hun og ektemannen giftet seg i 1714:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000976872 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.