Jump to content
Arkivverket

Ole Engelbretsen født 1712-19.December 1772 i. Hals Lille, Vestfossen, Øvre Eiker, Buskerud


Recommended Posts

Dag Thorsdalen

Er det mulig å komme nærmere hvilken Ole som var Anne Olsdatters far?

 

Her er et forsøk:

 

1) Hvis Anne var født mellom kirkebøkene begynner å føre barnas navn i 1689 og moren hennes giftet seg med Auen Erlandsen i 1695, er det kun en dåp som passer; døpt 30/4 1693 som datter av sagmester Ole (Oluf) i Vestfossen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002825492 

 

2) Som vi husker, må Anne Olsdatters mor ha hett Anne/Anna Lars-/Lauritsdatter.

 

3) Da er det en vielse som passer; viet 16/10 1692 Ole (Oluf) Olsen og Anna Lauritsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000112372 

 

4) Jeg understreker at dette kun er en hypotese. Jeg finner ikke noe aktuelt skifte, men så mangler det da også registrerte skifter fra Vestfossen blant skiftekortene mellom 1690 og 1704. En måte å komme nærmere om dette kan være rett Ole, vil være å gå gjennom gravlagte mellom de to vielsene i 1692 og 1695 for å se om han kan finnes der. Disse er ikke indeksert. Dermed må du gå gjennom den skannede kirkeboka på "gamlemåten".

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen
På 1.5.2021 den 0.08, Dag Thorsdalen skrev:

Det spør her hvilken Siri du sikter til. Berte Gislesdatter var Siri Paulsdatters mor. Siri Paulsdatter var Ole Ingebretsens mor og Siri Olsdatters farmor. Eller sagt på en annen måte, Berte Gislesdatter var Siri Olsdatters oldemor.

 

Gisle er et ganske sjeldent navn på Eiker, men Berte Gislesdatter opptrer en rekke ganger som fadder enten for eller sammen med andre med samme patronymikon. Disse var åpenbart søsken, og flere av dem hadde tilhold på plassen Krillås u. Berg. Søskenflokken bestod i hvert fall av Nils og Ingvald eller Enevald Gislessønner og Mari og Ingrid Gislesdøtre. Og så var Berte høyst sannsynlig en tredje søster. 

 

Det er mulig at faren deres var den Gisle Halvorsen som vil også finner på Krillås da Berte og Enevald var fadder for hans barn i 1707:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001910580 

 

I tilfelle var han gift flere ganger slik at det var han andre kone den Eli Haraldsdatter han giftet seg med i 1707:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000976508 

 

I 1734 var det skifte etter henne, nå kalt Ellen, på en plass under Berg, nok Krillås, som viser at hun ikke etterlot seg barn:

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 141
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224630143 

 

Dette skiftet bør studeres i skifteprotokollen for å se om det der gis flere opplysninger enn skiftekortet gir, særlig om det kan stå noe om at Gisle hadde vært gift før og hadde barn fra tidligere ekteskap.

 

Jeg finner Gisle Halvorsen nevnt som fadder siste gang 23/4 1747. Hvis det var han som var far til de nevnte Gislessønnene og Gislesdøtrene, må han da ha vært "utgammel". Ingrid Gislesdatter giftet seg så tidlig som i 1693. Hun må da være født aller senest midt på 1670-tallet og faren neppe mye etter 1650. Det kan derfor være en ide å lete opp hans begravelse for å se om det det kan stå noe om alderen hans. Hvis den er for lav, kan han utelukkes som far til denne sannsynlige søskenflokken. Og hvis han ikke var faren deres, var han helst beslektet dem på en annen måte.
 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
René Robert Sveiu
Posted (edited)

Han må være omkring 107 år gammel da han dør?  Siri Paulsdatter er nok født omkring 1690.  Moderen Berte Gislesdatter født omkring 1660_1670.  Så han født omkring 1640 Fadder sidste gang 1747. 

 

 

Dag Thorsdalen kan det være Anne Olsdatters "far"  Oluf Ole der dør her.  Nr.49 Oluf Olufsøn 47 år der står noget om en datter 16 år.  https://media.digitalarkivet.no/view/8480/40   

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002825492. Kan det være Anne Olsdatter der bliver født.  Måske man kan finde frem til Ana Lauridsdatters far. Mon det er ham ved dåben lauritz Hansøn ?.

Edited by René Robert Sveiu
Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen
21 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Siri Paulsdatter er nok født omkring 1690.

 

Vielseslistene i Eikers kirkebøker begynner i 1689, og siden jeg ikke finner foreldrene hennes gift etter det, var de nok da allerede gift.

 

Faren hennes, Paul Torsen Gorud, er han oppført med disse barna til dåpen:

 

1. 29/9 1683, navnløst barn, faddere ikke nevnt.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002821092 

 

2. 13/12 1685, navnløst barn, faddere ikke nevnt.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002821555 

 

3. 9/12 1688, navnløst barn, faddere ikke nevnt.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002822208 

 

4. 11/10 1691, Hågen, blant fadderne Ingvald Krillås.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002824153 

 

5. 22/4 1694, Karen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002826155 

 

6. 29/8 1697, Else, blant fadderne Enevald Gislesen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002828325 

 

7. 25/7 1700, Anders.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002830136 

 

8. 28/1 1703, Hågen.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002832036 

 

9. 2/2 1704, Maren (feilaktig transkribert som Karen).

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002832978 

 

 

Her gjenkjenner vi Siri Paulsdatters helsøsken fra skiftet født mellom 1694 og 1704. Siden hun står oppført før de andre jentene, bør hun være født før 1694. Ved dåpen av sønnen Hågen i 1691 ses en av moren, Berte Gislesdatters, antatte brødre som fadder. Dermed bør Berte også ha vært hans mor. Dermed er dåpen 9/12 1688 den seneste som kan være Siris.

 

Berte Gislesdatter var dermed nok født før 1670 en gang. Dermed er jeg tilbøyelig til å avskrive Gisle Halvorsen som mulig far for henne. I sted tror jeg det er større sjanse for at han var sønn av den Halvor Olsen Krillås som døpt to navnløse barn i 1684 og 1686. Det første av disse kan kanskje ha vært Gisle.

 

Halvors far kan da ha vært den Ole, 22 år, som er oppført på rydningsplassen Krillås i fogdens manntall datert 22/11 1664:
RA, Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 5: Fogderier (len og skipreider) i nåværende Buskerud fylke og Vestfold fylke, 1664, s. 80-81
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005282052 

 

Også i sogneprestens manntall datert 12/1 1665 er Ole oppført på Krillås, men her uten alder:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 9: Bragernes prosti, 1664-1666, s. 180-181
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005120098 
 

Jeg finner ingen Gisle på Eiker i disse manntallene som heller ikke nevner kvinner eller gutter under 12 år.

 

 

At Berte Gislesdatter var fra Krillås bekreftes langt på vei av at ei "Birgitta Krilos", som helst var identisk med henne, i 1693 opptrer som fadder for den antatte søsteren Ingrids barn med ektemannen Peder Nilsen Halseie.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002825738 

 

Jeg begynner derfor å mistenke at alle "Gislesbarna" var født før 1664.

 

Denne Oles plass i slekten kan forklares på flere ulike tenkelige måter:

1) Han kan selv være en Gislesen, og da kanskje det eldste av "Gislesbarna". 

2) Han kan ha giftet seg med en eldre Gislesdatter.

3) Han kan ha giftet seg med en enke som var "Gislesbarnas" mor.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
René Robert Sveiu

Dag  hvad siger du til 

Dag Thorsdalen kan det være Anne Olsdatters "far"  Oluf Ole der dør her.  Nr.49 Oluf Olufsøn 47 år der står noget om en datter 16 år.  https://media.digitalarkivet.no/view/8480/40   

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002825492. Kan det være Anne Olsdatter der bliver født.  Måske man kan finde frem til Ana Lauridsdatters far. Mon det er ham ved dåben lauritz Hansøn ?.

Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen
22 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Dag Thorsdalen kan det være Anne Olsdatters "far"  Oluf Ole der dør her.  Nr.49 Oluf Olufsøn 47 år der står noget om en datter 16 år.  https://media.digitalarkivet.no/view/8480/40   

 

Dette er utvilsom samme mann som giftet seg 16/10 1692 med Anna Lauritsdatter.

 

Det står følgende i kirkeboka:

Sitat

Die 20 er Olouf Oloufßön Saugmester ved Vestfosßen begraven, h[an]d var 47 Aar. Havde den lille Klokke fri for h[an]d havde været Soldat i 16 Aar.

 

 

23 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002825492. Kan det være Anne Olsdatter der bliver født.  Måske man kan finde frem til Ana Lauridsdatters far. Mon det er ham ved dåben lauritz Hansøn ?.

 

Ja, jeg mener at det er overveiende sannsynlig at dette er "din" Anne Olsdatters dåp. Og at du fant hennes antatte fars begravelse, styrker den teorien. Det samme gjør flere overlappinger blant fadderne for barna i morens barn i 2. ekteskap (se nedenfor).

 

Laurits (Lars) Hansen er en mulig far for Anna. Jeg kommer tilbake til ham. Men det kan også være flere mulige farskandidater.

 

Hvis vi ser på fadderne for de barna jeg har funnet at hun fikk med sin andre ektemann, Auen Erlandsen, finner vi flere andre Laurits'er som også kan være aktuelle:

 

1) Simon, døpt 14/7 1696, blant fadderne Laurits Mogensen i Vestfossen, Kjersti Lauritsdatter samt Ole Børgesen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002827487 

 

2) Simon, døpt 18/6 1699, her gjenfinnes to av faddernes fra Annes dåp i 1693: Anders (Gundersen) smed og Anne Ole Børgesens:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002829476 

 

3) Ole, døpt 8/10 1702, blant fadderne Laurits Hansen og Laurits Jonsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002831837 

 

4) Marte, døpt 25/3 1705, blant fadderne Anders (Gundersen) smed.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001908845 

 

5) Rønnaug, døpt 24/6 1708, blant fadderne Laurits Mathissen og Anders (Gundersen) smed.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001911576 

 

Her er det altså fire ulike Laurits'er, men Laurits Hansen går igjen både her og ved dåpen i Annas første ekteskap. Det er imidlertid en hake ved ham i det jeg mistenker at han er den Laurits Hansen som nevnes i skifte etter faren i 1692 på gården Spæren (søndre), som grenser til Vestfossen, gift i 1694, men ikke nevnes i morens skifte i 1739, noe som helst betyr at han var død uten livsarvinger. Men navnekombinasjonen er så vanlig at det godt kan ha vært flere med samme navn.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
René Robert Sveiu

Måske  vi kan finde frem til Anna Lauritsdatters far en gang.  Det var ærgeligt det ikke var ham Laurits  Hansen Spæren(Søndre).  Men noget andet Dag. Kan dette være Oluf Olufsen ved sin far da han dør her er en Anna Anne søster .

 

https://media.digitalarkivet.no/view/4890/5564

 

Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen
6 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Men noget andet Dag. Kan dette være Oluf Olufsen ved sin far da han dør her er en Anna Anne søster . https://media.digitalarkivet.no/view/4890/5564

 

Det er neppe mulig, i hvert fall ikke hvis Eline Hansdatter var moren hans. Det står om henne at hun er "nu gift med Ole Erichsen". Og ham finner jeg med barn til dåpen i 1683 og 1685. 

 

Ole Olsen sagmester oppgis å ha blitt 47 år gammel da han døde i 1694, d.v.s. at han var født ca. 1647. Så må en plusse på med minst et par tiår for når moren hans var født. Da er vi tilbake på 1620-tallet eller før, og noen født så tidlig var neppe i stand til å bli mor på 1680-tallet. 

 

 

Derimot tror jeg det er store muligheter for at denne karen, Henrik Olsen sagmester i Vestfossen, var Oles bror:

Vielse: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000112457 

Dåp: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002826727 

 

Henrik Olsen sagmester forsvinner for øvrig fra kildene på Eiker etter 1695. Om det betyr at han døde eller flyttet bort, vet jeg ikke.

 

Ved denne dåpen kjenner vi igjen flere av fadderne. Ingeborg (Andersdatter) Spæren var for øvrig Laurits Hansen Spærens mor.

 

Henrik var selv fadder, sammen med bl.a. Anna Lauritsdatter, for et av Anders (Gundersen) smeds barn i 1692:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002824867 

 

 

Og så tror jeg det er store muligheter for at Mari/Maren Olsdatter, gift med hammersmed Mikkel Johansen i Vestfossen, var Oles søster. Han hadde barn til dåpen fra 1683 og utover.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen
5 timer siden, René Robert Sveiu skrev:

Måske  vi kan finde frem til Anna Lauritsdatters far en gang. 

 

Anna Lauritsdatter var fadder også for et annet av Anders smeds barn i 1690:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002823093 

 

Anders (Gundersen) smed hadde i hvert fall barn til dåpen fra 1683 til 1697. Kona hans het visst Kjersti. Jeg har ikke funnet patronymikonet hennes.

 

Og i 1700 var en av døtrene deres fadder uten at hennes eget navn nevnes. Men hun synes å ha hett Anne og giftet seg i 1704. Hun var også fadder for Auen og Annas to yngste barn og Auen var fadder for hennes tre første barn med ektemannen Johannes Rasmusen. Videre var helst den Mari Andersdatter som var fadder for Auen og Annas yngste barn i 1708 ha vært deres datter.

 

Det er trolig at det var en eller annen forbindelse mellom Anders (Gundersen) smed og Anna Lauritsdatter. Denne forbindelsen kan være at Anders kone var den Kjersti Lauritsdatter som her var fadder for Annas første barn i ekteskapet med Auen Erlandsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002827489 

 

En annen som ofte opptrer i kildene sammen med Anna Lauritsdatter, hennes to ektemenn, Anders smed og kretsen rundt dem, het Ingeborg Lauritsdatter. Jeg mistenker at hun også kan ha vært Annas søster, uten at det bringer meg noe nærmere opphavet deres.

 

Jeg finner ingen av de to mulige søstrene nevnt i de skiftene som er gjengitt blant skiftekortene. Jeg har heller ikke funnet ut om Ingeborg var gift.

 

I sogneprestens manntall datert 12/1 1665 er det kun en Laurits registrert i Vestfossen, en Laurits Thorsen, 30 år.

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 9: Bragernes prosti, 1664-1666, s. 180-181
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005120098 
 

Han er for så vidt i passende alder til å kunne være Annas (og evt. Kjersti og Ingeborgs) far, men jeg har intet grunnlag for å si at så var tilfelle. Og ser en på gårdene rundt, var det flere Lars, Laurs og Laurits'er der, uten at jeg kan knytte noen av dem til noen av Lauritsdøtrene.

 

Det er i det hele svært utfordrende å finne opphavet til kvinner født før kirkebøkenes tid i byer og tettsteder når en ikke har skifter til å hjelpe seg med. 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
René Robert Sveiu
Posted (edited)

Dag Endnu en stor tak .  Når vi er ved det Dag.  Tænkte jeg på at Ole Pedersen Vestfossen der blev gift med Anne Olsdatter. Du fandt ham død i Vestfossen Eiker i 1743. Om dette kan være Ole Pedersen Vestfossen bror Halvor Pedersen eller hans far han er med ved alle tre dåb her Anne https://www.digitalarkivet.no/view/ 255/pd00000001917435 og  Peder 1717 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001919551. Og ved marthas fødsel. 1721 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001922934  kan Halvor Pedersen være hans far. Kan du finde Oles forældre Dag.       https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001922934

Edited by René Robert Sveiu
Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Takk for det! 

 

Siden det er flere av dine lenker som ikke virker, legger jeg inn lenker til alle barna jeg har notert som barn av dette ekteskapet:

1) Anne, døpt 30/6 1715: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001917435 

2) Peder, døpt 19/12 1717: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001919551 

3) Peder, døpt 24/6 1720: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001921804 

4) Martha, døpt 14/9 1721: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001922934 

5) Guro, døpt 27/8 1724: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002285356 

6) Ole, døpt 26/12 1728: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002286205 

 

Ved samtlige dåper var Halvor Pedersen blant fadderne. Jeg er enig i at det gjør det fristende å gjette på at han var Oles bror. Men jeg har ikke funnet noe bevis for at så var tilfelle. Jeg finner ingen som kan være ham som gift eller som far til dåpsbarn. Dermed mister vi muligheten for gjensidig fadderskap som kunne styrket eller svekket hypotesen. Jeg finner heller ikke noe skifte for noen som kan ha vært ham.

 

Og når jeg ser i Ole Pedersens skifte fra 1743, finner jeg ingen henvisning til ham. Vergene for de umyndige barna tas fra morens slekt.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0009a: Skifteprotokoll, 1743-1745, s. 52b-53a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081027630416 
 

Halvor Pedersen kan ikke ha vært Oles far, i tilfelle ville Ole ha hett Ole Halvorsen. -sen-navnene var da ikke arvelige etternavn, men patronymikon (farsnavn).

 

 

 

Ole Pedersen i Vestfossen, nok samme mann, gravlegges 23. søndag etter trefoldighet (28. oktober) 1742 med oppgitt alder 62 år (langt nede på høyre side):

SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7 /1, 1733-1808, s. 32
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061220610414 
 

Dermed var han etter alt å dømme født før kirkebøkene tar til i 1683, eller i det minste før vi får navn på dåpsbarna i 1689. 

 

Det var flere Peder'e i Vestfossen og nærmeste omegn som hadde barn til dåpen i 1680- og 1690-årene. En av disse het Peder Halvorsen og hadde barn til dåpen 28/3 1686, 3/2 1689 og 28/3 1692. De to første barna er navnløse uten at faddere oppgis.

Her er den siste fra 1692: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002824512 

 

Her gjenkjenner jeg noen av fadderne vi før har vært innom. Men jeg har ikke noe grunnlag for å påstå at det var han var far til Ole og Halvor. Og jeg finner ikke noe skifte etter ham. Jeg leser heller ikke noe i Oles skifte som peker mot hvem foreldrene hans kan ha vært.

 

Den siste kildeserien som, hvis en heldig, muligens vil kunne gi noen opplysninger om Oles slektninger, er tingbøkene. Men de er svært omfattende og vil ta svært lang tid å gjennomgå. Det samme gjelder de andre født før kirkebøkene vi tidligere har vært innom.

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.