Jump to content
Arkivverket

Kirsten Nilsdatter (1551-1635) gm Christopher Stub


Jørn Middelborg

Recommended Posts

Kirsten Nilsdatter (1551-1635) gm Christopher Nilsen Stub (1547-1630)

Gift 1581

 

A. Dette i følge: (1888). Dansk Personalhistorisk Tidsskrift, (2_3_4), 294–343. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78282

s. 299-301 (E.A. Thomle): "Christopher Stub var født i Oslo Pintseaften 1547 og døde der 9 Sept.1630. Han blev 1581 gift med Kirsten Nilsdatter „ sal.Sømbons", født i Oslo 1551, død i Eidsvold 10 December 1635. Med hende havde han [følgende] 11 Børn.”

 

B. En annen kilde er: Minister Finn Korens Anebok, E. Sem A.S. Halden, 1958.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012012408083?searchText=hospital&page=305

Kirsten Nielsdatter s. 303, f. 15.11.1551 i Oslo og d. 10.12.1653 i Eidsvoll.

 

Foreldre, s. 343

Far: Niels (Hanssøn? Sømbou?) d. før 1575

Gift før 1550 med Dorthe Bjørnsdatter f. ca 1530? , d. etter ca. 1575

Barn (rekkefølge ukjent):

1. Hans Nielssøn, borger i Oslo (far til herr Niels Klod i Røyken, som i 1634 ble fradømt sitt prestekall, Oslo Kap. prot. nr. 64, f. 224)

2. Marine (Maren) Nielsdatter d. etter 1618. Gift med kjøpmann i Oslo, Christen Voss, d. før 1616

3. Kirsten Nielsdatter

Datteren Kirsten kalles i Stubs slektsopptegnelser (NST X, 259) “Kirsten Nils Datter sal. Sømbous Datter”

 

Mor: Dorthe Bjørnsdatter f. ca. 1530? d. etter ca. 1575 (e. 1600?)

Gift 1) med Niels (Hanssøn? Sømbou?)

Gift 2) med Mads Jonssøn

Gift 3) med Skeldor Eivindssøn d. 1591-1600. Rådmann i Oslo ved prins Christian IVs hylling 1591.

Barn:

II. ekte:

1. Anne Madsdatter gift i desember 1595 med borger i Oslo, Diderik Byningk eller Vismer (Wismar) (NTGP I, 41, NST X, 259).

 

C. I følge: https://tore-nygaard.com/ostfold/3436.htm

hadde Dorthe minst tre søsken, bl.a.

1) Ingeborg Bjørnsdatter som var gift med Sogneprest Augustinus Frantzsøn Flor.

2) Niels Bjørnssøn, Sogneprest på Hadeland i 1567, og på Strøm i Odalen frem til 1599. Denne Niels ble i 1566 gift med Ingeborg Nielsdatter, søster til Biskop Jens Nielssøn.

 

Mitt spørsmål er om vi kjenner anene til Kirsten Nilsdatter, dvs hvem var foreldrene til Niels (Hanssøn Sømbou?) og til Dorthe Bjørnsdatter? Dorthe var gift med en Rådmann i Oslo, og hennes søster var gift med en sogneprest og hennes bror med søsteren til biskop Jens Nielssøn så de tilhørte en krets av geistlige.

 

Link to comment
Share on other sites

On 5/2/2021 at 4:04 PM, Jørn Middelborg said:

Far: Niels (Hanssøn? Sømbou?) d. før 1575

 

Jeg har sett at det har vært foreslått at "Sømbou" kan være Sandbu i Fron/Vågå. Er det noen som har noe å si om dette? 

 

Link to comment
Share on other sites

På 2.5.2021 den 11.04, Jørn Middelborg skrev:

A. Dette i følge: (1888). Dansk Personalhistorisk Tidsskrift, (2_3_4), 294–343. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78282

s. 299-301 (E.A. Thomle): "Christopher Stub var født i Oslo Pintseaften 1547 og døde der 9 Sept.1630. Han blev 1581 gift med Kirsten Nilsdatter „ sal.Sømbons", født i Oslo 1551, død i Eidsvold 10 December 1635. Med hende havde han [følgende] 11 Børn.”

 

Thomle skriver "sal. Sømbous" (ikke "Sømbons"). Her gjengir altså Thomle noen gamle slektsopptegnelser i privat eie som han har fått tilgang til. "sal. Sømbous" skal vel helst forstås slik at Kirsten var enke etter en "Sømbou", da hun ble gift med Christopher Stub.

 

 

På 2.5.2021 den 11.04, Jørn Middelborg skrev:

B. En annen kilde er: Minister Finn Korens Anebok, E. Sem A.S. Halden, 1958.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012012408083?searchText=hospital&page=305

Kirsten Nielsdatter s. 303, f. 15.11.1551 i Oslo og d. 10.12.1653 i Eidsvoll.

 

Foreldre, s. 343

Far: Niels (Hanssøn? Sømbou?) d. før 1575

Gift før 1550 med Dorthe Bjørnsdatter f. ca 1530? , d. etter ca. 1575

Barn (rekkefølge ukjent):

1. Hans Nielssøn, borger i Oslo (far til herr Niels Klod i Røyken, som i 1634 ble fradømt sitt prestekall, Oslo Kap. prot. nr. 64, f. 224)

2. Marine (Maren) Nielsdatter d. etter 1618. Gift med kjøpmann i Oslo, Christen Voss, d. før 1616

3. Kirsten Nielsdatter

Datteren Kirsten kalles i Stubs slektsopptegnelser (NST X, 259) “Kirsten Nils Datter sal. Sømbous Datter”

 

Mor: Dorthe Bjørnsdatter f. ca. 1530? d. etter ca. 1575 (e. 1600?)

Gift 1) med Niels (Hanssøn? Sømbou?)

Gift 2) med Mads Jonssøn

Gift 3) med Skeldor Eivindssøn d. 1591-1600. Rådmann i Oslo ved prins Christian IVs hylling 1591.

Barn:

II. ekte:

1. Anne Madsdatter gift i desember 1595 med borger i Oslo, Diderik Byningk eller Vismer (Wismar) (NTGP I, 41, NST X, 259).

 

Troverdigheten til denne boka får seg en knekk, straks man ser på den påståtte fødselsdatoen 15.11.1551. Fra Thomle ser vi at Kirsten ifølge slketsopptegnelsen skal være født 1551, samt at han i fotnoten skriver at "Et andet Sted i Optegnelsen angiver hun at være født 15 Novbr. 1533, men dette maa aabenbart være feilagtigt." I Korens anebok er dette altså syntetisert til en tilsynelatende sikker påstand om at Kirsten var født 15. november 1551.

 

Videre har "sal. Sømbous" blitt til "sal. Sømbous Datter", nå riktignok med henvisning til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Det kan være en misforståelse.

 

Jeg kan ikke se at Korens anebok gir noen begrunnelse for hvorfor Kirsten skulle være datter av Nils og Dorte Bjørnsdatter. Jeg skal ikke utelukke at det kan finnes en kilde som viser at Kirsten var datter av Dorte Bjørnsdatter og søster av Hans Nilsen og Marine Nilsdatter. I tilfelle kan faren Nils være en ellers ukjent person, hvis fornavn er utledet fra barnas farsnavn, og så er "Hanssen(?)" lagt til, fordi sønnen het Hans, mens "Sømbou(?)" er lagt til på grunnlag av at Kirsten var "sal. Sømbous" (som jeg altså i stedet tror viser til en tidligere ektefelle).

 

Summa summarum bør det først gjøres et arbeid med å kartlegge kildegrunnlaget for de påstandene som fremmes i Korens anebok, før en eventuelt begynner å se etter ytterligere aner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill, Kristian. Jeg er enig i at salige Sømbou kan vaere en tidligere ektemann. Mon tro hvilket (vanlig) navn Sømbou er en skrivemåte for. 

 

Er også enig i at det bør gjøres mer grunnarbeid med kilder. Jeg spør igrunn i tilfelle noen har jobbet med disse personene tidligere. Det henvises jo til NST et par ganger, og jeg har ikke oversikt over hva det har blitt skrevet om disse slektene tidligere. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.