Jump to content
Arkivverket

Minstealder for fadderar


Recommended Posts

Knut Skorpen

Norske Lov 2-5-5 seier m.a.: «De skal være Vidnisbyrd og Faddere til Daaben, som ere ærlige og uberygtede Folk». Men var det nokon nedre aldersgrense for fadderane? Eller var det formelt krav om gjennomført konfirmasjon?
Spørsmålet mitt gjeld konkret situasjonen i 1715, men svar som gjeld utanfor denne perioden kan også vere av interesse.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Kanskje NL 1-13-19 kom til anvendelse, altså 15-årsgrense?

«Vidner Barn, der under sine femten Aar er, da kand det Vidne hverken rejsis eller fældis. »

Link to post
Share on other sites
Jon Mamen

Jeg har  lett i boka: Gudstjenestelivet i Den norske kirke av Helge Fæhn. Den boka kan anbefales!

 

Kan ikke finne noen direkte aldersgrense. Men det ligger jo føringer i den gamle fadderformaningen slik den lød  ifølge Alterboka av 1688: I  gode Christne, som nu haver været Faddere til dette Barn, I skulle være Vidne at det er døbt i den Hellige Trefoldigheds Navn; og I skulle ogsaa vide hvad I ere samme Barn pliktige, om det saa skeer at Foreldrene døe, førend det kommer til Skiels Alder, at I da oplære det udi Børne Lærdommen, om I ere der tilstæde, at det maa, når det opvoxer, blive ved Christum, ligesom det nu ved Dåben er indpodet udi hannem. Fred være med eder! Amen

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)
4 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Kanskje NL 1-13-19 kom til anvendelse, altså 15-årsgrense?

«Vidner Barn, der under sine femten Aar er, da kand det Vidne hverken rejsis eller fældis. »

 

Denne artikkelen handler om vitneføring på tinget, og det er nok ikke direkte overførbart. Så vidt jeg forstår, kunne barn under 15 år vitne, men slike vitner kunne ikke "rejsis eller fældis".

Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)
8 timer siden, Kristian Hunskaar (privat) skrev:

Denne artikkelen handler om vitneføring på tinget, og det er nok ikke direkte overførbart. Så vidt jeg forstår, kunne barn under 15 år vitne, men slike vitner kunne ikke "rejsis eller fældis".

 

Jeg har vært borti noen slike tilfeller. Et sådant her: 

 

Jeg har vært av den tro at faddere, i hvert fall som hovedregel, skulle være konfirmerte personer. Har noen eksempler på at ukonfirmerte var faddere? 

Edited by Ivar Kristensen
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
1 time siden, Ivar Kristensen skrev:

 

Jeg har vært borti noen slike tilfeller. Et sådant her: 

 

Jeg har vært av den tro at faddere, i hvert fall som hovedregel, skulle være konfirmerte personer. Har noen eksempler på at ukonfirmerte var faddere? 

 

Fram til ein del år (10-25?) etter innføringa av konfirmasjonen i 1736, var nok faddrar flest ukonfirmerte...

(Knut viser til Kristian Vs Norske lov, 1687. )

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)
1 time siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Fram til ein del år (10-25?) etter innføringa av konfirmasjonen i 1736, var nok faddrar flest ukonfirmerte...

 

Det er en viktig presisering. Nesten alle kirkebøkene som jeg har sett i og brukt er fra tiden etter dette, så det var det jeg umiddelbart tenkte på. Ellers ser en i det tilfellet som jeg lenket til at en pike ikke kunne edfestes fordi hun var ukonfirmert. Men det er egentlig en annen sak. 

Edited by Ivar Kristensen
Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Ei av oppgåvene til fadrane var (og er) å vere vitne til at barna vart døypte. Eg har sett døme på at det mangelfull kyrkjebokføring har gjort at fadrar er blitt bedne om å stadfeste at dåp har vore gjennomført. Det er derfor rimeleg å rekne med at dei måtte vere i vitnefør alder.

Det er dessutan rimeleg å rekne med at dei måtte vere konfirmerte (mi sak gjeld 1715). Men det ser ut til at dette ikkje er lovfesta eller bestemt i ritualet.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Jon Mamen

Konfirmasjonen ble innført i 1736. Men også før den tid hadde kirken et opplegg med å undervise ungdom og prøve dem før de fikk adgang til nattverden. Alderen på dem som fikk denne adgangen kunne variere. Derfor fins det ikke noen direkte aldersgrense for faddere. Det står mer om dette i boka til helge Fæhn.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
heidi acherfiord

I 1980 sto jeg fadder, 15 år og ukonfirmert . Måtte vise attest til prest i kommunen dåpen foregikk, om at jeg gikk til konfirmasjonsundervisning i hjemkommunen, og skulle "stå for presten" ca en mnd senere.

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.