Jump to content
Arkivverket

Noen spørsmål om den eldste Schjelderup-slekta (biskop Jens ca 1510 - 1582)


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Posted (edited)

Uten å være skråsikker så er det en del som skurrer med Hattings historie om at søster til Biskop Jens først skal ha vært gift med Tomas Jørgensen i Fyn og deretter med en bonde i Hardanger hvor hun allerede 1525 får en sønn. Da er doktor Jens kun 5-15 år og det er enda mange år til han har noe å gjøre med Norge. Hvordan ser vi for oss at søsteren skulle havne hos en gardbruker i Hardanger?

 

Fra Hattings 1775 utgave:

 image.png.e1cbd225ab01b9a1ef2b07ba582dc7b6.png

 

Jeg finner ingen Jens eller Bonde i Ulvik i skattemanntallet 1563, men det betyr lite. Far til Herr Jens Bonde er sannynsligvis død da. Men jeg finner heller ingen hint til ham i Diplomatarium Norvegicum eller andre tidligere kilder. Var han gift med søster til biskopen var han neppe småbruker.

 

Jeg sier ikke at jeg har gode holdepunkter for denne teorien, men jeg finner faktisk en Jens Bonde i rett tid i et område som er mer logisk. 

 

I 1532 finner jeg en Jens Bonde nevnt to ganger i Nykøbing i Mors.

https://www.nb.no/items/82fc44638e5121c930a91641324d8d24?page=443&searchText=bonde

 

Nykøbing i Mors ligger på andre siden av Limfjorden i forhold til Hobro:

https://www.google.com/maps/place/7900+Nykobing+Mors,+Denmark/@56.8521798,8.6245168,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46497786061d0e1f:0x789bc9d8c80b727c!8m2!3d56.7955597!4d8.8574417

 

(En Nils Bonde er nevnt i samme område samme år: 

https://www.nb.no/items/82fc44638e5121c930a91641324d8d24?page=485&searchText=bonde)

 

 

Den 27. februar 2 år før får Jens Jensen og hans hustru Bodil Jensdatter brev på at de til evig tid må beholde kronens gård i Kongens Tiisteedt. 

 

Jeg har ingen holdepunkter til å si at dette er Jens Bonde, men om dette er den Thisted jeg tror det er, ligger det rett ved Nykøbing. 

https://www.google.com/maps/place/7700+Thisted,+Denmark/@56.9793041,8.5154634,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464998ebfa5fa5dd:0x9119c872cd2b7cbc!8m2!3d56.959168!4d8.7034921

ENDRET: Jeg har faktisk et holdepunkt. Ved gjennomlesning ser jeg at den første oppføringen av Jens Bonde refererer til en søksmål om Twsted. Dette er fort samme gård.

 

Og dersom Jens har en eldre halvsøster Kirsten Jensdatter, er det vel sannsynlig at Bodil også er en Jensdatter om Jens Bonde fødes så tidlig som 1525.

 

LAGT TIL: alt dette betinger at Hatting faktisk visste navnene på Jens Bondes foreldre.

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Hatting referer til Edvardsen som hans kilde. Kanskje Edvardsens skriverier burde finnes og sjekkes. Så hvem er denne Edvardsen som skrev et eller annet før 1775 og hva skrev han?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Den 27. februar 2 år før får Jens Jensen og hans hustru Bodil Jensdatter brev på at de til evig tid må beholde kronens gård i Kongens Tiisteedt. 

 

Jeg har ingen holdepunkter til å si at dette er Jens Bonde, men om dette er den Thisted jeg tror det er, ligger det rett ved Nykøbing. 

https://www.google.com/maps/place/7700+Thisted,+Denmark/@56.9793041,8.5154634,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464998ebfa5fa5dd:0x9119c872cd2b7cbc!8m2!3d56.959168!4d8.7034921

ENDRET: Jeg har faktisk et holdepunkt. Ved gjennomlesning ser jeg at den første oppføringen av Jens Bonde refererer til en søksmål om Twsted. Dette er fort samme gård.

 

Og dersom Jens har en eldre halvsøster Kirsten Jensdatter, er det vel sannsynlig at Bodil også er en Jensdatter om Jens Bonde fødes så tidlig som 1525.

 

LAGT TIL: alt dette betinger at Hatting faktisk visste navnene på Jens Bondes foreldre.

 

 

Kongens Tisted: https://map.krak.dk/søg/kongens-tisted

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
17 minutter siden, Remi skrev:

Hatting referer til Edvardsen som hans kilde. Kanskje Edvardsens skriverier burde finnes og sjekkes. Så hvem er denne Edvardsen som skrev et eller annet før 1775 og hva skrev han?

 

Det er snakk om Edvard Edvardssøn og hans store verk om Bergens historie, som ligg føre i to redaksjonar frå 1674 og 1694. Trykt av Bergens historiske forening i to band kring 1950, her frå b. 2 s. 109. Men når det gjeld Jens Bonde bygger Edvard Edvardssøn heilt på Absolon Pederssøns dagbok (1963-utgåva: s. 124 og 151), og skriv ikkje noko meir enn det Absalon gjer. Med andre ord kjem verken patronymikonet "Jensen" eller informasjonen om fødeåret ca. 1525 og fødestad Ulvik frå Edvard Edvardssøn eller hans kjelde. 

Skärmavbild 2021-06-09 kl. 14.04.09.png

Edited by Lars Rottem Krangnes
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Jan H. Trelsgård skrev:

Da er Tisted lenger unna Nykøbing enn jeg trodde, men sånn sett nærmere Skjeldrup. 

 

Det utelukker vel allikevel ikke at det er samme person og sted det er snakk om. Jeg ser også at jeg glemte linken til Jens Jensne og Bodil Jensdatter.

https://www.nb.no/items/82fc44638e5121c930a91641324d8d24?page=267&searchText=bodil

Link to comment
Share on other sites

Altså - bare mellom 1513 og 1550 finner jeg 23 Jens Bonde/Bondesen og 7 Bonde Jensen/Jessen nevnt i dokumenter i Danmark.

Her kan du søke på fornavn eller stedsnavn (dokumentet kommer ikke opp):

Landbohistorisk Selskab/Afdeling for Navneforskning

http://adkomstregistrering.navneforskning.ku.dk/gamle/

 

Dette blir helt umulig så lenge vi ikke kjenner "vår" Jens Bondes patronym, tror jeg.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Niels Blocki Rold nevnes også flere ganger:

Niels Block bd i Rold, herredsfoged i Hindsted h (d 1574) ; 1533-003 ; bu 1535-262 ; (1535) 1537-292 ; 1541-326 ; u 1545-183

Niels Blaack herredsfoged i Hindsted h se Niels Block i Rold.

 

Jens Jensen herredsfogd i Gislum nevnes her s. 69

https://slaegtsbibliotek.dk/907564.pdf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Anita Holck skrev:

Altså - bare mellom 1513 og 1550 finner jeg 23 Jens Bonde/Bondesen og 7 Bonde Jensen/Jessen nevnt i dokumenter i Danmark.

Her kan du søke på fornavn eller stedsnavn (dokumentet kommer ikke opp):

Landbohistorisk Selskab/Afdeling for Navneforskning

http://adkomstregistrering.navneforskning.ku.dk/gamle/

 

Dette blir helt umulig så lenge vi ikke kjenner "vår" Jens Bondes patronym, tror jeg.

 

Dette er jo veldig interessant. Jeg har selv lett i Diplomatarium Danicum, men den slutter jo ca 1450, så litt tidlig for det vi er ute etter. Jeg skjønner imidlertid ikke helt hvordan registeret fungerer. Det virker ikke som det linkes til selve dokumentet, innholdet eller hvor dette er å finne noe sted? Men det er sikkert jeg som har tungt for det 🙂

 

(Forøvrig finner jeg flere Jens Bonde-r i Diplomatarium Danicum også.)

 

 

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Anita Holck skrev:

Jens Jensen herredsfogd i Gislum nevnes her s. 69

https://slaegtsbibliotek.dk/907564.pdf

 

Det er interessant at forfatteren Ole Færch ikke har fått med seg at Jens Jensen herredsfogden hadde en kone ved navn Bodil Jensdatter. Det er også interessant at en Jens Jensen er herredsfogd i Rold fram til Nils Block overtar og Jens Jensen herredsfogd i Gislum dukker opp. Færch spekulerer også i om Kirsten Jensdatter er datter av denne og ikke er halvsøster til Jens Skjelderup.

 

Siden Jens ser ut til å være det mest vanlig navnet i Danmark på den tiden er det vanskelig å si noe som helst ut fra dette, men jeg merker meg også at Jens Jensen er innblandet i en sak (1519-056) der det også er en Jens Jensen fra Skjellerup.

 

Link to comment
Share on other sites

Hvordan man finner ut av nummereringen i Adkomstregistrering er mer enn jeg begriper.

Du har funnet ut at Jens Jensen og Bodil Jensdatter får beholde kronens gård i Kgs. Thisted i 1530

https://www.nb.no/items/82fc44638e5121c930a91641324d8d24?page=267&searchText=bodil

Henvisningen under det dok. er III, 80 b: C, 223b

Det må være samme brev som Adkomsregistreringen kaller 1530-32 - men hva har -32 med III, 80 b: C, 223b å gjøre?

Og det står jo ikke i det dok. at han er fogd til Gislum herredsting. Har man bare antatt at det er samme mann som Jens Jensen i Tisted som nevnes 1533-53

 

Edited by Anita Holck
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Anita Holck skrev:

Det må være samme brev som Adkomsregistreringen kaller 1530-32 - men hva har -32 med III, 80 b: C, 223b å gjøre?

Veldig godt spørsmål. 32 er jo tydeligvis bare et løpenummer. Kanskje det refererer til ei liste vi ikke har funnet eller har tilgang til?

Link to comment
Share on other sites

Det står i forordet 🙂

 

Af Frederik den Førstes Registre findes der ikke mindre end tre forskjellige Haandskrifter, hvoraf de to tilhøre den fra Kancelliet til Geheime-Arkivet afgivne Samling af kongelige Kopibøger (Nr. 2 og 3), og det tredie opbevares i Samlingen Danske Kongers Historie (Nr. 13) smstds. De to førstnævnte ere Renskrifter og citeres her som II og III; det sidste Haandskrift er derimod en Koncept, her anført som C. 

 

III = Kong Frederik den førstes registre, kopibok 3  (link til arkivkatalog) 

80b = Folionummer 

 

C = Kong Frederik den førstes registre, konsepter (link til arkivkatalog) 

223b = Folionummer 

 

Begge er skanna og tilgjengelege på sa.dk 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Lars, den er grei. Men Adkomstregistreringen opererer med helt andre numre. Som gjør det helt umulig å gå den andre veien, fra Adkomstregistreringen (hvor du f. eks. finner et navn du vil se nærmere på) og til registrene.

Link to comment
Share on other sites

Aha, då forstår eg. Det ser ut til at den "delen" av arkivet rett og slett ikkje er publisert, slik at det blir umogleg å finne ut kva dokument det enkelte løpenummer refererer til utan å gå til det fysiske arkivet. Ganske upraktisk! 

 

Alle adkomstregistreringens dokumenter er identificeret ved et årstal + et løbenummer. Løbenummeret kan være videreinddelt ved hjælp af bogstaver/bogstaver + tal. Ved at søge på dokument fås oplysning om alle de steder og personer, som er omtalt i det pågældende dokument. Teksten i de enkelte dokumenter kan findes i Adkomstregistreringens arkiv på Institut for Navneforskning.

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

Det står i forordet 🙂

 

Af Frederik den Førstes Registre findes der ikke mindre end tre forskjellige Haandskrifter, hvoraf de to tilhøre den fra Kancelliet til Geheime-Arkivet afgivne Samling af kongelige Kopibøger (Nr. 2 og 3), og det tredie opbevares i Samlingen Danske Kongers Historie (Nr. 13) smstds. De to førstnævnte ere Renskrifter og citeres her som II og III; det sidste Haandskrift er derimod en Koncept, her anført som C. 

 

III = Kong Frederik den førstes registre, kopibok 3  (link til arkivkatalog) 

80b = Folionummer 

 

C = Kong Frederik den førstes registre, konsepter (link til arkivkatalog) 

223b = Folionummer 

 

Begge er skanna og tilgjengelege på sa.dk 

 

 

Sleit litt med å finne den første, for det er ikke noe folio 80b, men fant begge til slutt, uten at jeg kan se at det ga hverken noen ekstra navn eller bekreftelse på at dette er samme Jens Jensen som er herredsfogd:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1195970#297791,61122055

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20223637#297788,61121671

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser på Jens Jensen, herredsfogden i Gislum og kona Bodil Jensdatter, ekteparet som fikk beholde gården i Kongens Tisted av kongen - og som vi har lurt på om kan være foreldre til Jens Bonde i Bergen.

Kan han være kommet fra herregården Bonderup, den senere Lerkenfeld (ikke å forveksle med Lerchenfeldt gods i Kalundborg) som ligger bare 17 km unna?

Så jeg leker med Google-maps. Og ser at det finnes flere Bonderup.....

https://www.google.com/maps/dir/Kongens+Tisted+kirke,+Elbjergvej,+Nørager+kommune,+Danmark/Svingelbjergvej+106,+9640+Farsø,+Danmark/@56.7487783,9.585374,2352m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4649455ea3bf5f89:0xadf29ed074d6fbca!2m2!1d9.5901266!2d56.7501654!1m5!1m1!1s0x46495d25cf89cddd:0xa8c6fc67eb9d8180!2m2!1d9.3824115!2d56.7349556!3e0

Link to comment
Share on other sites

På 15.6.2021 den 12.09, Anita Holck skrev:

Kan han være kommet fra herregården Bonderup

 

Det er selvfølgelig mulig - som mye annet 😉 

 

Jeg har fått svar fra Landbohistorisk Selskab. Nummerene refererer til et gammelt kartotek-system som oppgir kilden og også har kopi av kilden. Her er 1533-143:

image.png.e2edd651ee8a2d47c48d6c0365e3f030.png

 

Denne kilden er Diplomatarium Vibergense, s. 189. Bonderup er nevnt. Men det er mange andre steder også. Jeg har bedt pent om kortet til 1547-234 også, uten at jeg har så høye forhåpninger. 

 

Alt hviler jo på at navnene til Hatting er riktige, og det kan i hvert fall ikke jeg underbygge, så det er neppe så mye å hente her.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.