Jump to content
Arkivverket

Modum 1783/84: Skifte etter Maren Olsdatter Pilterud. Ny, dårlig leser med uskarp skanning søker hjelp


Recommended Posts

tom askerøi

Er det noen som kan få noe fornuftig ut av "innledningen" i dette - midt i midterste kolonne på høyre side: 

https://www.digitalarkivet.no/sk20081028610395

Å forstørre noe særlig gjør det bare mer uskarpt (for meg), men ved bruk av forstørrelsesglass synes jeg å skimte:

"...8. (måned) . 1783... (dag) . 10. 1784"

"Kongelig Majest.... 1784. jan 4.....Maren Olsd Badørk vigen ..... Pilterud...... Ellef Halvordsen.....ægteskap avlede (tall?) börn"

"... Ole Ellefs - myndig"

"2. (eldste datter?) Inger ... Ellefsd - 30 aar ugift"

"3. anden (?) Anne Ellefsd - 22 aar ugift"

"4. ? Karen(?) Ellefsd - 19 aar "


Derfra strekker jeg ikke til - og om det i det hele tatt lar seg tyde/tolke: står det noe som er av interesse for en slektsforsker ut avsnittet/innledningen?

 

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Et forsøk på innledningen:

 

01 Kongelig Majestetz Justitsraad og Sorenskriver over

02 Ager, Modum og Sigdahl Giør Vitterlig at Aar

03 1784 den 19 Juni blev en Skifte Ret sat paa Mo-

04 dums Præstegields (??) Thingstæd Sønstebye

05 i overværelse af Sognets Lensmand H: J:(?)

06 Kollerud(?) – (??). Vidnerne Lensmand Peder

07 H. Kollerud – Anders H. Braatten til behand-

08 ling af et Lovlig Arve Skifte efter afgl:

09 Maren Olsd. Badsetvigen under gaarden

10 Pilterud hvad kan faldes til Deeling, naar

11 Gielden er betalt imellem Enkemanden

12 Ellef Halvorsen og hs med den afdøde i

13 Lovligt ægteskab sammen avlede 4 Børn som

14 ere 1. Ældste og eneste Søn Ole Ellefsen

15 myndig.

16 2. Ældste Datter Inger Ellefsd: 30 aar gl: ugift

17 3. Anden D : Anne Ellefsd: 22 aar gam. ugift

18 4. tred. D. Karie Ellefsd: 19 aar gl: (??) ugift.

19 Alle Døttrene borte i Tienseste. –

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Videre, summarisk om skiftet og med de største forbehold ang. ‹sitatene›:

 

 

Ved registreringen beløp løsøret seg til 64rd 2ort 18s, men ved auksjonen innkom 72rd 1ort 16s.

 

Samlet gjeld og utgifter: 29rd 2ort 17s, men så tillegges ytterligere utgifter: et prosentbeløp (1%) pluss stemplet papir 1ort.

 

Igjen til deling 42rd. Skriver Førgetiuge og Toe Rigsdaler.

 

Enkemannens hovedlodd: 21rd

Sønnen: 8 - 1 - 14

Døttrene: 4 - 14

 

Faren blir formynder for døtrene (som han allerede er) men, fordi disses tilfaldne og udlagde Arv er saa ubetydelig . . . da tillades allernaadigst . . . at samme arvemidler maa hd Døttre tildælles imod vedbørlig bekræftet Qvittering af Dem som alle ere af Een alder at een selv kan see Arven for sig vel anvent.

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Jon Mamen

Even får det til! Som lokalkjent får jeg bare si at sorenskriverdistriktet er Eger, Modum og Sigdahl.

Plassen under Pilterud tror jeg Even har lest rett. I dag heter stedet Badstuviken

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Hei, Jon!

 

Tusen takk for korreksjon ang. Ager/Eger. Hvor ville vi vært uten lokalkunnskapen?

 

Ad. Badsetvigen: Senere i skiftet står det ganske riktig Badstuvigen. Men siden den ‹biten› jeg transkriberte ganske tydelig (i mine øyne) hadde førstnevnte temmelig klart skrevet, gikk jeg for dét. Uten lokalkunnskap. Takk, igjen 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
tom askerøi

FANTASTISK hva dere får til! En kjempetakk til dere begge! Og mye mer enn jeg ba om!

 

Men kan jeg likevel være så frekk å spørre om (no)en av det som for meg ser ut som datoer helt i starten sier noe om når hun døde? Jeg kan ikke finne hennes begravelse i kirkeboken 1782-1784...

 

Men uansett: 1000 TAKK! Jeg er så imponert!

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

«Frekk»? Aldri frekt å spørre om hjelp. Det kan derimot av og til føles litt frekt å svare, når man egentlig ikke har et konsist svar . . . 😉

Som nå.

 

Helt i starten:

 

Skifte Forretning efter afgl: Maren Olsdat:

Pilterud Eye i Modums Præstegield begyndt

Den 8de Decbr 1783 (??) 27 Septbr. og (??)

(??) Den 21 Octobr 1784.

 

Selv om jeg, irriterende nok, ikke klarer å lese alle (??)-ordene, så tror jeg – ut fra konteksten – at disse datoene handler om når de ymse ‹delene› av skiftet ble foretatt. Ergo ingen dødsdato for fruen. Dessverre.

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
tom askerøi
Posted (edited)

Etter den utrolige jobben du hadde gjort med et helt avsnitt PLUSS fordelingen av arven føltes det "frekt" (eller kanskje "utakknemlig"?) å spørre om enda mer. Men jeg er både glad for at du tar maset mitt pent - og er svært takknemlig for de opplysningene jeg får. 

Og selv om det altså ikke var noen dødsdato i skiftet, så har jeg i hvert fall - ved din hjelp - tidfestet dødsfallet til før 8/12-1783!

 

Enda en gang 1000 TAKK! (Og nå har jeg funnet "takketegnet", også...

 

Edited by tom askerøi
årstall trkleif 1873 retter til 1783...
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.