Jump to content
Arkivverket

Hans Hansson (1756-1822), fødd på Skamsar i Skjåk - via Bråtå og Jostedalen attende til Dalen, Sperstad i Skjåk - fleire barneborn vert sakna - kanskje i Romsdalen?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Det var mykje naud i øvre Gudbrandsdalen sist på 1700-talet, og mange huslydar trekte ned til indre Sogn, ikkje minst til Jostedalen, for der å kunna brødfø seg betre.  Fleire av desse flytte attende til Gudbrandsdalen før 1820.  Ein av desse huslydane er tema for dette emnet:

 

Hans Hansson, barnefødd på Skamsar i Skjåk. men i fleire år husmann i Bråtå, heit øvst i Skjåk på grensa til Jostedalen, flytte kring 1794 med huslyden sin til Jostedalen.  Eg arbeidde ein del med denne ætti for om lag 30 år sidan, men manglande tilgong til kjelder den gongen gjorde det vanskeleg å koma so langt som eg ønskte.  Hans flytte attende til Skjåk, og dei fleste borni vart gifte og budde der, men ei svigerdotter forsvinn og likeins forsvinn fleire barneborn.  Ymse tydar på at dei fór vidare til Romsdalen, men der har eg aldri greidd å finna dei att!

 

Kanskje tidi no er komi for å gjera noko med dette?  Eg satsar på ekspertisen i Brukarforum!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for heile denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar i Skjåk, var son av gardbrukar Hans Larsson på Skamsar, opphavleg frå

 

 

     ##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

     og kona Ragnhild Syversdotter frå

 

 

     ##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

     og vart døypt i Skjåk 10.10.1756.  Han gifte seg i Skjåk 20.1.1783 med Martha Larsdotter frå

 

 

     ##### (opphavet hennar? – budett på Hole i Skjåk i 1783!)

 

 

     Ho var dotter av

 

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1757!?)

 

 

Hans og Marit budde først som plassfolk i Bråtå i Skjåk fram til kring 1794.

Kring 1794 flytte so Hans Hansson og Martha hit til Jostedalen for å busetja seg som plassfolk på Runningen under Myklemyr.  Me veit ikkje om det hadde butt nokon på plassen sidan Endre flytte herifrå i 1765, so kan henda laut Hans og Martha rydda opp att plassen då dei kom hit, men dei vart i alle fall buande her like til kring 1813.

Kring 1813 flytte Hans og Marit attende til Skjåk, og dei busette seg då som plassfolk på Dalen under Sperstad i Skjåk der Marit d. som husmannskone 18.3.1821.  Hans d. same staden som innerst og enkjemann 28.10.1822.

Me kjenner til seks born etter Hans og Martha på Runningen:

 

 

##### (hadde dei fleire fødde i Skjåk?)

 

 

 1. Ragnhild Hansdotter (1783-1841), vart gift med husmannssonen Lars Johannesson frå Rønneisøyri under Rønnei i Luster (1774-1850) (s.d.).

 2. Lars Hansson, døypt i Skjåk 7.1.1787, vart konfirmert i Jostedalen i 1803.

Lars Hansson flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 3.4.1823 med Anna Thoresdotter frå Gløverstad i Skjåk.  Ho var dotter av gardbrukar Thor Hansson på Gløverstad, opphavleg frå

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

og kona Brit Nilsdotter frå Kummen og vart døypt i Skjåk 28.7.1797.  Lars og Anna busette seg som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Lars d. som legdelem 5.9.1829.  Anna Thoresdotter flytte truleg som enkje kring 1839 til Aukra i Romsdalen,

 

 

##### (den seinare lagnaden hennar?)

 

 

Lars og Anna fekk to born i lag:

a. Marit Larsdotter, f. i Skjåk 7.8.1824, d. i barseng som husmannskone på Mallaugsøygard i Skjåk 10.7.1860.  Ho gifte seg i Skjåk 10.5.1859 med Johannes Olson frå Mallaugsøygard i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 25.3.1834 og d. som gardbrukar på Øygarden i Skjåk 6.9.1921.  Johannes gifte seg som enkjemann att i Skjåk 5.5.1872 med Anna Amundsdotter frå Skjåkeiget i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 3.12.1839 og d. som kårenkje på Øygarden 20.2.1924.  Johannes Olson var snikkar og postbod og busette seg som gardbrukar på Øygarden, Gløverstad i Skjåk.  Han fekk i alt sju born; av desse var ei dotter frå første ekteskapet med Marit Larsdotter.

b. Hans Larsson, f. i Skjåk 22.9.1827, flytte kring 1839 til Aukra i Romsdalen, truleg i lag med mor si,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

 3. Hans Hansson, døypt i Skjåk 23.11.1788, vart konfirmert i Jostedalen i 1804.

Hans Hansson flytte òg attende til Skjåk i vaksen alder og gifte seg der 1.3.1816 med Embjørg Larsdotter frå Skamsar i Skjåk.  Ho var dotter av innerst Lars Olson på Skamsar, opphavleg frå

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

og kona Anna Pedersdotter frå

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

og vart døypt i Skjåk 26.12.1791.  Hans og Embjørg slo seg ned som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Embjørg d. som husmannskone 15.5.1839.  Hans Hansson d. same staden 27.11.1844.  Dei fekk ni born i lag:

a. Ole Hansson, f. i Skjåk 9.12.1815, d. som enkjemann i Brukvernstugun i Skjåk 26.9.1874.  Ole gifte seg i Skjåk 15.11.1847 med Eldri Larsdotter frå Hjelter i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 9.9.1819 og d. som innerstkone i Øyom 16.7.1858.  Ole Hansson var møllar, og han og Eldri budde på Øyom under Sperstad i Skjåk.  Dei fekk tre søner i lag.

b. Marit Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 2.2.1818, vart konfirmert i Skjåk i 1832,

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

c. Marit Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 23.4.1821, d. som kårenkje på Krossvegen i Skjåk 16.6.1898.  Marit gifte seg i Skjåk 27.4.1847 med Ole Olson frå Dalen i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 19.2.1818 og d. som husmann på Krossvegen 24.6.1869.  Ole og Marit var plassfolk på Krossvegen under Vigstad i Skjåk og fekk ei dotter i lag.

d. Hans Hansson, f. i Skjåk 4.1.1824, d. i Dalen i Skjåk 7.3.1824.

e. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 10.4.1825, flytte i 1842 til Romsdalen,

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

f. Ragnhild Hansdotter, f. i Skjåk 20.2.1828, d. på Brukvernstugun i Skjåk 15.9.1904.  Ragnhild var spinnerske og budde i lag med søsteri Embjørg på Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk, ugift.

g. Embjørg Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 26.1.1831, d. som husmannsenkje på Grimstadhaug i Skjåk 6.3.1922.  Embjørg gifte seg i Skjåk 21.5.1862 med Hans Olson frå Henrikstugun i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 1.12.1825 og d. som legdelem på Brukvernstugun i Skjåk 3.3.1898.  Embjørg og Hans tok først over heimeplassen hans på Henrikstugun under Ånstad nordre i Skjåk, men flytte sidan til Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk.  Som enkje utvandra Embjørg i 1900 til Amerika, men ho kom nok snart attende til Skjåk.  Ho og Hans fekk fem born i lag.

h. Hans Hansson, f. i Skjåk 15.2.1834, d. i Dalen i Skjåk 14.5.1839.

i. Embjørg Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 21.4.1839, d. i Dalen i Skjåk 21.6.1839.

 4. Martha Hansdotter, døypt i Skjåk 19.8.1792, vart konfirmert i Jostedalen i 1807.

Også Marit Hansdotter flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 30.3.1821 med Lars Hansson frå Hove i Skjåk.  Han var son av gardbrukar Hans Sølfestson på Hove, opphavleg frå

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

og kona Livø Larsdotter frå

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

og vart døypt i Skjåk 25.4.1779.  Lars og Marit slo seg ned som plassfolk i Hovsbakken under Hove der Lars d. som husmann 9.8.1831.  Marit Hansdotter d. som husmannsenkje same staden 19.4.1868.  Ho fekk i alt fem born, fire med ektemannen og eitt før ho gifte seg:

a. Marit Martinsdotter, dotter av Marit og ein Martin Torstenson frå Dalen i Skjåk, var f. i Skjåk 6.1.1816.  Marit vart konfirmert i Skjåk i 1830,

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

b. Hans Larsson, d.e., f. i Skjåk 9.12.1819, vart konfirmert i Skjåk i 1836,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

c. Hans Larsson, d.y., f. i Skjåk 30.8.1823, vart konfirmert i Skjåk i 1838,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

d. Torsten Larsson, f. i Skjåk 30.12.1827, gifte seg i Skjåk 17.5.1853 med Marit Hansdotter frå Hjeltartrædet under Hjeltar i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 26.2.1826.  Torsten og Marit var plassfolk på Hovsbakken under Hove i Skjåk, men utvandra i 1862 til Amerika.  

 

 

     ##### (lagnadane deira?)

 

 

e. Live Larsdotter, f. i Skjåk 21.3.1831, d. på Hovsbakken 3.5.1836.

 5. Ole Hansson (1795-1797), f. og d. i Jostedalen.

 6. Ole Hansson (1798-1799), f. og d. i Jostedalen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

d. Torsten Larsson, f. i Skjåk 30.12.1827, gifte seg i Skjåk 17.5.1853 med Marit Hansdotter frå Hjeltartrædet under Hjeltar i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 26.2.1826.  Torsten og Marit var plassfolk på Hovsbakken under Hove i Skjåk, men utvandra i 1862 til Amerika.  

     ##### (lagnadane deira?)

 

Marit, 1854

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038843277

 

Live, 1856

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038843937

 

Lars, f. 13.11.1859

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000039134128

 

Skudd i blinde: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MNS4-F4M

Type hendelse: Census
Navn: Tosten Larson
Kjønn: Male
Alder: 42
Hendelsesdato: 1870
Sted for hendelse: Viroqua, Vernon, Wisconsin, United States
Fødselsår (anslått): 1828
Fødested: Norway
Rase: White
Page Number: 45
 

Husstand Rolle Kjønn Alder Fødested
Tosten Larson   M 42 Norway
Mariah Larson   F 44 Norway
Mary Larson   F 16 Norway
Lira Larson   F 13 Norway
Hans Larson   M 7 Wisconsin
Anna L Larson   F 0 Wisconsin

 

Kanskje jeg er på rett spor, likevel?

https://www.findagrave.com/memorial/104623317/tosten-larson

https://www.findagrave.com/memorial/104623320/marit-t.-larson

https://www.findagrave.com/memorial/104623330/lars-t.-larson

https://www.findagrave.com/memorial/104623357/anna-t.-larson

https://www.findagrave.com/memorial/104623352/torval-t.-larson

https://www.findagrave.com/memorial/86808713/anna-louise-sorenson

Tosten Larson

BIRTH 30 Dec 1827
DEATH 15 Oct 1900 (aged 72)
Chetek, Barron County, Wisconsin, USA
BURIAL Westby, Vernon County, Wisconsin, USA
MEMORIAL ID 104623317 · View Source

 

Marit T. Larson

BIRTH 20 Feb 1826
DEATH unknown
BURIAL Westby, Vernon County, Wisconsin, USA
MEMORIAL ID 104623320 · View Source

 

Lars T. Larson

BIRTH 3 Nov 1859
DEATH 7 Aug 1868 (aged 😎
BURIAL Westby, Vernon County, Wisconsin, USA
Link to comment
Share on other sites

På 21.6.2021 den 18.27, Lars E. Øyane skrev:

Det var mykje naud i øvre Gudbrandsdalen sist på 1700-talet, og mange huslydar trekte ned til indre Sogn, ikkje minst til Jostedalen, for der å kunna brødfø seg betre.  Fleire av desse flytte attende til Gudbrandsdalen før 1820.  Ein av desse huslydane er tema for dette emnet:

 

Hans Hansson, barnefødd på Skamsar i Skjåk. men i fleire år husmann i Bråtå, heit øvst i Skjåk på grensa til Jostedalen, flytte kring 1794 med huslyden sin til Jostedalen.  Eg arbeidde ein del med denne ætti for om lag 30 år sidan, men manglande tilgong til kjelder den gongen gjorde det vanskeleg å koma so langt som eg ønskte.  Hans flytte attende til Skjåk, og dei fleste borni vart gifte og budde der, men ei svigerdotter forsvinn og likeins forsvinn fleire barneborn.  Ymse tydar på at dei fór vidare til Romsdalen, men der har eg aldri greidd å finna dei att!

 

Kanskje tidi no er komi for å gjera noko med dette?  Eg satsar på ekspertisen i Brukarforum!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for heile denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar i Skjåk, var son av gardbrukar Hans Larsson på Skamsar, opphavleg frå

 

 

 

    nedre Skjåk (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

 

     og kona Ragnhild Syversdotter frå

 

 

 

    nørdre Skamsar (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

 

     og vart døypt i Skjåk 10.10.1756.  Han gifte seg i Skjåk 20.1.1783 med Martha Larsdotter frå

 

 

 

     Hole (opphavet hennar? – budett på Hole i Skjåk i 1783!)

 

 

 

     Ho var dotter av

 

 

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1757!?)

 

 

 

Hans og Marit budde først som plassfolk i Bråtå i Skjåk fram til kring 1794.

 

Kring 1794 flytte so Hans Hansson og Martha hit til Jostedalen for å busetja seg som plassfolk på Runningen under Myklemyr.  Me veit ikkje om det hadde butt nokon på plassen sidan Endre flytte herifrå i 1765, so kan henda laut Hans og Martha rydda opp att plassen då dei kom hit, men dei vart i alle fall buande her like til kring 1813.

 

Kring 1813 flytte Hans og Marit attende til Skjåk, og dei busette seg då som plassfolk på Dalen under Sperstad i Skjåk der Marit d. som husmannskone 18.3.1821.  Hans d. same staden som innerst og enkjemann 28.10.1822.

 

Me kjenner til seks born etter Hans og Martha på Runningen:

 

 

 

##### (hadde dei fleire fødde i Skjåk?)

 

 

 

 1. Ragnhild Hansdotter (1783-1841), vart gift med husmannssonen Lars Johannesson frå Rønneisøyri under Rønnei i Luster (1774-1850) (s.d.).

 

 2. Lars Hansson, døypt i Skjåk 7.1.1787, vart konfirmert i Jostedalen i 1803.

 

Lars Hansson flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 3.4.1823 med Anna Thoresdotter frå Gløverstad i Skjåk.  Ho var dotter av gardbrukar Thor Hansson på Gløverstad, opphavleg frå

 

 

 

Gløverstad (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

 

og kona Brit Nilsdotter frå Kummen og vart døypt i Skjåk 28.7.1797.  Lars og Anna busette seg som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Lars d. som legdelem 5.9.1829.  Anna Thoresdotter flytte truleg som enkje kring 1839 til Aukra i Romsdalen,

 

 

 

##### (den seinare lagnaden hennar?)

 

 

 

Lars og Anna fekk to born i lag:

 

a. Marit Larsdotter, f. i Skjåk 7.8.1824, d. i barseng som husmannskone på Mallaugsøygard i Skjåk 10.7.1860.  Ho gifte seg i Skjåk 10.5.1859 med Johannes Olson frå Mallaugsøygard i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 25.3.1834 og d. som gardbrukar på Øygarden i Skjåk 6.9.1921.  Johannes gifte seg som enkjemann att i Skjåk 5.5.1872 med Anna Amundsdotter frå Skjåkeiget i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 3.12.1839 og d. som kårenkje på Øygarden 20.2.1924.  Johannes Olson var snikkar og postbod og busette seg som gardbrukar på Øygarden, Gløverstad i Skjåk.  Han fekk i alt sju born; av desse var ei dotter frå første ekteskapet med Marit Larsdotter.

 

b. Hans Larsson, f. i Skjåk 22.9.1827, flytte kring 1839 til Aukra i Romsdalen, truleg i lag med mor si,

 

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

 

 3. Hans Hansson, døypt i Skjåk 23.11.1788, vart konfirmert i Jostedalen i 1804.

 

Hans Hansson flytte òg attende til Skjåk i vaksen alder og gifte seg der 1.3.1816 med Embjørg Larsdotter frå Skamsar i Skjåk.  Ho var dotter av innerst Lars Olson på Skamsar, opphavleg frå

 

 

 

nørdre Skamsar (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

 

og kona Anna Pedersdotter frå

 

 

 

Stivingen (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

 

og vart døypt i Skjåk 26.12.1791.  Hans og Embjørg slo seg ned som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Embjørg d. som husmannskone 15.5.1839.  Hans Hansson d. same staden 27.11.1844.  Dei fekk ni born i lag:

 

a. Ole Hansson, f. i Skjåk 9.12.1815, d. som enkjemann i Brukvernstugun i Skjåk 26.9.1874.  Ole gifte seg i Skjåk 15.11.1847 med Eldri Larsdotter frå Hjelter i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 9.9.1819 og d. som innerstkone i Øyom 16.7.1858.  Ole Hansson var møllar, og han og Eldri budde på Øyom under Sperstad i Skjåk.  Dei fekk tre søner i lag.

 

b. Marit Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 2.2.1818, vart konfirmert i Skjåk i 1832,

 

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

 

c. Marit Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 23.4.1821, d. som kårenkje på Krossvegen i Skjåk 16.6.1898.  Marit gifte seg i Skjåk 27.4.1847 med Ole Olson frå Dalen i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 19.2.1818 og d. som husmann på Krossvegen 24.6.1869.  Ole og Marit var plassfolk på Krossvegen under Vigstad i Skjåk og fekk ei dotter i lag.

 

d. Hans Hansson, f. i Skjåk 4.1.1824, d. i Dalen i Skjåk 7.3.1824.

 

e. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 10.4.1825, flytte i 1842 til Romsdalen,

 

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

 

f. Ragnhild Hansdotter, f. i Skjåk 20.2.1828, d. på Brukvernstugun i Skjåk 15.9.1904.  Ragnhild var spinnerske og budde i lag med søsteri Embjørg på Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk, ugift.

 

g. Embjørg Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 26.1.1831, d. som husmannsenkje på Grimstadhaug i Skjåk 6.3.1922.  Embjørg gifte seg i Skjåk 21.5.1862 med Hans Olson frå Henrikstugun i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 1.12.1825 og d. som legdelem på Brukvernstugun i Skjåk 3.3.1898.  Embjørg og Hans tok først over heimeplassen hans på Henrikstugun under Ånstad nordre i Skjåk, men flytte sidan til Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk.  Som enkje utvandra Embjørg i 1900 til Amerika, men ho kom nok snart attende til Skjåk.  Ho og Hans fekk fem born i lag.

 

h. Hans Hansson, f. i Skjåk 15.2.1834, d. i Dalen i Skjåk 14.5.1839.

 

i. Embjørg Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 21.4.1839, d. i Dalen i Skjåk 21.6.1839.

 

 4. Martha Hansdotter, døypt i Skjåk 19.8.1792, vart konfirmert i Jostedalen i 1807.

Ho er ifølgje Ættebøkene døypt Sidsel, 18/8/1792. Det stemmer og med dei transkriberte kyrkjebøkene;  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006163367

I folketeljinga for 1801 (i Jostedalen) så har dei ei dotter Martha som er 3 år gamal: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058399000386

 

Også Marit Hansdotter flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 30.3.1821 med Lars Hansson frå Hove i Skjåk.  Han var son av gardbrukar Hans Sølfestson på Hove, opphavleg frå

Ifølgje Ættebøkene for Skjåk Band I side 111 så gifta Lars Hansson Hove seg med Marit Hansdotter Dalen, dpt. 13/11/1796 , dotter til Hans Kristensson Øyom/Dalen og Anne Olsdotter f.Forberg).

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

 

 

og kona Livø Larsdotter frå

 

 

 

##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

 

 

og vart døypt i Skjåk 25.4.1779.  Lars og Marit slo seg ned som plassfolk i Hovsbakken under Hove der Lars d. som husmann 9.8.1831.  Marit Hansdotter d. som husmannsenkje same staden 19.4.1868.  Ho fekk i alt fem born, fire med ektemannen og eitt før ho gifte seg:

 

a. Marit Martinsdotter, dotter av Marit og ein Martin Torstenson frå Dalen i Skjåk, var f. i Skjåk 6.1.1816.  Marit vart konfirmert i Skjåk i 1830,

 

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

 

b. Hans Larsson, d.e., f. i Skjåk 9.12.1819, vart konfirmert i Skjåk i 1836,

 

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

 

c. Hans Larsson, d.y., f. i Skjåk 30.8.1823, vart konfirmert i Skjåk i 1838,

 

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

 

d. Torsten Larsson, f. i Skjåk 30.12.1827, gifte seg i Skjåk 17.5.1853 med Marit Hansdotter frå Hjeltartrædet under Hjeltar i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 26.2.1826.  Torsten og Marit var plassfolk på Hovsbakken under Hove i Skjåk, men utvandra i 1862 til Amerika.  

 

 

 

     ##### (lagnadane deira?)

 

 

 

e. Live Larsdotter, f. i Skjåk 21.3.1831, d. på Hovsbakken 3.5.1836.

 

 5. Ole Hansson (1795-1797), f. og d. i Jostedalen.

 

 6. Ole Hansson (1798-1799), f. og d. i Jostedalen.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle goden tips!

Hei Lars. Utheva skrift i raudt er det eg kan finne i Ættebøkene for Skjåk. 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #4:

 

Hjarteleg takk til Grethe og Kåre for svært spennande og utfordrande innlegg!

 

Grethe har tydeleg finne rette Torsten Larson i Vernon Co., WI, men so kjem Kåre med eit innlegg om at mor til denne Torsten høyrer til ein annan huslyd frå Dalen i Skjåk!

 

FT1801 for Jostedalen syner at Hans og Ragnhild hadde dotteri Martha på 3 år, men denne alderen må vera feil, for dei hadde jo to søner med namn Ole etter dei kom til Jostedalen, som båe døydde kort etter fødsli.  Då eg første gongen studerte denne huslyden attende på 1970-talet, kom eg til at Cecilia måtte vera feil for Martha, for her er Martha konfirmert i 1807 (heilt nede på høgre side): https://media.digitalarkivet.no/view/11520/3

 

Det var med andre ord 2 x Marit Hansdotter Dalen i Skjåk på same tid, men korleis prova kven som var kven av dei?

 

Elles lurer eg på, Kåre, kva ættebøkene for Skjåk seier om desse spørsmåli:

 

* Me ser at Hans Larsson var gardbrukar på Skamsar, men var han òg på «nørdre» Skamsar der mori kom frå?

 

* Når det gjeld Martha (Marit) Larsdotter «Hole», er eg ikkje so heilt trygg på at ho var fødd og oppvaksi på Hole, og foreldri hennar er jo ogso sakna.  Diverre er det ein del «hòl» i kyrkjebøkene for Lom på den tidi, so kanskje huslyden rett og slett manglar?  Kva seier ekstraskatten 1762 om folket på Hole?

 

* Me ser at Ole Larsson var innerst på Skamsar, men finst det fleire detaljar om yrket og bustaden hans?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hei Lars,

 

* Me ser at Hans Larsson var gardbrukar på Skamsar, men var han òg på «nørdre» Skamsar der mori kom frå?

Meiner du Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar i Skjåk, Lars Olson på Skamsar, opphavleg frå nørdre Skamsar (kvar fødd/oppvaksen?), eller 

gardbrukar Hans Larsson på Skamsar, opphavleg frå nedre Skjåk (kvar fødd/oppvaksen?)

 

* Når det gjeld Martha (Marit) Larsdotter «Hole», er eg ikkje so heilt trygg på at ho var fødd og oppvaksi på Hole, og foreldri hennar er jo ogso sakna.  Diverre er det ein del «hòl» i kyrkjebøkene for Lom på den tidi, so kanskje huslyden rett og slett manglar?  Kva seier ekstraskatten 1762 om folket på Hole?

Ekstraskatten nemner ein Ole, Jacob og Sevald Hole - men ingen Lars såvidt eg kan sjå. Det står dessverre ingenting om foreldra hennar i Ættebøkene. 

Det fanst ein Lars Olsson Hole f. ca 1704 som får 2 barn, Knut i 1733 og Marit i 1739 - men deretter finst det ikkje spor av han i korkje kyrkjebøkene eller Ættebøkene.  

 

* Me ser at Ole Larsson var innerst på Skamsar, men finst det fleire detaljar om yrket og bustaden hans?

Nei, dessverre - Ættebøkene omhandlar berre slekt.

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #6:

 

Hjarteleg takk til Kåre for siste meldingi!

 

Eg uttrykte meg truleg litt «klomsut» i siste innlegg.  Men om eg gjentek avsnittet om Hans Larsson, vil du lettare forstå kva eg meiner:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar i Skjåk, var son av gardbrukar Hans Larsson på Skamsar,

 

     ##### (budde ogso denne Hans Larsson på Skamsar nordre der mori kom ifrå?)

 

     opphavleg frå Skjåk nedre, og kona Ragnhild Syversdotter frå Skamsar nordre og vart døypt i Skjåk 10.10.1756.  Han gifte seg i Skjåk 20.1.1783 med Martha Larsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar? – busett på Hole i Skjåk i 1783!)

 

     Ho var dotter av

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1757!?)

 

Hans og Marit budde først som plassfolk i Bråtå i Skjåk fram til kring 1794.

Kring 1794 flytte so Hans Hansson og Martha hit til Jostedalen for å busetja seg som plassfolk på Runningen under Myklemyr.  Me veit ikkje om det hadde butt nokon på plassen sidan Endre flytte herifrå i 1765, so kan henda laut Hans og Martha rydda opp att plassen då dei kom hit, men dei vart i alle fall buande her like til kring 1813.

Kring 1813 flytte Hans og Marit attende til Skjåk, og dei busette seg då som plassfolk på Dalen under Sperstad i Skjåk der Marit d. som husmannskone 18.3.1821.  Hans d. same staden som innerst og enkjemann 28.10.1822.

Me kjenner til seks born etter Hans og Martha på Runningen:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Spørsmålet om identiteten til Martha «Marit» Hansdotter, kona til Lars Hansson Hove, vert nok ei vanskeleg «nøtt» å knekka.  Me kanskje finst det eit skifte som kan hjelpa oss vidare?  Er det nokon som for tidi arbeider med gards- og ættesoge for Skjåk?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden.

Link to comment
Share on other sites

 

Ja han budde på nørdre Skamsar. Skamsar V, nordre (side 208 i Band I i Ættebøkene) byrjar med far hans.

Sjå og her; https://www.werelate.org/wiki/Person:Hans_Skamsar_(6)

Notater om Hans Larsen Skamsar: Kilder: Skjåk Bygdebok bd. II side 163 "Seks skinn med bygsel i Skamsar vart selt på auksjonen på Elstad for 100 riksdaler til opsitjaren Hans Larsen."

Hans Skamsar og Ragnhild Skamsar Gift: 1734

Barna til Hans Skamsar og Ragnhild Skamsar er: 1. Hans Hansen, født 1735. 2. Lars Hansen, født 1736. 3. Syver Hansen Skamsar, født 1739 i Skamsar; døde 1827 i Skamsar; blei gift med Marith Larsdatter 14 feb 1765. 4. Jacob Hansen 5. Gunhild Hansdatter, født 1747. 6. Ola Hansen, født 1750. 7. Anne Hansdatter, født 1753. 8. Hans Hansen, født 1756.

Foreldra til Ragnhild døyyde ca 1719 (Syver, skifte: https://media.digitalarkivet.no/view/39945/11537?indexing= ) og   i perioda 1719-1727 (Anne, skifte etter far hennar; https://media.digitalarkivet.no/view/39945/2070 ) - d.v.s. innan Ragnhild gifter seg med Hans i 1734.

 

Eg veit ikkje om at nokon arbeider med gards- og ættesoge for Skjåk for tida, men kan vera at historielaget i Skjåk kan hjelpe med meire info; http://skjaakhistorielag.blogspot.com/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #8:

 

Hjarteleg takk til Kåre for eit nytt spennande innlegg!

 

Då har eg skrive eit oppdatert manuskript for heile denne huslyden, der eg òg har lagt inn ein merknad om Marit Hansdotter og hennar mogelege «namnesøster»:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar nordre i Skjåk, var son av gardbrukar Hans Larsson på Skamsar nordre, opphavleg frå Skjåk nedre, og kona Ragnhild Syversdotter frå Skamsar nordre og vart døypt i Skjåk 10.10.1756.  Han gifte seg i Skjåk 20.1.1783 med Martha Larsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar? – busett på Hole i Skjåk i 1783!)

 

     Ho var dotter av

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1757!?)

 

Hans og Marit budde først som plassfolk i Bråtå i Skjåk fram til kring 1794.

Kring 1794 flytte so Hans Hansson og Martha hit til Jostedalen for å busetja seg som plassfolk på Runningen under Myklemyr.  Me veit ikkje om det hadde butt nokon på plassen sidan Endre flytte herifrå i 1765, so kan henda laut Hans og Martha rydda opp att plassen då dei kom hit, men dei vart i alle fall buande her like til kring 1813.

Kring 1813 flytte Hans og Marit attende til Skjåk, og dei busette seg då som plassfolk på Dalen under Sperstad i Skjåk der Marit d. som husmannskone 18.3.1821.  Hans d. same staden som innerst og enkjemann 28.10.1822.

Me kjenner til seks born etter Hans og Martha på Runningen:

 1. Ragnhild Hansdotter (1783-1841), vart gift med husmannssonen Lars Johannesson frå Rønneisøyri under Rønnei i Luster (1774-1850) (s.d.).

 2. Lars Hansson, døypt i Skjåk 7.1.1787, vart konfirmert i Jostedalen i 1803.

Lars Hansson flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 3.4.1823 med Anna Thoresdotter frå Gløverstad i Skjåk.  Ho var dotter av gardbrukar Thor Hansson på Gløverstad og kona Brit Nilsdotter frå Kummen og vart døypt i Skjåk 28.7.1797.  Lars og Anna busette seg som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Lars d. som legdelem 5.9.1829.  Anna Thoresdotter flytte truleg som enkje kring 1839 til Aukra i Romsdalen,

 

##### (den seinare lagnaden hennar?)

 

Lars og Anna fekk to born i lag:

a. Marit Larsdotter, f. i Skjåk 7.8.1824, d. i barseng som husmannskone på Mallaugsøygard i Skjåk 10.7.1860.  Ho gifte seg i Skjåk 10.5.1859 med Johannes Olson frå Mallaugsøygard i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 25.3.1834 og d. som gardbrukar på Øygarden i Skjåk 6.9.1921.  Johannes gifte seg som enkjemann att i Skjåk 5.5.1872 med Anna Amundsdotter frå Skjåkeiget i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 3.12.1839 og d. som kårenkje på Øygarden 20.2.1924.  Johannes Olson var snikkar og postbod og busette seg som gardbrukar på Øygarden, Gløverstad i Skjåk.  Han fekk i alt sju born; av desse var ei dotter frå første ekteskapet med Marit Larsdotter.

b. Hans Larsson, f. i Skjåk 22.9.1827, flytte kring 1839 til Aukra i Romsdalen, truleg i lag med mor si,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 3. Hans Hansson, døypt i Skjåk 23.11.1788, vart konfirmert i Jostedalen i 1804.

Hans Hansson flytte òg attende til Skjåk i vaksen alder og gifte seg der 1.3.1816 med Embjørg Larsdotter frå Skamsar i Skjåk.  Ho var dotter av innerst Lars Olson på Skamsar,

 

##### (kjenner ein til ein fast bustad og yrke anna enn innerst?)

 

opphavleg frå Skamsar nordre, og kona Anna Pedersdotter frå Stivingen og vart døypt i Skjåk 26.12.1791.  Hans og Embjørg slo seg ned som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Embjørg d. som husmannskone 15.5.1839.  Hans Hansson d. same staden 27.11.1844.  Dei fekk ni born i lag:

a. Ole Hansson, f. i Skjåk 9.12.1815, d. som enkjemann i Brukvernstugun i Skjåk 26.9.1874.  Ole gifte seg i Skjåk 15.11.1847 med Eldri Larsdotter frå Hjelter i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 9.9.1819 og d. som innerstkone i Øyom 16.7.1858.  Ole Hansson var møllar, og han og Eldri budde på Øyom under Sperstad i Skjåk.  Dei fekk tre søner i lag.

b. Marit Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 2.2.1818, vart konfirmert i Skjåk i 1832,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

c. Marit Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 23.4.1821, d. som kårenkje på Krossvegen i Skjåk 16.6.1898.  Marit gifte seg i Skjåk 27.4.1847 med Ole Olson frå Dalen i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 19.2.1818 og d. som husmann på Krossvegen 24.6.1869.  Ole og Marit var plassfolk på Krossvegen under Vigstad i Skjåk og fekk ei dotter i lag.

d. Hans Hansson, f. i Skjåk 4.1.1824, d. i Dalen i Skjåk 7.3.1824.

e. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 10.4.1825, flytte i 1842 til Romsdalen,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

f. Ragnhild Hansdotter, f. i Skjåk 20.2.1828, d. på Brukvernstugun i Skjåk 15.9.1904.  Ragnhild var spinnerske og budde i lag med søsteri Embjørg på Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk, ugift.

g. Embjørg Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 26.1.1831, d. som husmannsenkje på Grimstadhaug i Skjåk 6.3.1922.  Embjørg gifte seg i Skjåk 21.5.1862 med Hans Olson frå Henrikstugun i Skjåk.  Han var f. i Skjåk 1.12.1825 og d. som legdelem på Brukvernstugun i Skjåk 3.3.1898.  Embjørg og Hans tok først over heimeplassen hans på Henrikstugun under Ånstad nordre i Skjåk, men flytte sidan til Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk.  Som enkje utvandra Embjørg i 1900 til Amerika, men ho kom nok snart attende til Skjåk.  Ho og Hans fekk fem born i lag.

h. Hans Hansson, f. i Skjåk 15.2.1834, d. i Dalen i Skjåk 14.5.1839.

i. Embjørg Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 21.4.1839, d. i Dalen i Skjåk 21.6.1839.

 4. Martha Hansdotter, døypt i Skjåk 19.8.1792, vart konfirmert i Jostedalen i 1807.

Også Marit Hansdotter flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813

 

##### (ætteboki for Skjåk meiner resten av dette avsnittet høyrer til ei anna Marit Hansdotter:

 

og gifte seg der 30.3.1821 med Lars Hansson frå Hove i Skjåk.  Han var son av gardbrukar Hans Sølfestson på Hove, opphavleg frå

 

##### (kvar fødd/oppvaksen?)

 

og kona Livø Larsdotter frå

 

##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

og vart døypt i Skjåk 25.4.1779.  Lars og Marit slo seg ned som plassfolk i Hovsbakken under Hove der Lars d. som husmann 9.8.1831.  Marit Hansdotter d. som husmannsenkje same staden 19.4.1868.  Ho fekk i alt fem born, fire med ektemannen og eitt før ho gifte seg:

a. Marit Martinsdotter, dotter av Marit og ein Martin Torstenson frå Dalen i Skjåk, var f. i Skjåk 6.1.1816.  Marit vart konfirmert i Skjåk i 1830,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

b. Hans Larsson, d.e., f. i Skjåk 9.12.1819, vart konfirmert i Skjåk i 1836,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

c. Hans Larsson, d.y., f. i Skjåk 30.8.1823, vart konfirmert i Skjåk i 1838,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

d. Torsten Larsson, f. i Skjåk 30.12.1827, gifte seg i Skjåk 17.5.1853 med Marit Hansdotter frå Hjeltartrædet under Hjeltar i Skjåk.  Ho var f. i Skjåk 26.2.1826.  Torsten og Marit var plassfolk på Hovsbakken under Hove i Skjåk, men utvandra i 1862 til Amerika. 

 

     ##### (lagnadane deira? – Tosten Larson and family lived 1870 in Viroqua, Vernon Co., WI – Tosten died in Chetek, Barron Co., WI Oct. 15, 1900 – bur. Coon Prairie, Westby, WI)

 

e. Live Larsdotter, f. i Skjåk 21.3.1831, d. på Hovsbakken 3.5.1836.

 5. Ole Hansson (1795-1797), f. og d. i Jostedalen.

 6. Ole Hansson (1798-1799), f. og d. i Jostedalen.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.