Jump to content
Arkivverket

Skifte etter Ole Torson Bell/Beld i Gaular 17.03.1763. Hvem er arvingene?


Recommended Posts

Rune Thorstensen

Det er skifte etter Ole Torson på gården Bell/Beld 17.03.1763. Skiftet er over flere sider, men jeg klarer ikke med min beste vilje å finne ut av arvingene hans. Jeg ser både Brite Jonsdtr. og Johanne Jonsdtr. nevnt i teksten , men om  dette er den avdødes hustruer eller hva vet jeg ikke.

Bygdeboken for Gaular nevner at han ble gift med Brite Jonsdtr. i 1758, 5 år før sin død.

Men jeg ser også en Johanne Jonsdtr. nevnt i teksten.

Det er ikke nevnt noen barn etter Ole Torson i Bygdeboka, men på gården Gjerland i Førde er det nevnt at Knut Olsson Gjerland  1694-1760 var gift med en datter av Ole Torson Bell.

 

Jeg trenger derfor hjelp til å forstå dette skiftet fra 17.03.1763. Protokollside 374b høyre kolonne.

https://media.digitalarkivet.no/view/24202/78

Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Hei. Mulig at jeg "slakter" navnene her, men jeg leste noe slikt som dette: 

 

 ... den Afdødes
Efter levnede Enke Brita
Jons daater og hans i gien
Levende ud arvinger som er 
1 søster søn Hans Vallestad
boende i vigssage? 2 Olle
Jonsen Aas I Evenvigs? 
Prestegield og Kierke-bøe?
sogn, 3de søster daatter
Johane Jonsdaatter tiener
paa Hæstad i vigssage u-
gift 4 søster daaters børn
a Jon Danielsen 16 aar gl
b Simon Danielsen 14 aar gl
c Cæsillia Danielsdaater
12 aar gl d Marte Danielsdaater
8 aar gl til Laugværge for
Enken blev antagen Niels 
Olsen Espeseter for ...

 

Stedsnavnene er ukjente for meg da dette ikke er "mitt område", men personnavnene og deres relasjon til avdøde bør være ok (tror jeg). 

Edited by Ivar Kristensen
 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk skal du ha Ivar.

Da var det slik jeg mistenkte, at det var nok en feil i Gaularbøkene.

Ole Torson var åpenbart barnløs og opplysningen om at Knut Olsson Gjerland var gift med en datter av Ole Torson Bell må dermed være feil.

Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Litt "pirk:

... den Afdødes
Efter levende Enke Brita...

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Forsøksvis:

 

Skiftet er imellem den afdødes Efter levende Encke Brita

Jons daatter og hans igien

Levende ud arvinger som er

1 Søster Søn Hans Vallestad

boende i Vigs?? 2 Olle

Jonsen Aas I Evenvigs

Præste gield og Kierke-bøe

Sogn. 3de Søster daatter

Johane Jonsdaatter tiener

paa Hæstad i Vigs Sogn u-

givft 4 Søster daaters børn

a) Jon Danielsen 16 aar gl

b) Simon Danielsen 14 aar gl

c) Cesillia Danielsdaatter

12 aar gl d) Marte Danielsdaatter

8 aar gl Til Laugværge for

Encken blev antagen Niels

Olsen Espeseter for

Johane Jons daatter er

til Formynder indsat Hans

Vallestad for Jon Danielsen

er Jon Knudsen Ness til

værge udsat og for Simon

Danielsen, Cecillie og

Marte Daniels døttre er

Daniel Aare?? til for-

 

[ny side]

 

mynder beskikket.

 

[så følger boets verdier etc.]

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

 . . . Og her hadde jeg som sedvanlig ikke sett at andre hadde svart før meg . . . Åduverden. (Sukk).

 

Mvh

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Stor takk likevel Even. Beklager ar du kastet bort tiden din. For meg er det imidlertid tanken som teller. Så takk skal du ha.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
10 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Stor takk likevel Even. Beklager ar du kastet bort tiden din. For meg er det imidlertid tanken som teller. Så takk skal du ha.

 

Absolutt ikke bortkastet tid. Driver stadig vekk med ‹egentrening› 😉

Men takk for takk!

 

Mvh

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
På 23.6.2021 den 20.51, Even Stormoen skrev:

og for Simon

Danielsen, Cecillie og

Marte Daniels døttre er

Daniel Aare?? til for-

 

[ny side]

 

mynder beskikket.

 

Aareness

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Sjølv om ikkje dette skiftet ga svar på det som trådstartar var ute etter er slike barnlause skifte ofte interessante.

 

Daniel Knutson Årnes hadde vore g. med Synneve Jonsdtr., som var død kring 1756. Det er skifte etter ho, og borna hennar er identisk med skiftet ovanfor.

 

https://www.geni.com/people/Synneve-Årnes/6000000109898815869

 

Dei andre systerborna til Ole Torson Bell er vel då truleg alle saman sysken til Synneve Jonsdtr.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

I følgje bygdeboka for Gaular var Jon Hansson Årnes nedre g. andre gong med Kari Torsdtr., og borna deira er identiske med det som tidlegare er komme fram i denne tråden.

 

https://www.nb.no/items/a0e81fabef843064ecf88f03d9214a5f?page=31&searchText=Bygdebok gaular

 

Og på Øvre Bell finn ein att både Ole og Kari:

 

https://www.nb.no/items/a0e81fabef843064ecf88f03d9214a5f?page=284&searchText="Ola torsson"

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
På 23.6.2021 den 20.51, Even Stormoen skrev:

Olle

Jonsen Aas I Evenvigs

Præste gield og Kierke-bøe

Sogn.

 

Eg finn i farten ikkje noko Ås i Kyrkjebø (Høyanger), og eg meiner også at Kyrkjebø sokn høyrde til Vik prestegjeld på denne tida.

 

Derimot finn eg ein gard som heitte Ås i Bø sokn i Hyllestad, og som på 1700-talet høyrde til Eivindvik (Gulen) prestegjeld.

 

Om eg skal tippe er det "rett" Ole Jonsson som står med borna Simon og Kari øverst på sida:

 

https://www.nb.no/items/e21cc9f3258115f2f9a07b49823c6488?page=456&searchText=447

 

Kari er då kalla opp att etter farmora, Kari Torsdtr. Årnes f. på Bell.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det er helt i orden at du "kupper" temaet mitt Torbjørn. Selv om jeg ikke fikk de svarene jeg håpet på, så er barnløse skifter rene gullgruven i tider med få andre sikre kilder.

Jeg noterer ned det som har fremkommet her, man vet aldre hva man kan få nytte av ved en senere anledning.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Då held eg fram litt til.

 

På 23.6.2021 den 20.51, Even Stormoen skrev:

3de Søster daatter

Johane Jonsdaatter tiener

paa Hæstad i Vigs Sogn u-

givft

 

Det er skifte etter Johanne Jonsdtr. Bell i 1781, og skiftet nemner i tillegg til heilsyskena 3 halvsysken i Sogn:

 

Skifte (1781): Sogn og Fjordane fylke, Svanøy birk i Sunnfjord, Skifteprotokoll nr. A 15 (1779-1806), Skifteprotokollside, Side 22b-23a, høgre side.

Skifte 12/6 1781 på garden Kvamen, Viksdalen sokn i Gaular etter den avdøde gamle piken Johanne Jonsdtr. Bell., som døydde hos Hans Jonson Bratteteig, og som Daniel Knutson Øvrestrand hadde teke vare på etterlatenskapane til. Arvingane var:

 • Fullbroren, Hans Jonson Vallestad sine born:
  • Kolbein Hansson Drøsdal, myndig.
  • Jon Hansson, 22 år. Kurator: Lars Bell.
  • Simon Hansson, 22 år. Kurator: Kolbein Hetle.
  • Anne Hansdtr., 30 år. Formyndar: Kolbein Hetle.
  • Gjø Hansdtr., 23 år.
  • Kari Hansdtr., 20 år. Formyndar: Lars Bell.
 • Fullbroren, Ole Jonson, myndig og busett på Hersvik i Vilnes sokn (Solund).
 • Fullsystera, Synneve Jonsdtr. sine born:
  • Simon Danielson, myndig.
  • Cecilia Danielsdtr., 34 år.
  • Marthe Danielsdtr., 20(!) år. Formyndar: Daniel Knutson Øvrestrand.
 • Halvbroren, Torstein Jonson Oppedal sine born:
  • Jon Torsteinson, myndig og busett på Oppedal i Sogn.
  • Tore Torsteinson, myndig og busett på Sæte i Sogn.
  • Synneve Torsteinsdtr. ??, 40 år, i Sogn. Formyndar: Daniel Knutson Øvrestrand.
  • Synneve Torsteinsdtr. ??, 35 år, i Sogn. Formyndar: Daniel Knutson Øvrestrand.
 • Halvsystera, Siri Jonsdtr. sine borneborn:
   • Kari Sjursdtr., g. med Arne Dyrneslien i Sogn.
   • Ågote Sjursdtr., 30 år, i Sogn. Formyndar: Daniel Knutson Øvrestrand.
 • Halvsystera, Gjertrud Hjertås i Eivindvik (Gulen) prestegjeld sin soneson:
  • Ole Olsson, umyndig. Formyndar: Daniel Knutson Øvrestrand.

https://www.geni.com/people/Johanne-Bell/6000000176615731829

 

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Retta årstal til 1781
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
5 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Eg finn i farten ikkje noko Ås i Kyrkjebø (Høyanger), og eg meiner også at Kyrkjebø sokn høyrde til Vik prestegjeld på denne tida.

 

Derimot finn eg ein gard som heitte Ås i Bø sokn i Hyllestad, og som på 1700-talet høyrde til Eivindvik (Gulen) prestegjeld.

 

Om eg skal tippe er det "rett" Ole Jonsson som står med borna Simon og Kari øverst på sida:

 

https://www.nb.no/items/e21cc9f3258115f2f9a07b49823c6488?page=456&searchText=447

 

Kari er då kalla opp att etter farmora, Kari Torsdtr. Årnes f. på Bell.

 

Dei knappe opplysningane om Ole Jonson Hersvik i bygdeboka for Solund stemmer godt med m.a. det som stod i bygdeboka for Hyllestad:

 

https://www.nb.no/items/da6992a4b372b20e2faa2afbc07cac6d?page=433&searchText="ola jonson"

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
Gisle Hersvik

Takk for interessant informasjon.

 

Ola Jonson på Hersvik synes å vere den same som er nemnd i BB for Hyllestad.

 

I BB for Solund er ikkje sonen Simon nemnd, men det vert opplyst nokre konfirmanter som kanskje kan vere born av Ola Jonson.

 

Spørsmålet er om det kan finnes eit skifte som kan fortelje oss namna på alle borna til Ola Jonson…?

 

Dottera Kari ved FT1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058400001482

 

BB for Solund seier ho vart 47 år då ho dø i 1812 så litt sprik i kva tid ho skal vere fødd.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Gisle Hersvik
On 6/26/2021 at 12:45 AM, Torbjørn Igelkjøn said:
 • Fullbroren, Ole Jonson, myndig og busett på Hersvik i Vilnes sokn (Solund).

 

Eg "kupper" litt eg også... @Torbjørn Igelkjøn - skulle gjerne hatt andre sine tankar omkring eventuelle born for Ole Jonsson...

 

Eg finn ingen andre Ole nevnt under Ås i Hyllestad-boka så då kan følgande, ref. søk på Familysearch, vere borna til Ole og Anne:

- Simon og Kari er nemnde i BB for Hyllestad.
image.thumb.png.672664c80ef5adeda6f42c7772b44a37.pngimage.thumb.png.4df76e9dd2a6cebacfee43f091cf3f8a.png

 

Kan dette vere barn av den same Ole Jonsson frå Årnes nedre?

 

Bygdeboka for Solund har kun Kari som det sikre navnet på Ole og Anne sine etterkommere:
 

image.png.788ddb2ce3d205175e6edb49ad31fd05.png

 

Eg klarer ikkje plassere Vilminche, Tollak og Kristi Cisilia, men ser ei Cicilia Olsdtr Hersvik gifter seg i 1796 med ein Hans Torbjørnsson frå Kaupanger/Sogndal - busett i Leknessund (ingen barn som eg veit om).
 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.