Jump to content
Arkivverket

Etnisiteten som forvant


Johan I. Borgos

Recommended Posts

Men dersom ein då legg denne etnisiteten til sides litt: Er det i det heile mogeleg å skilje ut samar som ei eiga folkegruppe/sekkepost, slik at ein person med 100% samisk avstamming (som også var det eg tenkte på då eg skreiv "reindyrka" same ovanfor) kan få eit resultat frå MH/FTDNA som viser opp mot 100% samisk i staden for ein viss prosent "finsk", ein viss prosent "sibirsk" og ein viss prosent datt?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Johan I. Borgos skrev:

Utgangspunktet mitt var at 1) MyHeritage putter samer (og finlendere?) i en pose kalt finner (ikke finlendere!), og 2) FT-DNA putter dem i boksen "Scandinavia". Begge velger si løsning fordi de mangler informasjon om etnisitet - det finnes ikke i DNA-et, men ingen forteller hvorfor og hvordan de gjør sine valg. Å diskutere grenseoppganger mellom samer og andre etnisiteter blir ei avsporing - det er alltid porøse eller flytende grenser mellom kulturer, men også gjenkjennbare strukturer innafor grensene.

Her tar du nok feil med hensyn til samer og finner/finlendere på ftdna.com.   Disse folkegruppene blir ikke puttet i en "pose" kalt skandinavisk, men i en "pose" kalt "Finnish"!  Jeg har sjekket det opp mot dataene til en svensk same som inne på ftdna får 92% "Finnish" dna, og under 2% såkalt "skandinavisk" dna og resten asiatisk. 

 

Uansett kan den såkalt "finske" og "asiatiske" komponenten i dna-resultatene fortelle ikke så rent lite om samisk opphav. På MH har jeg kikket litt på tre vilkårlig utvalgte personer fra tre forskjellige markesamiske bygder.  For ordens skyld: Alle tre personene kommer fra områder der ingen driver reindrift, og der samisk språk er forsvunnet for svært lenge siden.  Men jeg har registrert at alle tre øyensynlig definerer seg som samer på diverse plattformer. 

 

Person 1:

Finsk 81% dna.

Skandinavisk 0%

Asiatisk: 

Inuitt: 9,1%

Kinesisk/vietnamesisk: 3,1%

Sentralasiatisk: 4,9%

Mellomamerikansk: 1,9%

 

Person 2:

Finsk: 75%

Skandinavisk: 0%

Asiatisk: 

Inuitt: 7,9%

Kinesisk/vietnamesisk: 3,5%

Sentralasiatisk: 12,3%

Japansk/koreansk: 1,3%

 

Person 3: 

Finsk: 60,7%

Skandinavisk: 26,1%

Asiatisk: 

Inuitt: 6,7%

Kinesisk/vietnamesisk: 1,8%

Sentralasiatisk: 4,7%

 

Nå er det selvsagt mye som kan diskuteres i forbindelse med disse resultatene, f.eks. hva slags algoritmer MH baserer seg på når de bruker betegnelser som inuitt, koreansk etc. En annen sak vel verdt en diskusjon er det faktum at den asiatiske komponenten ser ut til å være atskillig lavere på ftdna. Men uansett koker det hele ned til at det faktisk er mulig å se på slike dna-tester hvorvidt man har samiske gener eller ikke. 

Edited by Anita Aamo
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Men dersom ein då legg denne etnisiteten til sides litt: Er det i det heile mogeleg å skilje ut samar som ei eiga folkegruppe/sekkepost, slik at ein person med 100% samisk avstamming (som også var det eg tenkte på då eg skreiv "reindyrka" same ovanfor) kan få eit resultat frå MH/FTDNA som viser opp mot 100% samisk i staden for ein viss prosent "finsk", ein viss prosent "sibirsk" og ein viss prosent datt?

Nei, jeg tror (!)  ikke det pr i dag er mulig å skille ut samer som egen folkegruppe på de vanlige autosomale testene som dominerer på fdna.com og MH. Dette har øyensynlig å gjøre med at samer og finner er nært beslektet på "mannslinjen" og de i svært stor grad tilhører samme haplogruppe (N1c1). Om man derimot tar en test som skal undersøke MT-dna, vil man kunne få svar om man tilhører de vanligste samiske kvinnelige haplogruppene, dvs V7a1 eller en spesiell undergruppe av U5. 

Edited by Anita Aamo
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Johan I. Borgos skrev:

Begge velger si løsning fordi de mangler informasjon om etnisitet - det finnes ikke i DNA-et, men ingen forteller hvorfor og hvordan de gjør sine valg.

 

For å få noko fornuftig ut av dette må dei jo nødvendigvis ha referansegrupper å samanlikne med, men korleis dei har valt å setje saman og avgrense desse og kvifor dei har valt akkurat dei gruppene dei har er eit interessant spørsmål.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

43 minutter siden, Anita Aamo skrev:

Her tar du nok feil med hensyn til samer og finner/finlendere på ftdna.com.   Disse folkegruppene blir ikke puttet i en "pose" kalt skandinavisk, men i en "pose" kalt "Finnish"!

Klart jeg kan ta feil, men jeg gjenga altså mine egne testresultater, og der oppgir ikke MT-DNA noe "finnish", mens "Skandinavia" er blåst opp i forhold til MH. Konklusjonen må nesten bli at de etniske analysene er et slags lotto-spill, og der fikk ikke den samiske oldemora mi noen gevinst hos MT-DNA. Hun var for øvrig sørsame.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En etnisk gruppe slik som feks. samene har vel rett og slett ikke noe med DNA å gjøre. 

Det er vel mer enn nok at de selv betrakter seg som egen gruppe i forhold til andre sosiale grupper, og at de i tillegg blir identifisert som egen folkegruppe av andre.

 

For å stemme ved samevalget så er det følgende krav om jeg forstår det rett:

 

a) har samisk som hjemmespråk, eller 
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

 

Mvh

Ivar

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ivar Moe skrev:

En etnisk gruppe slik som feks. samene har vel rett og slett ikke noe med DNA å gjøre. 

Vel, MyHeritage sier: DNA avslører din unike arv – de etniske gruppene og geografiske regioner du kommer fra.

Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, Johan I. Borgos skrev:
2 timer siden, Ivar Moe skrev:

En etnisk gruppe slik som feks. samene har vel rett og slett ikke noe med DNA å gjøre. 

Vel, MyHeritage sier: DNA avslører din unike arv – de etniske gruppene og geografiske regioner du kommer fra.

 

Det kunne vært interessant og givende å vite hvilke tanker og meninger  etniske grupper har om evnt. DNA og tilhørighet. Forstår jeg sametinget rett så er det en ikke sak. (Som det seg hør og bør)

Gifter en fra gruppen seg med en asiat eller afrikaner etc. og barnet deres får samisk som hovedspråk så er barnet for samisk og regne, men da vil selvfølgelig DNAet sprike i alle retninger.

 

Mvh

Ivar

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Ivar Moe skrev:

 

Det kunne vært interessant og givende å vite hvilke tanker og meninger  etniske grupper har om evnt. DNA og tilhørighet. Forstår jeg sametinget rett så er det en ikke sak. (Som det seg hør og bør)

Gifter en fra gruppen seg med en asiat eller afrikaner etc. og barnet deres får samisk som hovedspråk så er barnet for samisk og regne, men da vil selvfølgelig DNAet sprike i alle retninger.

 

Mvh

Ivar

 

Dette burde vere heilt sjølvsagt, og det er bra at det også er slik det fungerer. I den samanhengen går samisk på kultur (språk) og ikkje rase. Men det blir jo også ein heilt annan diskusjon enn genetisk opphav og evt. mogelegheit til å bruke dna-testar for å seie noko om dette. I den samanhengen har kultur ingen ting å gjere, anna enn evt. som nemningar på meir eller mindre einsarta grupper som er mogeleg å skilje frå andre grupper ved hjelp av dna. Dermed forsvinn samisk, og ein får i staden finsk, asiatisk osv. På same måten vil norsk bli erstatta av m.a. skandinavisk.

 

Men uansett er spørsmålet om kvifor ein får så ulikt resultat frå ulike selskap eit godt spørsmål som eg håpar at ekspertane på dette feltet kan gje eit skikkeleg svar på.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"The Lost Family: How DNA Testing is Upending Who We Are" av Lilly Copeland (2020) tar opp og drøfter alle problemstillingene som reises i denne tråden. Anbefalt lesning (leser selv boken nå).

 

DTH

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.