Jump to content
Arkivverket

Født ca. 1724 Guri Tostensdatter i Jondal, Buskerud og Lardal, Vestfold. Samme person?


Ove Gunnar Jacobsen

Recommended Posts

Konfirmert i Lardal 04.05.1739. Bosted Skudem/Skui. Fra Jondalsgrend? På samme tid bror? Nils Tostensen på Skui. Lardal BB II side 110.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620559 nederst høyre side.

 

Gift 1 i Lardal med Jens Glørsen Hem 30.09.1748. Drev Hogstvedt. Lardal BB III side 1160 og 1161.  

https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620597 øverst høyre side.

 

Gift 2 i Lardal med Abraham Jensen 27.12.1753. Drev Hogstvedt. Lardal BB III side 1161. Hvem han var og hvor de tok veien forteller ikke bygdeboka.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620600 øverst høyre side.

 

Død i Jondal 1766 42 år gammel.

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000207519

 

Reiste Guri fra Jondalen til Lardal, og tilbake igjen? med Abraham?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg kan se er det ingen Guri Tostensdatter blant oppsittere eller husmannsfolk på Jondalen i ekstraskattmanntallet fra 1762

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R24/L1672: Ekstraskatten Numedal og Sandsvær, 1762-1767, s. 73
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051110180076
 

Dette kunne kanskje bety at Guri kom til Jondalen kort tid før hun døde. I Vestfold er det dessverre ingen manntall til sammenligning

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill.

Jondalen var tidligere oppdelt https://no.wikipedia.org/wiki/Jondalen . I tillegg er Jondalen navnet på noen gårdsbruk.

 

I bygdeboken "Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 4" er noen gårdsbruk i Jondalen omtalt. 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071508007?page=249

 

Jeg har ikke funnet spor etter Guri Tostensdatter, eller antatt bror Nils, i denne bygdeboken eller kirkeboken for Svene i Flesberg.

Hennes dåp bør følgelig finnes i kirkebok for Kongsberg eller Gransherad i Hjartdal.

 

Men har jeg tolket merknaden ved konfirmasjon riktig? Jondalsgrenn?  Jeg har tro på  at hun som konfirmeres er hun som blir gift i Lardal.

 

Kanskje bygdebokprosjektet for Jondalen har svar? 

 

Link to comment
Share on other sites

Det som vel er ment å stå ved Guris konfirmasjon, er at hun var «fød udi Jondalsgrenen», skjønt den siste n-en synes å mangle. Dette var på de tider en vanlig måte betegne Jondalen på, vel å merke for folk som ikke selv hørte til der.

 

Guris dåp er ikke å finne i noen av de kirkebøkene der det er naturlig å lete etter denne. Men er det rett at hun var født i Jondalen, var det bare én Torstein i Jondalen som hadde barn til dåpen på den tiden hun må ha blitt født, ca. 1724.

 

Det var Torstein Olsson Stordalen (c1690-1753) som nettopp rundt 1724 ryddet plassen Harskog – også skrevet Harskau(g) – på Jondalseiet (gnr. 143/17). En kilde fra 1731 sier at han hadde bebodd plassen, som hadde 4 hus og målte 525 x 70 alen, i 7 år.

 

En annen mulighet er ekteparet Torstein Gunleiksson og Siri/Sigrid Gunleiksdatter som giftet seg i Gransherad i 1706 og kom til Jondalen på 1720-tallet en gang. Deres siste kjente barn, Gjertrud, ble født i 1722. Jeg holder dem som mindre sannsynlige foreldre for Guri.

 

Torstein Olsson var sønn av Ola Torsteinsson Stordalen (c1655-1747) og hustru Gunhild Mikkelsdatter (c1665-1747). Både deres giftermål og sønnen Torsteins dåp ligger forut for kirkebøkenes tid her.

 

Vi vet ikke hvor Ola og Gunhild bodde før de på 1720-tallet ryddet plassen Stordalen u. Jondalen (gnr. 143/15). Den samme kilden fra 1731 sier at de hadde bodd der i tre år, men det er trolig for lavt da vi har en senere kilde som sier at far og sønn ryddet de to plassene på samme tid. Det er dermed mulig at far og sønn ryddet sammen og så delte plassen da de var ferdig på slutten av tiåret. Ellers får vi vite at plassen målte 196 x 154 alen og hadde 4 hus.

 

Her er det grunn til å merke seg at Ola brukte Stordalen som etternavn senest fra begynnelsen av århundret slik at det var plassen som fikk navn etter ham og ikke omvendt. Ser en på fadderbruken til de av Ola og Gunhilds barn som er funnet døpt (se under), tyder den på at han bodde et eller annet sted på Stengelsrudeiet helt nederst i Jondalen, hvor vi også finner to Stordalen-plasser. Den ene av disse, Stordalen nordre (gnr. 141/8), kjenner vi opphavet til, så der kan de ikke ha bodd. Men naboplassen Stordalen (gnr. 141/9) – noen ganger skrevet Stordalen søndre for å skille de to plassene – har ukjent opphav, så en hypotese kan være at det var der de holdt til inntil de flyttet noen km. oppover i bygda.

 

Torstein Olsson var på 1720-tallet inne i sitt andre ekteskap. Han giftet seg første gang i 1713 med ei Anne Jonsdatter. Og så andre gang i 1717 med Guri Gulliksdatter (c1685-1761). Hennes foreldre er ikke kjent, men hun hadde i hvert fall broren Gullik Gulliksson (c1680-1759) som også hadde en plass på Jondalseiet, kanskje også en bror Ola som døde i 1710 etter et par års ekteskap.

 

Dessverre fins det ikke bevart noe skifte hverken etter Torstein eller kona som evt. kunne ha bekreftet at Guri Torsteinsdatter var deres datter. Likevel mener jeg at det er overveiende sannsynlig at så var tilfelle.

 

Det bygger jeg på tre forhold:

1) Navnet Guri passer jo unektelig inn i denne familien.

2) Det er et hull i de antatte foreldrenes barneflokk akkurat rundt 1724.

3) Guri i Lardal hadde en sønn som kom tilbake til Jondalen, slo seg ned der og viser tilknytning til denne slekten.

 

Link to comment
Share on other sites

Denne sønnen er Jens Abrahamsson Hostvedt (1754-1813), døpt 6. søndag etter trinitatis (21/7) 1754 i Svarstad kirke:

SAKO, Lardal kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1733-1815, s. 220-221

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620112

 

Første gang Jens opptrer i kildene fra Kongsberg, er i Sølvverkets 1765-manntall der han oppgis å være 10 år og født i Lardal. Han arbeidet som jungslemmer/bühntrekker ved et av verkets pukkverk, nok Jondalen pukkverk som var hans første arbeidssted da han begynte for halvannet år siden (d.v.s. rundt årsskiftet 1763/64), og så bodde han hos moren, som oppgis å være «fremmet Encke».

Jens Abrahamsen - Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1765 - Digitalarkivet

 

Vi finner ham også i 1771-manntallet som nr. 867 Jens A. Hostved, 17,5 år, født i Lardal, arbeider som jungslemmer ved Jondalsgruva med 8 års tjenestetid. Og så kan det være at han har blitt registrert to ganger i dette manntallet med litt utdaterte opplysninger, for som nr. 392 er oppført en Jens Abrahamsen, 13 år, født i Lardal, arbeider som sjedejunge ved St. Andreas skjerp med 5 års tjenestetid. Dette manntallet er ikke tilgjengelig på nettet i skannet eller transkribert utgave.

 

Men at det er rett Jens, ser vi av Sølvverkets avskjedigelsesmanntall fra 1805 der dåpsdatoen hans er oppgitt.

 

Jens ble konfirmert 22/4 1770 i Kongsberg kirke som Jens Abrahamsen Hostvedt fra Laurdal:

Jens Abrahamsen Hostved - Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1766-1772 - Digitalarkivet

 

Jens giftet seg første gang som Jens Abrahamsson Hostvedt 2/12 1775 i Kongsberg kirke med Ingeborg Andersdatter Madsen eller Bever (1746-1810), datter av samboerparet Anders Madsson Bever og Ragnhild Olsdatter, som før de giftet seg i 1746 måtte skrifte for «at have bedrevet horeliv og skiørlevned udi 9 Aar».

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 344

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620539

 

Jeg vet ikke med sikkerhet hvor de bodde de første årene de var gift, trolig har de bodd som innerster litt rundt fordi i Gravningsgrenda. Men i 1790 var de på en plass på Stengelsrudeiet som Jens ikke kjente alderen eller rydningsmannen til. Og i 1797 fikk Jens festeseddel på plassen Stordalen nordre (gnr. 141/8) i Gravningsgrenda.

 

Deres barn:

 

1. Guri (1776-1776). Hun døde i kirken da hjemmedåpen hennes skulle bekreftes, og ble gravlagt 20/7 1776, alder oppgitt til 1 måned og noen dager.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 291

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620486

 

2. Anders (1777-1800), døpt 2/8 1777, faddere: Ola Andersson Gravningens kone Live Hansdatter Saga, Berte Andersdatter Madsen, Mats Jensson Valders, Knut Sveinsson Enderud eller Sotlia.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 122

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620315

Han døde av barnekopper og ble gravlagt 20/5 1780, alder oppgitt til 3 år ringere 2 måneder:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 317

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620512

 

3. Guri (1780-1800), døpt 26/3 1780, faddere: Håkon Pedersson Fyrhusets kone Karen Olsdatter, Johanna Andersdatter Madsen, Mats Jensson Valders, Hellik Halvorsson Lindbu, Søren Halvorsson Brua, Kittil Sjursson Jondalen.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 170

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620364

Hun var ugift og ble gravlagt 1/2 1800.

 

4. Ragnhild Maria (1783-1843), døpt 23/8 1783, faddere: Erik Olsson Stordalens kone Anna Johan-Fredriksdatter Stengelsrud, Berte Andersdatter Madsen, Knut Gulliksson Torsteinsen, Mars Jensson Valders, Helge Jakobsson Grasvik, Jørgen Halvorsson Tovsen.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 10

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620580

Hun giftet seg i 1802 med Ola Andersson Fulsebakke (1778-1835). De overtok Stordalen nordre etter noen år på plassen Trangedal (nå kalt Engedalen).

 

5. Anders (1786-1843), døpt 25/3 1786, faddere: Jon Olsson Stordalens kone Karen Nilsdatter Åmot, Berte Andersdatter Gravningen, Helge Olsson Hovland, Auen Olsson Stengelsrud, Kristoffer Olsson Harskog, Jakob Bentsson Hof.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 47

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620617

Han giftet seg i 1807 med Berte Anundsdatter Lurås (1782-1861). De bodde i Trangedal (Engedalen).

 

6. Abraham (1788-1788), døpt 9/8 1788, faddere: Tora Maria Guttormsdatter, Ragnhild Olsdatter (Liane), Kristoffer Olsson Harskog, Håkon Pedersson (Fyrhuset), Auen Olsson, Niri Sondresson.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 85

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620655

Han ble gravlagt 13/12 1788, alder oppgitt til 5 måneder:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 314

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630160

 

7. Ola (1790-1790), tvilling, hjemmedøpt, gravlagt 14/8 1790, alder oppgitt til 8 dager.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 331

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630177

 

8. Gløer (1790-1790), tvilling, hjemmedøpt, dåpen bekreftet 21/8 1790, faddere: Berte Maria Guttormsdatter, Ragnhild Olsdatter Liane, Lars Pedersson Lund, Jon Sending, Tore Torsteinsson.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 120

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620690

Han ble gravlagt 9/10 1790, alder oppgitt til 9 uker.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 333

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630179

 

 

Som jeg skal komme tilbake til, viser noen av fadderne – de jeg har merket med rødt – langt på vei hvem moren til Jens, Guri Torsteinsdatter, var.

 

 

I 1790 arbeidet Jens ved Kronprins Frederiks gruve.

 

I Sølvverkets avskjedigelsesmanntall fra 1805 er han oppført med disse opplysningene: nr. 758, døpt 21/7 1754, arbeider som borhauer ved Fredrik 5s gruve med en ordinær månedslønn på 4 ½ rd., er gift med 1 barn å forsørge, disponerer en plass (som uriktig er oppført å ligge på Kongsberg), ble gitt avskjed med 5 års etterlønn/pensjon.

 

Ingeborg Andersdatter (her uriktig skrevet som Olsdatter) ble gravlagt 11/7 1810, alder oppgitt til 55 år.

Ingebor Olsd - Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) - Digitalarkivet

 

Jens giftet seg så igjen 19/3 1812 med Gurine Margrete Adamsdatter Bjerring (1769-1813), enke etter Nils Nilsson Viul.

Jens Abrahamsen Stordahlen - Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) - Digitalarkivet

 

De fikk ingen barn sammen, og samlivet kom til å var mindre enn et år.

 

Gurine ble gravlagt 20/3 1813, alder oppgitt til 46 år.

Gorine Adamsd. Biring - Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) - Digitalarkivet

 

Jens fulgte henne i graven en uke etter og ble gravlagt 27/3 1813, alder oppgitt til 60 år.

Jens Abrahamsen Stordalen - Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) - Digitalarkivet

 

Link to comment
Share on other sites

La meg vende tilbake til utgangspunktet med Guri Torsteinsdatters antatte foreldre og besteforeldre, de siste først:

 

Ola Torsteinsson Stordalen og Gunhild Mikkelsdatter hadde disse kjente og sannsynlige barna:

 

1. Torstein (c1690-1753), se nedenfor.

 

2. (trolig) Ola, dåp ikke funnet, en Ola Olsson Stordalen, 24 år og bosatt hos faren, nevnes i Sølvverkets 1724-manntall:

Ole Olsen Stoerdahlen - Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1724 - Digitalarkivet

Jeg har så langt ikke funnet noe mer sikker informasjon om ham.

 

3. Lucie (1702-1777), døpt 12/11 1702, faddere: Jens Stengelsrud, Johannes (Fredriksson) Stengelsrud, Hans Hansson, båret av Kristoffer Røkebergs kone (Karen Kristine Sørensdatter) og Rønnaug (Larsdatter) Gravningen.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 29-30

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660654

Hun giftet seg i 1723 med Ola Narvesson (c1698-1774) fra Narverud u. Rønningsdalen. De bodde ulike steder, sist hos sønnen på Barmsrud, og er mine aner.

 

4. Torstein, døpt 9/8 1705, faddere: Ellef Pedersson, Lars Jensen, Lars Eriksson, Abel Beier, Ingeborg Torsteinsdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 51-52

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660665

 

5. Barn, gravlagt 28/1 1708 som Ola Stordalens barn, navn og alder ikke oppgitt:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 213-214

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660727

 

6. Mikkel døpt 10/8 1710, faddere: Arne Kaspersson, Guttorm Auensson, NN, Hans Sletners kone, Mari Toresdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 75-76

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660677

 

Kronologien viser at det ikke kan ha vært Torstein døpt i 1705 som var Guris far. Trolig døde han som liten. Det kan ha vært han som ble gravlagt i 1708, men magefølelsen min er at det var et nyfødt barn. Begravelseslistene for Kongsberg er ikke å stole på før fra 1739. Særlig gjelder det barnebegravelser.

 

Fadderen Ingeborg Torsteinsdatter i 1705 kan ha vært Olas søster, men siden hun ikke er sikkert identifisert i andre kilder, må det kun anses for å være en hypotese.

 

Begge ektefellene døde i 1747 og ble gravlagt på Kongsberg:

 

Gunhild ble gravlagt 11/3 1747, alder oppgitt til 86 år:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 172

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610470

 

Ola ble gravlagt 13/5 1747, alder oppgitt til 104 år og ei pensjonist:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 173

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610471

 

104 år er åpenbart altfor høyt, f.eks. ville det ha innebåret at han ryddet Stordalen etter at han hadde fylt 80 år. Sannsynlig? Neppe! I stedet har jeg anslått ham til å være født tidligst midt på 1650-tallet. Siden han ikke er å finne i noen av sølvverksmanntallene, som ofte er mer å stole på enn oppgitt alder ved begravelse, har vi ikke noe alternativt anslag å korrigere etter. Jeg vet derfor heller ikke hvor han var fra.

 

Link to comment
Share on other sites

Sønnen Torstein Olsson Stordalen giftet seg første gang 21/9 1713 med ei Anne Jonsdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 407-408

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610013

 

De fikk ett kjent barn sammen:

 

1. Jon (1714-1777), døpt 29/4 1714, faddere: Auen Auensson (Stengelsrud), Hans Håkonsson, Peder Hansson, Live Hans Monssons, Kirstine Marie Halvorsdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 99-100

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660689

Han giftet seg i 1740 med Sara Hansdatter (1717-1795), datter av Hans Rasmusson og Marta Hallsteinsdatter. De bodde på Skavanger grunn.

Barn:

1. Halvor (f. 1741), g. 1. g. 1767 m. Mari Paulsdatter Sunne, g. 2. g. 1776 m. Anniken Andersdatter Holm, g. 3. g. 1784 m. Kari Sveinsdatter Vincentzen eller Kjennerud, g. 4. g. 1789 m. Anne Elisabeth Nilsdatter Hassel,

2. Anne (f. 1743), død som liten,

3. Marta Katrina (1744-1744),

4 og 5. Dødfødte tvillingdøtre (1745),

6. Marte Kristine (1747-1798), g. 1769 m. Rasmus Andersson Bromann,

7. Maria Elisabeth (1749-1794), psykisk syk og ugift,

8. Sigrid/Siri (1751-1788), g. 1777 m. Bertel Abrahamsson Postebroen,

9. Anna Dorothea (1755-1757)

 

Her er det nok en feil i fadderlisten da den eneste kjente Hans Monsson på Kongsberg på den tiden var for ung både til å være gift og stå fadder (f. 1703). Denne fadderen er derfor helst Live Jonsdatter (d. 1719), gift med Hans Hansson Moen på Bromyr nedre, og Peder Hansson er nok deres sønn (f. 1699). Det er mye som tyder på at dette kan bety at Anne og Live var søstre. Deres opphav er ikke kjent, men Lives skifte viser at hun hadde en halvbror, Hans Halvorsson, på Ristvedt i Øvre Sandsvær (se Sandsværs historie VI s. 31).

 

Annes begravelse er ikke funnet. Det er heller ikke kjent hoe skifte etter henne.

 

Torstein giftet seg igjen 19/6 1717 med Guri Gulliksdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 409-410

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610014

 

Deres kjente barn:

 

2. Ola (1718-1794), døpt 12/1 1718, faddere: Hans Jensson, Kristoffer Arnesson, Hans Jensson, Maren Moen, Gjertrud N.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 125-126

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660702

Han giftet seg i 1748 med Berte Hansdatter Moen (1727-1795), datter av Hans Olsson og Guri Kittilsdatter på Moenseter nordre. De ryddet først Bråten vestre u. Moenseter nordre før de overtok Harskog. De to plassene ligger nesten rett over elva for hverandre.

Barn:

1. Ola (1749-1824), g 1781 m. Anna Kittilsdatter Kronset,

2. Maren (1751-1752),

3. Maren (f. 1753), g.1778 m. Håkon Pedersson Fyrhuset,

4. Kristoffer (1756-1837), g. 1786 m. Jøran Torbjørnsdatter Kaldal,

5. Guri (1760-1760),

6. Gunhild (1762-1764).

 

3. Gunhild, døpt 19/1 1721, faddere: Tore Erlandsson, Sjur Hansson, Kristen Hansson, Marta Kjennerud, Lucie Olsdatter (Stordalen).

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 1

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610024

Nok død som liten, begravelse ikke funnet.

 

4. Gullik, døpt 25/11 1722, faddere: Maren Jonsdatter, Ragnhild Olsdatter, Helge (Gudbrandsson) Bråten, Halvor Halvorsson (Brua), Ola Olsson.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 16-17

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610031

Nok død som liten, begravelse ikke funnet.

 

5. Gunhild (1727-1754), døpt 25/1 1727, faddere: Berte Guttormsdatter, Marta Sørensdatter (Myra), Hans Sjursson, Klaus Knutsson, Kristoffer Hansson.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 58-59

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610051

Hun giftet seg i 1754 med Gunnbjørn Østensson Teige og døde i barselseng med deres førstefødte Gunhild (1754-1754).

 

6. Mikkel, døpt 6/1 1730, faddere: Karen Gunnars, Marta Olsdatter, Anders Helgesson (Bråten), Bjørgulv Olsson, Lars Bjørgulvsson.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 82-83

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610063

Nok død som liten, begravelse ikke funnet.

 

7. Gullik (1731-1794), døpt 8/9 1731, faddere: Berte (Helliksdatter) Lia, Mari Hansdatter (Moen), Hans (Halvorsson) Jondalen, Gullik Gulliksson, NN

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 96-97

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610070

Han giftet seg i 1753 med Berte Knutsdatter (1728-1793), datter av Knut Halvorsson og Guro Olsdatter på Viermyr u. Lindbu i Svene. De overtok Stordalen.

Barn:

1. Guro (f. 1754), nok død som liten, begravelse ikke funnet.

2. Torstein (1757-1806), g. 1782 m. Malene Pedersdatter Moen eller Berven,

3. Ola (1759-1813, g. 1794 m. Anne Kristiansdatter Øyen,

4. Guri (1760-1760),

5. Knut (1761-1832), g. 1. g. 1781 m. Berit Olsdatter Eriksen eller Stordalen, g. 2. g. 1796 m. Åse Olsdatter Funnerud, g. 3. g. 1824 m. enke Ambjørg Helliksdatter Korperud,

6. Guro (1764-1809), g. 1790 m. Anders Helgesson Bråten,

7. Halvor (1766-1823), g. 1794 m. Tora Helgesdatter Bråten,

8. Gullik (1770-1821, g. 1. g. 1792 m. Guri Olsdatter fra Numedal, g. 2. g. 1807 m. Eli Thomasdatter.

 

8. Ola, døpt 10/4 1733, faddere: Ola Lønnevik, Andor Olsson, Anders Auensson, Berte Halvors, Inger Halvorsdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 116-117

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610080

Nok død som liten, begravelse ikke funnet.

 

Her er det altså god plass til et ekstra barn født ca. 1724.

 

Torstein ble gravlagt 30/6 1753, alder oppgitt til 64 år:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 207

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610505

 

Guri ble gravlagt 23/5 1761, alder oppgitt til 76 år:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1756-1768, s. 237

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620112

Hun hadde lagt ut på bytur, men ble syk underveis og døde hos Jakob Gudbrandsson Hallstensen i Smågårdene, som var nevø (rettelse: søskenbarn) av kona til hennes stesønn Jon.

 

Edited by Dag Thorsdalen
Rettelse
Link to comment
Share on other sites

Som nevnt viser en rekke av fadderne som Jens Abrahamsson Hostvedt langt på vei hans tilknytning til denne slekten. De av fadderne hans som jeg har markert med rødt har følgende tilknytning til denne:

 

Knut Sveinsson Enderud eller Sotlia (1777): Gift med Dorte Trulsdatter Narverud, barnebarn av Lucie Olsdatter Stordalen.

 

Karen Olsdatter Torsteinsen (1780): Datter av Ola Torsteinsson Stordalen/Harskog

 

Knut Gulliksson Torsteinsen (1783): Sønn av Gullik Torsteinsson Stordalen

 

Kristoffer Olsson Harskog (1783, 1788): Sønn av Ola Torsteinsson Stordalen/Harskog

 

Håkon Pedersson Fyrhuset (1788): Gift med Karen Olsdatter Torsteinsen, datter av Ola Torsteinsson Stordalen/Harskog.

 

Link to comment
Share on other sites

Som vist ovenfor, er det ikke kjent noen Nils i denne Stordalen/Harskog-slekten. Jeg har ikke bygdebøkene for Lardal tilgjengelig, og vet derfor ikke hva som står om ham der. Har du noen flere opplysninger om ham? Og fins det noe mer håndfast enn samme patronymikon og at begge nevnes i forbindelse med Skui som binder dem sammen?

 

Link to comment
Share on other sites

Imponerende Dag, mange takk! Du har jo Jondalen bygdebok langt på vei klar.

 

Lardal bygdebøker forteller ikke så mye om Guri Tostensdatter og Nils Tostensen.

 

Bind III side 1160 og 1161. Hogstvedt i Hem sogn.

 

"Jens Glørsen var på Hogstvedt 1748 - 52, men vi vet ikke hvilken del han brukte. Han var f. 1717, sønn av Glør Pedersen N. Hem og

h. Berte Olsd. G. 1748 m. Guri Tostensd. De fikk datteren Birte 1749. Denne Birte er muligens død, for ved skiftet etter Jens 1753 nevnes

barna Glør på 2 1/2 og Birte på 1 år." 

"Guri Tostensd. giftet seg igjen med Abraham Jensen. De fikk barna Jens 1754 og Marie 1756."

 

Det er Marie som er min ane. Det er flere år siden vi fant henne i denne debatten.  

 

 

Bind II side 110 og 111, Husmannsplassen Skuihaugen. Svarstad sogn.

 

"Den første husmann vi kjenner på Skuihaugen er Nils Tostensen f. ca.1717 og hustru Berte Eriksd. f. ca. 1719. De fikk 5 barn på Skuihaugen:"

Trolovet i Lardal 14.02.1734.  https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620579 nederst høyre side.

 

"1. Maren f. 1734, g. 1. m. Ole Halvorsen, 2. m. Ole Corneliusen Gjerpeland,

2. Anne f. 1737, d. 4 år gl.,

3.Tosten f. 1739, d. s. å.,

4. Peder f. 1740, g. m. Marthe Halvorsd. Sogn,

5. Ole f. 1746, d. 1 år gl.

Nils Tostensen d. 1782 og Berte Eriksd. 1783." 

 

Fødselsårene ca. 1717 og ca. 1719 er nok beregnet etter for lav oppgitt alder ved død.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tidligere kommet til samme resultat som Dag når det gjelder Guri. I tillegg har jeg det som sansynligvis er hennes dåp, faktisk i 1724, følg linken og se nederst på side 30. Der har vi Tosten Olsøns datter Guri til dåp. Faddere var Niels Olsen, Jørgen Jensen, N: N: Anne Christensdatter, Maren Olsdatter.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 30-31
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10311804040075 
 

Edited by Jan Engedahl
Link to comment
Share on other sites

Med Jans påvisning av en passende dåp, burde vel det meste være sagt her! Det er egentlig utrolig at det fortsatt kan gjøres nye oppdages i en kirkebok som jeg sikkert har vært gjennom mer enn hundre ganger! Det eneste jeg i grunnen reagerer på her er at jeg ikke umiddelbart drar kjensel på noen av fadderne.

 

Jeg kan ta med nok et indisium på at dette er rett opphav for Guri. Søsteren hennes, Gunhild (1727-1754), synes også å ha vært en tur nedi Lardal. I hvert fall oppga hun en Johannes Johansson i Lardal prestegjeld som barnefar da hun døpte den utenomekteskapelige datteren Jøran 20/10 1748 i Svene med bl.a. broren Ola blant fadderne:

SAKO, Flesberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1748-1790, s. 4-5

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315640325

Jøran har for øvrig stor etterslekt.

 

Jeg tviler på om Nils Torsteinsson hører til i denne familien. Utfra når han og Berte giftet seg, virker oppgitt alder ved begravelsene opplagt å være for lave. Men hvis han likevel skulle være det, må han enten være født mellom Jon i 1714 og Torsteins andre giftermål i 1717, evt. være født utenfor ekteskap før Torstein og Anne giftet seg i 1713. Men det var ingen som kan ha vært ham som skriftet for leiermål på Kongsberg på den tiden. Jeg legger merke til at datter nr. 2 ble døpt Anne, men det er et litt spinkelt grunnlag å bygge på når jeg ikke kjenner Bertes opphav.

 

 

8 timer siden, Ove Gunnar Jacobsen skrev:

Imponerende Dag, mange takk! Du har jo Jondalen bygdebok langt på vei klar.

 

Mange takk for det! Nå er det jeg som skriver på førsteutkastet om plassene på Jondalseiet. Jeg har riktignok ikke kommet til Stordalen og Harskog ennå, men mye av researchen er alt gjort. Og så har jeg tidligere «endevendt» noen generasjoner av akkurat denne slekten for å lete etter mulige spor etter om en annen ane, som ryddet Stordalen nordre i Gravningsgrenda, kunne være sønn av Ola Torsteinsson Stordalen fra et tidligere ekteskap enn det med Gunhild Mikkelsdatter, men uten å finne noe som tyder på at så skulle være tilfelle - kanskje heller tvert om.

 

Forresten har vår felles søken rundt Lillebuen tidligere i år resultert i et lite avsnitt da kapitlene om Lillebuen ble skrevet i vår, dog uten at det så langt har fremkommet noe vesentlig nytt i forhold til tråden her på forumet.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg stilte meg selv en gang spørsmålet om hvorfor Guri dro til Lardal, tanken var om hennes mor kunne vært derifra. Gullik navnet forekommer der nede også. Men det var ikke uvanlig at folk fra Kongsbergområdet dro den veien så jeg gravde ikke noe mere i det.

Link to comment
Share on other sites

Mange takk til dere begge.

 

Ja, da har vi vel dåp, konfirmasjon, vielser og begravelse for Guri Tostensdatter. Uvanlig godt sammenfall på aldersangivelsene.

 

På hennes ektefelle nr. 2 Abraham Jensen har jeg bare vielsen, barnefødtselene og den korte linjen i Lardal bygdebok. Har forsøkt de fleste søkbare kildene i Vestfold, Telemark og Buskerud. Jeg har lett etter hans begravelse i perioden 1755 til 1766 (før datteren Maries fødsel i Lardal til Guris begravelse i Jondalen, Flesberg) i Lardal, Sandsvær, Kongsberg og Flesberg. 

 

Vedr. Nils Tostensen så fant jeg nettopp, ved å se på trolovelsen, at konen Berte Eriksdatter kom fra Tingelstad i Hem sogn i Lardal. Side 1066 i Bygdeboka. Hun var datter av Erik Guuldsen, f. ca. 1672, og Anne Anundsdatter, f. ca. 1669. Her sies Berte å være født 1708 gift med dragon

Nils Torstensen. Bygdeboka mangler krysskobling mellom de to stedene Nils er omtalt, men hans opprinnelse er uansett ukjent. Navneregisteret i Lardal bygdebok Bind I viser at hans navn ikke er uvanlig i Lardal. Men det var jo en naturlig tanke at det var et slektsforhold som førte Guri til Lardal.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ja, det kan være mange gode grunner til å dra til Lardal! Og Gullik var et vanlig navn både der og i bygdene rundt Kongsberg, og særlig i Numedal der det i Flesberg prestegjeld var blant de aller vanligste.

 

Jeg har prøvde å se om en kanskje kan komme noe nærmere Guri Gulliksdatters opphav ved å se den mulige broren Gullik Gulliksson. Jeg må dog understreke at jeg ikke kjenner beviser for at de to var søsken, selv om jeg mener at det fremstår som ganske sannsynlig.

 

Den beste kilden til hvor Gullik var fra og omtrent når han var født er sølvverksmanntallene, der han opptrer tre ganger, i 1724, 1729 og 1732. Hvis vi tar utgangspunkt i mt 1724, var han da 44 år og født i Sandsvær, har eget hus og 20 års tjenestetid, hvorav 10 år som knekt og 10 år som sprenger.

Gullich Gullichsen - Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1724 - Digitalarkivet

 

Også mt 1732 har han som født i Sandsvær, mens han i mt 1729 er oppført som født i Jondalen, og i denne perioden øker også oppgitt alder med dobbelt så mange år som reelt. Begynte han å føle alderen tynge? I 1732 får vi også vite at han tidligere hadde tjent som soldat, noe som kan være grunnen til at han ikke er å finne i mt 1711. Han er ikke å finne i en rulle fra 1697 med unge mannskaper. Avviket i mt 1729 med Jondalen som fødested tolker jeg som «smitte» der bosted også oppføres som fødested. Slikt er det mye av i disse manntallene. Mt 1729 er så langt upublisert, mt 1732 er utgitt på papir.

 

Hverken Gulliks eller Guris dåp er å finne i Sandsvær, men når jeg ser på det lille antallet Gullik’er som hadde barn til dåpen i Sandsvær i siste tredel av 1600-tallet, fremstår det i grunnen kun én noenlunde sannsynlig farskandidat: Gullik Gunvaldsson som nevnes på nabogårdene Hovdebø (Høgdebø) og Landegga i Efteløt. Han var gift med Åse Torkildsdatter, og det var hennes foreldre, Torkild Knutsson og Ingeborg Olsdatter, som helt og delvis eide og rådde bygselen for begge gårdene. Men Gullik og Åse glimrer med sitt fravær i kirkebøkene for Sandsvær mellom 1671 og 1683. Det er riktignok to lengre lakuner i dåpslistene der i de mellomliggende årene, men de synes også å ha hatt flere barn som også heller ikke er å finne døpt der, også i perioder uten kjente lakuner, så det er nærliggende å tenke seg at de også kan ha bodd utabygds.

 

Dette viste seg å være en svært så fargerik slekt, men jeg lar det ligge i denne omgang. Men jeg vil nevne at når en følger Landeggas gårdshistorie bakover, finner en flere bånd til Lardal – og sågar til Skui – ved at en av medeierne i Landegga tidlig på 1600-tallet bodde på Skui og hadde etterkommere der langt oppover i tid. Jeg har ikke funnet bevis for at beboerne av Hovdebø/Landegga og Skui faktisk var i slekt med hverandre, og var de det må det ligge langt bakover i tid, trolig helt tilbake på 1400-tallet. Men på store deler av 1600-tallet hadde Hovdebø/Landegga-folkene Skui-folkene tett innpå livet ved at en sønn fra Skui overtok Ås nordre, en nabogård til Hovdebø og Landegga. Og Åse Torkildsdatter er referert i et vitnemål i tingboka som viser at dette var en person hun hadde kontakt med i yngre år.

 

Det er i første rekke navnene på Gullik Gullikssons egne barn: Ingeborg, Torkild, Anna, Åse, Ingeborg, Kristoffer, Gullik og Eli som er grunnlaget for å knytte ham til denne slekten. For Guri Gulliksdatters barn mangler de fleste av disse «signaturnavnene». Men det er grunn til å legge merke til at den gangene Gullik Gulliksson var fadder for henne, var ved dåpen av sønnen Gullik i 1731. At det akkurat var for sønnen som fikk hans eget navn, kan være en indikator på at de hadde noe mer til felles enn bare kjennskap, vennskap og godt naboskap. Og så døpte hans sønn Kristoffer Gulliksson en datter Guri, men her vet jeg for lite om morens slekt til å kunne si om navnet kan ha kommet inn den veien.

 

Konklusjonen blir at hvis dette er rett opphav for Guri Gulliksdatter, er det ganske sannsynlig at hun kan ha hatt kontakter på Skui som gjorde at datteren ble sendt nettopp dit.

 

 

En mulig måte å få bekreftet om Gullik Gulliksson og Guri Gulliksdatter virkelig var søsken, ligger i ekteskapet mellom Knut Gulliksson Torsteinsen eller Stordalen (1761-1832) og Berit Olsdatter Eriksen eller Stordalen (1754-1795) 1/12 1781 i Kongsberg kirke.

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 355

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620550

 

Knut var sønn av Gullik Torsteinsson og sønnesønn av Guri Gulliksdatter. Berit var datter av Ola Eriksson Stordalen og Eli Gulliksdatter og dattersønn av Gullik Gulliksson. Dessverre mangler kirkebøkene for Kongsberg for denne tiden opplysninger om løyver for giftermål innenfor de forbudte ledd. Men kan noen finne et slikt løyve i andre kilder, vil vi kanskje kunne få visshet om slektskapet. Det er ellers ikke påvist eller sannsynliggjort noe slektskap mellom de to Stordalen-slektene.

 

Link to comment
Share on other sites

Kommunikantprotokollene for Kongsberg kan være en mulig kilde for Guri Torsteinsdatters tilbakevending til hjemtraktene. Hvis hun kom sammen med Abraham, kan de være registrert sammen der, og første gang med opplysning om at de hadde levert presteattest, f.eks. fra Lardal. 

 

Kom Guri alene, er det vel mest sannsynlig at hun kom rett til brødrene sine i Jondalen uten «mellomlanding» nede på Kongsberg, og at hun fulgte en eller begge av disse til kirke. Brødrene Ola og Gullik Torsteinssønner er siden sent på 1750-tallet ikke å finne i de skannede kommunikantprotokollen for Kongsberg, så de må ha brukt Svene kirke, hvor de også døpte barna sine på den tiden. Derfra har vi ikke tilsvarende skannede protokoller, men av bygdeboka for Flesberg fremgår det at det fins et prestearkiv som det flittig refereres fra om attester for inn- og utflyttede. Dette skal befinne seg på Statsarkivet på Kongsberg. Det er mulig at en attest for henne kan være gjengitt der. 

 

Men halvbroren Jon Torsteinsson bodde på Kongsberg og benyttet regelmessig kirken der. Så skulle hun være registrert til nattverd der, er det vel mest naturlig at hun var i følge med ham. Jeg har datoer og sidetall for hans altergang hvis noen er interessert i å undersøke.

 

Link to comment
Share on other sites

Opplysningen om at Nils Torsteinsson var dragon gjør det mindre sannsynlig at han var Guris bror. Slike ble som regel utskrevet blant innenbygds folk, og i nabobygdene til Kongsberg – unntatt Eiker – var det ingen dragonkvarterer, nok fordi alt av ressurser til hestehold ble kanalisert til Sølvverkets behov. Kan han finnes i en militærrulle med opplysning om fødested?

 

Link to comment
Share on other sites

Et «wild shot» når det gjelder Abraham Jensson:

 

23/8 1713 i Efteløt kirke i Sandsvær var det dåp av Jens, uekte sønn av Abraham Mattisson, skomaker på Kongsberg, og ei Ellen Jensdatter. Barnet var avlet på Li øvre, står det. Nils Gran, Halvor Sending, Kristen Pedersson Lindum, Even Åkers kone og Anne Anundsdatter, som tjener på Lund, var faddere.

SAKO, Sandsvær kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1665-1725, s. 72

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650075

 

Ellen sto skrifte i Efteløt kirke 1/10 1713 for å ha blitt «krenket» av ham:

SAKO, Sandsvær kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1665-1725, s. 164

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650169

 

Og 17/3 1714 på Kongsberg skriftet Abraham for å ha «beligget» både henne og ei Sofie Pedersdatter:

SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 505-506

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610019

 

Ham finner jeg i Sølvverkets 1711-manntall som 21 år og født på Eidsvold:

Abraham Mattissen - Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1711 - Digitalarkivet

 

 

Det går 40 år mellom denne dåpen og Abraham Jenssons vielse i 1753. Det er dermed i hvert fall teoretisk mulig at dette kan ha vært Abraham Jenssons far.

 

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen!

 

Av alle steder konfirmeres Abraham Jensen i Lardal i 1751. Kun ca. 2 år før han blir gift med Guri Tostensdatter.

Nummer 18 på høyre side https://www.digitalarkivet.no/kb20070502620566

 

Han bor da på Naug (Now) i Styrvoll sogn. På den tiden driver Jens Olsen Naug. Men han er i henhold til bygdeboka født i 1718 og må være for ung til å være Abrahams far.

Lardal bygdebok bind III side 934  https://www.nb.no/nbsok/nb/a5d0122fa9df33734485c4cccfe37ba2?index=2#301

 

Det mangler kirkebok for Lardal mellom 1725 og 1733. 

https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes[]=0728P&start_year=&end_year=&text=

Jeg har forsøkt å lete etter Abrahams fødsel fra 1733 uten å finne ham.

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Ove Gunnar Jacobsen skrev:

Av alle steder konfirmeres Abraham Jensen i Lardal i 1751. Kun ca. 2 år før han blir gift med Guri Tostensdatter.

 

Han bor da på Naug (Now) i Styrvoll sogn. På den tiden driver Jens Olsen Naug. Men han er i henhold til bygdeboka født i 1718 og må være for ung til å være Abrahams far.

 

Jeg ville vente litt med å avskrive Jens Olsson Naug som Abrahams far. Mellom 1718 og 1751 går det 33 år. Det står ikke alder ved konfirmantene i 1751, men vi så at Guri Torsteinsdatter oppgis med rett alder, 15 år, da hun ble konfirmert i 1739. Mine (kjente) Lardal-aner ligger bakenfor kirkebøkenes tid, så jeg er ikke så bevandret i skikkene der på 1700-tallet. Fra andre steder har jeg erfart at konfirmasjonsalderen kunne variere svært mye, fra steder der de aller fleste slapp frem for presten når de typisk var mellom 14 og 16-17 år til steder der en stor andel av konfirmantene var godt oppi 20-årene. Det hele berodde nok mye på hvor strenge prestene var. Jeg vet derfor ikke hvilket slingringsmonn vi bør beregne for når Abraham bør være født. 

 

Hvis Jens Olsson var faren, var det neppe den kona han er oppfør med i bygdeboka som var moren. Men hvis vi legger til grunn at Abraham var ca. 16 år da han ble konfirmert, er det i det minste tid nok til at han kan være resultat av en "ungdomssynd" fra Jens' side, et barn han vedkjente seg og lot vokse opp hos seg, f.eks. fordi moren var død. Men han behøver ikke nødvendigvis å være født og døpt i Lardal. Jens var vel som de fleste andre ute og tjente i ungdommen, og fra Lardal er det kort vei til nabobygder i alle retninger slik at mulige kilder kan finnes innenfor et ganske stort område fordelt på tre fylker.

 

Samtidig ser jeg at påvisningen av at Abraham ble konfirmert i 1751 ikke svekker mitt "wild shot", men det fordrer selvsagt at det kan finnes bevis for at denne Jens Abrahamsson (f. 1713) virkelig vokste opp.

 

Link to comment
Share on other sites

Det er vel Jens Abrahamsen som er nevnt her i Sandsvær bygdebok bind III side 636.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=639

 

Jeg har ikke funnet noen Abraham Jensen født i Sandsvær fra 1729 til 1735.

 

6 timer siden, Ove Gunnar Jacobsen skrev:

Det mangler kirkebok for Lardal mellom 1725 og 1733. 

https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes[]=0728P&start_year=&end_year=&text=

Jeg har forsøkt å lete etter Abrahams fødsel fra 1733 uten å finne ham.

Hvis Abraham er født i Lardal må det da være før 1733. I perioden da kirkebok mangler. Han vil da ha vært ca. 18 år  ved konfirmasjon, 

og ca. 20 år ved vielsen. Da må Jens Olsen Naug, født 1718, ha blitt far ved ca. 15 års alder.  

 

Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Ove Gunnar Jacobsen skrev:

Det er vel Jens Abrahamsen som er nevnt her i Sandsvær bygdebok bind III side 636.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=639

 

Det kan nok stemme! Og da blir med en gang mitt "wild shot" litt mindre vilt. Han er omtalt under Surlia, som ligger på veien som går over åsen mellom Svarstad i Lardal og Passebekk i Sandsvær, en drøy km. på Sandsværs side av grensen. Her hadde de fleste jevnlig kontakt med Lardal. Og er det så at faren hadde kone fra fra Østfold, kan han jo ha blitt født både der og et eller annet sted mellom. Da beveger en seg inn på områder der jeg ikke er kjent i genealogisk forstand.

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for nytt innspill.

Geografisk nærhet som det pekes på og "riktig" navn på Jens Abrahamsen som mulig far til Abraham Jensen får meg til å tro at det kan stemme. Men hvor kan vi finne beviset?

 

Jeg fant ovenstående omtale av Jens Abrahamsen og kone Ragnhild Andersdatter ved hjelp av navneregisteret i Sandsvær bygdebok

bind VIII.

Ved å søke etter navnene i nettutgavene av Sandsvær bygdebøker har jeg funnet flere omtaler av Jens og Ragnhild.

 

Side 191 i bind IV. Jens uekte født i 1713.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110424004?page=193

 

Side 738 i bind III. "Ragnhild Andersdtr. fikk kirketukt i Eft. 1728 da hun var blitt «besovet» på Eggar.
En Ragnhild Andersdtr. gift 1737 med Jens Anderssøn." Her tror jeg presten har skrevet Anderssøn istedet for Abrahamsen.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=741

 

Samme fra kirkeboka.

"Kirketukt" https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650735

Trolovet og viet https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650247  nederst høyre side.

 

Jeg har ikke funnet "resultatet" av "besovingen". En tanke er at det resulterte i Abraham og at Ragnhild og Jens giftet seg etter at Jens ble voksen.

Jeg har ikke funnet Ragnhilds begravelse i Sandsvær.

 

Side 702 i bind III. Jens gift 2. 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=705

 

Side 585 i bind III. Jens gift 2. Nevnt kort øverst på siden.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=587

 

Side 397 i bind III. Jens gift 2. Nevnt kort nede på siden.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=399

 

Side 50 i bind III. Jens nevnt øverst på siden.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=53

 

Søk i kommunikantprotokollene for Kongsberg har så langt ikke gitt noe svar på når Guri Tostensdatter og eventuelt Abraham Jensen

returnerte fra Lardal til Kongsberg/Jondalen.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tviler på om Jens Andersson og Jens Abrahamsson var samme mann. Ser en i de søkbare dåpslistene for Sandsvær fra 1737 og utover, var det flere med navn Jens Andersson med barn til dåpen, men ingen Jens Abrahamsson. Men disse søkbare listene er ofte slik at det for far enten kun gis patronymikon eller kun bosted, og andre ganger ikke det en gang, men kun fornavn. Du bør derfor se på hver av disse dåpene i den skannede kirkeboka for evt. å se om det er noe mønster og om patronymikonet evt. kan ha blitt forvekslet. Også Jens’er uten adresse eller patronymikon bør tas med i den gjennomgangen.

Søk i fødte og døpte - Digitalarkivet 

 

Likeledes er jeg svært usikker på om det var samme Ragnhild som skriftet i 1728 som giftet seg i 1737. Heller ikke jeg finner noe resultat av «besovingen» i kirkeboka. Kan hun ha blitt grepet på fersken og angitt? Når jeg ser på de andre skriftemålene, er det heller ingen opplagt partner. Man han kan jo enten ha vært utenbygds fra eller soldat, som var fritatt for sivil og kirkelig forfølgelse for første gangs simpelt leiermål. Det var et «frynsegode» – om vi kan kalle det det – datidens soldater hadde!

 

Samtidig var vel Jens Abrahamsson, hvis det var han som ble døpt i 1713, noe i yngste laget i 1728? Men sett at du har rett i din hypotese, kan jo moren ha blitt sendt ut av bygda for å føde og døpe barnet.

 

Derimot tror jeg det kan være verdt å se nærmere på det bygdeboka skriver om at Jens’ kone Ragnhild Andersdatter hadde tilknytning til Rakkestad. På kartet ser jeg at Bodal søndre er en flott gård sentralt i bygda, men dessverre finner jeg ingen bygdebok med gårds- og slektshistorie, kun generell bygdehistorie. Så da er vel den beste løsningen å prøve å komme i kontakt med noen som kjenner gårds- og slektshistorien der.

 

Når du ikke finner Ragnhild gravlagt i Sandsvær, kan forklaringen være at hun og evt. Jens flyttet ut av Sandsvær. Min erfaring er at begravelseslistene i Sandsværs kirkebok i siste halvdel av 1700-tallet er ganske pålitelige slik at det neppe er så veldig mange som er uteglemt.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, vi har flere løse tråder her. Abraham Jensens fødsel og død er fortsatt ukjent. Om det finnes kilder som kan gi svar er ikke godt å si.

 

Ved navnesøkene i de skanna bygdebøkene for Sandsvær fant jeg kun en Jens Andersen i første halvdel av 1700. Han var gift med Inger Evensdatter og er nevnt på Nordre Røsholt, nederst side 540 i Sandsvær bygdebok bind III. Sju barn nevnes. (de finnes i lenken i innlegget over).

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007111200074?page=543

 

Ragnhild Andersdatter fant jeg (som lenkene over viser) som gift med Jens Abrahamsen på Surlien på side 636, og så på side 738 hvor kirketukt og vielse med Jens Andersen nevnes.

 

"Mangel" på Jens Andersønner, i første halvdel av 1700, gjør at jeg tror presten har skrevet feil ved vielsen.

 

Jens Abrahamsen giftet seg som enkemann med enken Anne Larsdatter i Sandsvær 13.04.1773.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650276  Nede på høyre side.

Jens Abrahamsen Finnerud ble gravlagt i Sandsvær 01.12.1784. 72 år.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650654  Litt over midten på venstre side.

 

Jeg har ikke funnet barn etter Ragnhild Andersdatter og Jens Abrahamsen døpt i Sandsvær. I Lardal mangler som nevnt over kirkebok mellom 1725 og 1733.

Ragnhilds begravelse er ikke funnet i Rakkestad (søkbar kirkebok fra 1722 til 1740 http://petterheier.no/Heier-web/genealogi.html )

eller i Lardal.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.