Jump to content
Arkivverket

Tyding av gammel skifte, 1758


Marius Holm Enerud

Recommended Posts

Heisan,

 

Jeg har kastet meg ut i en tyding av et skiftebrev fra 1758.

Vanligvis er jeg mer komfortabel med skrifter fra tidligst 1810-1820 tall, så jeg merker jeg er litt på utrygg grunn her 🙂

 

Har fått til noe i starten men det hadde vært flott om noen gav meg "drahjelp" videre og kunne korrigere det jeg har feil/mangler.

 

Link til skifte her (begynner på høyre side, nederst på første kolonne):

https://media.digitalarkivet.no/view/33896/89

 

Dette er hva jeg har fått til i starten:

 

01            Skiftebrev Passerede paa Huus-

02            mandspladsen Sydsteren under

03            gaarden Olstad i Ullensager Sogn

04            efter Embret Amundsen Den 5te

05            Augusti(?) 1758. _

06            Helle Juel Wislöff. _

07            Kongel: Majsts Cancellie Raad og Soren

08            skriver over Øvre Rommerige og O(?)

09            (?).          Samt

10            Christian Dorph. _

11            Constituerede Foged over Øvre Rommeri

12            ge og deri(?).

13            Giør Vitterligt at Anno 1758 Den

14            5te Augusti, blev ved Lænsmanden af Ullensager

15            Sogn Christopher Olsen i overværelse af de 2de(?)

16            Vurderings mænd Hans Søndre Olstad og Hans

17            Væstre Hollum(?), Lovlig Registrering (?)

18            og Forretagne paa Huusmandspladsen

19            Sydsteren under Gaarden Nordre Olstad

20            i Ullensager Sogn, retter(?) den der forhen(?) (?)

21            (?) og sig selv om bragt Huusmand Engebret

22            Amundsen, samt Ind og ud

 

 

På forhånd mange takk 🙂

 

mvh

Marius

Link to comment
Share on other sites

Flott at du prøver deg! 

02 - eg vil seie at stadnamnet er Sydsleren.

05 - enig

08 - Oudahl (dvs Odal)

09 - leen, ville eg tru, sjølv om ikkje skriftbiletet passar 100 %

12 - -ges Fogderie.

17 - enig i Hollum, vidare Registrering holden 

18 - foretagen

19 - Sydsleren 

20 - Ullensager Sogn, effter den der forhen bo-

21 - ende og sig osv

22 - ... samt Ind- og Udgielden

23 - Andteignet, saa det der efter kun

24 – de blive at Erfahre, om noget kun

25 - de blive hans Majts Cassa til ind

26 - tægt at beregnes i henseende at be

27 - nevnte Embret Amundsens Hoved

28 - lod ved Dom afsagt den 7de Julii

29 - 1758 er tilfalden allerhøyst bemte

30 - hans Kongel: Majtts:

31 – Bemelte af Lænsmanden skeede

 

spalteskift

 

kjem med meir seinare.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Skrifta er ganske grei, så får eg litt tid på meg skal du få meir. Om andre er i gang med å skrive av håpar eg dei seier frå i tide slik at vi ikkje driv med dobbeltarbeid 🙂

 

Du har vore flink så langt, vil eg seie. Trist historie dette; det skal bli interessant å lese vidare. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

32 – Forretning er af følgende indhold.

33 – Anno 1758 Den 5te Augusti indfant ieg mig som

34 – Lænsmand, tillige med tvende tilkaldede Mænd Hans

35 – Søndre Olstad og Hans Væstre Hollum paa pladsen

36 – Sydsleren under Gaarden Nordre Olstad her i Ullen

37 – sager Sogn; I følge den Constituerede Foged Velædle

38 – Christian Dorphs Ordre udi hans eget lovlige Forfald

39 – for at beskrive og vurdere, hvis den her paa Pladsen

40 - forhen værende Huusmand Embret Amundsen der sig

41 – selv fra Livet har ombragt, kand have væred Ejende

42 – og ved Dom af 7de Juli 1758 tilfunden at have sin

43 – hovedlod forbruudt. Dereffter den eftterleven

44 – de Qvinde Marie Larsdatter som var tilstæde paa

45 - anmodning giorde følgende andviisning paa deres

46 - Ejendom.

 

Forferdeleg å tenkje på; ikkje berre misser ho mannen i sjølvmord, men eigendelane hans skal beslagleggast til kongen, sidan det er straffbart å ta livet av seg.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

47 – 1 hvid Koe 3-'-'

48 – 1 sort hvidhoved Koe 3-'-'

49 - 1 voxen Sou med uld 1-'-'

50 – 1 do med lam 1-1-'

51 – 1 høy Gryde paa een Skieppe rum 1-2-'

52 – 1 liden ...... do sønder i Bunden '-'-8

53 – 1 steegge pande '-'-20

54 – 1 Skarde? '-1-8

55 – 1 hug Øx '-1-8

56 – 1 gl Skab med Døre '-'-16

57 – 1 hængeskab mahlet med 2de Laas 1-1-'

58 – 1 gl do '-'4

59 – 1 bord med bordstoel og Skuf under '-'-12

60 – 1 lidet rødt Hængeskab '-'-4

61 – 1 høysæde Benk '-'-8

 

Og så blir det middagspause

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

32 – Forretning er af følgende indhold.

33 – Anno 1758 Den 5te Augusti indfant ieg mig som

34 – Lænsmand, tillige med tvende tilkaldede Mænd Hans

35 – Søndre Olstad og Hans Væstre Hollum paa pladsen

36 – Sydsleren under Gaarden Nordre Olstad her i Ullen

37 – sager Sogn; I følge den Constituerede Foged Velædle

38 – Christian Dorphs Ordre udi hans eget lovlige Forfald

39 – for at beskrive og vurdere, hvis den her paa Pladsen

40 - forhen værende Huusmand Embret Amundsen der sig

41 – selv fra Livet har ombragt, kand have væred Ejende

42 – og ved Dom af 7de Juli 1758 tilfunden at have sin

43 – hovedlod forbruudt. Dereffter den eftterleven

44 – de Qvinde Marie Larsdatter som var tilstæde paa

45 - anmodning giorde følgende andviisning paa deres

46 - Ejendom.

 

Forferdeleg å tenkje på; ikkje berre misser ho mannen i sjølvmord, men eigendelane hans skal beslagleggast til kongen, sidan det er straffbart å ta livet av seg.


ja trist historie dette her …

Selvmordet er nevnt i kirkeboken og jeg hjelper en venn med å tyde denne teksten for ham. Dvs du hjelper han 🙂

men jeg får jo god trening av sammenligne fasiten din med teksten da.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg går vidare i lista, men med alle forbehold; her kan vere lokale uttrykk og faguttrykk som eg ikkje kjenner.

 

62 – 1 haand Saug '-'-8

63 – 1 Slaug Benk '-'-8

64 – 1 sort Kiste '-'-16

65 - 1 gront Stoffes Skiørt '-2'16 (seinare i skiftet er det markert tødlar over her, så skjørtet er nok grønt)

66 – 1 sort do '-'-12

innskot: 1 røe væst med tinknap '-1-'

67 – 1 blaae rødagtig trøye '-'-8

68 – 1 sort Sarsis do '-1-'

69 – 1 rannede Verkens Skiørt '-2-'

70 – 1 Ildskuffe '-'-4

71 – 1 lidet bord med bordstoel '-'-4

72 – 1 ski... '-'-10

73 – 1 kar 1 Tønde og 2de gl. Saaer tils. '-'-12

74 - 1 liden tinne og een liden Kiste '-'-4

75 – 1 Bøhle? '-1-12

76 – 2 Træfader og 1 Skaal '-'-4

    - 1 Vandbøtte          oops, desse to linjene hoppa eg over i fyrste gjennomlesing, dermed blei nummereringa feil -

    - 1 Stettefad og 1 lidet fat 

77 – 1 griis??? '-1-12

78 - Huusene her paa (gaarden, overstr) Pladsen, er

79 – Verterne tilhørende undtagen een gl.

80 – k.... '-3-'

81 – Videre at opskrive L....... icke og Saakorn??

82 - og høe auflingen icke nu for herværende

83 – tiid kunde skiønnes hvor meget den kand

84 – beløbe. Saa beroer derved indtil indhøst

85 – ningen skeer. Summa 16-2-6

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Siste del av lista - dette er sterkt lesestoff! eg har ikkje spekulert for lenge på ting eg er usikker på.

 

86 – Bortskyldig gield som Enken som Enken (!)

87 – selv for de fleste andgav nemlig -

88 – 1.Til Natmanden fra Christiania for den

89 – ombragtes nedgravning betalt eftter qvit

90 – tering 10-2-16. Bemelte qvittering

91 - er af følgende indhold.

92 – Lænsmanden Christopher Olsen Frognes

93 - haver til mig som Natmand fra Christia

94 – nia til min op...... knegt Rasmus

95 – Gulbrandsen, betalt for at begrave een

96 – huusmand til gaarden Olstad her i Ullen

97 – sager Sogn ved Nafn Embret Amundsen

98 – som sig selv haver ombragt, med Dags?

99 – fortæring? 10-2-16 siger tie Rixd toe

100 – ort og sexten Skill hvorfoer herved

101 – qvitteres under 2De tilstædeværende Vidner

102 – som dette underskriver siden han icke selv

103 – kand skrive Pladsen Sysleren den 15de

104 - Julii 1758.

105 - Hans Hansen Olstad

106 - Christoher Eskilsson Hollum

107 - hvoreftter denne ubetalte Summa and

108 - føres boet til Last med 10-2-16

109 – 2.Til Verterne Ole? Og Encken Olstad skyldig

110 – for Huusleie og videre til sammen efter

111 – overregning imellem dem 7-1-'

112 – 3.Even Lø....sruud under ...... for

113 – en tønde havre 2-'-'

114 – 4.Marie Olsdatter Præstgaarden 1-'-'

115 – 5.Christopher ............. '-2-10

116 – 6.Jakob Torshaug? for 2de Tæmmerstocker '-2-10

117 – 7.Hans Sørum '-1-'

118 – 8.Guttorm Gierdrun for Flaatte tømmers

119 – fremskaffelse der paa ...... '-1-'

120 – 9.Erick Gierdrum for een Skieppe Malt '-1-'

121 – 10.Hans Olstad fordrer for Brevdeveed

122 – og et Engstøcke tilsammen 2-'-'

123 – 11.Anders Moen for Smiderie? '-1-'

124 – 12.Ole Olstad laante Pænge '-1-'

125 – 13.Gulbrand Olstad '-1-'

126 – 14.Hans Larsen Gierdrum Præstegaard '-1-'

127. - 15.Lænsmanden og mænderne for deres

128 – Reise og umage '-3-8

innskot Tilsammen 26-1-22

129 – Chr.Olssen Hans Olstad Hans Holum Ole Amund

130 – sen Olstad

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her er neste runde - no er konsentrasjonsevnen begynt å dale, så no blir det sikkert ikkje meir før i kveld.

 

131 – Den 28de Sept br nest eftter indfant ieg mig

132 - atter paa pladsen Sydsleren tillige med Ole og

133 – Hans Olstad, for at eftterher beskrive og Taxce

134 – re Korn og Høe auflingen, om ni befan

135 – tes indhøstet, og der af Mændene eftter bæste

 

spalteskift

 

136 – skiøn som blev anført som følger:

137 – Blandkorn og havre utærskeed, og meeget

138 – beskadoget fordi samme for tillig er ind bragt

139 – i huus føren den var bleven tør tils:

140 – Omtrent 2de tønder a 5 ..) 2-2-'

141 – Erter og hvede tils een Skieppe '-1-'

142 – Hør et Sommer? Læs '-2-'

143 – Halm, h....Halm og Erter Riis tils 1 1/2 Læs '-3-'

144 – Saaledes rigtig.... gaar, Datumus Ere 4-'-'

145 – Supra Chr Olssen, Ole Olstad, Hans Olstad.

146 - Naar nu Boets Registrerende og Vurderende formår?

147 – som eftter første Sessions udviisende opløber

148 - til 16-2-6

149 - Bliver tillagt til ovenmelte Summa

150 – Beløber Boets gandske formue til

151 – den Summa 20-2-6

152 – Derimod er den paa boet hæfttede gield effter

153 – forhen giorde og andførte forklarin i alt 26-1-2.

154 – Videre bliver Boet tillag og udgift at be

155 – regne følgende saa som:

156 – 1.Stemplet Papir til dette skiftte 3 arck No

157 – 20 til 24.. er '-3-'

158 – Skifteforvalteren tilkommen for dette Skifte

159 – brev at renskrive til bogs at føre, samt

160 – den ham allernaadigst tillagde Sallario i alt 2-3-8.

161 – Summa Boets Gield og udgift 30-'-6

162 – Og som Boets bortskyldige gield effter forestaa

163 – ende udviisning overstiger formuen, saa bliver

164 – da først giort udlæg til den Prioriterede gield saa

165 – som:

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, kva skal ein seie? Buet kjem til slutt opp i 20 rd, og av det skal nattmannen frå Kristiania ha halvparten for å grave ned mannen, sidan han ikkje kan gravleggast på vanleg måte i vigsla jord. Det er sanneleg godt verda har gått framover.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja, kva skal ein seie? Buet kjem til slutt opp i 20 rd, og av det skal nattmannen frå Kristiania ha halvparten for å grave ned mannen, sidan han ikkje kan gravleggast på vanleg måte i vigsla jord. Det er sanneleg godt verda har gått framover.


Så heldig jeg var å traff på deg! 😊

Jeg forventet ikke å få hele teksten tydet men det har du jammen gjort!

Tusen takk igjen! Jeg får gruble på de (få) hullene som er igjen.

 

Ja verden kan fremstå urettferdig idag også

men det har gått fremover ja!


Ha en flott kveld videre og takk for innsatsen! 😊👍🏻

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for skryt 🙂 

 

Det er ein god del att av teksten, men det handlar for ein stor del om kva kreditorane får, og det er kanskje ikkje så interessant. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Imponerende, Aase!

 

Tillater meg noen forslag til noen av ‹hullene›:

 

Linje

52  . . . bulgede

80 Kjone [lite hus til høytørk]

81 . . . opskrive fandtes icke

94  . . . opsændte(?) Knægt

112 . . . Even Løverdasruud under Vettahl . . .

134 . . . som nu befan

(også litt tastesnubling:)

138 beskadiget

142 Høe

144  . . . Rigtig vedgaar Datum ut

146  . . . Formue

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for supplering 🙂 

Når det blir jobba på denne raske måten blir det alltid både skrivefeil og misforståelsar, så det er kjekt at nokon kan ta litt korrektur. Eg er enig i alle rettingane/utfyllingane dine.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Imponerende, Aase!

 

Tillater meg noen forslag til noen av ‹hullene›:

 

Linje

52  . . . bulgede

80 Kjone [lite hus til høytørk]

81 . . . opskrive fandtes icke

94  . . . opsændte(?) Knægt

112 . . . Even Løverdasruud under Vettahl . . .

134 . . . som nu befan

(også litt tastesnubling:)

138 beskadiget

142 Høe

144  . . . Rigtig vedgaar Datum ut

146  . . . Formue

 

Mvh


Takk Even! 
Som alltid snill og hjelpsom! 😊

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Imponerende, Aase!

 

Tillater meg noen forslag til noen av ‹hullene›:

 

 

No hadde det vore veldig freistande å utfordre deg Even til å ta oss eit stykke vidare; det er eit fantastisk tidsbilete vi får sjå inn i, og vi får ein del overraskingar undervegs - kva seier du til det - ?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

56 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

No hadde det vore veldig freistande å utfordre deg Even til å ta oss eit stykke vidare; det er eit fantastisk tidsbilete vi får sjå inn i, og vi får ein del overraskingar undervegs - kva seier du til det - ?

 

Oioi, nå ble jeg en smule engstelig – men jeg kan forsøke. Garanterer overhodet ikke at det blir vellykket. Men hvo intet vover osv. 😉

Litt sen aften akkurat nå, men i morgen er jo atter en dag 🙂

 

Mvh

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Even Stormoen skrev:

144  . . . Rigtig vedgaar Datum ut

146  . . . Formue

 

Her var faktisk eit nytt uttrykk for meg; "Datum ut Supra" på linje 144/45 - i følgje nettet betyr det "Dato som ovanfor". Alltid noko å lære.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Som passeleg sideaktivitet til laurdagskveldens Stjernekamp noterte eg også dette:

 

 

166 – 1.til det stemplede Papiir som ...............

167 – 3 ort der til udl.

168 – anammer af de for een hvid Koe andførte

169 – 3 rd '-3-'

170 – 2.Skifteforvalteren tilkommer efter for

171 – hen giorde forklaring 2 rd 3 ort 8 sk der til udl.

172 – anammer resten af de for een hvid Koe

173 . andførte 3 rd som er '-2-8

174 – af een voxen Saug (!) som er andført

175 – for 1 rd anammes '-2-8

176 – 3.Lænsmanden Christopher Olssen og med

177 - haftte mænd for deris reiser og haftte u-

178 – mage efter forhen andførte og giorte for

179 – klaring tilkommer 3 ort 8 sk, der til udl:

180 – 1 rannede Værckens Skiørt '-2-'

181 – 1 rød væst med tinknapper '-1-'

182 – 1 slagbænk '-'-8

183 – 4.For de til Natmanden udbetalte Pænge

184 – 10 rd 2 ort 16 sk udlægges

185 – 1 Sort hvid hoved Koe 3-'-'

186 – Resten af een Voxen Sau '-1-16

187 . 1 voxen Sau med lam 1-1-'

188 – 1 høj gryde paa een Skieppe rum 1-2-'

189 – 1 liden buged do Sønder i bunden -'-'8

190 – 1 steege pande '-'-20

191 – 1 Skorde? '-1-8

192 – 1 huug øx '-1-8

193 – 1 gl Skab med Døere '-'-16

194 – 1 mahlet hængeskab med 2de laas 1-1-'

195 – 1 gl do .-.-4

196 – 1 bord med bordstoel og Skuf under '-'-12

|197 – 1 lidet rødt Hængeskab '-'-4

198 – 1 høysæde benk '-'-8

199 – 1 halv seng bænk '-'-4

200 – 1 haandsaug '-'-8

201 – 1 svart kiste '-'-16

202 – 1 grønt stoffes Skiørt '-2-16

203 – 1 sort do '-'-12

204 – 1 blaae rødagtig trøye '-'-8

205 – 1 sort sarsis do '-'-12

206 – 1 liden Tine og 1 liden Kiste '-'-4

207 – 1 Kar 1 tønde og 2 gl Saaer tils for '-'-12

208 – Er fuldt udlæg 10-2-16

209 – Dernest giøres udlæg til de øvrige Boetz

210 - Creditorer saasom:

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Som passeleg sideaktivitet til laurdagskveldens Stjernekamp noterte eg også dette:

 

 

166 – 1.til det stemplede Papiir som ...............

167 – 3 ort der til udl.

168 – anammer af de for een hvid Koe andførte

169 – 3 rd '-3-'

170 – 2.Skifteforvalteren tilkommer efter for

171 – hen giorde forklaring 2 rd 3 ort 8 sk der til udl.

172 – anammer resten af de for een hvid Koe

173 . andførte 3 rd som er '-2-8

174 – af een voxen Saug (!) som er andført

175 – for 1 rd anammes '-2-8

176 – 3.Lænsmanden Christopher Olssen og med

177 - haftte mænd for deris reiser og haftte u-

178 – mage efter forhen andførte og giorte for

179 – klaring tilkommer 3 ort 8 sk, der til udl:

180 – 1 rannede Værckens Skiørt '-2-'

181 – 1 rød væst med tinknapper '-1-'

182 – 1 slagbænk '-'-8

183 – 4.For de til Natmanden udbetalte Pænge

184 – 10 rd 2 ort 16 sk udlægges

185 – 1 Sort hvid hoved Koe 3-'-'

186 – Resten af een Voxen Sau '-1-16

187 . 1 voxen Sau med lam 1-1-'

188 – 1 høj gryde paa een Skieppe rum 1-2-'

189 – 1 liden buged do Sønder i bunden -'-'8

190 – 1 steege pande '-'-20

191 – 1 Skorde? '-1-8

192 – 1 huug øx '-1-8

193 – 1 gl Skab med Døere '-'-16

194 – 1 mahlet hængeskab med 2de laas 1-1-'

195 – 1 gl do .-.-4

196 – 1 bord med bordstoel og Skuf under '-'-12

|197 – 1 lidet rødt Hængeskab '-'-4

198 – 1 høysæde benk '-'-8

199 – 1 halv seng bænk '-'-4

200 – 1 haandsaug '-'-8

201 – 1 svart kiste '-'-16

202 – 1 grønt stoffes Skiørt '-2-16

203 – 1 sort do '-'-12

204 – 1 blaae rødagtig trøye '-'-8

205 – 1 sort sarsis do '-'-12

206 – 1 liden og 1 liden Kiste '-'-4

207 – 1Skaa? 1 tønde og 2 gl Saaer tils for '-'-12

208 – Er fuldt udlæg 10-2-16

209 – Dernest giøres udlæg til de øvrige Boetz

210 - Creditorer saasom:

 

Det er veldig interessant med disse inventarlistene:

"Resten af een Voxen Sau"

 

Ja alt skal med, tydeligvis 🙂

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er desse detaljane som gjer at eg gjerne vil ha avskrift av det heile. Og så kan du sjå føre deg den stakkars enkja som sit der og ser dei plukke med seg alt ho eig, til og med det grøne pen-skjørtet. Det er til å gråte av.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

?

206 – 1 liden tine og 1 liden Kiste '-'-4

207 – 1 Kar 1 tønde og 2 gl Saaer tils for '-'-12

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Et forsøk videre:

 

211 1) Verterne Ole og Encken Olstad for

212 tilgodehavende 7rdr 1ort nyder Alle

213 ne udlæg i heenseende til Boets Slette

214 tilstand – for 2rd 2ort 13s, Der til udl: –

215 1 gl: Kione af de paa Pladsen staaende

216 Huusse for                                                           " – 3 – "

217 1 Bøhle                                                                  " – 1 – 12

218 1 Ildskuffe                                                            " – " – 4

219 1 lidet bord med bordstoel                               " – " – 4

220 1 Skirue                                                                 " – " – 10

221 2 Træe fader og 1 Skaal                                      " – " – 10

222 1 Vand bøtte                                                         " – " – 4

223 Anammer af den paa Pladsen

224 befundne og Taxerede Korn af

225 ling som er Taxeret for 2rd 2ort

226 Ræsten med                                                          1 – " – 15

227 Er Fult udlæg                                                                             2 – 2 – 13

228 2) Even Lørdasruud under Vettahl for hans

229 i boet tilgode Komende 2rd nyder i hen

230 seende boets slette tilstand ickun 3ort 9s

231 Der til udl:

232 Resten af det for 2rd 2ort Taxerede Korn

233 som er                                                                    1 – " – 9

234 Lægger fra sig 1ort

235 Igien Fult udlæg                                                                        " – 3 – 9

236 3) Mari Olsdatter Præstegaarden for hendes i

237 boet tilgode havende 1rd nyder i heenseen

238 de boets Slette tilstand allene 1ort 15s

239 Der til udl:

240 Anammer som fra meget paa Even

241 Lørdasrud er paalodnet                                    " – 1 – "

242 Af de i boet befundne Erter og

243 hvede som er Taxeret for 1ort an

244 ammer                                                                   " – " – 15

245 4) Christopher Leuftj(?) tilkomer icke-

 

[ny side]

 

246 mere for hans i boet tilgodehavende 2ort 10s i hen

247 seende til boets slette tilstand een Allene 14s

248 Der til udl: : –

249 Af de i boet befundne Korn som Taxeret

250 for 2rd 2ort annames                                        " – " – 14

251 5) Jacob Torhaug(?) nyder for hans Fordring der

252 effter Forhen andført for Kl:(?) er 1ort i heense

253 ende til Boets Slette tilstand allene 7s udl:

254 Af det i Boet befundne og Taxerede Korn

255 for 2rd 2ort annames                                     " – " – 7

256 6) Hans Sørum for hans tilgodehavende 1ort nyder

257 i heenseende Boets slette tilstand allene 7s

258 Der til udl: –

259 Af det i Boet befundne og for 2rd 2ort Tax

260 erede Korn annames                                       " – " – 3

261 Af det for 2ort Taxerede Høe annammes     " – " – 4

262 Er udlæg                                                                               " – " – 7

263 Guttorm Gierdrum for hans i Boet tilgodehaven

264 de Fordring 1ort nyder allene i heenseende til boets

265 Slette tilstand 7s, Der er udl: –

266 Annammer af de 2ort som det i boet befundene

267 Høe er Taxeret for annnammes                      " – " – 7

268 8 ) Erick Gierdrum for hans Fordring i Boet

269 som er 1ort nyder allene i heenseende Boets

270 slette tilstand 7s Der til udl: –

271 Annammer af de 2ort som det i boet befundne

272 Høe er Taxeret For                                            " – " – 7

273 9) Hans Olstad for hans Fordring 2rd nyder

274 allene i heenseende Boets slette tilstand

275 2ort 9s, Der til udl: –

276 Den i boet befundene Halm, hvede halm og

277 Erter Riis som er 1 1/2 Læs for                        " – 3 – "

278 Ræsten udj de i boet befundene Erter

279 og hvede som er Taxeret for 1ort og er           " – " – 9

280 Er hans udlæg                                                                        " – 3 – 9

 

Fortsettelse følger – om en stund 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.