Jump to content
Arkivverket

Tyding av dødsskifte


Hans Giskeødegård

Recommended Posts

Et forsøk med økende hull mot slutten, men det skulle være klart hva dette dreier seg om:

 

01 da vi underskrevne Ægte-

02 folk, jeg Iver Olsen Gidske-

03 gjære og jeg Gunild Olsdatter

04 boende paa en uskyldsat Plads under gaarden

05 Gidske i Bangens(?) Thinglaug (??)

06 (??) Romsdals Amt, ingen Livsarvinger

07 haver, og desuden er af den Alder at vi ingen

08 kan forvente faa, har enhver af os af Omsorg

09 for den anden med fuld Vilie og fuldt Overlæg

10 besluttet at indsætte, ligesom vi herved i For-

11 ventning af Kongelig naadigst Konfirmation

12 gjensidig indsætte den Længstlevende af os til at

13 være uindskrænket Eier uden Deeling af vort

14 hele Boe, være sig Penge eller Effecter, faste

15 Eiendomme eller udestaaende Gjæld, intet i

16 nogen Maade undtaget og det hvad enten den

17 igienlevende maatte indlade sig i nyt Ekteskab el-

18 ler ikke; men skulde derimod den Længstlevende

19 afgaa ved Døden i ugift Stand uden at have ind-

20 ladt sig i noget andet Egteskab, saa tilfalder alt

21 hvad den maatte efterlade sig, naar fælleds

22 Arvinger paa den Tid det sidste Dødsfald foregaar(?)

23 til Deling efter Loven; dog den Længstlevendes

24 Ret til at desponere over Boet medens(?) han??

25 (??) Besiddelse forbeholder(?)

 

[sedvanlig avslutning]

 

Mvh

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.