Jump to content
Arkivverket

Jens Hellemand feldbereder i København 1720-1755 - hevder at stamtavlen må endres


Laila Sandbæk

Recommended Posts

Jens Hellemand, feldbereder, 1720-1755

I København 1893 utgav A. Hellemann Cand. Polyt. en bok kallet «GENEALOGISKE OG PERSONALHISTORISKE MEDDELELSER». Genealogiske og personalhistoriske meddelelser (slaegtsbibliotek.dk) Boken handler om hans forskning på sin slekts stamtavle, som starter med Jens Hellemann. Denne Jens er en feldbereder og sies å være fra Norge. A. Hellemann er en dyktig slektsforsker og går grundig til verks for å finne Jens sine aner i Norge. Hellemann er et slektsnavn i Bergen og det er derfor naturlig å undersøke om det her finnes noen kilder. Hele fem sogneprester og en stiftsprost i Bergensområdet henvender Hellemann seg til og ingen av dem finner noen dåpsregistrering for Jens. Under stor usikkerhet angis Bergens Helle Hellemann og Anna Buchoff som foreldrene til Jens. Slik beskriver forfatteren selv dette:

«Ifølge Meddelelse fra Stiftsarkivar Thomas Hermansen i Bergen, med hvem jeg gennem Breve til Stiftsprovst Winsnæs i Bergen og samme Bys fem andre Sognepræster var ble ven sat i Forbindelse, er Jens Hellemann imod min Formodning ikke født i Bergen. Derimod døbtes 1723 i Bergens Domkirke Anna Hellemann, som muligvis har været en Søster af ovennævnte Jens Hellemann. Hun var en Datter af Helle Hellemann og Anna Buchoff.»

Ingen har noensinne funnet noen dåpsregistrering for Jens Hellemann i Bergensområdet. Derimot er denne påstanden blitt stående uimotsagt siden 1893. Flere artikler nevner antakelsen om at Jens Hellemann er født i Bergen, deriblant:

·        Garvere i 9 generationer: Garvere i 9 generationer (arosleo.dk))

·        Slægtsbog for Marie Henriette Petersen: http://arosleo.dk/doc/Slaegten Marie Henriette Petersen.pdf

Til tross for angivelse av at denne påstand er usikker og ikke bekreftet, så forekommer Helle Hellemann og Anna Buchoff som foreldre til Jens Hellemann i utallige private og offisielle slektstrær på nettet.

Jeg vil med dette innlegget hevde å ha funnet de egentlige foreldrene til Jens Hellemann og at han er født i Oslo, ikke Bergen.

Opptakten til dette arbeidet var funnet av et skifte etter Gunhild Mathiasdatter, Aker 1738:

Skiftemateriale: SAO, Aker sorenskriveri, H/Hb/L0007b: Skifteprotokoll, 1735-1743, s. 468b-469a - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

Her fremgår det at hun var gift med Jens Hellemand og med ham fikk 1 sønn og 1 datter: Jens Jensen og Berthe Jensdatter. Og at hun deretter ble gift med Erich Gullichsen Tanne og med ham fikk flere barn, blant annet Gullich Erichsen. De to halvbrødrene gikk begge i lære i Christiania for å bli feldbredere.

 

Dåpsregistreringen for Jens Hellemand ble så funnet, og det viser seg at han ble døpt i februar 1720 i Aker sogn. Dette er særlig interessant siden sønnen Johannes sies å ha skrevet et likvers over faren hvor faren angis å være 35 år og 3 måneder ved begravelsen 4.mai 1755 i København.

 

Dåp, Jens Hellemand, 4.februar 1720 i Aker sogn (senere Oslo):

Kirkebøker: SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1714-1720, s. 245-246 - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Begravelsen for hans far ble så funnet, og her fremgår at farens navn er Jens Larsen Hellemand og at han døde før sønnen ble født. Faren var soldat og døde antakelig av soldatsotten som svenskene brakte inn i Christiania i 1718. Jens er altså navngitt etter sin nylig avdøde far.

Begravelse Jens Larsen Hellemand, 1.august 1719, Aker sogn:

Kirkebøker: SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1714-1720, s. 575-576 - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Om Jens Hellemand vites det fra før at han var feldbereder i København og døde her i 1755. Han hadde en eneste sønn, Johannes, født i København i 1745. Jens bodde i Klædeboderne, noe som fremgår blant annet av dåpsregistreringen for Johannes.

Dåp Johannes Hellemand, Vor Frue sogn i København, 4.mai 1745:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158934#158934,26709661

 

Begravelse Jens Hellemand, feldbereder i Klædeboderne, Vor Frue sogn i København, 9.mai 1755:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158945#158945,26711820

 

Jens Hellemand i København er født rundt 1720 og er feldbereder. Jens Hellemand i Oslo er også født rundt 1720 og er feldbereder. Sannsynligheten for at dette er samme person må ansees for å være stor, da særlig gitt at Hellemann er et forholdsvis sjeldent etternavn i Norge. Men det er selvfølgelig fortsatt tvil til stede. Denne tvilen mener jeg kan fjernes helt og holdent etter funnene av dåpsregistreringene til halvbrorens barn i København. Halvbroren har beholdt etternavnet Tanne etter sin far Erich Gullichsen Tanne, et etternavn som ei heller kan sies å være særlig vanlig. Han er feldbereder i København og hans datter er navngitt Gunhild etter hans mor. 4 dåpsregistreringer er funnet og for alle disse barna er Jens Hellemand feldbereder i Klædeboderne fadder.

Her nevnes dåpen for Erich, Vor Frue sogn i København, 28.juni 1754:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158935#158935,26709855

 

Jeg takker for hjelpen fra medlemmer på Arkivverket Forum. En særlig takk til @Even Stormoen.

Laila Sandbæk, Norge, den 19.09.2021

Jens Hellemann - feldbereder - 1720-1755.pdf

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.