Jump to content
Arkivverket

Gulsrud i Modum 1731-1743 - Hans Klemetsønn og hustru Eli Carlsdatter - noen som kjenner deres opphav?


tom askerøi

Recommended Posts

Gjennom debatten Engebret som bruker(e) på Gulsrud i Modum... - Side 2 - Brukernes eget forum - Arkivverket

har "vi" funnet ut at brukerrekkefølgen på Gulsrud var

nevnt 1591: Joar

1612-1639 Knut Hanssønn
1640-1665 Engebret Knutsønn
1666- . . Auen Trulssønn (fra Disen) gift(1) med Engebrets enke Siri Olsdatter og (2) med Eli Carlsdatter.

 

Nå ser jeg at Eli Carlsdatter ble gift(2) med Hans Klemetsønn.

Uten at bygdeboken gir noen hint hvor disse kom fra - bare at de begge er født ca. 1681 og at han døde i 1749 og hun i 1731 (begravet 12. juni iflg kirkeboken).

 

Noen som vet noe om deres opphav?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Her er dødsfallet til Eli (Elen) - sånn for ordens skyld:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000567991

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Døde og begravede 1731, Side 303
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/296

 

Dette har du vel fra før, men legger inn disse skiftekortene, for å få litt årstall og datoer og navn. Det ser ut som det var to døtre i ekteskapet mellom Auen Trulsen og Eli Carlsdatter (Karlsdatter): Siri - høyst sannsynlig oppkalt etter Auens første, avdøde ektefelle, og Anne. I ekteskapet med Hans hadde Eli tre barn: Auen, 19 år i 1731, født ca. 1711-1712 - må være oppkalt etter Elis første, avdøde ektefelle, Dorte (Daarte) og Clemenca

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1657
Permanent bilde-ID: sk20100224631659
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631659
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631659.jpg 

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1658
Permanent bilde-ID: sk20100224631660
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631660
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631660.jpg 
 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1659
Permanent bilde-ID: sk20100224631661
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631661
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631661.jpg 
 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Nr. 86 - venstre side: Dorthe 

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1715, Side 22
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/24

 

Nr. 54 - høyre side: Clemmeta (jeg leser det slik):

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1721, Side 61
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/65

 

Jeg kan ikke umiddelbart se noen med farsnavn Carlsen/-datter blant fadderne - med tanke på eventuelle søsken av Eli. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I 1719 dør det ei Clemensa Clemmetsdatter på Bjølerud/Bjølgerud i Heggen, født (beregnet) 1751:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000566846

Men ingen av barna etter henne heter Hans og hun var dessuten gift med en Haagen Olsen. 

https://media.digitalarkivet.no/view/4890/241

 

Jeg tenkte på en potensiell oppkalling etter farmor for Clemensa Hansdatter, f. 1721. Da kan vi sjekke folkene på Bjølerud ut av saken. 

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, tom askerøi skrev:

Hans Klemetsønn.

 

10 timer siden, tom askerøi skrev:

han døde i 1749

 

Nr. 34 - venstre side:

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 2 (1741-1782), Døde og begravede 1750, Side 752-753
https://media.digitalarkivet.no/view/8495/370

9. søndag etter Trefoldighet (post Trinitatis) 1749 er 03.08.1749, jf. http://www.morchslaegt.dk/bauers/kal_16a.htm.

Hans var 68 år gammel, født (beregnet) 1681. 

 

Sønnen Auen bor på Gulsrud i 1765:

https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000020815

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1000 TAKK for innsatsen, Grethe. Jaggu klarte du å finne noe jeg ikke hadde fra før...

 

Nå er ikke bygdeboka veeeeldig pålitelig, men på Bjølgerud går navnet Clemet igjen, men han som ved første øyekast passer best, Clemet Torstensønn døde (iflg bygdeboka!) 1650/55 og kan umulig være far til en som skal være født ca 1681... 

På Bjølgerud går også slektsforbindelser til Grøterud stadig igjen - og det er via nettopp Grøterud jeg har kommet tilbake til både Hans Klemmetsønn og Eli Carsldatter - og tidligere til Engebret Knutsønn og Siri Olsdatter...

 

Så jeg tror det er lurt å ikke utelukke Bjølgerud foreløpig...?

 

 

Link to comment
Share on other sites

En liten oppgave på søndags morgen.

 

Hvis en kikker på skifte etter Kristoffer Klemetsen, Askim i 1714. Ikke blandt arvinger, men blandt hjemmler til jordegods finner en Hans sin slekt.

 

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0003b: Skifteprotokoll, 1709-1720, s. 484b-485a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081024630670
 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her er arvingene i skiftet på Askim 1/9-1714: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224630049

 

Men det var "blandt hjemmler til jordegods" vi skulle finne Hans sin slekt. Som vanlig er jeg ikke i stand til å få helt ut meningen i disse gamle "skifte-handskriftene", men synes under "JORDE GODS" å se at Otto von Cappelen selger(?) Askim 17/9-1709, 11. desember og 30. juli 1711 til Christopher Clementsøn Askim. Jeg kan ikke finne flere omtalt i første delen (ned siden og til "punkt 2" på neste side.

I punkt 2 mener jeg å finne Hans Amundsøn Gulsrud

I punkt 3 aner jeg et-eller-annet om Torgrim/Torgeir Haraldsøn(?) og Anne Clemets daatter

I punkt 4 er det verre Lauge(?) Laugesøn(?) (med stor fantasi Hans Hanssønn??) Engelstad og Eli Clemets daatter

og i punkt 5 Torgrim/Torgeir ett-eller-annet sønn og Rønnou Clemets daatter

 

Og under 

"BORT ...... GJELD" lurer jeg på om det nevnes

Kari Clemets daatter, hennes far Clemet Bjørnsønn og hennes mor Dorte ... daatter.

 

Og føler meg rimelig hjelpeløs. Noen som forstår sammenhengen - og er det noen navn jeg har oversett 

og hvilke har jeg feiltolket?

 

Bygdeboka nevner Clemet Bjørnsønn (som var gift med Dorthe Veggersdatter Gundhus) og en Asbjørn Gulbrandsønn....

 

 

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Jeg har notert at Hans er sønn av Clemet Bjørnsen og Dorthe Weggersdatter, og at Kristoffer er bror av Hans som Jan antyder, men jeg finner ikke nå hvor jeg har det fra.

Om opphavet til Eli har jeg notert: Kan hun være datter av Carl Torsen Hervig og Guri Svendsdtr på Hervig, jfr EMS 1 241b.

mvh Tore

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I gårdshistorien, Askheim står det at Clemet Bjørnsen i 1666 (det er fra sokneprestenes manntall) blant annet har sønnen Hans, født 1660. Så står det at vi seinere finner sønnen Christoffer, født 1671 og at en av søsknene hans var Hans Clemetsen Gulsrud. Da sistnevnte Hans døde i 1749 var han 68 år gammel, født i 1681. Da er vel sistnevnte Hans 21 år yngre enn sønnen Hans som er nevnt i 1666:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000751184

 
             
pc00000000751184 Clemmet Biørnsøn Opsidere 62    
pc00000000751185 Hans Clemmets søn 6    
pc00000000751186 Gulbrand   søn 4    
pc00000000751187 Anders   søn 2

 

Iflg. gårdshistorien døde Clemet Bjørnsen i 1695, han var født i 1604. Han var da 91 år gammel, da han døde. 

 

Dorthe døde i 1693, og på geni.com er det oppgitt at hun er født i 1634, men det må selvsagt sjekkes: 

https://www.geni.com/people/Dorthe-Gundhus/6000000008592631963

 

 

Edited by Grethe Flood
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her er Hans Clemetsen på Gulsrud i ekstraskatten 1711 for Modum - hustru og 1 datter. 

Buskerud fylke, Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud, Fogderegnskap nr. 1706 (1711-1711), Dokumentside, Side 69
Permanent bilde-ID: rk10081302202070
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081302202070
URN:NBN:no-a1450-rk10081302202070.jpg 
 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tb. 29, 6/11 1662: Rettergang holdt på Askim angående en sak mellom Klemmet Hilsen og Erik Askim. Klemmet Bjørnsen på Hilsen hadde inngitt en rigens stevning over Erik Jonsen Askim for 12 1/2 lpd. i Askim som han resterer 7 års landskyld av, og som er hans odel og eiendom, dessuten hadde han 7 1/2 lpd. i pant av Erik Jonsen for 30 dlr. som han hadde forstrakt ham. Erik Jonsen møtte og svarte at Erik Mikkelsen Hval burde betale landskylden med ham, ettersom han har arvet med ham på sin hustrus vegne. Det ble når det gjaldt de 7 1/2 lpd. vist til et brev utstedt av Erik Hunstad til Jon Gulbrandsen på Askim, lydendes på 1 pd. landskyld oppebørsel med bygsel i Askim. Klemmet Hilsen hadde forstrakt Erik Askim 30 dlr. på samme brev. (Det opprinnelige brevet er udatert.)

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vedr. Grethe Floods lenker til dåpen av Dorthe Hansdatter i innlegg nr 3:

Denne Dorthe'n ble begravet 25/4-1717 (1 år og seks måneder gammel): Dorethe - Ministerialbok for Modum prestegjeld 1712-1740 (0623P) - Digitalarkivet

 

Men det finnes en Dorthe til, f. 3-6-1718 (nr 51 venstre side): https://www.digitalarkivet.no/kb20061220650043 og hun ser ut til å leve opp...

 

(Det går smått å oppsummere (og "kontrollere") all informasjonen dere har gitt meg. 1000 TAKK Grethe Flood, Jan Engedahl, Tore Jørgen Løwe og Svein Arnolf Bjørndal).

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.