Jump to content
Arkivverket

Søker informasjon om "Raudaberg-ætten" på 1300-tallet


Harald Moen

Recommended Posts

I boka Slekten Salvesen 1550-1995 av Alastair E. H. Salvesen (1995) kan en lese om folk fra Raudaberg. Salvesen skriver at Torgeir Torsteinsen Raudaberg (ca 1335-1400) er sønn av Torstein Mita Hallgrimsen, som var gift med Margrethe Håkonsdatter. Salvesen mener Margrethe kanskje kan ha vært datter av kong Håkon V (s. 335).

 

Et raskt og særdeles uvitenskapelig søk på internett ser ut til å så tvil om disse opplysningene kan stemme. I tillegg står det i min bestemors game upubliserte slektsnotater at mannen født ca 1330 het Torgeir Bjørnsson Raudaberg. 

 

1. Kan det bekreftes eller avkreftes om Torstein Mita Hallgrimsen kan være rett mann i Raudabergslekten? 

2. Jeg har lest om Raudabergfolk knyttet til stedsnavnet Valle. Kan det være Valle i Setesdal eller andre steder, eller er Valle et navn i/nær dagens Rødberg like sør for Vigeland?

 

Håper noen mer kunnskap enn jeg kan bringe klarhet i disse spørsmålene!

Harald

Edited by Harald Moen
Link to comment
Share on other sites

Uten at jeg kjenner noe særlig til disse slektene, har Torstein Mita vært diskutert før i det gamle arkivet, og sikkert flere ganger enn bare denne. Her er i hvertfall en tråd som omhandler hans slektsforbindelser, eller kanskje mangel på disse.

og

Link to comment
Share on other sites

Torstein mita er bare nevnt en eneste gang i diplommaterialet, da som eier av en bygård i Bergen i 1328 Diplomatarium Norvegicum (uio.no). Det går ikke an å slutte noe som helst om hans slektskapsforhold eller mulige barn fra det ene dokumentet.

 

At kong Håkon V skulle hatt en datter Margrete, er helt utenkelig.

Edited by Lars Løberg II
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Følger opp med forskningsstatus per i dag, i form av et mer skjematisk oppsett:

 

Kildene gir grunnlag for å putte flere årstall inn i slektsoversikten som vi kjenner fra tidligere innlegg: Stamfar: 1 – Ånon på Rauberg, gift med Sigrid. Siden Ånons sønner kalles «samfedre» er han muligens ikke far til Torgeirs søster Gunnhild Helle). Barn: 2. generasjon: 2a – Torbjørn Tust, kalt Torbjørn Ånonsson da han i 1493 er lagrettemann. Død før 1564, arvet av sine barn. 2b – Sigmund Ånonsson, død barnløs før 1564. Ble arvet av brødrene Tosten og Torgeir. 2c – Tosten Ånonsson, nevnt 1493–1528. Lagrettemann, død før 1564. 2d – Torgeir Ånonsson, på Rødberg 1539. Lagrettemann 1527–39 og død før 1564. (2e) – Gunnhild Helle, død før 1564, men usikkert om hun var samfedre søster. 3. generasjon: 3a1 – «barn av Torbjørn Tust», arvet faren før 1564 3c1 – Torkjell Tostensson på Rødberg, n 1536–39. Lagrettemann, død før 1555. (Må være far til Trond og Ånon Torkjellssønner siden disse i 1564 oppga å være sønnesønner av Tosten Ånonsson). 3d1 – Bjørn Torgersson og hans søsken (i 1564 kalt «Torgeirs barn»). (3e1) – Geirulv (Gjeru) på Mosvoll på Lista, n 1564. (3e2) – Gunnhild i Presthus, n 1564. 4. generasjon: 4c1a – Trond Torkjellsson, på Rødberg 1557–1564. 4c1b – Ånon Torkjellsson, n 1564. 5. generasjon: 5c1a1 – Torkjell Trondsson på Gjemlestad (i Kvinesdal), n 1619. Torkjell Gjemlestad og hans medeiere satt i 1617 med 1 1/2 hud i Rauberg og 1 hud i Presthus, gods som i 1564 og før tilfalt Trond Torkjellsson og hans farsætt. Det at Torkjell Gjemlestad i 1617 eier 2 huder i Østre Rom beviser at han er identisk med Torkjell Trondsson nevnt to år senere. 5c1a2 – Joran Trondsdotter på Øvre Foss i Sør-Audnedal, enke 1619. Hallkjell Hugesson på Skofteland var hennes måg. 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Begge de to trådene som lenkes inn her nå, er ganske gamle. Med tanke på tilgjengeliggjort arkivmateriale etc etter dette, er det ingen muligheter til å evnt kunne finne ut mer om den slekten der?

 

Per Reidar: Det som du benevner forskningsstatus idag, finnes dette beskrevet/omhandlet noen annen plass, der det kanskje også er skrevet litt om hvor kildene til de forskjellige opplysningene etc stammer fra, eller er det den oppstillingen som også var i en av de 2 trådene som er linket inn i innlegget ditt ovenfor?

 

Har selv lest en del både her i gamle tråder, og i gamle avisartikler fra FVN på nb.no om de (artikler fra 60/70 tallet tror jeg det var), men hadde håpt det kanskje fantes noe mer oppdatert/ajour informasjon om slekten.. 🙂

Link to comment
Share on other sites

Forskningsstatus per i dag er nok uendret siden 2010. Det er ikke mange som har tid og forutsetninger til å forske seriøst på dette feltet. Og med så mange slekter å velge i tror jeg du skal være fornøyd med at det ble gjort en analyse av Rauberg-ætten så sent som i 2010.
 

Sjekk ut agderkildene på genealogi.no. Her vil du finne registrert folk nevnt i hundrevis av primærkilder datert mellom 1500 og 1611. Et passende sted å begynne for de som kan tenke seg å studere gamle slektskretser. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.