Jump to content
Arkivverket

Dokument datert Bergen 12. august 1766


Bjarne Rosenstrøm

Recommended Posts

På 10.11.2021 den 16.04, Bjarne Rosenstrøm skrev:

Bergen 1766, side 2 (1)(1).jpg

Eit forsøk:

 

Saa snart \var os/ Requirenternes skriftlige Fore-

stilling af 3de Juny og 15de July, sidstleeden

os indløbne, førend Vi straxen opkaldet

for os udi Raadstuen alle de Persohner

som de sagde sig at blive fornermet ved

udi Deres Mægler Embete. Vi formanede

disse paa det alvorligste at entholde sig for

efftertiiden fra at give den som

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Bjarne Rosenstrøm skrev:

Bergen 1766, side 2 (2).jpg

 

authoriserede Mæglere mindste indpass

indi Deres Rettighede, og betydet dem til-

liige hvilke ubehagelige følger de vilde

paadrage sig, om de derudi fremdee-

les skulde befindes.

Om nu denne fra vor Siide  giorte Ad-

varelse har … … sig den forønskede ...

og nøtte, da skal det være os meget kiært, 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Bjarne Rosenstrøm skrev:

Bergen 1766, side 2 (3).jpg

 

Men, i mangel derav, ser Vi os intet

Raad med det. Requirenterne faaer ved

Lands Lov og Rett indtale Satisfaction

for desslige uberettigelse, … de  der-

til maatte finde sig beføyet. Bergens

Raadstue den 19de August 1766.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Forslag til småtterier:

 

Saasnart var ej Requirenternes skrifttlige . . .

 

Om nu denne fra vor Siide giorte ad-

varsel har eftterladt sig den forønskede Frugt

og nøtte, da skal det være os meget kiært . . .

 

. . . men i Mangel derav, seer Vi ej andet

Raad, end at Requirenterne . . .

 

. . . naar de der-

til maatte finde sig beføyet.

 

Mvh

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Stor takk til Richard og Even.

 

Da skulde dokumentets tekst bli således (med de rettelser påpekt av Even i innleggene under):

 

Side 1:

 

"Velædle og Velbyrdige

 

Velædle, ædle og Velviise

 

Herrer

 

Præsident, Borgermestere og Raad

 

udj Bergen.

 

At vi Underteignede tager os den Frihed, til vores

 

seeneste 2de udgivne Memoralier af 3de Juny og 15de July sidtsl.

 

underdanigst at refferere; Bedes af Deres Høy og

 

Velædelheder ikke ilde at optages.

 

Og da os siden er bleven berettet, at nu igjen paa

 

Nye Sn Georg Meyer skal søge at faae et friheds brev

 

at være Mægler; Saa er vores allerydmygst Bøn, at

 

Den Høy Respective Magistrat, for Guds skyld ikke

 

ville forøge Mæglernes tal med fleres antagelse,

 

men Høygunstigst behage at ansee, at der allerede nu

 

er Mæglere i overflødighed, og at de fleeste af os

 

har givet, og endnu maa give, saadanne svære Pensioner

 

at en deel, med Familie nær Crepere, og kan ikke opvin-

 

de deres Pension, Langt mindre Leve Brød for sig og

 

Familie, thi Negotien desværre altformeget aftager,

 

hvilket den Høy Gunstige Magistrat, noksom Selv er bekiendt.

 

Vij Lever nu i det underdaanigste og faste Haab om

 

Deres Høygunstige Bønhørelse, Beder og tillige aller-

 

ydmygst, om Deres Høy og Velædelheders Høy Gunstige Reso

 

lution og Svar, paa vores ovenmældte underdanigst indgivne

 

memorialer. Forblivende i øvrigt i ald tilbørlig Soumission

 

Velædle og Velbyrdige

 

Velædle, Ædle og Velviise

 

Høygunstige Herrer Magistraters underdanigste tienere.

 

Bergen d. 12 Aug.

 

1766"

 

Side 2:

 

"Saa snart var ej Requirenternes skriftlige Fore-

 

stillelser af 3de Juny og 15de July, sidstleeden

 

os indløbne, førend Vi straxen opkaldet

 

for os udi Raadstuen alle de Persohner

 

som de sagde sig at blive fornermet ved

 

udi Deres Mægler Embete. Vj formanede

 

disse paa det alvorligste at entholde sig for

 

efftertiiden fra at give den som

 

authoriserede Mæglere mindste indpass

 

udi Deres Rettigheder, og betydet dem til-

 

liige hvilke ubehagelige følger de vilde

 

paadrage sig, om de derudi fremdee-

 

les skulde befindes.

 

Om nu denne fra vor Siide giorte Ad-

 

vareel har efterladt sig den forønskede Frugt

 

og nøtte, da skal det være os meget kiært,

 

Men, i mangel derav, ser Vi ej andet

 

Raad, end at Requirenterne faaer ved

 

Lands Lov og Rett indtale Satisfaction

 

hos desslige uberettigede, naar de der-

 

til maatte finde sig beføyet. Bergens

 

Raadstue den 19de August 1766."

 

 

 

 

 

Edited by Bjarne Rosenstrøm
Rettet tekst
Link to comment
Share on other sites

Et umiddelbart forslag til rettelse:

 

. . . hos desslige uberettigede.

 

Skal kikke litt på resten og se om jeg kanskje har flere.

 

Mvh

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Even Stormoen skrev:

Skal kikke litt på resten og se om jeg kanskje har flere.

 

Det var det eg håpa på 🙂 !

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Litt mer i del 2:

 

Saasnart var ej Requirenternes skrifttlige Fore-

stillelser

 

udi Deres Mægler Embede. Vj formanede

 

udi deres Rettigheder

 

Om nu denne fra vor Siide giorte Ad-

varsel

 

Mvh

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og så er det bare bittelitt småpirk i del 1:

 

At vi Underteignede tager os den Frihed

 

. . .seeneste 2de udgivne

 

. . . Nye Sn Georg Meyer skal søge

 

. . . for Guds skyld ikke

 

. . . og at de fleeste af os

 

at en deel, med Familie nær Crepere

 

 . . . Vij Lever nu i det underdaanigste

 

. . . Høy og Velædelheders Høy Gunstige

 

Høygunstige Herrer Magistraters [underdanigste tienere]

 

Mvh

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk igjen.

 

Det er når man ser slikt "småprik", som du kaller det Even, at man virkelig forstår hvor tidkrevende det er å lese en slik tekst og få den 100% avskrevet. All heder og ære til dere som hjelper her på forumet med all slags "uleslig" skrift.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.