Jump to content
Arkivverket

Erik Olsson Gunnerud (1648-1733) link til Ola Bjørnsson Kroken (1605-1702)


Lasse Såtvedthagen

Recommended Posts

Hei,

Jeg prøver å nøste i slekta til Erik Olsson Gunnerud (Modum). Det finnes ikke så mye slektbøker over Modum så vidt jeg veit.

I mange slektstrær på nettet (My Heritage og Geni) er han nevnt som sønnen til Ola Bjørnsson Kroken fra Sigdal. Men i Sigdal og Eggedal Gard og slekt Bind 2, under Kroken så er ikke Erik nevnt i lista over Ola's barn.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308066?page=281&searchText=kroken

Noen som har noen formening om dette stemmer eller ikke?

 

Et annet spørsmål er om hvem kona til Ola Bjørnsson Kroken var. Jeg finner flere steder at kona skulle vært Astrid Nilsdatter Skåla. Men i bygdeboka nevnt ovenfor (Bind 3) så er Astrid Nilsdatter Skåla gift med Ola Bjørnsson Rugland.( https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010508094?page=413). 

 

Finner andre forslag til at kona til Ola Bjørnsson Kroken skal være Helga Steffensdatter (1609-1677), og noen slektstrær har en kone med navn Marte Kroken (1610-1701). Jeg kjenner ikke til hvor disse navnene er hentet fra. 

Er det noen som kjenner til denne slekta?

 

mvh

Lasse Såtvedthagen

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kroken i Sigdal:

Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold fylke, Sokneprestenes manntall 1663-1666, Bragernes prosti

Manntall nr. 9 (1664-1666), Protokollside, Side 100-101
https://media.digitalarkivet.no/view/35505/56

 

Kan ikke se at det er nevnt noen sønn Erik her. 


I jordeboka for 1678 ser det ut som det er en Mogens Gunderud:

Buskerud fylke, Buskerud, Fogderegnskap nr. 1674 (1678-1681), Dokumentside, Side 23
https://media.digitalarkivet.no/view/45798/23

 

Mogens Gunderud er også i jordeboka for 1682:

https://media.digitalarkivet.no/view/45800/8

 

Jordebok 1685 - Erik Gunderud:

Buskerud fylke, Buskerud, Fogderegnskap nr. 1678 (1685-1686), Dokumentside, Side 9
https://media.digitalarkivet.no/view/45802/9

 

Ekstraskatten 1711 - Gunderud:

Buskerud fylke, Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud, Fogderegnskap nr. 1706 (1711-1711), Dokumentside, Side 30
https://media.digitalarkivet.no/view/45830/30

 

Matrikkelen 1723 - Hans Eriksen Gunderud:

Buskerud fylke, Buskerud, Matrikkel nr. 112 (1723-1723), Protokollside, Side 18b-19a
https://media.digitalarkivet.no/view/39154/20

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

På 18.11.2021 den 14.34, Lasse Såtvedthagen skrev:

Et annet spørsmål er om hvem kona til Ola Bjørnsson Kroken var. Jeg finner flere steder at kona skulle vært Astrid Nilsdatter Skåla.

 

Den Ola Bjørnsson som var gift med Astrid Nilsdatter Skåla er vel sønn av Bjørn Sebjørnsen, og denne Ola er født omkr. 1636. Hvis Eriks Olsen Gunnerud er født i 1648, ville denne Ola bare vært 12 år gammel da han ble far. Ingen av ektefellene til Ola Bjørnson Rugland heter Helga Bjørnson (f. Steffensdatter) - så vidt jeg kan se av bygdeboka. 

 

En av sønnene til Ola Bjørnsen Kroken - jf. sogneprestenes manntall - heter Steffen Olsen. 

 

????

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 2993
https://media.digitalarkivet.no/view/4890/2995

URN:NBN:no-a1450-sk20100224632995.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke gått i dybden på dette siden jeg ikke selv slekter fra noen av de nevnte, men har likevel notert meg noen tanker som kanskje kan lede nærmere til noen svar:

 

Hvis en leser nøye det som står under Kroken i S&E, gir ikke listen over Ola Bjørnssons barn seg ut for å være uttømmende. Når det er sagt, fremstår det som lite sannsynlig at Erik Olsson Gunnerud var hans sønn. Det viktigste ankepunktet mot et slikt farskap er at Eriks sønn Hans Eriksson Gunnerud var gift med Dorte Andersdatter Nes, datter av Anders Olsson Nes som var sønn av Ola Bjørnsson Kroken. Kan det finnes et kongebrev om at Hans og Dorte var søskenbarn og derfor måtte ha løyve for å gifte seg, vil det langt på vei dokumentere at dette var Eriks opphav. Hvis ikke, bør den hypotesen avskrives sammen med mange andre en finner på udokumenterte slektstrær på nettet.

 

Kan det være andre spor etter Eriks opphav? Her kan det være to veier å følge:

1) Tidligere eiere av Gunnerud.

2) Gårdsnavnet Gunnerud (gnr. 116) fins også i Sigdal, og jeg er ikke overbevist om at alt som er anført under den i S&E virkelig gjelder den.

 

Det jeg mistenker at kan ha vært en forveksling av de to gårdene med samme navn er følgende: i b. VII s. 1788 i nyutgaven står det: 

(Ei datter til Knut Sevatsen Engar var gm en Ola Gunnerud, nevnt 1681.)

 

Dette passer dårlig med Ola Guttormsson som på de tider var på Gunnerud i Sigdal. Derfor er det mulig at det i stedet kan gjelde Gunnerud på Modum der det et en lakune i brukerrekken på de tider.

 

Denne Knut Sevatsson holdt til på Engar øvre (gnr. 124) i Nedre Eggedal, var født rundt 1605 og døde trolig i 1668. Kona het Bergitte (Berte), var av ukjent opphav og levde fortsatt i 1681. Barna deres synes å ha blitt født fra siste halvdel av 1640-tallet og utover. Men det er ikke utenkelig at Knut også kan ha vært gift før og hatt eldre barn. Se nyutgaven av S&E b. VIII s. 1927.

 

Grunnen til at jeg festet meg med dette, er at navnet Knut Sevatsson også forekommer en gang i historien til Gunnerud på Modum: I 1611 byttet Kittil Helliksson på Lande nordre i Flesberg (se Flesberg-boka II s. 181) bort en del av Gunnerud til en Knut Sevatsson. Dette kan ikke være samme Knut som var i Enger øvre. Hans opphav er ukjent, men jeg ser ikke bort fra at han kan være sønnesønn til han med samme navn som byttet til seg en del av Gunnerud i 1611. Samme navnekombinasjon har vi også på Rollag-lensmannen Knut Sevatsson Tråen, som nevnes der til 1603 og hadde fått avløsning i embetet før 1610. Jeg mistenker at det er ham vi har med å gjøre i 1611. I tilfelle kan han ha vært gjengift med Kittil Landes stemor og være den Knut som nevnes på Lande noen år fremover. Det er ikke kjent at Knut Tråen hadde barn, men så er det også mye om han som så langt ligger i skyggen og er uutforsket.

 

Videre mistenker jeg at den Ola Gunnerud som i 1681 var gift med en datter av Knut Sevatsson Engar kan være samme mann som den Ola Eriksson (44 år i 1664) som nevnes som bruker av Ulberg øvre (gnr. 112) i Sigdal mellom 1654 og 1672, se nyutgaven av S&E b. VIII s. 1755-56.

 

Hvorfor jeg mistenker det, er at det er en kjent forbindelse mellom Ulberg og Gunnerud ved at Ola Levordsson Skadeland i Eggedal fra 1661 eide i dem begge. Før det var det broren Eilif Levordsson på Sterkaby i Modum, en nabogård til Gunnerud, som hadde begge. Eilif giftet seg ca. 1626 med ei Live Jørgensdatter. Hun ble få år etter gift igjen med Mons Tor(e)sson som ifølge Modum bygdebok nevnes som bruker av Gunnerud mellom 1647 og 1673. Og etter avtale mellom henne og Eilif, var det hun som skulle disponere Ulberg så lenge hun levde. Hun må ha dødd en gang på 1650-tallet, og da må Mons ha giftet seg igjen.

 

Mellom 1673 og 1700 kjenner ikke bygdeboka hvem som brukte Gunnerud. Men nå har Grethe snevret denne lakunen betraktelig inn ved å vise at Mons fortsatt var der i 1678 og 1682, mens Erik, nok samme Erik Olsson, var der i hvert fall fra 1685 av. Da Ola Eriksson måtte ut av Ulberg i 1672, ble han etterfulgt der av en datter og svigersønn av Ola Skadeland. Se nyutgaven av S&E b. VIII s. 1755-56 og b. IX s. 2427-28.

 

Selv om Mons fortsatt står oppført som oppsitter på Gunnnerud jordeboka i 1682, fins det mange eksempler på at folk ble hengende igjen der noen år, enten etter at de selv var døde eller hadde fått brukere til å overta for seg. Dermed er det mulig at Ola Eriksson og Knutsdatteren fra Engar kan ha vært her noen år mellom Mons og Erik. Vi vet heller ikke når Erik Olsson giftet seg. Var han gift alt i 1681, kan han ha hatt foreldrene sine hos seg.

 

Jeg må understreke at dette er en samling hypoteser som jeg ikke kan bevise, men legger dem ut her som et utgangspunkt som andre evt. kan gå inn i.

 

 

Forskningsstatus er vel at Ola Bjørnsson Krokens kone er ukjent. Jeg har også sett nevnt på nettet at hun skal ha hett Marte, men intet kildegrunnlag for det.

 

At hun i stedet skulle ha hett Helga Steffensdatter, mistenker jeg at er en konstruksjon basert på

1) at han selv hadde en sønn Steffen, og

2) at flere av de kjente sønnene hadde døtre kalt Helga.

På den annen side hadde i hvert fall to av sønnen døtre kalt Marte/Margrete.

 

Den konstruksjonen tar imidlertid ikke opp i seg mulighetene for at Ola selv kan ha hatt Steffen-navnet i slekten sin, jfr. hans eget jordegods og hvem som var hans forgjengere som hovedeiere av Kroken. Se nyutgaven av S&E b. VI s. 575.

 

Det må anses som bevist at Astrid Nilsdatter Skåla var gift med Ola Bjørnsson Rugland. Det ser en av at han overtok to kjente eierposter i Rugland og Narum som svigerfaren hadde eid.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Dag Thorsdalen skrev:

Det viktigste ankepunktet mot et slikt farskap er at Eriks sønn Hans Eriksson Gunnerud var gift med Dorte Andersdatter Nes, datter av Anders Olsson Nes som var sønn av Ola Bjørnsson Kroken. Kan det finnes et kongebrev om at Hans og Dorte var søskenbarn og derfor måtte ha løyve for å gifte seg, vil det langt på vei dokumentere at dette var Eriks opphav. Hvis ikke, bør den hypotesen avskrives sammen med mange andre en finner på udokumenterte slektstrær på nettet.

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1673

https://media.digitalarkivet.no/view/4890/1675
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631675.jpg

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1674
https://media.digitalarkivet.no/view/4890/1676
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631676.jpg 

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1675
https://media.digitalarkivet.no/view/4890/1677
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631677.jpg 

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1676

https://media.digitalarkivet.no/view/4890/1678
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631678.jpg

 

Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal, Skiftekort (1676-1828), Skifteprotokollside, Side 1677
https://media.digitalarkivet.no/view/4890/1679
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk20100224631679.jpg 

Link to comment
Share on other sites

Her er dødsfallet til Dorthe Andersdatter - høyre side. Jeg synes det står 84 år, født ca. 1692:

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 2 (1741-1782), Døde og begravede 1776-1777, Side 816-817
https://media.digitalarkivet.no/view/8495/402

 

Dorthe og Hans ble gift i 1713

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000917215 - tilforn trolovet Sigdal:

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Viede 1713, Side 244
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/241

 

 

Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Dag Thorsdalen skrev:

Kan det finnes et kongebrev om at Hans og Dorte var søskenbarn og derfor måtte ha løyve for å gifte seg, vil det langt på vei dokumentere at dette var Eriks opphav. Hvis ikke, bør den hypotesen avskrives sammen med mange andre en finner på udokumenterte slektstrær på nettet.

 

Da må man vel antakelig lete her:

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre

Kongebrev 1713:

https://media.digitalarkivet.no/db/contents/60513

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Her er de barna jeg har klart å finne - ut fra skiftekortene. De to eldste er tvillinger, den ene oppkalt etter morfaren. Men den andre heter Mons (Mogens). Sønnen Erik, oppkalt etter farfar, døpes i 1727. Spørsmålet er da om det i det hele tatt lar seg gjøre å finne ut hvem av døtrene som muligens er oppkalt etter bestemødrene. Jeg kan ikke se at det er nevnt noen ektefelle til Ola Bjørnson Kroken i bygdeboka - jf. lenken i første innlegg i denne tråden. 

 

Mons og Anders, døpt 16.12.1714:

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1714, Side 16
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/18

 

Ingeborg, døpt 25.07.1717

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1717, Side 34
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/37

 

Tore, døpt 15.10.1719

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1719, Side 49
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/53

 

Live, døpt 08.03.1722

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1722, Side 65
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/69

 

Kirsten, døpt 08.10.1724

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1724, Side 86
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/90

 

Erik, 26.01.1727

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1727, Side 104
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/108

 

Eli (Elen), døpt 22.01.1730

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1730, Side 123
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/128

 

Berthe, døpt 22.05.1732 

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1732, Side 136
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/141

Begravd 22.06.1732: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000568147

 

Berthe, døpt 02.08.1733

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1733, Side 144
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/149

 

Karen, 05.01.1738

Buskerud fylke, Modum (Heggen), Nykirke, Snarum i Modum, Ministerialbok nr. 1 (1712-1740), Fødte og døpte 1738, Side 181
https://media.digitalarkivet.no/view/8494/186

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Grethe Flood skrev:

Her er de barna jeg har klart å finne - ut fra skiftekortene.

 

Du fikk med deg alle, med ett unntak, Grethe! Det var deres førstefødte, som også het Tore, ble døpt 23/7 1713 og gravlagt 28/2 1714, alder oppgitt til 32 uker. Han ble altså døpt knappe 7 uker etter vielsen, så foreldrene må ha hatt det travelt med å få formalitetene i orden. Tidspunkt for et evt. kongebrev ligger dermed neppe så veldig langt forut for vielsen.

 

Hvis vi tar for oss døtrene, kan det trolig sies følgende om oppkalling:

 • Ingeborg, oppkalt etter Dortes mor Ingebjørg Helgesdatter.
 • Live, oppkalt etter Hans' mor Live Monsdatter.
 • Kirsten, ukjent. Navnet mangler helt i de kjente ledd av Kroken-slekten.
 • Eli, ukjent. Kan være fra Dortes side, hennes farbror Gudbrand hadde også en datter med det navnet.
 • Berte, ukjent. Hvis min teori om avstamning fra Knut Sevatsson Engar er rett, kan det være oppkalt etter hans kone Ber(git)te.
 • Karen/Kari, ukjent. Dorte hadde både hel- og halvsøster med det navnet, den ene nok oppkalt etter farens først kone, Kari Nilsdatter.

 

Jeg synes å se et mønster her i at Dortes side gjennomgående ble oppkalt før Hans sin aner. F.eks. drøyde det helt til 1727 før far til Hans ble oppkalt. Men det kan også ligge et element her av de ventet med å kalle opp nære aner som fortsatt levde. Både Hans og Dortes mødre synes å være døde da de be oppkalt.

 

Det er ikke så lett å bruke eliminasjonsmetoden her siden det mangler en del kvinnenavn på begge sider. Men med utgangspunkt i at navnet Kirsten synes å mangle på Dortes side, bør det helst være fra en av Hans sine bestemødre. Men spørsmålet blir da om det er farmor eller mormor siden familien ikke synes å ha holdt seg strikt til hvordan oppkallingsreglene gjennomgående ble praktisert i distriktet.

 

F.eks. vet jeg ikke hvem den førstefødte, Tore, var oppkalt etter, men navnet fins ellers i Kroken-slekten, der vi bl.a. finner Dortes antatte søskenbarn Tore Hansson Hovland, som bl.a. er kjent fra slaget ved Norderhov prestegård i 1716 (se bl.a. NST V s. 326-28, NST XI s. 75-77 og NST XI s. 385-87). Det var vel litt tidlig å oppkalle ham i 1713, men det kunne høve bedre i 1719, da han var blitt folkehelt. Ofte når det dukker opp et ellers ukjent navn på førstefødte, kan det være et signal om at en av ektefellene hadde vært gift før, men jeg kan i dette tilfellet vanskelig se for meg at Dorte hadde vært gift før (se neste avsnitt).

 

10 timer siden, Grethe Flood skrev:

Her er dødsfallet til Dorthe Andersdatter - høyre side. Jeg synes det står 84 år, født ca. 1692:

 

Det ble skiftet etter farens første kone i 1687, nok fordi faren da skulle gifte seg igjen, og Dorte var hverken eldste eller yngste barn i hans andre ekteskap. Svært ofte oppgis det for høy alder ved begravelse for de som ble så gamle. Men det fins unntak, og i dette tilfellet mener jeg alderen virker plausibel. Og hun var neppe særlig yngre siden hun giftet seg med Hans alt i 1713.

 

Link to comment
Share on other sites

På 24.11.2021 den 13.32, Grethe Flood skrev:

Da må man vel antakelig lete her:

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre

Kongebrev 1713:

https://media.digitalarkivet.no/db/contents/60513

 

Ingenting å finne inntil begynnelsen av 1713. Før det er det vel liten sjanse for å finne noe. Dermed heller jeg til å konkludere med at ektefellene neppe var søskenbarn, og følgelig at Erik Olsson Gunnerud heller ikke var sønn av Ola Bjørnsson Kroken.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.