Jump to content
Arkivverket

Executionsforretning - gaarddel af Brevig i Sooner kaldt Myhrvolden


Bjørn Brevig

Recommended Posts

 

Et forsøk:

 

01 No 14

02 Executionsforretning

03 Peter Eger

04 Foged i Aker og Folloug Fogderi gjør vitterligt:

05 Aar 1860 den 12 April blev paa Fogdens Vegne ved O. Krohn en Executions-

06 forretning sat og afholdt hos Casper Johannessen Brevig, boende paa en Gaard-

07 deel af Brevig i Sooner kaldet Myhrvolden. – Hvorda Reqvirenten

08 mødte ved Stub, der fremlagde Forlig af 17 Oktober 1859, for hvis Paalyden-

09 de 15 Spd 103s tilligemed Renter og Omkostninger, denne Forretnings Omkost-

10 ninger samt Comparenten for Mødet han begiærede Udlæg i Debitors Eiendeler

11 Beregning

12 1, Forligsgjelden . . . . .                                                                                             15d 103

13 2, Forligsomkostninger samt Udskrift                                                                 1     (??)s

14 3, Fogden for denne Forretning i a Salær                                       "     26.

15                                                              b Diæt                                        "      96.

16                                                              c Forretningens Beskrivelse "       30.

17                                                              d Mændsopnævnelse              "      16s

18                                                                                                                                        1 – 118

19 4, Reqvirenten for Mødet                                                                                         1 – –

20 5, Vidnerne som Reqvirenten betalte                                                                    "       48

21                                                                                                                                         20 – 71

22 Debitor var selv tilstede og erklærede, at han Intet eier til Dækkelse

23 af Beregningssummen, men har givet Alt, hvad han eier, till sine Børn.

24 Hansen ved Stub modsagde Debitors Anbragte og paastod Udlæg giort i De-

 

[ny side]

 

01 bitors løse og faste Gods og i Særdeleshed i den Brugsret, som selv opgiver

02 at være i Besiddelse af og den paa samme faldende Avling. Derefter opskre-

03 ves 3 Kjør a 15 Spd Stykket – 45 Spd samt Debitors forbeholdte Brugsret, og den

04 for i Aar faldende Avling, hvis Værdi ei kunde taxeres. –

05 Besluttet

06 Kjøbmand O: E: Vold eller paa dennes Vegne Sagfører Hansen gives her-

07 ved Rettens Execution og Udlæg i foran opskrevne Kjør, forsaavidt Debitor har

08 nogen Eiendom i samme, samt Debitors Brugsret og den i dette Aar faldende Avling,

09 for deri efter lovlig Omgang og under Forbehold af Enhvers bedre Ret at søge Fyl-

10 dest for Beregningssummen 20Spd 71s med erhvervede Renter. – Oplæst –

11 Forretningen sluttet. – O. Krohn. Johannes Andreassen. M. Andreas??

12 Saaledes at være %overeensstemmende% passeret m.p.t. overeensstemmende m.p.t. med den

13 af Vidnerne underskrevne Executionsprotocol, bekræftet under Haand og Segl.

14 Peter Eger (L.S.) Mit tilkommende som foran anført udgjør saaledes 1Spd 118s

15 er een Spd %118% et Hundrede og atten Skilling, som er mig betalt. Peter Eger.

 

 

Mvh

 

EDIT: 

Ser at jeg har glemt et par ord på første siden mellom linjene 12 og 13: Renter ersimeres(?) [burde kanskje vært estimeres? Ser ikke hva som står.]

 

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Fantastisk - det var til stor verdi - takk for hjelpen!

 

Betyr dette at Kjøbmand Vold fikk "pant" i kjør, brugsrett og årets avling, eller at Casper måtte gi fra seg noe av dette?

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Bjørn Brevig skrev:

Betyr dette at Kjøbmand Vold fikk "pant" i kjør, brugsrett og årets avling, eller at Casper måtte gi fra seg noe av dette?

 

Jeg er dessverre ikke vel nok bevandret i datidens juridiske spissfindigheter til å kunne gi deg et godt svar på dette.

 

3 timer siden, Bjørn Brevig skrev:

Ser for øvrig i panteregisteret at utlegget er "Udslettet efter lov af 6. Marts 1869", som betyr at han ikke har gjort opp for seg, men kreditor har ikke noe lovlig "pant"?

 

https://www.digitalarkivet.no/tl20080918370677

 

At en innførsel er slettet betyr vanligvis at gjeld e.l. er gjort opp. Men hva den nevnte loven foreskriver vet jeg ikke.

 

« – Jæ bare jobber her, jæ.» 😉

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.