Jump to content
Arkivverket

Sakna vigsler mellom emigrantar frå Luster, Jostedalen og Hafslo i Wisconsin fram til 1870 - er det mogeleg å finna nokon av desse?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

I arbeidet med å identifisera dei norske emigrantane i FT1870 for Buffalo, Crawford og den sørlege delen av Vernon Co., WI har eg samstundes sjekka vigslene til emigrantane frå Luster, Jostedalen og Hafslo før 1870.  Eg har i denne prosessen oppdaga at ein god del av desse vigslene manglar i amerikanske kjelder.

 

Dei offisielle amerikanske vigselsregisteri på County (kommune-) eller State (stats-) nivå skal i prinsipp innehalda samtlege vigsler, ogso dei som vart registrerte i dei ulike kyrkjene, men det syner seg at ein god del av desse ser ut til å mangla.  Hovudòrsakene til dette er nok:

 

* Namni er feilskrivne eller feiltolka av registratorane...

 

* Personane det gjeld gifte seg før dei kom fram til Wisconsin - eller eventuelt andre stadar utanfor Wisconsin...

 

* Kyrkjelege vigsler vart ved feil ikkje rapporterte vidare...

 

* Kjeldene er bortkomne...

 

For å komplettera bygdebokmanuskriptet for Luster kommune ønskjer eg å leita fram so mange som mogeleg av desse vigslene, og eg vonar at nokon kan hjelpa meg med denne oppgåva?

 

Eg har førebels ei liste som ser slik ut - eg har sjølv leitt etter desse vigslene «over alt», men har truleg oversett dei...:

 

A. Buffalo Co., WI

 

** Torkild Thorson Sande «Thomas Thompson/Thorson» - fødd i Luster 4.2.1842 - utv. 1854 - gift med Bertha Pedersdotter Bringe «Betsey Olson» - fødd i Luster 18.9.1846 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Thor f. Buffalo Co., WI 25.12.1867

 

** Anders Andersson Mjelvær «Andrew Anderson» - fødd i Jostedalen 14.12.1835 - utv. 1860 - gift med Ingeborg Larsdotter Kvam «Isabelle Quam» - fødd i Aurland 17.12.1826 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Martha f. Buffalo Co., WI 9.7.1864

 

** Erik Guttormson Alme «Erick Thompson/Alme» - fødd i Luster 4.2.1837 - utv. 1854 - gift med Ingrid Eriksdotter Søvde «Ellen Erickson» - fødd i Luster 28.8.1834 - utv. 1855 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 24.9.1861

 

** Ole Christenson Lerum «Ole Christenson» - fødd i Luster 11.12.1832 - utv. 1860 - gift med Øllegard Sjursdotter Ottum «Ellen Severson» - fødd i Luster 9.5.1840 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Christen f. Buffalo Co., WI 14.6.1863

 

** Arne Otteson Sørum «Arnie Otteson» - fødd i Luster 19.8.1835 - utv. 1854 - gift med Anna Marie Guttormsdotter Alme «Mary Thompson/Alme» - fødd i Luster 26.6.1830 - utv. 1854 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Otto f. Buffalo Co., WI 5.3.1859

 

** Dyre Dyreson Præstegaard «David Davidson» - fødd i Luster 8.10.1831 - utv. 1861 - gift med Elsa Olsdotter Tandle «Elsie Olson» - fødd i Luster 21.10.1836 - utv. 1861 - 1870 i Canton township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Arne f. Buffalo Co., WI 1.11.1861

 

** Mons Torgerson Hagenes «Mons/Martin Torgerson» - fødd i Luster 6.1.1843 - utv. 1861 - gift med Susanna Pedersdotter Krogen «Susan P. Halverson» - fødd i Kinn 11.1.1848 - utv. 1852 - 1870 i Naples township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Ida Albertine f. Buffalo Co., WI 19.9.1867

 

** Jens Sjurson Ottum «James Severson» - fødd i Luster 11.12.1836 - utv. 1857 - gift med Olina Thorsdotter Sande «Olena/Lena Thompson/Thorson» - fødd i Luster 27.7.1846 - utv. 1854 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Kirsti f. Buffalo Co., WI 14.10.1864

 

** Sølfest Johannesson Bolstad «Sylvester Johnson» - fødd i Luster 1.11.1839 - utv. 1866 - gift med Gjertrud Sølfestsdotter Berge «Gertrude Sylvesterson» - fødd i Luster 29.9.1831 - utv. 1857 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 10.5.1868

 

** Ole Torbjørnson Sørum «Ole Thompson» - fødd i Luster 22.12.1836 - utv. 1861 - gift med Kirsti Sjursdotter Ottum «Christine Severson» - fødd i Luster 22.2.1843 - utv. 1861 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Kirstine f. Buffalo Co., WI 20.12.1861

 

** Johannes Sjurson Bolstad «John Severson» - fødd i Luster 19.11.1831 - utv. 1856 - gift med Mari Christensdotter Sørum «Mary Christenson» - fødd i Luster 21.3.1833 - utv. 1861 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 28.1.1865

 

B. Crawford Co., WI

 

** Christian Christopherson Høyum «Christian Christopherson/Hiam» - fødd i Luster 16.4.1828 - utv. 1851 - gift med Live Jørgensdotter Liene «Elizabeth Lee» - fødd på Gol 5.10.1834 - utv. 1845 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Agatha f. Crawford Co., WI 12.2.1855

 

** Henrik Torbjørnson Næs «Henry Torgerson/Nash» - fødd i Luster 12.1.1834 - utv. 1851 - gift med Berit Tollefsdotter Haugen «Betsy Tollefson» - fødd i Slidre 27.7.1836 - utv. ?? - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Maria f. Crawford Co., WI 15.4.1856

 

** Hans Johannesson Jordanger «Hans/Henry Johnson» - fødd i Hafslo 6.7.1835 - utv. 1857 - gift med Else Sophie Sørensdotter Hjermann «Elsie Jerman» - fødd i Lærdal 18.4.1840 - utv. 1851 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Anna Caroline f. Crawford Co., WI 1.12.1863

 

** Augund Rasmusson Mellum «Edward Mallum» - fødd i Hafslo 14.10.1837 - utv. 1854 - gift med Metta Nilsdotter Sæbø «Mattie Nelson» - fødd i Lærdal 17.11.1844 - utv. 1866 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Robert f. Crawford Co., WI 28.6.1868

 

** Knut Hermundson Drægni «Knute Hermanson» - fødd i Luster 13.10.1836 - utv. 1867 - gift med Anna Eriksdotter Slaalien «Anna Erickson» - fødd i Lom 29.11.1843 - utv. ?? - 1870 i Utica township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Johanna f. Crawford Co., WI 25.3.1869

 

** Anders Bottolfson Bollingberg «Andrew Bottolfson» - fødd i Luster 17.10.1813 - utv. 1851 - gift med Martha Findsdotter Sørum «Martha Serum(?)» - fødd in Luster 13.10.1816 - utv. 1858 - 1870 i Clayton township, Crawford Co., WI -

ingen born!

 

** Christopher Christopherson Forthun «Christopher Christopherson/Fortney» - fødd i Luster 6.4.1816 - utv. 1858 - gift med Sigrid Gautesdotter Svendsøy «Sarah Anderson/Gauteson» - fødd i Ullensvang 3.6.1835 - utv. 1858 - 1870 i Clayton township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Christopher John f. Crawford Co., WI ??.2.1860

 

C. Vernon Co., WI

 

** Christen Arneson Fladhammer «Christ Arneson/Anderson» - fødd i Luster 26.10.1839 - utv. 1860 - gift med Britha Olsdotter Ytreli «Betsy Olson/Lee» - fødd i Aurland 31.12.1828 - utv. 1860 - 1870 i Sterling township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Arne f. Vernon Co., WI 14.7.1864

 

** Anders Asbjørnson Forthun «Andrew Fortney» - fødd i Luster 14.7.1835 - utv. 1856 - gift med Jørgina Jørgensdotter Dale «Julia/Jorgena Jorgenson» - fødd i Luster 12.4.1842 - utv. 1861 - 1870 i Sterling township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Johanna f. Vernon Co., WI 18.8.1866

 

** Anders Thomasson Sandvig «Andrew Thompson/Sanwick» - fødd i Luster 25.12.1828 - utv. 1852 - gift med Synneva Sørensdotter Hjermann «Susan Jerman» . fødd i Lærdal 16.4.1837 - utv. 1851 - 1870 i Sterling township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Thomas f. Vernon Co., WI ??.3.1859

 

** Ellef Ellefson Ormelid «Ellef Ellefson/Ellison» - fødd i Luster 3.5.1839 - utv. 1858 - gift med Johanna Johannesdotter Steig «Johanna Johnson» - fødd i Luster 3.1.1844 - utv. 1855(?) - 1870 i Sterling township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Ellef Johannes f. Vernon Co., WI 1.3.1865

 

** Johannes Olson Urnes «John Olson/Urness» - fødd i Hafslo 30.6.1831 - utv. 1867 - gift med Ingeborg Andersdotter Lindgjerde «Ingeborg Anderson/Lewis» - fødd i Luster 21.11.1837 - utv. 1851 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Erik Martinus f. Vernon Co., WI 3.3.1869

 

** Christen Ellefson Ormelid «Christ Ellefson/Ellison» - fødd i Luster 20.4.1842 - utv. 1860 - gift med Olina Mikkelsdotter Vikøren «Olena/Lena Michaelson» - fødd i Vik 4.12.1842 - utv. 1857 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Ellef Martinus f. Vernon Co., WI 16.6.1867

 

** Christen Torgerson Berge «Christ Thompson/Berge» - fødd i Luster 22.10.1824 - utv. 1857 - gift med Susanna Thomasdotter Optun «Susan Thompson» - fødd i Luster 22.7.1826 - utv. 1857 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Torger f. Dane Co., WI 24.11.1858

 

** Johannes Johannesson Yttri «John Johnson» - fødd i Luster 5.6.1837 - utv. 1866 - gift med Olina Olsdotter Berge «Olena/Lena Olson» - fødd i Luster 21.10.1846 - utv. 1866 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

eldste barn: John f. Vernon Co., WI 30.10.1867

 

** Johan Olai Martin Andersen (Marifjæren) - fødd i Bergen 19.9.1848 - utv. 1864 - gift med Ingeborg Pedersdotter Midthun «Ingeborg Peterson/Midthun» - fødd i Årdal 27.6.1847 - utv. 1869 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

ingen born 1870

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips med omsyn til desse vigslene!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #2:

 

Etter at eg la ut dette emnet i aftes har eg greidd å identifisera to av vigslene, båe i Crawford Co., WI, og desse har eg no stroke frå lista.

 

Elles lyt eg nemna at då eg i 1979 hadde høve til å lesa gjennom dei komplette vigselsregisteri for Buffalo Co., WI, oppdaga eg fram til utgongen av 1870 berre 18 vigsler der minst ein av ektemakane hadde «norsk» bakgrunn.  Over halvparten av desse var frå Luster/Hafslo, men eg ser ingen av dei som eg har etterlyst over!  Kan det tenkjast at dei har gift seg i eit av nabocountiane eller i Minnesota?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med desse vigslene!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

På 29.11.2021 den 0.03, Lars E. Øyane skrev:

I arbeidet med å identifisera dei norske emigrantane i FT1870 for Buffalo, Crawford og den sørlege delen av Vernon Co., WI har eg samstundes sjekka vigslene til emigrantane frå Luster, Jostedalen og Hafslo før 1870.  Eg har i denne prosessen oppdaga at ein god del av desse vigslene manglar i amerikanske kjelder.

 

Dei offisielle amerikanske vigselsregisteri på County (kommune-) eller State (stats-) nivå skal i prinsipp innehalda samtlege vigsler, ogso dei som vart registrerte i dei ulike kyrkjene, men det syner seg at ein god del av desse ser ut til å mangla.  Hovudòrsakene til dette er nok:

 

* Namni er feilskrivne eller feiltolka av registratorane...

 

* Personane det gjeld gifte seg før dei kom fram til Wisconsin - eller eventuelt andre stadar utanfor Wisconsin...

 

* Kyrkjelege vigsler vart ved feil ikkje rapporterte vidare...

 

* Kjeldene er bortkomne...

 

For å komplettera bygdebokmanuskriptet for Luster kommune ønskjer eg å leita fram so mange som mogeleg av desse vigslene, og eg vonar at nokon kan hjelpa meg med denne oppgåva?

 

Eg har førebels ei liste som ser slik ut - eg har sjølv leitt etter desse vigslene «over alt», men har truleg oversett dei...:

 

A. Buffalo Co., WI

 

** Torkild Thorson Sande «Thomas Thompson/Thorson» - fødd i Luster 4.2.1842 - utv. 1854 - gift med Bertha Pedersdotter Bringe «Betsey Olson» - fødd i Luster 18.9.1846 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Thor f. Buffalo Co., WI 25.12.1867

 

** Anders Andersson Mjelvær «Andrew Anderson» - fødd i Jostedalen 14.12.1835 - utv. 1860 - gift med Ingeborg Larsdotter Kvam «Isabelle Quam» - fødd i Aurland 17.12.1826 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Martha f. Buffalo Co., WI 9.7.1864

 

** Erik Guttormson Alme «Erick Thompson/Alme» - fødd i Luster 4.2.1837 - utv. 1854 - gift med Ingrid Eriksdotter Søvde «Ellen Erickson» - fødd i Luster 28.8.1834 - utv. 1855 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 24.9.1861

 

** Ole Christenson Lerum «Ole Christenson» - fødd i Luster 11.12.1832 - utv. 1860 - gift med Øllegard Sjursdotter Ottum «Ellen Severson» - fødd i Luster 9.5.1840 - utv. 1861 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Christen f. Buffalo Co., WI 14.6.1863

 

** Arne Otteson Sørum «Arnie Otteson» - fødd i Luster 19.8.1835 - utv. 1854 - gift med Anna Marie Guttormsdotter Alme «Mary Thompson/Alme» - fødd i Luster 26.6.1830 - utv. 1854 - 1870 i Nelson township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Otto f. Buffalo Co., WI 5.3.1859

 

** Dyre Dyreson Præstegaard «David Davidson» - fødd i Luster 8.10.1831 - utv. 1861 - gift med Elsa Olsdotter Tandle «Elsie Olson» - fødd i Luster 21.10.1836 - utv. 1861 - 1870 i Canton township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Arne f. Buffalo Co., WI 1.11.1861

 

** Mons Torgerson Hagenes «Mons/Martin Torgerson» - fødd i Luster 6.1.1843 - utv. 1861 - gift med Susanna Pedersdotter Krogen «Susan P. Halverson» - fødd i Kinn 11.1.1848 - utv. 1852 - 1870 i Naples township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Ida Albertine f. Buffalo Co., WI 19.9.1867

 

** Jens Sjurson Ottum «James Severson» - fødd i Luster 11.12.1836 - utv. 1857 - gift med Olina Thorsdotter Sande «Olena/Lena Thompson/Thorson» - fødd i Luster 27.7.1846 - utv. 1854 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Kirsti f. Buffalo Co., WI 14.10.1864

 

** Sølfest Johannesson Bolstad «Sylvester Johnson» - fødd i Luster 1.11.1839 - utv. 1866 - gift med Gjertrud Sølfestsdotter Berge «Gertrude Sylvesterson» - fødd i Luster 29.9.1831 - utv. 1857 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 10.5.1868

 

** Ole Torbjørnson Sørum «Ole Thompson» - fødd i Luster 22.12.1836 - utv. 1861 - gift med Kirsti Sjursdotter Ottum «Christine Severson» - fødd i Luster 22.2.1843 - utv. 1861 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Kirstine f. Buffalo Co., WI 20.12.1861

 

** Johannes Sjurson Bolstad «John Severson» - fødd i Luster 19.11.1831 - utv. 1856 - gift med Mari Christensdotter Sørum «Mary Christenson» - fødd i Luster 21.3.1833 - utv. 1861 - 1870 i Modena township, Buffalo Co., WI -

eldste barn: Anna f. Buffalo Co., WI 28.1.1865

 

B. Crawford Co., WI

 

** Christian Christopherson Høyum «Christian Christopherson/Hiam» - fødd i Luster 16.4.1828 - utv. 1851 - gift med Live Jørgensdotter Liene «Elizabeth Lee» - fødd på Gol 5.10.1834 - utv. 1845 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Agatha f. Crawford Co., WI 12.2.1855

 

** Henrik Torbjørnson Næs «Henry Torgerson/Nash» - fødd i Luster 12.1.1834 - utv. 1851 - gift med Berit Tollefsdotter Haugen «Betsy Tollefson» - fødd i Slidre 27.7.1836 - utv. ?? - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Maria f. Crawford Co., WI 15.4.1856

 

** Hans Johannesson Jordanger «Hans/Henry Johnson» - fødd i Hafslo 6.7.1835 - utv. 1857 - gift med Else Sophie Sørensdotter Hjermann «Elsie Jerman» - fødd i Lærdal 18.4.1840 - utv. 1851 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Anna Caroline f. Crawford Co., WI 1.12.1863

 

** Augund Rasmusson Mellum «Edward Mallum» - fødd i Hafslo 14.10.1837 - utv. 1854 - gift med Metta Nilsdotter Sæbø «Mattie Nelson» - fødd i Lærdal 17.11.1844 - utv. 1866 - 1870 i Freeman township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Robert f. Crawford Co., WI 28.6.1868

 

** Knut Hermundson Drægni «Knute Hermanson» - fødd i Luster 13.10.1836 - utv. 1867 - gift med Anna Eriksdotter Slaalien «Anna Erickson» - fødd i Lom 29.11.1843 - utv. ?? - 1870 i Utica township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Johanna f. Crawford Co., WI 25.3.1869

 

** Anders Bottolfson Bollingberg «Andrew Bottolfson» - fødd i Luster 17.10.1813 - utv. 1851 - gift med Martha Findsdotter Sørum «Martha Serum(?)» - fødd in Luster 13.10.1816 - utv. 1858 - 1870 i Clayton township, Crawford Co., WI -

ingen born!

 

** Christopher Christopherson Forthun «Christopher Christopherson/Fortney» - fødd i Luster 6.4.1816 - utv. 1858 - gift med Sigrid Gautesdotter Svendsøy «Sarah Anderson/Gauteson» - fødd i Ullensvang 3.6.1835 - utv. 1858 - 1870 i Clayton township, Crawford Co., WI -

eldste barn: Christopher John f. Crawford Co., WI ??.2.1860

 

C. Vernon Co., WI

 

** Christen Ellefson Ormelid «Christ Ellefson/Ellison» - fødd i Luster 20.4.1842 - utv. 1860 - gift med Olina Mikkelsdotter Vikøren «Olena/Lena Michaelson» - fødd i Vik 4.12.1842 - utv. 1857 - 1870 i Franklin township, Vernon Co., WI -

eldste barn: Ellef Martinus f. Vernon Co., WI 16.6.1867

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips med omsyn til desse vigslene!

Innlegg # 3:

 

Ang Olina Mikkelsdtr Vikøren f 1842, emigrert 1857, står det her at ho og Christen vart gift ca / abt 1865 i Chichago, Illinois.

Kjelde: http://www.norwayancestors.com/getperson.php?personID=I15614&tree=tree4

 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #4:

 

Hjarteleg takk til Jon for eit spennande innlegg!

 

Ein eller annan stad har ogso eg høyrt denne merknaden om at Christen Ellefson og Oline Mikkelsdotter skal ha gift seg i Chicago, IL, men dette er ei opplysning som eg aldri har greidd å stadfesta...!  Difor let eg spørsmålet stå...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadame på å lokalisera desse vigslene!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.