Jump to content
Arkivverket

Niels Christophersen og hustru Siri Thoresdtr (Toersdtr), Holberg, Skogn


Reidar Strømsøe

Recommended Posts

Det jeg har av informasjon om Niels Christophersen, f. 1716 og hustru Siri, f. 1717 er for det meste hentet fra Skogns Historie 10 2: Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 32-43 . I tillegg noe fra boken Inntrønderslekter (side 48,248,447,485). Begge disse kildene synes å inneholde mye feil. Ekteparet hadde visstnok minst 3 barn. Christopher, Peder og Ana. Har ikke funnet ekteskapsinnføring i kb (1750). Jeg mener å ha funnet Ana Nielsdtr, f. 1772 som gift og bosatt på Mule, Levanger i ft1801 (https://www.digitalarkivet.no/ft20090806360418).  I Skogns historie er hun oppført med alder 26 år ved fars død i 1788. Dersom dette er en feilskrift for 16 år kan det stemme med henne på Mule i 1801 (alder da 29 år). Har imidlertid problemer med å finne henne i kb.

Christopher og Peder er derimot ikke å finne med de oppgitte fødselsdata i kildene (hhv. 1748 og 1750. Dersom jeg har funnet riktig Ana i ft1801 er jo også disse data ganske sikkert ikke riktige. 

 

Dersom noen som har mening/informasjon om disse personene utover det som er angitt ovenfor er jeg takknemlig for innspill.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har jo skrevet av navn fra skiftene for Skogn -1693-1785(men ikke skiftedestinasjoner), og finner Siri Thordsdatter som datter av Thord Thordsen

i Sæde og  Anne Pedersdatter ved disses skifte 22.12.1751. Deres barn 

-Torkild Thordsen 32 år

-Peder Thordsen 28 år, som bygslet gården Sæde 

-Siri Thordsatter som var gift med Niels Christophersen Holberg

-Mali Thordsdatter 25 år, og formynder var Jon Botolfsen Næs

-Marit Thorsdatter 21 år, og her er jeg usikker på hvem som var formynder

 

Her er lenke til skiftet: https://media.digitalarkivet.no/view/24753/406

 

Kan også nevne at jeg finner en Siri Toersdatter som enke etter Tørres Gundersen i Holberg 17.06.1749, og det kan kanskje være samme dama

som har vært gift før? De hadde sønnen Tørres på 4 år, og Tørres Gundersen hadde barn fra tidligere ekteskap

Skal se om jeg finner noe mer på det du spør om

 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Jeg har også skrevet av navn fra skiftene noe fra skiftene 1786-1823(skiftedestiasjoner 1804-1812 og noe som manglet

på Digitalarkivet og på mikrofilm mangler). Her er skiftet etter Niels Christophersen i Holberg 14.04.1788: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24763/131

 

Igjenlevende kone er Siri Thorsdatter, og jeg har tolket barna slik:

-Christopher Nielsen Brende som var myndig

-Petter Nielsen Hove som var myndig

-Anne Nielsdatter 26 år, og hennes formynder var Benjamin Olsen Brende

Ikke enkelt å lese dette, så det kan hende at andre tolker det annerledes

 

Så var det skifte etter Siri Thoresdatter 13.07.1790, og hun har barn fra tidligere ekteskap:

-Thore Thoresen(eller Thørres Thørresen?) , som var fullmyndig og bodde på plass under gården Hotran

-Thørres Thoresen(eller Thørresen?) som bodde i Hielden under gården Julseth

Og så nevnes jo de samme barna som ved skiftet etter deres far Niels Christophersen i 1788. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24763/27

 

Tar også med skiftet etter det jeg tror av Siris første ektemann Thørres Gundersen i 1749

Her kom det også med en sønn jeg ikke hadde sett tidligere, og det ser ut til å stemme med skiftet etter Siri i 1790

Her er lenke til skiftet i 1749

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24753/232

 

Ellers betyr vel dette også at sønnen Christopher i hennes ekteskap med Niels Christophersen ikke kan være født i 1748(morens tidligere

ektemann levde et år etter). Christopher ble sikkert født tidlig på 1750-tallet, og Petter eller Peder er jo ført etter Christopher i 

arverekkefølgen ved foreldrenes skiftet, og må være født litt utpå 1750-tallet kanskje eller enda senere. Det er jo stor aldersfor-

skjell på de to sønnene

og datteren da, men de kan ha mistet flere barn som ble født imellom 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Holberg og Mule er svært kjente steder for undertegnede - jeg har store deler av min morsslekt i området. For oss er disse gårdenes plassering i Levanger fortsatt litt rart å høre - selv om dette er formelt korrekt i dag. Holberg lå i Halsan-grenda i gamle Frol kommune.  Mule lå også i Frol kommune. Før min tid for å si det slik, var vel hele området lagt inn under Skogn (som var en "rest" av det gamle Skeynafylket (husker ikke skrivemåten)

 

Mer personlig kan jeg fortelle at jeg begynte i 1.klasse på Halsan skole og ble plassert på samme pult (to-seter) som Karl Ludvig Holberg. Hans slekt har forgreninger bakover i tiden til den ikke ukjente Ludvig Holberg.

Edited by Hans Martin Fagerli
oppretting
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er giftermålet i 1750 mellom Nils Christophersen Stavloe og enken Siri Thorsdatter(3.par på venstre side):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/50968/3

 

Ellers kan ikke Siri være født ca 1717 hvis datter Anne ble født i 1772(hun ville da være 55 år ved datters fødsel), og Siri hadde jo

også barn som var 4 år ved første manns skifte i 1749(altså barn født ca 1745). Så hun kan ikke være født noe særlig etter 1725

heller. Så jeg tror nok at 26 år på datter Anne 8i 1788 må være mer riktig enn 16 år

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Her er giftermålet i 1750 mellom Nils Christophersen Stavloe og enken Siri Thorsdatter(3.par på venstre side):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/50968/3

 

Ellers kan ikke Siri være født ca 1717 hvis datter Anne ble født i 1772(hun ville da være 55 år ved datters fødsel), og Siri hadde jo

også barn som var 4 år ved første manns skifte i 1749(altså barn født ca 1745). Så hun kan ikke være født noe særlig etter 1725

heller. Så jeg tror nok at 26 år på datter Anne 8i 1788 må være mer riktig enn 16 år

Takk for innspill. Dette blir jo ganske vanskelig etter hvert. Hvis Anne (Ane) er 26 år i 1788 må hun jo være født rundt 1762. Hvem er da denne damen på 29 år, gift med Aren (Arent) Olsson på Mule i 1801?

https://www.digitalarkivet.no/ft20090806360418

Var det umulig for en kvinne å få barn 55 år gammel på den tid?

 

Siri er jo nevnt først av de 3 søstre i Skogns Historie og antas være eldst. Den nest eldste, Mali, er oppført med 25 år rundt 1751 hvilket vil si at hun er født ca. 1726. 1717 er jo et stykke unna men, men. Den eldste broren er jo oppført med 32 år på samme tid, hvilket betyr fødsel omkr. 1719.

Men igjen, i Skogns Historie er det en del rare ting.

Takk for lenker til skifter, disse er jeg dårlig på å lese men øvelse gjør mester så bruker noe tid på å forsøke.

Jeg tar med meg dine innspill og fortsetter med validering av min informasjon omkring disse personer.

Link to comment
Share on other sites

Kilden til Siris fødselsår 1717 er vel ut fra at hun er oppgitt å være 73 år da hun ble gravlagt i 1790(ca midt på venstre side):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16392/114

 

Alder ved dødsfall kan være mange år feil vet jeg fra andre kilder og andre personer på den tiden. 

 

Har ellers oppdaget at jeg faktisk har Arnt Olsen Mule i mitt slektsprogram som sønn av Ole Arntsen(bror av min formor Marit Arntsdatter),

og kona Kirsti Olsdatter. Her har jeg fra Inntrønderslekter at Anne skal være født 1762(men finner henne ikke døpt i Skogn 1761-1765).

Jeg har henne bare som kone til Ole Arntsen da. Ellers er Ole Arnstens slekt bakover her på farsiden eksempel på mangler i Skogn 

historie, og hans far Ole Arntsen og søsteren(min formor Marit) var del av en søskenflokk på 5. De var barn av Arn Knutsen Mule

Ca 1702-1768)og Mali Olsdatter. Mor til Arn Knutsen Mule var Marit Arntsdatter, som er nevnt ved skiftet etter søsteren Maren i 1766

i Levanger. Her er en søskenflokk på 5, og ved skiftet etter Ellen Baarsdatter i Levanger i 1693 nevnes 6 barn. Elen var forøvrig gift

med Arnt Estensen ved skiftet 1693. Dette står det ingen ting om Skogn historie, men er vel ikke så interessant i denne debatten kanskje? 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Hans Martin Fagerli skrev:

Holberg og Mule er svært kjente steder for undertegnede - jeg har store deler av min morsslekt i området. For oss er disse gårdenes plassering i Levanger fortsatt litt rart å høre - selv om dette er formelt korrekt i dag. Holberg lå i Halsan-grenda i gamle Frol kommune.  Mule lå også i Frol kommune. Før min tid for å si det slik, var vel hele området lagt inn under Skogn (som var en "rest" av det gamle Skeynafylket (husker ikke skrivemåten)

 

Mer personlig kan jeg fortelle at jeg begynte i 1.klasse på Halsan skole og ble plassert på samme pult (to-seter) som Karl Ludvig Holberg. Hans slekt har forgreninger bakover i tiden til den ikke ukjente Ludvig Holberg.

Jeg tror det kanskje er en liten misforståelse her. Det finnes ikke en Holberg gård i Halsan (Frol) - så vidt jeg vet. Grunnen til at Holbergnavnet kom til Halsan, er at Oline Hansdatter, som var datter på Halsan ble gift med Karl Ulrik Lorentsen Holberg f 1839 på Holberg i Skogn (like ved fabrikken til Norske Skog). Denne gården hadde forøvrig mor mi navnet fra. At Ludvig hadde navnet fra denne gården er blitt diskutert i det vide og brede, uten at jeg vil si at det er kommet en endelig konklusjon. En veldig lang diskusjon finnes på dette forumet som #38610 Ludvig Holbergs slekt

Link to comment
Share on other sites

Har funnet Peder Nilsen Holberg døpt i 1755(2.linje på høyre side):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/21

 

En datter av Niels Christophersen og Siri het også Ane, og ble døpt 11.09.1757(kan hende hun døde som liten, og at en datter fikk

samme navn senere, et godt stykke nede på høyre siden):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/30

 

Og her ble datter Ingeborg døpt i 1760(øverst til venstre). Hun levde jo ikke ved foreldrenes skifter:

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/38

 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Kilden til Siris fødselsår 1717 er vel ut fra at hun er oppgitt å være 73 år da hun ble gravlagt i 1790(ca midt på venstre side):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16392/114

 

Alder ved dødsfall kan være mange år feil vet jeg fra andre kilder og andre personer på den tiden. 

 

Har ellers oppdaget at jeg faktisk har Arnt Olsen Mule i mitt slektsprogram som sønn av Ole Arntsen(bror av min formor Marit Arntsdatter),

og kona Kirsti Olsdatter. Her har jeg fra Inntrønderslekter at Anne skal være født 1762(men finner henne ikke døpt i Skogn 1761-1765).

Jeg har henne bare som kone til Ole Arntsen da. Ellers er Ole Arnstens slekt bakover her på farsiden eksempel på mangler i Skogn 

historie, og hans far Ole Arntsen og søsteren(min formor Marit) var del av en søskenflokk på 5. De var barn av Arn Knutsen Mule

Ca 1702-1768)og Mali Olsdatter. Mor til Arn Knutsen Mule var Marit Arntsdatter, som er nevnt ved skiftet etter søsteren Maren i 1766

i Levanger. Her er en søskenflokk på 5, og ved skiftet etter Ellen Baarsdatter i Levanger i 1693 nevnes 6 barn. Elen var forøvrig gift

med Arnt Estensen ved skiftet 1693. Dette står det ingen ting om Skogn historie, men er vel ikke så interessant i denne debatten kanskje? 

 

"Jeg har henne bare som kone til Ole Arntsen da. Ellers er Ole Arnstens slekt bakover her på farsiden eksempel på mangler i Skogn "

Hvem er det du snakker om her? Ane, f. 1762? Hun var vel gift med Arnt Olssen Mule, eller har jeg ramlet helt av lasset?

Link to comment
Share on other sites

Arnstein Rønning! 

 

Du har helt rett. Min gamle klassekamerat Karl Ludvig Holberg bodde på gården Halsan (det er/var flere av dem). På nabogården het familien også Halsan - som gården, men der Karl Ludvig bodde, omtalte vi gården vanligvis som "på Holberg". 

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Reidar Strømsøe skrev:

"Jeg har henne bare som kone til Ole Arntsen da. Ellers er Ole Arnstens slekt bakover her på farsiden eksempel på mangler i Skogn "

Hvem er det du snakker om her? Ane, f. 1762? Hun var vel gift med Arnt Olssen Mule, eller har jeg ramlet helt av lasset?

Ja det er Arnt Olsen Mule som var gift med Ane født ca 1762 jeg snakker om, men jeg fant jo en Ane døpt i 1757. Kan det være henne, og at 

hun har fått 5 år for lav alder både ved skiftet etter faren i 1788 og ved folketellingen 1801? Så til og med 1769 i kirkeboka, uten å finne flere

barn av Niels Christophersen og kona Sir. Så også etter Ane som døpt i perioden 1771-73, uten å finne noe. Kan hende er jeg dårlig til å lete? 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Ja det er Arnt Olsen Mule som var gift med Ane født ca 1762 jeg snakker om, men jeg fant jo en Ane døpt i 1757. Kan det være henne, og at 

hun har fått 5 år for lav alder både ved skiftet etter faren i 1788 og ved folketellingen 1801? Så til og med 1769 i kirkeboka, uten å finne flere

barn av Niels Christophersen og kona Sir. Så også etter Ane som døpt i perioden 1771-73, uten å finne noe. Kan hende er jeg dårlig til å lete? 

Dersom det er Ane, f. 1757 så er jo Ane i FT1801 alt for ung (burde vært ca. 44 år). Ville være rart om det er så stor feil ved en ft, men aldri si aldri. Forlovelsen med Arent kommer jo også lovlig sent, hun er da ca. 34 år gammel.  https://www.digitalarkivet.no/kb20070925690080. Får kanskje lete litt til, muligens etter et dødsfall for Ane, f. 1757. Men igjen, takk for alle innspill.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ane Nielsdatter Holbehttps://media.digitalarkivet.no/view/16391/50966/9rg levde iallefall da hun ble konfirmert i 1774(nr.2 på høyre side av jentene):

 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/50966/9

 

Jeg har opplevd store feil på alder ved folketellingen 1801 tidligere på min slekt, men 15 år mye. En av mine formødre på Helgeland

er oppgitt å være 48 år(altså født ca 1753), men fant henne døpt i 1762. Hun var beviselig den riktige også ut fra mors skifte

Ser jeg rotet litt med Arnt Olsen Mule og Ole Arntsen Mule i tidligere, og det var selvfølgelig Arnt Olsen Ane Nielsdatter Holberg 

var gift med. Ikke rart at du ikke forsto noe 🙂

 

Og så finner jeg Christopher Nielsen Holberg konfirmert i 1770. Står jo ikke alder ved konfirmasjonen da, men det kan jo gi en 

pekepinn på omtrent når han ble født(nr 4 nedenfra i gutterekka på høyre side:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16391/50966/8

 

Finner en Peder Christophersen Holberg konfirmert i 1772, og jeg tror at presten her kan ha blandet etternavnet med farens 

 

 

 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.