Jump to content
Arkivverket

Husmannskontrakt 1855


Marius Holm Enerud

Recommended Posts

Heisan,

 

Da har jeg tydet en husmannskontrakt, der jeg har noen usikre ord. 

Flott om noen kan se igjennom og evt komme med korrigeringer.

 

Her er teksten - beklager at jeg har droppet linjenummer denne gangen :

 

No.22 Huusmandscontract. Jag undertegnede Qvartermester Halvor Wang erkjender herved at have overdradt Huusmand Haagen Eriksen til fortsat Brug og Beboelse den under min Gaardpart Randbye i Ullensager beliggende Plads Kulbunden, som han før besidder, for hans og nuhavende Kones Levetid paa følgende Vilkaar:

1.      Han svarer i aarlig Afgift 3 Spd 60 s tre Spdr og sexti Skil, regnet fra 1te Januar d.A. For 1 Sp 4 Ort heraf(?) hugger han aarlig inden St.Hanstid i min Skov, der hvor jeg anhviser, 6 Sex – Favne 1 ¼ Al lang Kosteveed og de øvrige 1 Sp. 3 Ort 12 s erlegges med Pænge inden hvert Aars Udgang, medmindre jeg skulde fortsætte at modtage dagarbeider af Huusmanden, hvortil han skal være forpligtet efter Tilsigeles, endog efterat Afgiften er oparbeidet, med saadan Betaling som faaer(?) har Fremmede. Hvad han maatte oparbeide over Afgiften faaer han contant Betalt.
 

2.      Pladsen maa bruges forsvarlig, Fourage eller Gjødsel maa ikke bortføres derfra, ved fornødne Jordtag anviser jeg ham i Myren ved Huusmandsløkken.
 

3.      Gjerdet om Pladsen vedligeholder Huusmanden selv, og det fornødne Gjærdefang faaer han udviist i min Skov, naar han ikke anvender det til Brændsel.
 

4.      I Indmarken har han Ret til at havne med de Fæcreature, som paa Pladsen kan føde, og der kan han ogsaa tage Stubber og Qvist. som falder(?) efter Hugst, til Brændsel, men saadant maa han føre fram paa bar Mark, da jeg ingen Gang eller Vei vil have i Skoven om Vinteren.
 

5.      Han maa ikke indtage Inderster udenfor de i Huusmandsloven nævnte Tilfælde og de der bestemte Vilkaar.
 

6.      Opfylder ikke Huusmanden forpligtelser efter denne Kontrakt punktligen eller han paa anden Maade forgaaer seg mod Loven om Huusmandskontrakt, er hans og Kones Brugsret tabt og han maa vige Pladsen under Udkastelsestvang paa hans Bekostning inden Lovens første Faredag efterat Udsigelse har fundet Sted.

 

Jeg Haagen Eriksen modtager denne Kontrakt, som riktig i alle Dele og forpligter mig til nøiagtigen at efterkomme dens Bestemmelser, (?)ligen lover jeg ikke at tage andet i Skoven end hvad Contrakten udtrykkelig hjemler mig Ret til.

Dette til bekræftelse med vore Underskrifter i 2de, af os tilkaldte Vidners Overvær med Tilføiende at Huusmanden har faaet et ligelydende Exemplar af Kontrakten.

 

Randbye den 5te Febr 1855. H. Vang. Haagen Eriksen mpP.

Til Vitterlighet om Udskrifterne og om at Kontraktens Inhold er Parterne bekjendt.

Engebret Larsen Randbye. Gulbrand Larsen Randbye.

Thingl. 16 skil. _

 

Link til original-teksten (starter på venstre side):
https://media.digitalarkivet.no/view/21717/215

 

 

På forhånd mange takk 🙂

 

mvh

Marius

Edited by Marius Holm Enerud
Link to comment
Share on other sites

Noen forslag:

 

. . . forpligtet efter Tilsigelse . . . [typisk ‹tastesnubling›, men dog :-)]

. . . mod saadan Betaling som faaes hos Fremmede

. . . det fornødne Jordtag anviiser . . .

. . . frem paa bar Mark . . .

. . . navnligen lover . . .

 

Mvh

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.