Jump to content
Arkivverket

HO: Hjelp til å lokalisere personer i skifte frå Bergen - Navn i Hardanger (Wambheim og Moe i Gravens / Ulvig) og Sunnhordland (Fjelberg)


Gisle Hersvik

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla har her på DA Brukarforum tidligare lagt ut ein del skifter frå Bergen der folk frå Sunnfjord er nevnt, inkludert eit skifte som er interessant også for min del.

Det er nevnt her: https://forum.arkivverket.no/topic/179484-skifter-i-bergen-fra-1765-folk-med-aner-i-sunnfjord/page/6/

 

Skifte No 61 etter Jonas Borneus Foss i 1823: https://media.digitalarkivet.no/view/24008/346

 

Arvingene var hans søskenbarn og søskenbarns barn:

 

1. Susanne [Andersdtr.] Larsen, gift [II] med Storck Larsen.

2. Desiderius [Anders.] Bern Werö, myndig og boende i Sunnfjord. [Gift I m. Asseline Iversdtr., gift II m. Anne Lodde Mouritsdtr.]

3. Karen Andersdatter, gift [med Søren Hans. Cals] og boende i Sunnfjord.

4. Lars [Jens.] Grønning bokbinder.

5. Ingeborg [Elisabeth] Gjerding, førbenevnte bokbinder Lars Grønnings hustru [og altså søskenbarn av Lars Jens. Grønning].

6. [Anne] Susanne [Jens.] Grønning, gift med Hans Andersen.

7. Hermann [Shultz Jens.] Grønning [g.m. Randi Olsdtr. Marheim frå Hafslo].

 

8. Nils Olsen Wambein, boende i Gravens kald i Hardanger.

9. Brynilde Olsdatter, gift med Jon Gullaksen i Ulvigs kald i Hardanger.

10. Brita Olsdatter, ugift, 64 år på gården Moe i Gravens kirkesogn.

11. Anna Olsdatter, død og etterlatt seg barna

- Torsten Kjerandsen, 15 år i Fjellbergs prestgjeld, og

- Anna Torstensdatter, 21 år i Fjellbergs prestegjeld.

 

Videre nevnes (kanskje også søskenbarn):

-          Andreas Gjerding, myndig, Bergen – truleg ein bror for nevnte Ingeborg [Elisabeth] Gjerding

-          Andreas [xxxx], myndig, (...klarer ikkje tyde teksten...)

 

Torodd Kinn kommenterer litt lengre ned på same sida (...179484-skifter-i-bergen-fra-1765-folk-med-aner-i-sunnfjord/page/6/... )

«Jonas Borneus Foss var fødd i 1767 i Bergen og var son av Jonas Desideriusson Foss og Ingeborg Nilsdotter Ribe ("Larsdotter" førekjem òg). Jonas Desideriusson var fødd på Alden i Askvoll ca. 1737 og døydde i Bergen i 1793. Foreldra var Desiderius Andersson og Susanne Jonasdotter. Jonas hadde broren Anders Desideriusson Værøy, som med Asseline Rasmusdotter hadde dei tre barna ovanfor [Susanne, Desiderius, Karen].

 

Dette er den same Foss-slekta som den som er omtalt i # 81 [ref. lenke til DA Brukerforum] ovanfor. Desiderius Andersson var son av Anders Desideriusson Flora, son av Desiderius Andersson Flora, son av Anders Nilsson Flora og bror av Nils Andersson i Furesundet, Dorte Andersdotter på Stavøya og Susanne Andersdotter på Hammarset.»

 

 

Så til spørsmålet:

Er det mogeleg å finne ut kven pesonane i nr. 8-11 er? Eg antar dei må vere relatert til «Ingeborg Nilsdotter Ribe ("Larsdotter" førekjem òg)» som Torodd Kinn nevner, men kven er Ingeborg sitt opphav?

Edited by Gisle Hersvik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I  Ulvik : gards- og ættesoga 2 : gards- og ættesoga Syste-Vallavik. Ulvik, 1987 s. 378-379 er det nemnt ein huslyd under Vambheim , plass og feste under bnr. 3 Krone (Kroni)som kan sjå interessant ut. Boka ligg i fulltekst hjå Nasjonalbiblioteket

 

Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik (nb.no)

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Gisle Hersvik skrev:

8. Nils Olsen Wambein, boende i Gravens kald i Hardanger.

Dette har du sikkert funnet, men legger det nå inn, i det minste for å løfte dette emnet 🙂

 

Niels Olsen 

 
 
(mann)
Bosted: Wambejm
H: 1790-11-09
Still./Stand: Ungkar,skoleholder
Rolle: brudgom
(mann)
Bosted: Wambeim
H: 1747-06-30
Still./Stand:
Rolle:
(mann)
Bosted: Wambejm
H: 1804-07-08
Still./Stand: Huusmd.
Rolle: far
(mann)
Bosted: Graven: Wambhejm
H: 1801-02-01
Still./Stand: Mand Begge i 1ste ægteskab Husmand med jord
Rolle:
 • 1
Edited by Ivar Moe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk til Eli og Ivar,

Eg skal sjå litt på desse opplysningane, men det er nok ganske sikkert rette folket. Må berre finne rette linken 🙂

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Gisle Hersvik said:

11. Anna Olsdatter, død og etterlatt seg barna

- Torsten Kjerandsen, 15 år i Fjellbergs prestgjeld, og

- Anna Torstensdatter, 21 år i Fjellbergs prestegjeld.

 

Etter eit raskt søk i FT1801 kom eg over denne Anna O. med ei dotter Anna T.: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058370000246 (Nordhuus Nedre)

 

Oppslag i Kvinnherad Gards- og Ættesoga | Bind 5 | Nordhus:

https://www.nb.no/items/15e78002544a4ae5f0479f96f4f2a003?page=561

 

Nordhus Nr. 29 og 32 trur eg ikkje er heilt korrekte, det same gjeld då Vik Nr. 38 (ikkje Nr. 32 som det står under Nordhus Nr. 32): https://www.nb.no/items/15e78002544a4ae5f0479f96f4f2a003?page=605 (Vik)

 

Det som stemmer er at Tjærand får to søner med Anne Olsdtr. - men den yngste dør ca. 3 år gamal. Den gjenlevande er Torsten Tjærandsen f. 1805.

 

Dersom informasjonen i skiftet frå Bergen i 1823 er korrekt må nesten informasjonen i bygdeboka vere feil, d.v.s. Anne Olsdtr. er ikkje den som ein finn under Nordhus Nr. 21, men derimot Anne Olsdtr. frå Ulvik/Granvin: https://www.nb.no/items/6418d1ddc494ed3fc6e9662abe9613c9?page=381&searchText=kroni

 

Anne Olsdtr. gifter seg då truleg først i 1796 med Torsten Johannesen: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001018522 og for andre gong med Tjærand Hansen Vik i 1804: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001018782 
 

 

Ref. Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik

 

VAMBHEIM. Plass og feste under bnr. 3. Krone (Kroni):

 

2. Ola Nilsson Lekve (1723-92) festa plasset i 1758. Som vitne opplyste han i 1785 at foreldra hadde styrt klokkargarden for 47 år sidan. I 1783 opplyste han at han hadde budd pá Vambheim sidan 1758.
Gift 1751 m. Marla Larsdtr. Hetlenes ( 1725-d. før 1801).
Born:
a. Nils (1751-51)
b. Brynhild (1752- ), g. 1777 m. Jon Gulleiksson Selland G bnr. 1, b. Hjeltnes bnr.2, Skjølavikje.
c. Guro (1752- )
d. Brita (1759-1819), pâ legd 1766-68. Ikkje i Ulvik 1801.
e. Nils Vambheim nf.
f. Anna (1770- ).

 

Ingeborg Nilsdotter Ribe(r) må då vere ei søster av Ola Nilsson Lekve. Kan dei vere etterkommere etter soknepresenten Anders Riber?

Edited by Gisle Hersvik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Er det noen som vet vilken klokkargård det er snakk om her?  Ola Nilsson Lekve hevdet at foreldrene hans styrte denne gården i 47 år. Men vilken gård er det snakk om og hvem var foreldrene til Ola?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk til @Rune Thorstensen for god assistanse i å oppklare 'Ulvik'-delen: https://forum.arkivverket.no/topic/288067-ola-nilsson-lekvevambheim-i-hardanger-1723-1794-hvem-var-foreldrene-hans-og-hvor-var-han-født/

Eg trur dette må vere Ingeborg nevnt i skifteregisteret: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000742311 - men kjem man noko vidare med dette?

 

Ho dø i 1783: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000133036


Ingeborg Ribe og Jonas Foss hadde etter det eg veit kun ein son som levde opp og det er den Jonas B. Foss det er skifte etter i 1823. Om han hadde søsken så må dei vere døde før han - og ikkje ha etterkommere.

Siden både Jonas Foss (mannen) og Jonas B. Foss (sonen) levde da Ingeborg dø i 1783 er det vel lite sannsynlig at det (evt.) vert referert til slektningar på hennar side...

Edited by Gisle Hersvik
Link to comment
Share on other sites

#8: Eg viser til #5 ovanfor ang. dei to borna Torsten og Anna (fødde i Fjelberg) - er det mogeleg å finne noko meir informasjon om dei?

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

On 1/12/2022 at 5:52 PM, Gisle Hersvik said:

- Torsten Kjerandsen, 15 år i Fjellbergs prestgjeld, og

 

 

Han er nok her, nr. 18 under Bnr. 3 Vik: https://www.nb.no/items/15e78002544a4ae5f0479f96f4f2a003?page=601

 

On 1/12/2022 at 5:52 PM, Gisle Hersvik said:

- Anna Torstensdatter, 21 år i Fjellbergs prestegjeld.

 

 

Ho har eg ikkje klart å finne noko meir om... så treng litt assistanse her 🙂

Link to comment
Share on other sites

On 1/12/2022 at 5:52 PM, Gisle Hersvik said:

Videre nevnes (kanskje også søskenbarn):

-          Andreas Gjerding, myndig, Bergen – truleg ein bror for nevnte Ingeborg [Elisabeth] Gjerding

-          Andreas [xxxx], myndig, (...klarer ikkje tyde teksten...)


Er det forresten nokon som kan tyde navnet til den Andreas som eg har merka med ‘xxxx’ ?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24008/346

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
På 16.1.2022 den 23.36, Gisle Hersvik skrev:


Er det forresten nokon som kan tyde navnet til den Andreas som eg har merka med ‘xxxx’ ?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24008/346

 

4 timer siden, Gisle Hersvik skrev:

Er det nokon som har innspel på dei to siste innlegga frå januar?

 

Navnet befinner seg på neste side fra den du lenket til.

v. side, h. kolonne, litt under midten.

https://www.digitalarkivet.no/sk20081111690355

 

Den anden halve 132Sp 109 1/2(?) s:

tilfalder Konen Berte Maries

anmeldte Arvinger, 2de Sødskende-

børn og imellem dem deeles saaledes

1) Sødskende barnet Andreas Gjer-

ding Myndig og heri Bergen tilfal-

der en Broderlod eller det halve med 66-54 3/4

2) Sødskende barnet Andreas Falck

Myndig boende paa Molde tilfalder

det halve med 66-54 3/4

 

Mvh

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Even.

 

Berte Marie Gjerding (ca. 1769-1819) var kona til Jonas B. Foss.  Så då må vil altså finne opphavet hennes for å plassere Andreas Gjerding og Andreas Falck.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har prøvd å nøste litt, og foreløpig komme fram til to passande kandidater for Andreas Gjerding og Andreas Falck.

 

Berthe Maria f. 1764: Berthe Maria - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1717-1764 (1308M8) - Digitalarkivet (Gabriel Gierding - Susanne / Susanna Glut)
- søster Alida Margrethe f. 1765: Alida Margrethe - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1751-1789 (1301M2) - Digitalarkivet
- bror Andreas Benonie f. 1767: Andreas Benonie - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1751-1789 (1301M2) - Digitalarkivet

Gabriel f. 1739: Gabriel - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet (Andreas Peter Gierring - Anna Erichsdtr.)

- gifter seg i 1763: Gabriel Gerding - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1743-1861 (1301M2) - Digitalarkivet

- død 1772: Gabriel Gerding - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1731-1785 (1301M2) - Digitalarkivet

Andreas Peter Gierring/Gierding - Anna Erichsdtr. har altså følgande born:
- Gabriel f. 1739: Gabriel - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

- Ernst f. 1741: Ernst - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

- Jan Giert f. 1742: Jan Giert - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

- Christian f. 1744: Christian - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

- Anna f. 1746: Anna - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

- Mette f. 1749: Mette - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Andreas Peter Gierding d. 1768: Andreas Gierding - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1759-1775 (1308M8) - Digitalarkivet

- dette er vel same mannen: Andreas Peter Gerding - Borgere i 1301 Bergen 1600-1751 - Digitalarkivet

 

**********

 

Ernst f. 1741 får ein son Andreas Peter Gierding f. 1772: Andreas Peter - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1758-1789 (1301M1) - Digitalarkivet

- Ernst gifter seg i 1773: Ernst Gierding - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1725-1826 (1301M1) - Digitalarkivet

- og får ei dotter Guri f. 1777: Guri - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1758-1789 (1301M1) - Digitalarkivet 

- og ei dotter Janniche f. 1779: Janniche - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1758-1789 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Ernst d. 1797: Ernst Gierding - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1776-1821 (1301M1) - Digitalarkivet

- enka bur hos sonen Andreas v/FT1801: 005 Gurie Nielsdatter - 0047 Bergen - 006 6te Rode - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad - Digitalarkivet

 

Andreas Peter Gierding f. 1772 g. I 1798 m. Barbra Hendrichsdtr. (Andreas Petter Gierding - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1743-1861 (1301M2) - Digitalarkivet) og dei får sonen Ernst Gabriel f. 1800 (Ernst Gabriel - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1763-1820 (1301M1) - Digitalarkivet) som dø i 1802: Ernst Gabriel Gierding* - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld, St. Martini gravplass 1786-1832 (1301M2) - Digitalarkivet

- dei får et dotter Inger Gurine f. 1803: Inger Gurine - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1790-1820 (1301M2) - Digitalarkivet

--- Inger Gurine g. 1824: Inger Gurine Gjerding - Klokkerbok for Domkirken prestegjeld 1821-1839 (1301M1) - Digitalarkivet

--- Inger Gurine g. 1835: Inger Gurina Gjerding - Klokkerbok for Domkirken prestegjeld 1821-1839 (1301M1) - Digitalarkivet

- og dottera Berthe Oline f. 1806: Berthe Oline - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1763-1820 (1301M1) - Digitalarkivet

--- Berthe Oline g. 1829: Berthe Oline Gjerding - Klokkerbok for Korskirken prestegjeld 1821-1831 (1301M2) - Digitalarkivet

--- Berthe Oline g. 1841: Berthe Oline Gjerding - Klokkerbok for Domkirken prestegjeld 1839-1857 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Andreas g. II i 1811 m. Berthe Monsdtr (Andreas Gierding - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1725-1826 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Andreas d. 1826: Andreas Peter Gjerding - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1821-1840 (1301M1) - Digitalarkivet

 

***********

 

Mette f. 1749 g. 1775 m. Ananias Nielsen Falk: Mette Andreasdtr Gierding - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1719-1781 (1308M8) - Digitalarkivet

- dei får sonen Niels f. 1775: Niels - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1775-1808 (1308M8) - Digitalarkivet

- Niels f. 1777: Niels - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1775-1808 (1308M8) - Digitalarkivet

- Andreas Peter f. 1780: Andreas Peter - Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1775-1808 (1308M8) - Digitalarkivet

 

Ananias som enkemann v/FT1801: 003 Annanias Nielsen Falk - 0094 Bergen - 015 15de Rode - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad - Digitalarkivet

 

Andreas Peter (Falck) Falk / Peter Andreas Falk f. 1780 g. 1799 m. Berthe Oline Holm (Andreas Pet. Falch - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1725-1826 (1301M1) - Digitalarkivet )
- dotter f. 1800: Mette Bolette Elisabeth - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1790-1820 (1301M2) - Digitalarkivet

- son f. 1802: Niels Johanes Joachim - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1790-1820 (1301M2) - Digitalarkivet

--- Niels Johan Joachim g. 1827: Niels Johan Joachim Falch - Klokkerbok for Domkirken prestegjeld 1821-1839 (1301M1) - Digitalarkivet

- dotter f. 1805: Karen Johanne - Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1790-1820 (1301M2) - Digitalarkivet

--- Karen Johanne g. 1838: Karen Johanne Falch - Klokkerbok for Domkirken prestegjeld 1821-1839 (1301M1) - Digitalarkivet

- son f. 1808: Annanias Peter Monsen - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1808-1820 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Edited by Gisle Hersvik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.