Jump to content
Arkivverket

Ekteskap mellom norsk kvinne og tysk statsborger under andre verdenskrig


Kåre Kjøllesdal

Recommended Posts

Hvordan ble et ekteskap mellom en norsk kvinne og en tysk statsborger inngått i Oslo i 1941 eller 1942 dokumentert? Hvor og av hvem ble de viet, og finnes lister over inngåtte ekteskap? Ekteskapsdato er 27. februar 1941 eller 1942, og jeg har navn på både den norske kvinnen og den tyske statsborger. Hvor henvender man seg for å få opplysninger om et slikt ekteskap?

Link to comment
Share on other sites

Start med å oppsøke lesesalen til Statsarkivet i Oslo. Der vil man trolig kunne hjelpe deg å finne tid og sted for vigselen ved oppslag i folkeregisteret. Og om det ikke gir resultat, så kan det være verdt å sjekke vigselsprotokollen til byfogden; det hendte ofte at det var borgerlig vigsel.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Kåre Kjøllesdal skrev:

Hvordan ble et ekteskap mellom en norsk kvinne og en tysk statsborger inngått i Oslo i 1941 eller 1942 dokumentert? Hvor og av hvem ble de viet, og finnes lister over inngåtte ekteskap? Ekteskapsdato er 27. februar 1941 eller 1942, og jeg har navn på både den norske kvinnen og den tyske statsborger. Hvor henvender man seg for å få opplysninger om et slikt ekteskap?

 

1 time siden, Anita Riise - Arkivverket skrev:

Start med å oppsøke lesesalen til Statsarkivet i Oslo. Der vil man trolig kunne hjelpe deg å finne tid og sted for vigselen ved oppslag i folkeregisteret. Og om det ikke gir resultat, så kan det være verdt å sjekke vigselsprotokollen til byfogden; det hendte ofte at det var borgerlig vigsel.

 

Borgerlige vigselsprotokoller for Oslo byfogd og Aker sorenskriveri kan undersøkes i Digitalarkivet: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?municipalities[]=0218&municipalities[]=0301&start_year=1941&end_year=1942&tags[]=50&text=

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har gjennomgått vielsene rundt de aktuelle datoer i alle kirkesogn i Oslo og i de borgerlige vigselsprotokoller for Oslo byfogd og Aker sorenskriveri uten resultat.

 

Ble slike ekteskap mellom norske kvinner og tyske statsborgere/soldater i 1941/42 foretatt og dokumentert andre steder enn i kirkene og hos byfogden? ... og i tilfelle hvor?

Edited by Kåre Kjøllesdal
Link to comment
Share on other sites

I Norsk lysingsblad vil du finne informasjon om hvor lysningen ble tatt ut: https://www.nb.no/search?mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19410101&toDate=19421231&counties=Oslo:[Norsk Lysingsblad]

 

Ved søk på brudgommens navn, så skriv i søkefeltet f.eks. slik "hansen, ole".

 

Hvis du vil, så kan du sende navnene til meg i Melding. 

Link to comment
Share on other sites

Takk for tips, men ingenting er kunngjort under lysninger.

 

Så jeg gjentar mitt spørsmål: kunne tyske soldater gifte seg i Norge med norske damer i 1941/42 UTEN lysning og uten å gjennomføre vigselen i kirken eller hos byfogden? Med andre ord, hadde tyske soldater andre måter å inngå ekteskap på?

Edited by Kåre Kjøllesdal
Link to comment
Share on other sites

Også tyske feltprester foretok både dåpshandlingen og vielser. Det skal imidlertid ha vært en meget omstendelig prosess for både den tyske soldat og den norske kvinne, siden en mengde dokumentasjon måtte legges frem og godkjennes. Spesielt dette med rasespørsmålet var viktig og bl a bilder av besteforeldre samt slektstavler måtte "på bordet".  Dette gjorde at mange valgte å ikke inngå ekteskap. Du skriver ekteskap og datoer, men finner ingen innførsel, så hva er din kilde til at ekteskap ble inngått?


Tyske Bundearchiv kan muligens være behjelpelig med opplysninger? https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Epochen/Deutsches-Reich-Nationalsozialismus/deutsches-reich-nationalsozialismus.html

 

Olsen, Kåre - Krigens barn : de norske krigsbarna og deres mødre (1998)

Norsk-tyske ekteskap, side 162 ff.:

https://www.nb.no/nbsok/nb/884db375f04f3b72e0574afa65315a4e?index=3#9

 

Du finner også litt om emnet i denne masteroppgaven:

thesis.pdf?sequence=1

Link to comment
Share on other sites

Jeg antok at trådstarter også hadde sjekket dissentermenigheter, men tok en rask sjekk i går men intet resultat:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=dissenter&from=1940&to=1945&format=all&archive_key=&m[]=0301

 

22 timer siden, Anita Riise - Arkivverket skrev:

Start med å oppsøke lesesalen til Statsarkivet i Oslo. Der vil man trolig kunne hjelpe deg å finne tid og sted for vigselen ved oppslag i folkeregisteret.

 

Folkeregisteret bør sjekkes. Ellers kan det være nyttig å legge ut ditt spørsmål på Brukerforumet siden andre kan ha hatt god erfaring med andre type kilder.

Link to comment
Share on other sites

På 21.1.2022 den 7.39, Anita Riise - Arkivverket skrev:

Start med å oppsøke lesesalen til Statsarkivet i Oslo. Der vil man trolig kunne hjelpe deg å finne tid og sted for vigselen ved oppslag i folkeregisteret. Og om det ikke gir resultat, så kan det være verdt å sjekke vigselsprotokollen til byfogden; det hendte ofte at det var borgerlig vigsel.

 

2 timer siden, Gry.Onarheim.Dahlmo skrev:

Folkeregisteret bør sjekkes. Ellers kan det være nyttig å legge ut ditt spørsmål på Brukerforumet siden andre kan ha hatt god erfaring med andre type kilder.

 

Ja, folkeregisteret bør undersøkes. Husk at dette var den primære framgangsmåten som min kollega Anita Riise foreskrev i sitt svar.

 

Et spørsmål i Brukerforumet kan nok føre fram, men det vil trolig avhenge av at de konkrete navnene blir oppgitt. Hvis det ikke er ønskelig, vil Brukerforumet antakelig famle i blinde, ettersom de mest opplagte og samtidig fritt tilgjengelige kildene til informasjon synes å være pekt på.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk til alle for innspill. Vielsen fremgår ikke av lysninger, kirkebøker (inklusiv katolske menigheter og dissentermenigheter) og den finnes ikke i registreringer av borgerlige vigsler hos byfogd/sorenskriver.

 
Jeg har nå innhentet mer informasjon fra datteren av ekteparet som ble viet i Oslo i 1942. Hun bor nå forøvrig i USA. Hun opplyser at moren, som var norsk statsborger, flyttet til Tyskland like etter vielsen, og at hun og mannen døde i Tyskland lenge etter krigen. Siden moren flyttet fra Bergen til Oslo rett før vielsen, og siden hun bodde kun kort tid i Oslo før hun flyttet til Tyskland, er det usikkert om hun i det hele tatt ble folkeregistrert der.
 
Det datteren i USA nå har behov for, er imidlertid en kopi av foreldrenes vielsespapirer. En kopi av en mulig folkeregistrering i Oslo i 1942 er etter det jeg forstår ikke tilfredsstillende.
 
Når det gjelder datoen for vielsen, ble den oppgitt av faren til datteren mens han fremdeles var i live i Tyskland. Spørsmålet blir da selvfølgelig hvilket underlag han hadde for oppgitt dato. I Gry Onarheim Dahlmos innlegg ovenfor er det henvist til boken Krigens barn av Kåre Olsen. Han var i årene 1987-1995 ansatt i Riksarkivet med ansvar for forespørsler fra krigsbarn. Han skriver på bokens side 175 følgende: "Under krigen ble det inngått minst 200 norsk-tyske ekteskap ved det tyske Sivilstandskontoret (Standesamt) i Oslo". Jeg antar det som meget sannsynlig at vielsen i dette innlegget ble foretatt her. Dette fordi jeg nå også fått opplyst at den tyske statsborgeren som giftet seg i Oslo i 1942 ikke var noen "vanlig soldat" - han arbeidet i den tyske administrasjonen i Oslo, arbeidsoppgaver ukjent. Så han hadde nok ingen problemer med den mengde dokumentasjon som måtte fremlegges, og som nevnes av Dahlmo ovenfor.
 
Det gjenstående spørsmål er dermed om arkivet fra Sivilstandskontoret fremdeles finnes, og hvor det i så fall befinner seg. Datteren i USA har som sagt behov for en kopi av foreldrenes vielsespapirer. De ble sannsynligvis arkivert i Sivilstandskontorets arkiv i 1942.
Edited by Kåre Kjøllesdal
Link to comment
Share on other sites

59 minutter siden, Kåre Kjøllesdal skrev:

Det datteren i USA nå har behov for, er imidlertid en kopi av foreldrenes vielsespapirer. En kopi av en mulig folkeregistrering i Oslo i 1942 er etter det jeg forstår ikke tilfredsstillende.

 
Når det gjelder datoen for vielsen, ble den oppgitt av faren til datteren mens han fremdeles var i live i Tyskland. Spørsmålet blir da selvfølgelig hvilket underlag han hadde for oppgitt dato. I Gry Onarheim Dahlmos innlegg ovenfor er det henvist til boken Krigens barn av Kåre Olsen. Han var i årene 1987-1995 ansatt i Riksarkivet med ansvar for forespørsler fra krigsbarn. Han skriver på bokens side 175 følgende: "Under krigen ble det inngått minst 200 norsk-tyske ekteskap ved det tyske Sivilstandskontoret (Standesamt) i Oslo". Jeg antar det som meget sannsynlig at vielsen i dette innlegget ble foretatt her. Dette fordi jeg nå også fått opplyst at den tyske statsborgeren som giftet seg i Oslo i 1942 ikke var noen "vanlig soldat" - han arbeidet i den tyske administrasjonen i Oslo, arbeidsoppgaver ukjent. Så han hadde nok ingen problemer med den mengde dokumentasjon som måtte fremlegges, og som nevnes av Dahlmo ovenfor.
 
Det gjenstående spørsmål er dermed om arkivet fra Sivilstandskontoret fremdeles finnes, og hvor det i så fall befinner seg. Datteren i USA har som sagt behov for en kopi av foreldrenes vielsespapirer. De ble sannsynligvis arkivert i Sivilstandskontorets arkiv i 1942.

 

Poenget med å undersøke folkeregisteret ville være å finne opplysninger som lettere kunne identifisere hvor man skulle lete videre. Men nå er du muligens på sporet.

 

Sivilstandskontoret (norsk betegnelse på Deutsches Standesamt in Norwegen) var et tysk kontor som registrerte og utstedte attester for tyske fødsler, ekteskap og dødsfall i Norge under krigen.

 

I Riksarkivet finnes 0,7 hyllemeter arkiver fra Deutsches Standesamt in Norwegen, som ser ut til å inngå i arkivet etter Reichskommisariat: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000270944

 

Det ser ut til at mesteparten av de 0,7 hyllemeterne gjelder ekteskap inngått etter krigens slutt, men noe av arkivserien er datert 1941 og 1942: https://www.arkivportalen.no/search/1?under=RA%2FRAFA-2174%2FE%2FEb%2FEbc

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

I Riksarkivet finnes 0,7 hyllemeter arkiver fra Deutsches Standesamt in Norwegen, som ser ut til å inngå i arkivet etter Reichskommisariat: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000270944

 

Det ser ut til at mesteparten av de 0,7 hyllemeterne gjelder ekteskap inngått etter krigens slutt, men noe av arkivserien er datert 1941 og 1942: https://www.arkivportalen.no/search/1?under=RA%2FRAFA-2174%2FE%2FEb%2FEbc

Takk, da kan etterkommeren søke om innsyn i arkivet, og muligens/forhåpentligvis finne de etterlyste vielsespapirer...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.