Jump to content
Arkivverket

Inger Pedersdatter født 1816 i Elverum, Hedmark. Hennes foreldre?


Ove Gunnar Jacobsen

Recommended Posts

Født og døpt 1816 i Elverum, nummer 57: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603310565

Foreldre Peder Pedersen Sætre og Marthe Arnesdatter.

 

Født og døpt 1813 i Elverum søster ? Pernille, nummer 34: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603300289

Foreldre Peder Pedersen Sveen og Marthe Arnesdatter.

 

Gift ? i Hof 1804, oppe på høyre side: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603280223

Peder Pedersen og Marthe Andersdatter Riisberget. Andersdatter Feilskrift av presten?

 

Folketelling 1801 for Riisberget i Hof : https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058242005899

Marte Arnesdatter 17 år. og forloverne Hans Andersen og Arne Arnesen.

 

Folketelling 1801 for Vestre Sætre i Elverum: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058243002822

Peder Pedersen 13 år.

 

Henger dette sammen? Jeg har ikke funnet foreldrenes fødsel og død.

Link to comment
Share on other sites

Det er ingen enkel familie du har gitt deg i kast med her. Jeg er ikke etterkommer, men har likevel sett på denne familien tidligere. Her er en sammenfatning av hva jeg har funnet. Det skulle være greit å finne fram til kildene på egen hånd basert på det jeg skriver her.

 

I 1813 dukker ekteparet Per Persen og Marte Arnesdatter opp i Elverum ved dåpen til dattera Pernille. Bosted er oppgitt til Svea-eie. Utfra faddernes bosteder ser en at dette må være Svea ved Østre Sætre i Sørskogbygda. Dette bekreftes av en sak som var oppe i forlikskommisjonen i Elverum 30. september 1812 (Statsarkivet i Hamar, Elverum forlikskommisjon, forliksprotokoll 1 (1797-1814), fol. 257b). Det framgår der at de allerede hadde vært i Elverum en stund. Kort sammenfattet var saken som følger: Marte Larsdatter hadde stevnet sin mann Ola Håkonsen Svea (i Sørskogbygda) til kommisjonen på grunn av uenighet. Uenigheten hadde sitt opphav i at Ola hadde inntatt til husfolk en mann fra Solør ved navn Per Persen og kone Marte (ikke nevnt med etternavn i saken). Sistnevnte skulle «efter Rygtet staae i alt for stor Fortroelighed med Ole Haagensen, hvorved hans egen kone bleve aldeles ringeagtet». Vi forstår av dette at husmannskona Marte (Arnesdatter) hadde et forhold til husbonden. Per og Marte kalles i saken ellers for «omløbende og pasløse Menesker fra Soløer». (For Ola Håkonsen og Marte Larsdatters vedkommende endte saken for øvrig med enighet om å søke amtet om adskillelse fra bord og seng, altså separasjon.)

 

Per Persen og Marte Arnesdatter får videre døtrene Inger i 1816 og Marte i 1822. Faren er nevnt som husmann ved begge fødslene og med henholdsvis Sætre og Svea som tredjenavn. Blant konfirmanter i Elverum finnes i 1827 ei jente som også må være deres datter. Hun het Olianna og var oppgitt å være 16 år og bosatt på Sætre med foreldre Per Persen og Marte, som nå er kalt Andersdatter. Denne Olianna er ikke funnet døpt i Elverum, men har Elverum som oppgitt fødested ved folketellinga 1865. Videre finnes ei Mari Persdatter som sannsynligvis også hører til denne familien. Mari er nevnt å være 25 år og med bosted Sætre da hun i 1825 ble gift med Torgal Olsen, som senere ble husmann på Stabbursholtet i Hernes. Mari og Torgal fikk et barn sammen i 1823, og da er Mari nevnt å bo i Svea. Hun er sannsynligvis lik den 17-årige Maren Persdatter, tjenestejente i Svea, som ble konfirmert i Elverum i 1817. Navnene Maren og Mari går av og til om hverandre. Mari ble som enke gift på nytt i 1854, og da er det oppgitt at hun var 54 år og datter av Per Persen Sætre. Ved dødsfallet i 1862 er alderen oppgitt til 62 år. Alle aldersoppgavene på Mari peker altså mot fødsel ca. 1800. Ingen med det navnet er døpt i Elverum i aktuelt tidsrom, men i Hof finnes en god kandidat i Mari Persdatter, døpt 26. januar 1801 i Våler, datter av Per Persen og Marte Arnesdatter i Risberget. Hun ser ut til å være ektefødt, men dersom Per og Marte er paret som ble gift i Hof 8. juli 1804, var Mari Persdatter uektefødt.

 

Per Persen må være han som dør i Elverum 25. september 1840, Peder Pedersen nr. 57 her:

SAH, Østerdalen sorenskriveri, J/Jd/L0004: Dødsfallsjournal, 1834-1843, s. 100
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10211303140095

 

Det står at han var innerst og fattiglem med oppgitt bosted Sætre. Alderen er satt til 78 år. Videre står det at han etterlot seg kone, en gift datter samt fire ugifte døtre. Ingen særkullsbarn. Disse tallene stemmer med det vi mener å vite om barna til Per Persen og Marte Arnesdatter:

 

1. Mari Persdatter, trolig født i Risberget i Våler 1801 og døpt i Våler kirke i Hof 26. jan. 1801, d. 10. juni 1862 som husmannskone på Grøttingeie i Hernes, gift 1. gang 27. des. 1825 med Torgal Olsen på Stabbursholtet, gift 2. gang 8. nov. 1854 med enkemann Nils Persson fra Sverige.

 

2. Olianna Persdatter, født ca. 1811 (16 år ved konf. 1827), død 1. februar 1892 som bosatt på Ørbakk i Elverum. Olianna er ikke funnet døpt i verken Hof eller Elverum, men kirkebøkene for Hof er mangelfulle på denne tida. Var på garden Grindalen da hun ble gift 30. november 1844 i Elverum med Vilhelm Kristoffer Pettersen Ørbak (Glad) fra Velt-Grindalen i Elverum, født 22. august 1818, død 20. august 1899. Olianna og Vilhelm bodde på Ørbakk ved Støa i Leiret. Vilhelm var kjent som «Vilhelm Fiskjar» (se Elverum Historielags infoblad nr. 3/2003, s. 10). Olianna vitnet i en sak på ekstratinget i Elverum 13. mars 1866 og oppgav da å være 54 år gammel.

 

3. Pernille Persdatter, født Svea-eie 14. september 1813, gift 18. oktober 1855 i Elverum med Per Persson fra Mangskog i Sverige, født ca. 1829 (26 år i 1855). Pernille, også kalt Petronelle, kjøpte Stensvea i Strandbygda i 1855, hvor hun hadde bodd siden 1852 (se Elverum bygdebok bind 3, s. 97). Hun kalles Søndre Strand ved handelen og må tidligere ha holdt til hos søster og svoger på Søndre Strand. Pernille og Per var sjøleiere på Helbekken i Strandbygda fra 1857 (se Elverum bygdebok bind 3, s. 160). Pernilles alder er konsekvent oppgitt for lavt fra vielsen og framover. Det er vel derfor Magne Stener i Elverum bygdebok bind 3, s. 160, oppgir at hun var identisk med Pernille Persdatter, født 1818, fra Vika (i Heradsbygda), men det er altså feil. Pernille og Per utvandret til Amerika 1881 med døtrene Berte, født 21. august 1855, og Petronelle, født 26. oktober 1856, begge født i Stensvea. Pernille vitnet sammen med søstera Marte Persdatter i en politisak mot kjører Lars Olsen den 26. juli 1870 (SAH, Sør-Østerdal sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll 1870–1876, s. 14–15).

 

5. Inger Persdatter, født på Sætre [Svea] 18. september 1816, død 27. mai 1885 som bosatt i Sagstua under Grindalen i Elverum. Konf. 14. okt. 1832. Gift 28. desember 1841 i Elverum med Kristen Kristensen, født i Svartbekken i Elverum 3. november 1820 død 6. februar 1883. Kristen var husmann i plassen Nordre Sagstua under Grindalen og er nevnt under dette bostedet i Elverum bygdebok bind 2, side 28, men omtalen er mangelfull.

 

5. Marte Persdatter, født i Svea 9. mars 1822, død 25. august 1903, gift 2. januar 1847 med Martinus Gundersen Strand, født på Bekk i Leiret i Elverum 18. mai 1825, død Nordsted i Løten 10. mars 1912. Martinus var ei tid bruker på Søndre Strand i Elverum, i 1865 husmann og dreier på Vestre Grundsetbekken, og i 1875 husmann på Gravningen under Vestre Grundset.

 

Per Persen er ikke identisk med 13-åringen du har funnet på Vestre Sætre i 1801. Denne gutten omkom ved et ulykkestilfelle i 1803 (gravlagt 13. mars), da han falt og slo hodet mot en stubbe mens han stod på ski ned en bakke.

 

Opphavet til Per og Marte er vanskelig. Jeg kjenner ikke noe sikkert. Hun du viser til i Risberget i 1801 kan være en kandidat.

Edited by Ronny R. Haugen
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for fantastisk svar. Jeg hadde et håp om å treffe noen lokalkjente nå når jeg beveget meg inn på for meg ukjent territorium.

Men dette var langt utover hva jeg hadde forventet.

 

4 timer siden, Ove Gunnar Jacobsen skrev:

Folketelling 1801 for Riisberget i Hof : https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058242005899

Marte Arnesdatter 17 år. og forloverne Hans Andersen og Arne Arnesen.

Denne forloveren kan kanskje være far eller bror. Må sjekke det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg diskuterte denne saken med Arild Kompelien i 2011. Jeg fant igjen korrespondansen nå, og jeg ser at jeg da la fram noen tanker om en kandidat til Marte Arnesdatter. Det er fortsatt bare tanker, men kan være noe å jobbe videre med.

 

Men først litt bakgrunn: På Svea i Sørskogbygda bodde også Ola Håkonsens bror Trond Håkonsen, født i Elverum 1770, som var gift 1810 i Våler med ei Marte Persdatter Risberget. Med hjelp fra Arild er denne Marte Persdatter sannsynligvis identifisert som Marte Persdatter fra Svartvadet i Risberget, døpt i Våler 16. januar 1790 og datter av Per Andersen og Olea Mortensdatter, sistnevnte fra Lindberget i Åsnes.

 

Jeg fant så et interessant skifte på Lindberget i Åsnes etter Morten Henriksen, påbegynt 25. november 1801.

SAH, Solør og Odalen sorenskriveri, J/Ja/L0012: Skifteprotokoll - Hof, 1796-1809, s. 213b-214a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090106610828

 

Her nevnes bl.a. dattera Olea Mortensdatter, død og har vært gift med Per Andersen Svartvadet, som hun har ei datter Marte Persdatter med (vedkommende som er nevnt over). I skiftet nevnes også ei datter som Olea hadde før ekteskapet: Marte Arnesdatter, som var i live november 1801. Oppholdssted nevnes ikke på henne.

 

Ser av kirkeboka at Marte Arnesdatter blir døpt i Åsnes 30. mai 1779, født utafor ekteskap som datter av Olea Mortensdatter Lindberget og Arne Jensen Rønåsberget. Tanken er at den Marte Arnesdatter som var gift med Per Persen, husmann under Svea, kan være lik halvsøstera til Marte Persdatter fra Svartvadet. Hvis dette er rett, var de to halvsøstrene ved navn Marte begge bosatt i området rundt Svea av Østre Sætre i Sørskogbygda. Marte Arnesdatter på Svea-eie fikk sitt siste barn i 1822. Om hun er den som ble født 1779, var hun ca. 43 år ved siste fødsel, noe som kan passe bra.

 

Understreker at dette ikke sikkert. Marte Arnesdatter født 1779 i Lindberget i Åsnes er en kandidat, men vi mangler bevis.

Edited by Ronny R. Haugen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for nytt innspill !

 

20 timer siden, Ronny R. Haugen skrev:

Understreker at dette ikke sikkert. Marte Arnesdatter født 1779 i Lindberget i Åsnes er en kandidat, men vi mangler bevis.

To faddere ved Pernilles dåp 14. September 1813 kommer fra Lindberget. Men det ser ut til å være Lindberget i Elverum?

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603300289

 

Ved Maris dåp 26. januar 1801 er en Knud Pedersen Risberget fadder. Bror til far Peder Pedersen Risberget?

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603280194

 

Ved folketellingen 1801 finner jeg ikke Knud Pedersen og Peder Pedersen under Risberget. Men under Gierdrum Østre finnes to med

disse navnene, og Peders alder passer bra med hans alder ved død.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058242004284

Edited by Ove Gunnar Jacobsen
Endret dato
Link to comment
Share on other sites

Mor til Marthe Arnesdatter og halvsøsteren Marthe Pedersdatter Olea Mortensdatter døde på Svartvadet 1791.

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001664935

 

Svartvadet ligger rett sør for Risberget og ligger under Risberget i folketellingen 1801.

https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6750095.90&lon=340550.64&sok=Svartvadet&markerLat=6749113.460452203&markerLon=340374.77564359084&p=searchOptionsPanel

 

Ved folketellingen 1801 er Marte Pedersdatter og hennes far Peder Andersen husstand nummer to under Risberget

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058242005904

 

Marte Arnesdatter gift med Peder Pedersen knyttes til Risberget ved fødselen til første barn, ved vielsen og folketellingen 1801.

 

Hennes mor heter Olea. Hennes andre datter kalles Olianna. Oppkalling "etter boka" ?.

 

Jeg tror Ronny R. Haugen har funnet riktig Marthe Arnesdatter.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.